Sunteți pe pagina 1din 112

Corina Sbughea

Instruire asistată de calculator


Instruire asistată de calculator

2018

2
Instruire asistată de calculator

Lucrarea de față se adresează studenților care parcurg


cursurile facultative din cadrul modulului Psihopedagogic.

3
Instruire asistată de calculator

I.Crearea și diseminarea online a conținutului educațional


I.1.Crearea unui cont Google

Google Docs identifică generic un grup de aplicații oferite de


Google pentru crearea şi modificarea online a documentelor, registrelor
de calcul şi a prezentărilor şi partajarea acestora pentru mai mulți
utilizatori. Acestea reprezintă instrumente foarte utile pentru
colaborarea dintre profesori şi elevi/studenţi în ceea ce priveşte, de
exemplu, temele şi proiectele acestora, care vor putea fi accesate şi
corectate de oriunde există o conexiune la Internet. Mai mult decât atât,
Google pune la dispoziția utilizatorilor și un spațiu de stocare de până
la 15 GB (Google Drive).
Pentru a accesa aplicațiile Google Docs, trebuie să dețineți un
cont Google. Dacă aveţi deja un cont de Gmail, vă puteţi conecta la
Google Drive cu aceleaşi username şi parolă, în caz contrar însă, va
trebui să creați un cont nou, completând rubricile de editare cu datele
dvs.

Fig.nr. 1.Crearea și accesarea contului Google

4
Instruire asistată de calculator

I.2.Crearea și formatarea unui nou document în Google Docs


La accesarea contului creat sunteți conectați la Google Drive și
puteți crea documente noi, care vor fi salvate direct în My Drive, sau
grupate în dosare. Pentru aceasta se selectează din meniul New,
submeniul Google Docs, opțiunea Blank Document:

Fig.nr. 2. Crearea unui document nou

Documentul nou Google Docs se va deschide în browser, într-


un tab separat, urmând a fi editat și eventual partajat.

Fig.nr. 3.Document nou

5
Instruire asistată de calculator

Denumirea documentului poate fi modificată direct în rubrica


de editare din bara de titlu, sau utilizând opțiunea Rename din meniul
File. Odată denumit documentul, numele acestuia apare deasupra barei
de meniuri, modificările salvându-se automat. În dreapta numelui,
devin active doua butoane de comandă: Star (pentru marcarea
documentului) și Move (pentru mutarea documentului în alt Folder).

Fig.nr. 4.Denumirea documentului

Aplicația implementează majoritatea opțiunilor de bază din


Microsoft Word, cum ar fi: opțiunile de copiere/mutare/alipire a
textului sau a obiectelor încastrate, efectele speciale, cum ar fi bold-are,
scris cursiv, subliniere, opțiuni pentru tipul, dimensiunea și culoarea
fontului, cele patru stiluri de aliniere (left, center, right, justify), precum
și crearea listelor multinivel (Bullets / Numbering). Toate aceste
operații pot fi realizate cu butoanele de comandă de pe bara de
instrumente sau cu opțiunile subordonate meniurilor. În dreapta barei
de instrumente este adăugat un buton pentru ștergerea tuturor
formatărilor efectuate.

6
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 5. Clear formatting

Meniul Format înglobează și alte opțiuni de formatare, cum ar fi


scrierea la exponent /indice, stabilirea distanței dintre rânduri, sau a
stilurilor Paragraph.

Fig.nr. 6. Meniul Format

Încastrarea de obiecte în document, cum ar fi imagini, ecuații,


hyperlink-uri, note de subsol, semne de carte, precum și numerotarea
paginilor sau generarea automată a cuprinsului, sunt posibile cu
ajutorul opțiunilor subordonate meniului Insert. Crearea unui tabel se
poate realiza atât din meniul Insert cât și din meniul Table.

7
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 7. Meniurile Insert și Table

Opțiunea AutoCorrect din Word are un corespondent în


Google Docs prin opțiunea Preferences din meniul Tools. Astfel puteți
crea prescurtări, ce vor fi înlocuite automat în text cu întregul cuvânt.

Fig.nr. 8. Fereastra de dialog Preferences

8
Instruire asistată de calculator

Documentele create sunt salvate automat în My Drive și mai


mult decât atât, putem oricând accesa variante anterioare ale acestora,
cu ajutorul link-ului All changes saved in drive, care va afișa un istoric
al modificărilor. De asemenea pot fi descărcate pe orice calculator în
diferite formate (.docx, .rtf, .pdf), cu opțiunea Download as, din meniu
File.

Fig.nr. 9. Meniul File

I.3.Distribuirea şi publicarea unui document

Atât documentele create cu Google Docs, cât și cele încărcate în


Drive, pot fi partajate cu alți utilizatori. Drepturile de acces al celorlalți
utilizatori pot fi stabilite astfel: editare permisă, comentarii permise
sau doar deschidere pentru vizualizare. Persoanele cărora le permiteți
accesul pentru editarea unui document, trebuie să aibă de asemenea
un cont Google, altfel vor putea doar să-l vizualizeze.

9
Instruire asistată de calculator

Opțiunile pentru partajare și publicare pot fi modificate

accesând butonul Share: , din colțul din dreapta sus al ferestrei


document.

Fig.nr. 10. Fereastra de dialog Sharing settings

Fereastra de dialog Sharing settings conține link-ul prin care


documentul poate fi distribuit și altor utilizatori. Aria de distribuire
este stabilită în rubrica Who has access, prin selectarea butonului
Change, care va deschide o nouă fereastră de dialog. Aici puteți stabili
dacă documentul va fi public pe internet, accesibil doar celor care
primesc link-ul, sau doar utilizatorilor indicați de autorul
documentului.

10
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 11. Visibility options

Username-ul sau email-ul utilizatorului/utilizatorilor pentru


care distribuiți documentul se completează în rubrica Invite people, iar
în rubrica din dreapta se precizează operațiile pe care le pot efectua
(editare, adăugare de comentarii sau doar vizualizare).

Fig.nr. 12. Rubrica Invite people

I.4.Upload în Google Drive

Așa cum am precizat deja, toate documentele create cu Google


Docs vor fi salvate în Google Drive, spațiul de stocare atașat contului
dumneavoastră. Pentru a putea partaja și alte fișiere din calculatorul
dumneavoastră cu alți colaboratori, este necesar să le încărcați în Drive.
Încărcarea unui document se face selectând opțiunea File Upload, din
meniul New, sau din My Drive:
11
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 13. Încărcarea documentelor în My Drive

Fișierul încărcat va fi salvat direct în Drive, sau într-un dosar


subordonat și va putea fi deschis cu aplicația Google Docs, apoi
distribuit sau publicat.

