Sunteți pe pagina 1din 1

Examen la disciplina Dramaturgia românească interbelică

Anul III, semestrul I


Miercuri, 24 iunie 2020, ora 17.00
Modalitatea de susținere – on-line / e-mail
Lector dr. Laurențiu Ichim

SUBIECTE

1. Prezentați, într-un eseu, elementele care definesc drama de cunoaștere, absolută și conflictul
interior, la nivel de conștiință, la Camil Petrescu.
2. Sintetizați, într-un eseu, temele și strategiile dramatice identificabile în piesele studiate ce
aparțin lui Tudor Mușatescu (Gratis, mamă soacră), Alexandru Kirițescu (Gaițele) sau
George Ciprian (Omul cu mârțoaga). Se va avea în vedere un singur text

Notă:
a. Ambele subiecte sunt obligatorii
b. Timpul de lucru este de 120 de minute
c. Returnarea subiectelor prin poșta electronică, la adresa de la care au fost primite, trebuie
făcută cu respectarea celor 120 de minute alocate. Se consideră moment al începerii
contorizării ora la care au fost expediate.
d. Subiectele se vor redacta de mână, vor avea paginile numerotate, pe fiecare pagină, lizibil
figurând numele și prenumele studentului, anul și grupa, și vor fi trimise scanate sau
fotografiate, în fișiere individuale (.jpg) sau într-un singur fișier (.pdf)

Succes!