Sunteți pe pagina 1din 4

Fişa de caracterizare psihopedagogică

Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic Ion Ghica


Localitatea Targoviste

I. DATE BIOGRAFICE ALE ELEVULUI


Numele şi prenumele PARGHEL CRISTIANA SORINA
Data naşterii 17.08.2003..
Locul naşterii: Campulung
Domiciliul actual: Valeni Dambovita Ruta şcolară: Valeni Targoviste…
II. MEDIUL FAMILIAL
Tatăl: nume şi prenume…Pargel ION .,vârsta…42…, pensionar
Mama: nume şi prenume…Pargel Maria.,vârsta…...39….,ocupaţia somer
Fraţi şi surori (nume, vârsta, ocupaţia)
Condiţii de viaţă: ……favorabile……………….

Atmosfera şi climatul educativ:


 înţelegere deplină între părinţi şi copii;
 conflicte mici şi trecătoare în familie;
dezacord marcant între părinţi, eventual între părinţi şi copii;
familie dezorganizată sau în curs de dezorganizare;

Atitudinea familiei faţă de şcoală (interes, colaborare, indiferenţă) : …Parintii mei sunt foarte
interesati de viitorul meu si studiile pe care le fac si o sa le continui..

III. STAREA DE SĂNĂTATE:


Antecedente (boli, situaţii deosebite): …Nu am avut probleme de sanatate
Starea actuală de sănătate: …Clinic sanatos

Recomandări medicale importante pentru procesul de învăţământ:


…………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………

IV. SITUAŢIA ŞCOLARĂ


a)Rezultate la învăţătură:
Clasa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Media FB FB FB FB 9,71 9,64 9,64 9,80 9,10 9,4
0

b) Date seminificative:
Clasa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Disciplinele
şcolare cu
rezultatele
cele mai bune
Disciplinele
şcolare cu
rezultatele
cele mai
slabe

c) cercuri frecventate de elev:


……………scoala , excursii

d) participarea la concursuri şcolare şi extraşcolare:…olimpiade..

V. PROCESELE INTELECTUALE, PERSONALITATEA


ŞI STILUL DE MUNCĂ

Nivelul de inteligenţă al elevului


Foarte inteligent Inteligent Inteligenţă medie Inteligenţă scăzută
1

Memoria
Foarte bună Bună Suficient dezvoltată Slabă
1

Limbajul
Vocabular bogat Exprimare uşoară Vocabular redus Exprimare foarte săracă
Exprimare frumoasă şi corectă Exprimare greoaie şi incoerentă
1
Caracteristici de pesonalitate:

 Temperamentul: introvertit – extravertit


 deschis, comunicativ, sociabil;
închis, rezervat, puţin sociabil;
 tip combinat;
 impulsiv, nestăpânit, uneori adaptabil;
 energic, vioi, uşor adaptabil;
liniştit, domol, reţinut, chiar lent;
 rezistenţă redusă la efort;
rezistenţă mare la efort

 Aptitudinile:
 intelectuale
tehnice
 practice
artistice
sportive
.

 Caracterul:
Trăsături dominante de caracter:
- pozitive. deschis, comunicativ, ambitios , perseverent
- negative... impulsiv.

Stilul de muncă intelectuală:


sistematic, temeinic, cu preocupări de aprofundare (depăşind manualul şi/sau programa);
 organizat, ritmic, rămânând în limitele manualului (programei);
 este inegal, prezintă fluctuaţii vizibile în rezultatele şcolare, alternează pregătirea
conştiincioasă cu perioade de delăsare;
neglijent, improvizează răspunsurile, copiază temele de la alţii, speculează nota;
invata în salturi, numai pentru a obţine note de trecere (cu lacune mari în cunoştinţe);

Independenţă şi creativitate
 inventiv, cu manifestări evidente de autonomie;
 ocazional are iniţiativă, manifestă independenţă;
 lucrează mai mult şablonard, stereotip;
nu manifestă deloc iniţiativă şi independenţă;

Echilibrul emotiv
calm, echilibrat, uneori nepăsător;
 controlat, stăpânit (cu preţul unui efort);
emotiv, dar fără reacţii dezadaptative;
hiperemotiv, excesiv de timid, emoţiile îi dezorganizează performanţele.

VI. Orientarea şcolară şi profesională


Opţiunile elevului: …Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune
Aspiraţiile părinţilor:
In domeniul politiei

Sfatul de orientare al profesorului-diriginte/învăţătorului:


……………………………………………………………………………….
………………………
…………………………………………………………………………

VII. Concluzii, aprecieri, recomandări:


……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
…………….

Data completării fişei:…24.02.2020………….Profesor - diriginte: Tanislav Cristina