I.5.Organizarea spațiului de stocare din Drive

Documentele create sau încărcate în Google Drive, vor putea fi


organizate cu ajutorul dosarelor și a subdosarelor. Pentru crearea unui
dosar se utilizează opțiunea Folder din meniurile New sau My Drive.

Fig.nr. 14. Crearea dosarelor


După crearea dosarelor, fișierele din Drive pot fi mutate
apelând la opțiunea Move to din meniul de context, sau prin selectarea

12
Instruire asistată de calculator

butonului cu același nume. Se va deschide o fereastră de dialog în care


vom putea alege folder-ul destinație din arborele de dosare creat de noi
în Drive.

I.6. Crearea unui registru de calcul tabelar în Google Sheets

Opțiunea Google Sheets este disponibila atât în meniul New,


cât și în meniul My Drive și permite crearea registrelor de calcul.
Aplicația Google Sheets se va deschide într-un tab separat al browser-
ului, iar noul registru va conține implicit o singură foaie de calcul,
similară unei foi de calcul dintr-un registru creat cu utilitarul Microsoft
Excel. În cazul în care sunt necesare mai multe foi de calcul, acestea pot
fi adăugate cu ajutorul butonului Add Sheet din subsolul zonei de
lucru.
Așa cum am procedat și în cazul documentelor, denumirea
registrului de calcul poate fi introdusă direct în rubrica de editare, sau
cu opțiunea Rename din meniul File, modificările fiind salvate automat
în Drive.

Fig.nr. 15. Crearea unui registru de calcul

Bara de instrumente a aplicației înglobează butoane de


comandă pentru toate operațiile de bază, cum ar fi: opțiunile de
formatare pentru font (tip, dimensiune, culoare, bold, italic,
13
Instruire asistată de calculator

strikethrough), opțiunile de formatare a datelor din celule (format


procent, format monetar, format dată/oră), precum și opțiuni pentru
formatarea celulelor (aliniere, orientare text, borduri și culoare de
fundal).

Fig.nr. 16. Bara de instrumente

Fiecare celulă este unic identificată prin litera coloanei și


numărul liniei. Dacă este selectată, celula are în colțul din dreapta jos
un buton Autofill (similar cu cel specific foilor de calcul Excel), ce
permite completarea seriilor liniare de date, a listelor personalizate sau
pentru copierea formulelor de calcul în domeniile adiacente.

Fig.nr. 17. Autofill


Meniul Insert conține opțiuni pentru inserarea de linii și
coloane noi, funcții, grafice sau foi de calcul.

14
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 18. Meniul Insert

Meniul Format grupează opțiuni precum cele pentru


formatarea fontului sau a datelor din celule. O opțiune foarte utilă din
acest meniu este Conditional Formatting, care permite evidențiarea
celulelor în cazul în care respectă anumite condiții.
Opțiunile pentru filtrarea sau sortarea datelor din foaia de
calcul se regăsesc în meniul Data, dar și în meniul de context sau pe
bara de instrumente. Tot în meniul Data este disponibilă și facilitatea
Pivot Table.

15
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 19.Sortarea și filtrarea datelor

Reprezentarea grafică a datelor din celule se poate realiza atât


cu butonul Insert Chart de pe bara de instrumente, cât și cu opțiunea
corespunzătoare din meniul Insert. În panelul Chart Editor afișat în
dreapta zonei de lucru, putem stabili tipul de grafic și domeniul de
celule reprezentat.
Astfel, aplicația Google Sheets oferă multe din facilitățile
specifice gestionarului Microsoft Excel, având în plus avantajul
gratuității, dar mai ales al posibilității de distribuire online. Fișierele
create în Drive, precum și fișierele Excel, încărcate din calculatorul
personal, vor putea fi, de asemenea, mutate în dosare, partajate sau
publicate, la fel cum am procedat în cazul documentelor.

I.7.Crearea prezentărilor în Google Slides

Aplicația Google similară utilitarului Microsoft PowerPoint


este Google Slides și poate fi deschisă fie din meniul New, fie din
meniul My Drive. Se poate opta pentru Blank presentation sau pentru
utilizarea unui șablon – From a template.

16
Instruire asistată de calculator

La primul pas trebuie să stabiliți o temă ce va fi aplicată întregii


prezentări, din panelul Themes din dreapta ferestrei.

Fig.nr. 20. Crearea unei prezentări

Fig.nr. 21. Themes


Și în cazul prezentărilor, denumirea poate fi completată direct
în rubrica de editare din bara de titlu, sau cu opțiunea Rename din
meniul File, iar modificările vor fi salvate automat în Drive.

17
Instruire asistată de calculator

Înițial prezentarea conține doar slide-ul de titlu, iar pentru


adăugarea de noi slide-uri se poate utiliza fie combinația de taste
Ctrl+M, fie butonul New Slide de pe bara de instrumente, fie opțiunea
New Slide din meniurile Insert sau Slide.
Pe bara de instrumente sunt încorporate butoane și opțiuni
pentru inserarea de obiecte în slide, pentru modificarea tipului de slide
(Layout), a temei, pentru formatarea background-ului sau pentru
adăugarea animației.
Dacă, în schimb, sunt editate casetele text de pe slide-uri,
opțiunile de pe bara de instrumente se modifică, incluzând butoane
pentru formatare, similare cu cele din aplicațiile Office:

Pentru inserarea imaginilor pe slide-uri, vom utiliza fie butonul

Image de pe bara de instrumente, fie opțiunea


corespunzătoare din meniul Insert.

Fig.nr. 22.Meniul Insert

18
Instruire asistată de calculator

Inserarea unui tabel pe un slide al prezentării se face cu


opțiunea Table din meniul Insert. Efectele de animație, atât pentru
elementele de pe slide-uri, cât și cele atașate tranziției dintre slide-uri
pot fi setate în fereastra de dialog Animations. Pentru afișarea
panelului Animations se pot utiliza: fie butonul Tranzition de pe bara
de instrumente, fie opțiunea Change tranzition din meniul Slide.
Pentru a porni derularea prezentării trebuie să selectați una din
opțiunile subordonate butonului Present din dreapta barei de
instrumente.

