Sunteți pe pagina 1din 3

23 iunie 2020

Statistici actualizate privind combaterea COVID-19 în Europa Centrală și de Sud-Est

Autoritățile Republicii Moldova au luat atitudine față de înregistrarea unui număr record de
contaminări cu COVID-19 în prima jumătate a lunii iunie, subliniind că situația epidemiologică
s-a agravat nu doar în Republica Moldova, ci în întreaga lume. Principala concluzie este că
creșterea numărului persoanelor infectate se datorează reluării unor activități economice și
nivelului insuficient de respectare a cerințelor de distanțare socială și igienă personală. Cu toate
acestea, Premierul Ion Chicu a subliniat că: „Nu mai putem aplica mecanismul de ”stare de
urgență, de stai acasă”, pentru că nu vrem să blocăm economia. Riscăm să intrăm în altă criză,
care înseamnă imposibilitatea de achitat salarii și pensii. Trebuie toți să ne adaptăm la regulile
sanitar epidemiologice, clar definite. Responsabilitatea este a autorităților, dar și a fiecărui
cetățean în parte. Toate regulile pentru piețe, centre comerciale, alte activități economice
trebuie să fie respectate. În caz contrar, acestea vor fi sancționate sau închise”.
Pentru a înțelege proporțiile agravării situației epidemiologice trebuie să comparăm situația din
Republica Moldova cu cea din țările vecine din Europa Centrală și de Sud-Est. Înainte de a
purcede la comparații trebuie să menționăm că în perioada stării de urgență Republica Moldova,
alături de Ucraina, nu au reușit să schimbe caracterul ascendent al contaminării cu COVID-19 în
unul descendent, așa cum s-a întâmplat în Estonia, Georgia, Croația, Bulgaria, România, etc.

Spre deosebire de țările din Europa Centrală și de Sud-Est, unde au avut loc testări masive ale
populației, în Republica Moldova, în cadrul ședinței din 8 aprilie a Centrului Unic de Comandă
de gestionare a crizei provocate de COVID-19, s-a stabilit că: “Autoritățile au constatat că
practica de a testa doar persoanele care au simptome este eficientă și vor continua această
abordare”. În consecință, în Republica Moldova numărul testelor la 1000 de locuitori este printre
cele mai mici din regiune.

Tabelul 1. Numărul testelor COVID-19 la 1000 de locuitori

160
140
120
100
80
60
40
20
0
ia sia arus ni
a hi
a
rb
ia ia cia cia onia ania cia ria ova ria aina
an Ru el to Ce Se ton va ur l re ga ld lga r
Lit
u B Es Le Sl o T Po
Ro
m G Un o Bu Uc
M
Totuși, cea mai relevantă informație despre răspândirea infecției COVID-19 în regiune o putem
desprinde din numărul de contaminați la 100 mii de locuitori. La acest capitol Republica
Moldova se menține pe a 3-a poziție, după Belarus și Rusia.

Tabelul 2. Numărul de contaminări cu COVID-19 la 100 mii de locuitori

700

600

500

400

300

200

100

0
us sia ova cia ia
rb toni
a ia hi
a a
ni
a
ni
a r ia ria ia ia ia
le ar Ru r an Ce ain o a ga a on r ec ac
ol
d Tu Se m cr o l u l n g t G v
B
M Es Ro U P Lit Bu U Le Slo

Din cauza testării preponderent a populației cu simptome COVID-19, rata testelor pozitive în
Republica Moldova s-a dovedit a fi cea mai mare din regiune, de câteva ori mai mare decât
media.

Tabelul 3. Rata testelor pozitive (%)

25

20

15

10

0
s a cia a ia sia ria onia a a cia cia onia
va ru in bi an hi ni ar
ia ia
l do
el a cra Tur Ser m Ru lga l Ce Esto g va Gre t u an
o B U Ro Bu Po Un Sl o Le
Lit
M

Un alt anti-record în regiune, stabilit de Republica Moldova, este numărul de decese de pe urma
COVID-19 la 1 milion de locuitori.
Tabelul 4. Numărul de decese de pe urma COVID-19 la 1 milion de locuitori

140

120

100

80

60

40

20

0
a cia sia ia a a s a ria a cia cia
va ni ni
a
ar bi ni ru hi ni
a in ni
a
l do a ur Ru to g er lo l a Ce lga a r a r e
to va
o Ro
m T Es Un S Po Be Bu Lit
u Uc G Le Slo
M

Datele din tabelele de mai sus arată că situația epidemiologică din Republica Moldova este cea
mai complicată din regiune. Cauzele acestei stări de fapt s-ar putea datora deciziei de a testa doar
persoanele cu simptome COVID-19, însemnând că asimptomaticii, care au contractat COVID-19
și nu s-au izolat pentru a respecta măsurile de protecție au devenit principala sursă de răspândire
a infecției.

O altă cauză ar fi legată de pedepsele prea aspre aplicate celor care au încălcat măsurile de
protecție (~€1.100, adică de aproximativ 10 ori mai mare decât în Romania), dar care au fost
aplicate selectiv sau de o manieră indulgentă de către poliție. Dovadă în acest sens servește
adresarea din 20 mai a Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, care a mulțumit “tuturor
colaboratorilor organelor de poliție, care în această perioadă au manifestat maximă înțelegere
și indulgență în situațiile de maximă dificultate, înțelegând să îmbine cu înțelepciune datoria
meseriei cu cea de fii ai neamului și a Bisericii”.

Pentru mai multe informații privind gestionarea COVID-19 în Republica Moldova, accesați
următorul link: alegeri.md/w/covid-19

Această notă analitică a fost realizată cu sprijinul Departamentului Buna Guvernare al


Fundației Soros-Moldova. Opiniile exprimate în acest produs informativ aparțin Asociației
ADEPT și nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Fundației Soros-Moldova.