Sunteți pe pagina 1din 2

Calificativul

Numele și prenumele_____________________________
Semnătura
Data 17.10.2019 părintelui

Test de evaluare
Unitatea de învățare
Toamnă, în lumea plantelor

1. Scrie crescător și descrescător următoarele numere: 39, 96, 71, 40, 84, 82, 61, 70, 28, 43;

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Scrie răsturnatul numerelor:

89 - ___ 75- ___ 62- ____ 39 - ___ 71 - ____ 28- ____

3. Încercuiește cu roșu numerele pare și cu albastru numerele impare:

48, 71, 34, 87, 55, 62, 20, 13, 39, 96, 43, 81, 54, 23, 17, 88, 26, 64,

55, 63, 16, 26, 20, 25,

4. Rotunjește următoarele numere:

45 - ____ 37- ______ 91- ____ 23- _____ 54- _____ 76 - _____
82- ______ 14- ______ 69 - _________ 98- _____ 41- ____ 56 - _____

5. Compară numerele folosind semnele ” :

37 ___ 63 15 _____51 25 ____ 40 17 _____70 53_____58 47___22

29___ 66 78______86 44 _____44 40____57 55____55 23 ___32

6. Scrie cu cifre :

Cincizeci și șapte ______________ o sută ____________________________


Patrusprezece ______________ șaizeci __________________________
Cinci _____________________ patruzeci și unu __________________
Nouăzeci și unu ______________ Șaptezeci și trei _________________

7. Descompune și compune numerele după model :


29= 20+9

52= ____________ 75= ____________ 86= ____________ 67= ___________ 18 = ___________

48= ____________ 91= ____________ 37 = ___________ 23 = ___________ 59 = ___________

35= ____________ 60 = ___________ 12 = ___________ 78= ___________ 83 = __________

8. Scrie toate numerele de două cifre care au suma cifrelor 7:

9. Scrie toate numerele de două cifre care au cifra unităților 6:

____________________________________________________________________________________

10. Realizează corespondența

inima rinichi plămâni creier stomac