Fig.nr. 23. Butonul Present

Și în cazul prezentărilor se procedează la fel ca și în cazul


documentelor sau a registrelor de calcul. Acestea pot fi descărcate în
calculatorul personal sau distribuite cu alți utilizatori. De asemenea,
puteți face upload în Drive pentru prezentări create cu aplicația
PowerPoint, pe care apoi să le vizualizați/editați/partajați cu Google
Slide.

I.8.Crearea chestionarelor în Google Forms

Aplicația Forms permite utilizatorului să creeze formulare sau


chestionare prin alegerea opțiunii respective din meniul New.

19
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 24. Google Forms

Odată creat formularul/chestionarul, acesta va putea fi


identificat prin denumire, dar i se va putea adăuga și un titlu și o
descriere. Acesta va putea cuprinde o diversitate de tipuri de întrebări
(Questions), în funcție de obiectivul urmărit. Aplicația pune la
dispoziția utilizatorului mai multe tipuri de întrebări: cu răspuns scurt
de tip text, cu răspuns pe larg-paragraf, multiple choice (alegere din
mai multe răspunsuri posibile), checkboxes (bifarea variantelor
corecte), linear scale (întrebări cu răspunsuri pe scale), grid (cu o
matrice de serii de raspunsuri), date/time (cu răspuns sub formă de
dată/oră).

20
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 25. Tipuri de întrebări

Selectarea opțiunii Required Question va transforma întrebarea


într-una cu răspuns obligatoriu, astfel încât repondenții nu vor putea
trece la o altă întrebare fără a completa răspunsul curent. După
adăugarea tuturor întrebărilor, formularul/chestionarul va putea fi
previzualizat, cu ajutorul butonului Preview din colțul din dreapta sus
a ferestrei de lucru.

Fig.nr. 26. Butonul Preview


Pentru a trimite formularul/chestionarul către respondenți, se
utilizează butonul Send, care va deschide fereastra de dialog Send

21
Instruire asistată de calculator

Form. Trimiterea se poate face pe mail, prin generarea unui link ce


poate fi distribuit sau prin inserarea codului HTML.

Fig.nr. 27. Trimiterea chestionarului

Completarea formularului de către un respondent va


determina (după apăsarea butonului “Submit”) stocarea informaţiilor
în Google Drive. Acestea vor putea fi vizualizate în tab-ul Responses.
Dacă se dorește suspendarea colectării de răspunsuri, se deselectează
opțiunea Accepting responses și se setează un mesaj pentru
respondenți.

22
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 28. Închiderea chestionarului

Atelier de lucru
Utilitarul Google Sheets reprezintă o alternativă pentru MS
Excel demnă de luat în calcul, mai ales că are avantajul de a fi gratis.
Vom utiliza în continuare principalele facilități pe care aplicația le pune
la dispoziția utilizatorului, pentru colectarea și analizarea datelor.
Având în vedere că urmărim utilizarea acestor instrumente în
activitățile didactice, vom porni de la o foaie de calcul în care vom
introduce informații despre elevi, urmărind câmpurile: Nume și
prenume, Clasă, Disciplină, Nota 1, Nota 2, Nota 3, Teză, Medie. Pentru
aceasta ne vom conecta în prealabil la contul nostru Google și vom
accesa Google Drive. Din meniul New vom utiliza opțiunea Google
Sheets pentru a crea un registru de calcul nou, pe care-l vom denumi
”Situația scolară” și vom introduce începând din celula A1, câmpurile
enunțate mai sus. Vom introduce apoi datele în tabel în conformitate cu
semnificația fiecărei coloane, cu excepția mediei, care va fi calculată.
Pentru a delimita tabelul de restul foii de calcul vom apela la opțiunea
Borders de pe bara de instrumente.

23
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 29.Crearea tabelului

Pentru a completa ultima coloană vom introduce formula de


calcul a mediei ponderate în celula H2, astfel
”=0.75*average(D2:F2)+0.25*G2”. Pentru restul înregistrărilor din tabel
vom folosi facilitatea Autofill.

Fig.nr. 30. Calculul Mediei

Vom considera că datele introduse în prima foaie de calcul


corespund primului semestru din anul școlar și vom denumi această
foaie de calcul ”Semestrul I”. Pentru aceasta vom utiliza opțiunea
Rename din meniul de context (afișat prin click dreapta) al tab-ului
Sheet1. Introducem apoi denumirea corespunzătoare, în caseta deschisă
pentru editare.

24
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 31. Redenumirea foii de calcul

Formatarea condiționată, atât cea din Excel cât și cea din


Google Sheets, ne poate ajuta să evidențiem anumite înregistrări
utilizând diferite criterii. Pentru aceasta vom alege opțiunea
Conditional Formatting din meniul Format, care va afișa panelul
Conditional format rules în dreapta zonei de lucru. În rubrica Apply to
range trebuie introdus domeniul de celule ce urmează a fi formatat, iar
din lista Format cells if trebuie să alegem condiția ce trebuie îndeplinită
pentru a se aplica formatările stabilite în zona Formatting Style.

25
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 32. Formatarea condiționată

Fig.nr. 33. Funcția IF

26
Instruire asistată de calculator

Pentru evidențierea valorilor dintr-un interval anume, putem


recurge și la funcția IF. Astfel, vom adăuga o coloană nouă, după
coloana Media, pe care o vom denumi Promovabilitate și vom intoduce
în celula I2, formula: ” =if(H2<5,"Nepromovat","Promovat")”. Dacă
media elevului este mai mică decât 5 se va afișa textul ”Nepromovat”,
iar dacă această condiție nu e îndeplintă, media fiind mai mare sau
egală cu 5, se va afișa textul ”Promovat”.
Dacă dorim ordonarea datelor din tabel, vom folosi comanda
Sort range din meniul Data, care va afișa fereastra de dialog cu același
nume. De exemplu, putem utiliza ca un prim criteriu de ordonare
Clasa, iar pentru elevii din aceeași clasă, putem introduce ordonarea
alfabetică după Nume. Un nou criteriu de ordonare se stabilește
selectând opțiunea Add another sort column.

