Sunteți pe pagina 1din 2

ECUAŢIA DREPTEI ÎN PLAN

Programa M2

Breviar teoretic
Distanţa dintre două puncte în plan
 Distanţa dintre punctele A ( x 1 ; y 1 ) şi B ( x2 ; y 2 ) este
AB=√( x 1−x 2 )2 +( y 1− y 2 )2 .

 Fie M mijlocul segmentului [AB], unde A ( x 1 ; y 1 ) şi B ( x2 ; y 2 ) . Atunci

M ( x +2 x ; y +2 y )
1 2 1 2

Ecuaţia unei drepte în plan


 Eucaţia dreptei ce trece prin două puncte A ( x 1 ; y 1 ) şi B ( x2 ; y 2 ) este
x y 1
x−x 1 y − y 1 |x 1 y 1 1|=0
=
AB: x 2 −x 1 y 2− y1 sau x 2 y 2 1 .
 Panta dreptei AB determinată de punctele A ( x 1 ; y 1 ) şi B ( x2 ; y 2 ) este
y −y
m AB= 2 1
x 2 −x 1 , x 2≠x 1 .

 Fie dreptele d 1 şi d 2 de pante m1 , respectiv m2 .


1) d 1 şi d 2 sunt paralele dacă şi numai dacă m1=m2 .
2) d 1 şi d 2 sunt perpendiculare dacă şi numai dacă m1⋅m 2 =−1 .

 Ecuaţia dreptei determinată de punctul M ( x 0 ; y 0 ) şi de panta m este


y− y 0 =m( x−x 0 ).
 Fie triunghiului ABC, unde A ( x 1 ; y 1 ) , B ( x2 ; y 2 ) şi C( x 3 ; y 3 ) şi G centru de

greutate. Atunci
G ( x + x3 + x ; y + y3 + y ) .
1 2 3 1 2 3

 Dacă punctul A’ este simetricul punctului A faţă de B, atunci B este mijlocul


segmentului [AA’].
Exerciţii tipice pentru bacalaureat
1. Să se determine ecuaţia dreptei ce trece prin punctele A(2;−1) şi B(1;−2).
2. Să se determine numărul real a ştiind că dreptele 2 x− y+3=0 şi ax+2 y+5=0 sunt
paralele.
3. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul A(1;1) şi este paralelă cu dreapta
4 x+2 y+5=0.
4. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul A(2;−3) şi este paralelă cu dreapta
x+2 y +5=0.
5. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctele A(2;3) şi B(−3;−2).
6. Să se calculeze aria triunghiului echilateral ABC ştiind că A(−1;1) şi B(3;−2).
7. Să se calculeze lungimea segmentului AB, determinat de puntele A(2;3) şi B(5;−1) , în
reperul cartezian xOy.
8. Să se determine coordonatele punctului C ştiind că el este simetricul punctului A(5;4) faţă
de punctul B( −2;1 ).