Fig.nr. 34. Ordonarea datelor

În cazul în care dorim să extragem doar înregistrările care


respectă unul sau mai multe criterii, vom utiliza opțiunile de filtrare
din meniul Data. De exemplu, dacă dorim să afișăm doar elevii dintr-o
anumită clasă, care au medii mai mari de 8 și au luat o notă mai mare

27
Instruire asistată de calculator

sau egală cu 9 la teză, vom proceda astfel: plasăm cursorul în prima


linie a tabelului și selectăm opțiunea Create a filter din meniul Data.
Fiecare celulă din capul de tabel va avea atașată o săgeată prin care se
afișează opțiunile de filtrare pe criteriul respectiv. Din opțiunile
coloanei Clasa vom selecta o singură valoare (clasa dorită), iar pentru
câmpurile numerice Teză și Medie, vom stabili condiția în rubrica Filter
by condition. Înregistrările din tabel, care nu îndeplinesc toate cele trei
condiții, vor fi ascunse automat. Această filtrare poate fi salvată pentru
a fi vizualizată mai târziu, cu ajutorul opțiunii Save as filter view din
submeniul Filter Views al meniului Data. Toate filtrele salvate vor
putea fi accesate din același submeniu Filter Views. Dacă dorim să
renunțăm la aplicarea filtrelor, vom selecta opțiunea Turn off filter din
meniul Data.

Fig.nr. 35. Filtrarea datelor

28
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 36. Salvarea filtrelor

Pentru a introduce și datele corespunzătoare semestrului al II-


lea, vom adăuga o nouă foaie de calcul prin selectarea butonului Add
(+) și o vom redenumi corespunzător și pe aceasta. Vom selecta apoi
tabelul din foaia ”Semestrul I” și utilizând comenzile Copy/Paste din
meniul Edit sau combinațiile de taste Ctrl+C/Ctrl+V, vom copia tabelul
în următoarea foaie de calcul, corespunzătoare situației școlare din al II-
lea semestru. Nu ne rămâne decât să actualizăm notele, iar rezultatele
din celelalte coloane vor fi recalculate automat.
Vom realiza în continuare o foaie de calcul pentru consolidarea
datelor pe tot anul școlar. Cu butonul Add vom crea o nouă foaie de
calcul, pe care o vom redenumi Medii generale. Vom copia în acestă
foaie nouă, începând din celula A1, primele trei coloane ale tabelului
inițial (Nume și Prenume, Clasa, Disciplină). Vom copia apoi coloana
Media din prima foaie de calcul, dar utilizând opțiunea Paste Special -
Paste values only, din meniul Edit sau din meniul de context, și vom
redenumi această coloană Media I. Pentru mediile din al II-lea semestru
vom copia cu Paste Special, coloana Media din a doua foaie de calcul,

29
Instruire asistată de calculator

pe care o vom redenumi Media II. Adăugam în a treia foaie de calcul


coloana Media generală și vom folosi funcția Average pentru calculul
acesteia.

Fig.nr. 37. Paste special


Pentru a analiza situația școlară la nivel de elev, dar și la nivel
de clasă, vom apela la instrumentul Pivot Table din meniul Data. Prin
selectarea acestei opțiuni se va crea o nouă foaie de calcul, în care vom
configura datele din tabelul pivot cu ajutorul setărilor din panelul Pivot
table editor, afișat în dreapta paginii. Astfel, în rubrica Rows vom
selecta câmpul Nume și prenume, în rubrica Columns vom păstra
câmpul Clasa, iar în zona de valori vom selecta câmpul Media generală.
Implicit pentru consolidarea datelor din câmpurile numerice se va
folosi funcția Sum, ceea ce nu corespunde obiectivului nostru. De aceea
va fi necesar să schimbăm funcția din rubrica Summarize by în
Average, pentru a se calcula media generală a fiecărei clase.

30
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 38. Pivot Table


Pentru a vizualiza și grafic evoluția datelor, putem să apelăm la
reprezentarea sub forma de diagramă, cu opțiunea Chart din meniul
Insert. Se va afișa panelul Chart Editor, în care putem alege tipul de
grafic, precum și configurarea axelor.

Fig.nr. 39. Chart Editor

Pentru a comunica cât mai eficient atât cu părinții cât și cu


ceilalți colegi profesori, putem apela la funcția de partajare pusă la
dispoziție de Google. Astfel apăsând butonul Share din dreapta sus a
31
Instruire asistată de calculator

zonei de lucru, vom deschide ferestra de dialog Share with others, în


care vom introduce adresele de mail ale părinților/colegilor cărora
dorim să le dăm acces la documentul nostru. De asemenea putem să
restricționăm accesul doar pentru citire sau adăugare de comentarii.
Atunci când vom consulta observațiile adăugate în comentariile făcute
de ceilalți utilizatori, le putem și marca cu ajutorul butonului Resolve,
ca fiind rezolvate.

Fig.nr. 40.Partajare

Fig.nr. 41. Gestionarea comentariilor


Presupunând că am oferit acces pentru editare altor colegi și
aceștia au adus modificări în documentul nostru, acestea vor fi salvate
în timp real.
32
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 42. Link-ul Last edit by...

Dacă însă dorim să vizualizăm modificările făcute de ceilalți


utilizatori, putem accesa link-ul Last edit by...din bara de meniuri, care
va afișa panelul History, ce cuprinde toate versiunile documentului.
Modificările aduse de ceilalți utilizatori vor fi evidențiate cu ajutorul
paletei de culori.

Fig.nr. 43. Istoricul modificărilor

În concluzie, aplicația Google Sheets vă poate oferi instrumente


pentru gestionarea și analizarea datelor despre elevi și a evoluției în
timp a rezultatelor acestora, facilitând totodată comunicarea eficientă
profesor-părinte.

III.9.Probleme propuse

33
Instruire asistată de calculator

1. Creați un dosar în contul dvs. Google Drive.


2. Încărcați în dosarul creat mai sus, un fișier din calculatorul dvs.,
creat cu aplicația Microsoft Word.
3. Deschideți documentul de la exercițiul precedent, cu aplicația
Google Docs.
4. Introduceți în document un paragraf, pe care să-l formatați astfel:
distanța dintre rânduri să fie de 1.5, iar textul să fie alineat din margine
în margine
5. Inserați trei titluri de capitole, pe trei pagini diferite și formatați-le
cu stilurile Heading.
6. Inserați pe o pagină nouă a documentului, un tabel cu patru
coloane si 5 linii, cu urmatorul cap de tabel: Nr.crt., Nume, Disciplină și
Medie. Completați tabelul cu date.
7. Centrați conținutul celulelor din prima linie a tabelului, atât pe
orizontală cât și pe verticală și aplicați stilul Bold.
8. Inserați un rând nou în tabel, între a treia și a patra linie.
9. Generați automat cuprinsul documentului.
10. Descărcați documentul modificat în calculatorul dumneavoastră.

34
Instruire asistată de calculator

II.Procesarea avansată a textului în Word


II.1.Crearea stilurilor personalizate de formatare

Utilitarul Microsoft Word înglobează funcții avansate pentru


editarea și formatarea textului. Pe lângă facilitățile oferite pentru
modificarea separată a diferitelor aspecte ce țin de afișarea fonturilor,
cum ar fi dimensiunea, tipul, efecte speciale sau aliniere, gestionate
prin ferestrele de dialog Font și Paragraph, aplicația pune la dispoziția
utilizatorului și o serie de stiluri de formatare predefinite, localizate pe
bara de instrumente, sub eticheta Home, în grupul Styles.

Fig.nr. 44.Bara de instrumente de formatare

Un stil predefinit reprezintă un set unitar de formatări aplicate


textului, cum ar fi: formatări de font și de paragraf, formatarea
tabulatorilor (tabs), aplicarea unui chenar paragrafului, paginii sau
marginilor, setarea limbii pentru corectare automată gramaticală şi
ortografică, stabilirea tipului de numerotare sau a marcatorilor pentru
liste imbricate. Asupra unui stil de scriere se pot efectua următoarele
operaţii: crearea unui nou stil utilizând butonul New Style, modificarea
unui stil existent deja, cu butonul Modify, sau detectarea stilului aplicat
unui text selectat, cu ajutorul butonului Style Inspector, precum și
înlăturarea totală sau parțială a acestor formatări.
Atunci când se dorește crearea unui nou stil, astfel încât acesta
să fie salvat şi utilizat ulterior şi în alte sesiuni de lucru, trebuie să fie
selectată opţiunea New documents based on this template. În caz contrar,

35
Instruire asistată de calculator

stilul creat sau modificat nu poate fi utilizat decât în sesiunea curentă


de lucru.

Fig.nr. 45. Creare unui stil nou

II.2.Gestionarea separată a secțiunilor într-un document

Există situații în care aspectul sau antetul paginilor, din același


document, trebuie să fie diferite. Aceste modificări pot fi aplicate, doar
creând mai multe secțiuni în document. Împărţirea documentului în
mai multe secţiuni pentru a putea face formatări diferite pe secţiunile
respective, cum ar fi: introducerea altor antete şi subsoluri,
renumerotarea paginilor, stabilirea unei alte orientări pentru pagina,
etc se face cu opţiunea Breaks din grupul de instrumente Page Setup,
subordonat etichetei Page Layout.

36
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 46. Section Break

Noua secțiune introdusă în document, poate să înceapă pe o


pagină nouă (Section Breaks->Next Page), dar poate fi introdusă și în
continuarea paginii curente (Section Breaks->Continuous). De
asemenea delimitarea poate să fie făcută începând cu următoarea
pagină pară sau impară (Section Breaks->Even/Odd Page).

II.3.Antete și subsoluri diferite pe secțiuni

Pentru a introduce antete şi/sau subsoluri pe paginile unui


document se utilizează opţiunile Header și Footer din grupul de
instrumente Header & Footer, subordonat etichetei Insert. Se pot insera
automat antete şi subsoluri predefinite, din lista de șabloane oferite de
aplicație, care să conțină data şi ora curente, numărul paginii, numărul
total de pagini al documentului și/sau diferite texte definite în
AutoText. Pentru particularizarea antetului si/sau a subsolului se pot
utiliza insă opțiunile Edit Header/Footer.

37
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 47. Edit Footer

Odată introdus un antet sau un subsol, acesta va fi aplicat pe


toate paginile documentului. Dacă însă nu se dorește acest lucru, se
poate apela la împărțirea pe secțiuni. După definirea secţiunilor
documentului, antetul dintr-o anumită secțiune poate fi modificat, dacă
în prealabil a fost deselectat butonul Link to Previous.

Fig.nr. 48. Bara de instrumente pentru editarea antetului și


subsolului

Pentru documentele în care se utilizează Mirror Margins, se pot


crea antete diferite pe paginile pare și impare cu opțiunea Diffrent
Odd&Even Pages. De asemenea, se poate gestiona separat

38
Instruire asistată de calculator

antetul/subsolul pe prima pagină a documentului, cu opțiunea


Different First Page.

II.4.Lucrul cu tabele, formule de calcul automat și grafice

Organizarea datelor în tabele este foarte importantă, mai ales în


activitățile didactice. Inserarea unui tabel nou în document se face fie
selectând direct numarul de linii si coloane din meniul Table
subordonat etichetei Insert, fie utilizand opțiunea Insert Table din
același meniu.
Plasarea cursorului de editare într-un tabel, va afișa automat pe
Ribbon, bara de instrumente Table Tools, cu cele două categorii
subordonate: Design (cu opțiuni ce țin de aspectul tabelului) și Layout
(cu opțiuni ce țin mai mult de conținutul tabelului).

Fig.nr. 49. Insert Table


O opțiune importantă de pe această bară de instrumente este
Properties, ce permite afișarea ferestrei de dialog cu același nume și
oferă utilizatorului posibilitatea de a configura dimensiunea unei linii
(eticheta Row), unei coloane (eticheta Column), unei celule (eticheta
Cell) precum și modul de aliniere al tabelului în pagină.

39
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 50. Table Tools

În fereastra Table Options pot fi setate și dimensiunile


marginilor corespunzătoare textului introdus în fiecare celulă, precum
și autodimensionarea în funcție de conținut (Automatically resize to fit
contents).

Fig.nr. 51. Table Properties

Pe lângă multitudinea de opțiuni ce țin de aspectul tabelului


sau a conținutului acestuia, o facilitate foarte importantă oferită de
aplicația Word este posibilitatea introducerii formulelor de calcul
automat în celule, cu ajutorul butonului Formula, care va afisa fereastra
de dialog cu același nume.

40
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 52. Introducerea unei formule

Se alege funcția dorită din lista Paste function, iar domeniu de


calcul poate fi referit prin poziție (Left, Above) sau prin adrese, analog
cu un domeniu dintr-o foaie de calcul din Excel (ex: B2:D2). Odată
efectuat calculul, dacă se modifică valoarea numerică din domeniul de
referință, rezultatul poate fi actualizat cu opțiunea Update Field din
meniul de context al celulei ce conține formula de calcul.
Aplicația Word pune la dispoziția utilizatorului și o gamă
variată de posibilități de vizualizare a datelor numerice din tabele, sub
formă de grafice. Pentru reprezentarea grafică se utilizează opțiunea
Chart subordonată etichetei Insert de pe bara de instrumente, care
afișează fereastra de dialog Insert Chart. Odată aleasă modalitatea de
reprezentare, se deschide o foaie de calcul în care trebuie copiate datele
numerice din tabel. Bara de instrumente Chart Tools, care devine activă
dacă este selectat graficul, conține trei categorii de opțiuni: Design,
Layout și Format.

Fig.nr. 53. Chart Tools

41
Instruire asistată de calculator

Grupul Labels subordonat etichetei Layout conține opțiuni


pentru configurarea tututror elementelor unui grafic, de la titlu și axele
de coordonate până la legendă. O opțiune deosebit de utilă este Switch
Row/Column din grupul Data, subordonat etichetei Design din Chart
Tools. La crearea garficului, aplicația determină axa pe care sunt
reprezentate seriile de date, pe baza numărului de linii și coloane din
foaia de lucru care sunt incluse în grafic, plasând numărul mai mare pe
axa orizontală. Dacă tabelul reprezentat conține același număr de linii și
coloane, datele de pe linii vor fi plasate pe axa verticală și cele de pe
coloane, pe axa orizontală. După ce se selectează opțiunea Switch
Row/Column, datele de pe coloane vor fi reprezentate grafic pe axa
verticală, iar datele de pe linii vor fi reprezentate grafic pe axa
orizontală.

Fig.nr. 54. Switch Row/Column

II.5.Generarea automată a cuprinsului, listei figurilor și a


tabelelor dintr-un document

În documentele de mari dimensiuni este necesară introducerea


unui cuprins, util pentru regăsirea cu ușurință a tematicii căutate.
Pentru realizarea automată a cuprinsului, trebuie însă ca în prealabil
toate titlurile și subtitlurile documentului să fie formatate cu stilurile
Heading, de diferite niveluri (Heading 1, Heading 2, e.t.c.). După
plasarea cursorului în locul în care se dorește inserarea cuprinsului, se
selectează opțiunea Insert Table of Contents de sub eticheta References
de pe Ribbon.

42
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 55.Table of Contents


Va fi deschisă o fereastră de dialog cu același nume, în care
trebuie stabilite următoarele setări: numărul de niveluri afișate (Show
levels), dacă se afișează numărul paginilor (Show page numbers) sau
dacă intrările vor fi afișate sub formă de hyperlink (Use hyperlinks
instead of page numbers).
Un demers similar poate fi realizat și în cazul figurilor sau a
tabelelor din document. De data aceasta însă, fiecare intrare în listă
trebuie marcată în prealabil cu ajutorul opțiunii Insert Caption din
References, în care se stabilește eticheta ce trebuie utilizată
(Figură/Tabel).

Fig.nr. 56.Fereastra Caption

43
Instruire asistată de calculator

Pentru generarea listei se utilizează opțiunea Insert Table of


Figures de pe bara de instrumente, sub eticheta References, ce va
deschide fereastra de dialog cu același nume. Aceasta cuprinde setări
similare cu cele din fereastra Table of Contents, dar în plus, trebuie
precizate intrările din listă, în funcție de eticheta aleasă în rubrica
Caption label.

Fig.nr. 57. Fereastra Table of Figures

II.6.Marcarea intrărilor de index și generarea automată a


indexului

Indexul este o listă de termeni sau concepte abordate pe


parcursul unui document și se inserează pentru regăsirea mai ușoară a
conținuturilor. Pentru ca un termen să fie adăugat în Index, acesta
trebuie marcat, cu ajutorul butonului Mark Entry din grupul Index,
subordonat etichetei References. Opțiunea Mark All din fereastra de
dialog deschisă, va realiza marcarea tuturor aparițiilor în document,
pentru termenul respectiv.
44
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 58. Marcarea intrărilor ptr. Index

După ce au fost marcați toți termenii ce trebuie introduși în


listă, se poate insera Indexul, cu opțiunea Insert Index de pe Ribbon.
Fereastra de dialog cu același nume este similară celei pentru generarea
automată a cuprinsului.

Fig.nr. 59. Inserarea Indexului


II.7.Îmbinarea corespondenței

45
Instruire asistată de calculator

Funcția de îmbinare a corespondenței oferită de utilitarul Word


poate genera un flux de scrisori personalizate prin combinarea
informațiilor din doua fișiere distincte: un document principal și o bază
de date cu contacte. Facilitatea Mail Merge este utilă pentru crearea
scrisorilor, plicurilor, etichetelor, cererilor, adeverințelor etc. Pentru
ușurarea utilizării, aplicația oferă și un asistent pentru realizarea
operațiilor.

Fig.nr. 60. Step by Step Mail Merge Wizard

Astfel, opțiunea Step by Step Mail Merge Wizard din lista Start
Mail Merge subordonată etichetei Mailings, va deschide în dreapta
ferestrei de aplicație, panelul Mail Merge. Cu ajutorul acestuia, se poate
naviga între etapele necesare realizării îmbinării. Primul pas reprezintă
alegerea tipului de document: scrisoare/e-mail/plic/etichetă. La pasul
următor se va stabili dacă se va utiliza un șablon predefinit pentru
documentul principal, sau dacă se va utiliza un document deja creat.

46
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 61. Etapele Mail Merge


Pasul trei constă în crearea și popularea bazei de date de
contacte. Opțiunea Create va deschide fereatra de dialog New Address
List în care vor fi stabilite câmpurile bazei de date, cu opțiunea
Customize Columns. În fereastra de dialog Customize Address List
există o listă de câmpuri predefinite, ce pot fi modificate, șterse sau
adaugate altele noi. Datele de contact vor fi completate apoi în fereastra
Edit Data Source.

47
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 62. Crearea listei de contacte

La pasul următor se completează documentul principal,


introducând câmpurile din baza de date cu ajutorul butonului Insert
Merge Field, astfel încât la etapa următoare vor putea fi previzualizate
scrisorile individuale, în care câmpurile vor fi înlocuite cu datele de
contact propriu-zise.

Fig.nr. 63. Insert Merge Field

La pasul 6 se definitivează îmbinarea corespondenței cu


ajutorul butonului Edit Individual Letters, care va genera un nou
document, ce va cuprinde atâtea scrisori, câte intrări există în baza de
date, dacă a fost selectat butonul All în prealabil.

48
Instruire asistată de calculator

Atelier de lucru

În cadrul atelierului de lucru propun gestionarea


corespondenței cu părinții, cu ajutorul funcției Mail Merge din aplicația
MS Word. Pentru aceasta vom porni de la un document principal, care
va fi personalizat pentru fiecare părinte în parte. Vom apela pentru asta
la opțiunea Step by Step Mail Merge Wizard... din tab-ul Mailings.
La primul pas veți selecta tipul de document din panelul din
dreapta ferestrei, în cazul dumneavoastră E-mail messages, iar la pasul
următor veți opta pentru utilizarea documentului curent. La etapa
destinată listei de contacte, veți alege opțiunile Type a new list și Create
pentru a introduce datele de contact ale părinților, dar și informațiile
despre elevi. În fereastra de dialog New Address List veți introduce
câmpurile bazei de date, selectând butonul Customize Columns. Unele
câmpuri vor fi redenumite, altele șterse și adăugate unele noi, astfel
încât să obțineți următoarea structură: Nume părinte, E-mail, Nume
elev, Clasa, Disciplina, Media. Fișierul va fi salvat cu denumirea Părinți.

Fig.nr. 64. Documentul principal

49
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 65. Câmpurile sursei de date

Veți popula apoi baza de date, eventual utilizând datele despre


elevi, stocate în fișierul creat mai sus, în Google Sheets. Pentru aceasta
veți utiliza opțiunea Edit Recipient List și din fereastra de dialog, Mail
Merge Recipients veți selecta butonul Edit, după ce în prealabil ați
selectat baza de date din rubrica Data Source. În fereastra de dialog
Edit Data Source, fiecare înregistrare nouă va fi introdusă prin
selectarea butonului New Entry.

Fig.nr. 66.Editarea sursei de date

50
Instruire asistată de calculator

Urmează să introduceți textul mesajului, dar utilizând în locul


datelor concrete, câmpurile din baza de date, care vor fi inserate cu
butonul Insert Merge Field de pe bara de instrumente subordonată tab-
ului Mailings, astfel:
” Stimate domnule/doamnă «Nume_părinte»,
Vă aducem la cunoștință situația școlară a elevului
«Nume_elev», la disciplina «Disciplina» în anul școlar 2017-2018.”

Fig.nr. 67. Meniul Rules

În continuare veți apela la butonul Rules de pe bara de


instrumente, pentru a crea o frază particularizată, în funcție de media
obținută de elev, la finalul căreia veți insera și câmpul Media.

Fig.nr. 68. Regula IF

51
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 69. Grupul Preview Results

La etapa următoare veți previzualiza mesajele pentru toate


înregistrările din baza de date, utilizând grupul de opțiuni Preview
Results de pe bara de instrumente. În final, dacă aveți configurat
clientul de mail Outlook, pe calculatorul dvs., puteți accesa opțiunea
Electronic Mail din panelul Mail Merge. În caz contrar, pentru a
definitiva îmbinarea corespondenței, veți selecta opțiunea
Finish&Merge – Edit individual documents, din grupul Finish
subordonat tab-ului Mailings de pe bara de instrumente

Fig.nr. 70. Merge to E-mail

Fig.nr. 71. Finish&Merge

52
Instruire asistată de calculator

Dacă selectați opțiunea All din fereastra de dialog, veți obține


câte un mesaj particularizat pentru fiecare înregistrare din baza de date.
Puteți apoi aduce modificări punctuale dacă este cazul, înainte de a le
trimite destinatarilor.

I.8.Probleme propuse

1. Tehnoredactați o scrisoare standard şi salvaţi-o ca şablon.


2. Creaţi o sursă de date, accesați şablonul de scrisoare creat
la problema precedentă ca document principal şi apoi compuneţi
documentul principal cu sursa de date.
3. Compuneţi doar primele 3 înregistrări ale sursei de date,
cu documentul principal.
4. Introduceţi, în documentul principal, un paragraf care să se
afişeze numai atunci când un anumit câmp îndeplinește o condiţie
stabilită de dvs.
5. Creaţi o etichetă ca document principal şi compuneţi
această etichetă cu sursa de date creată la problema 3. Vizualizaţi
etichetele obţinute.
6. Creați un plic ca document principal și compuneți-l cu
sursa de date creată mai sus.
7. Modificaţi sursa de date creată mai sus, astfel: ștergeți un
câmp, adăugaţi altul în loc, ștergeți o înregistrare şi adăugaţi alte două
înregistrări.

53
Instruire asistată de calculator

III.Gestionarea avansată a agendelor de lucru în Excel


III.1.Adrese relative și absolute, formule de calcul și funcții
cu referințe din diferite foi de calcul/fișiere

Fişierele create cu aplicația Excel au, începând cu versiunea


Microsoft Office 2007, extensia implicită .xlsx. Există însă și posibilitatea
salvării pentru o versiune anterioară, cu extensia .xls. Un fişier Excel
are la creare 3 foi de calcul (eng: worksheet), dar în caz de necesitate,
pot fi adăugate foi de calcul suplimentare, până la limita memoriei
disponibile.
O foaie de calcul Excel se identificată cu denumirea Sheet nr. și
este alcătuită din celule formate la intersecţia liniilor şi coloanelor.
Coloanele se identifică prin litere, liniile prin numere, iar o celulă se
identifică prin numele coloanei şi numărul liniei la intersecţia cărora se
formează. Astfel se formează adresele relative ale celulelor, cum ar fi
A1, B8, F15.
Pentru a identifica un domeniu continuu de celule, se specifică
prima celulă din colţul stânga sus al domeniului de celule selectat şi
ultima celulă din colţul dreapta jos al domeniului, separate prin
caracterul două puncte. De exemplu, domeniul A1:F10 va conţine toate
celulele de la A1 la F10. Pentru a preciza un domeniu discontinuu de
celule se utilizează caracterul punct şi virgulă. Astfel, domeniul A1;F10
va face referire doar la celulele A1 şi F10.
O formulă de calcul poate fi introdusă direct în celulă, dacă este
precedată de semnul ”=” și pentru editare pot fi utilizați operatorii
matematici disponibili pe tastatură și/sau funcțiile puse la dispoziție de
aplicație prin butonul Insert Function. Operanzii în aceste formule de
calcul, vor fi exprimați prin adrese de domenii, așa cum am explicat
mai sus. Prin copierea unei formule în alt domeniu de celule, se va

54
Instruire asistată de calculator

realiza automat actualizarea adreselor operanzilor. Acest lucru poate fi


evitat prin folosirea adreselor absolute.
O adresă absolută se obține cu ajutorul caracterului ”$”, în fața
coordonatei care trebuie fixată. Astfel, adresa $A$5 nu se va modifica în
cazul în care formula de calcul este copiată în altă celulă.

Fig.nr. 72. Insert Function


O formulă de calcul poate conține și referințe la celule din alte
foi de calcul decât cea curentă, caz în care adresa celulei conține și
numele foii de calcul, urmat de caracterul ”!”.

Fig.nr. 73. Referințe din foi de calcul diferite

55
Instruire asistată de calculator

III.2. Formatare condiționată

În cele mai multe situații practice, foile de calcul conțin volume


considerabile de date, care sunt greu de urmărit de către utilizator.
Pentru evidențierea anumitor criterii de analiză și pentru luarea mai
ușor a unor decizii eficiente, se poate recurge la formatarea
condiționată a datelor. Facilitatea este disponibilă sub tab-ul Home de
pe Ribbon, în categoria Styles.

Fig.nr. 74.Conditional Formatting

După selectarea domeniului de celule ce trebuie formatat, se


alege din lista Conditional Formatting, opțiunea New Rule și se
specifică în fereastra de dialog care se deschide, toate condițiile care
trebuie îndeplinite și modificările care se vor aplica automat în cazul
îndeplinirii acestora.

56
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 75.Setarea unei reguli de formatare condiționată

III.3.Introducerea datelor cu ajutorul formularelor

O facilitate importantă pentru introducerea și regăsirea datelor


din foile de calcul, utilizând anumite criterii, o reprezintă formularele.
Opțiunea nu apare implicit pe barele de instrumente, dar poate fi
adăugată pe Quick Access Toolbar.

Fig.nr. 76. Butonul Form

Pentru utilizarea acestei funcții, trebuie introdus capul de tabel


în foaia de calcul și apoi selectată linia imediat următoare. Se va afișa o

57
Instruire asistată de calculator

fereastră de dialog, ce va conține câmpurile din capul de tabel, butoane


de navigare între înregistrări și butoane pentru ștergerea și adăugarea
de noi înregistrări.

Fig.nr. 77.Completarea datelor în formulare

Butonul Criteria permite regăsirea înregistrărilor după un


anumit criteriu, care poate fi de tip text sau numeric. Astfel, dacă vom
dori să regăsim în listă doar elevii care au media peste 5, atunci vom
stabili în câmpul Media, criteriul >5 și vom utiliza butoanele Find
Next/Previous.

III.4.Sortarea și filtrarea datelor

Pentru ordonarea datelor din foaia de calcul, utilizând mai


multe criterii, se utilizează opțiunea Custom Sort din lista Sort&Filter,
categoria Editing subordonată tab-ului Home de pe bara de
instrumente.

58
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 78.Custom Sort

În fereastra de dialog Sort, se pot stabili mai multe criterii de


ordonare, cu ajutorul butonului Add Level, cu observația că se va
aplica criteriul curent, doar dacă există egalitate pe criteriul anterior.

Fig.nr. 79. Criterii de sortare

Opțiunile pentru filtrare se regăsesc în aceeași listă Sort&Filter


de pe bara de instrumente. Filtrele sunt utile în cazul în care dorim
extragerea doar a înregistrărilor care respectă anumite condiții.

59
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 80. Filtre


Pentru înlăturarea filtrelor și afișarea tuturor datelor din tabel
se va folosi opțiunea Clear din lista Sort&Filter.

III.5.Validarea datelor

Stabilirea unor condiții ce trebuie respectate în etapa de


introducere a datelor (de obicei numerice), se face cu ajutorul opțiunii
Data Validation din grupul Data Tools, subordonat tab-ului Data de pe
bara de instrumente. În fereastra de dialog cu același nume, în rubrica
Allow se stabilește tipul de date acceptate în domeniul de celule
selectat în prealabil. Din lista Data se selectează condiția logică ce
trebuie îndeplinită și, după caz, se mai precizează limitele minimă și
maximă, dacă sunt necesare.

60
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 81. Data Validation

În pagina Error Alert a aceleiași ferestre de dialog, se poate


stabili și un mesaj de eroare pentru utilizator, care să-l avertizeze că
datele introduse nu sunt valide, în cazul în care acestea nu respectă
condiția introdusă în pagina Settings.
Pentru a renunța la validarea datelor dintr-un domeniu de
celule, este de ajuns să se selecteze opțiunea Any Value din rubrica
Allow.

 III.6.Consolidarea și analiza datelor

Tehnica de consolidare a datelor permite utilizatorului să


centralizeze înregistrările din mai multe tabele, situate chiar în foi de
calcul diferite, atâta timp cât acestea au aceeași structură. Pentru
aceasta se utilizează opțiunea Consolidate din categoria Data Tools, de
pe bara de instrumente subordonate tab-ului Data.

61
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 82. Consolidate

În fereastra de dialog Consolidate, se precizează funcția după


care se va face centralizarea, în rubrica Function, domeniile de celule
din care se vor utiliza datele, în All references, precum și coordonata
(linie/coloană) în care se găsesc etichetele câmpurilor, prin selectarea
uneia din casetele de selecție Top row sau Left column. În urma
aplicării acestei operații, va rezulta un nou tabel cu aceeași structură,
dar care va conține date centralizate după funcția aleasă.

III.7. Generarea subtotalurilor

Posibilitatea de grupare și analizare a datelor cu ajutorul


subtotalurilor reprezintă o altă facilitate importantă a aplicației Excel.
Presupunând că datele din foaia de calcul sunt stocate ținând cont de
mai multe criterii calitative, acestea vor putea fi utilizate și pentru
generarea subtotalurilor, în funcție de obiectivul urmărit.
Pentru a putea aplica această facilitate, datele trebuie să fie
sortate în prealabil după criteriile care vor fi utilizate și în grupare.

62
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 83. Subtotal


Se selectează apoi opțiunea Subtotal din categoria Outline de
pe bara de instrumente subordonată tab-ului Data. Aceasta va deschide
fereatra de dialog cu același nume, în care vom bifa caseta de selecție
corespunzătoare câmpului pentru care calculăm subtotalul, funcția
utilizată și criteriul stabilit pentru gruparea datelor.

III.8.Generarea și actualizarea tabelelor și graficelor pivot

Un instrument puternic pentru analiza datelor, oferit de


utilitarul Excel este tabelul rezumat al unei foi de calcul - Pivot Table.
Cu această facilitate se pot consolida datele dintr-o foaie de calcul,
utilizând mai multe criterii calitative, atât pe linie cât și pe coloană.
Tabelul Pivot va fi creat cu opțiunea Pivot Table de pe bara de
instrumente, subordonate tab-ului Insert. Va fi deschisă fereastra
Create Pivot Table în care trebuie să fie precizate domeniul de celule și

63
Instruire asistată de calculator

locația tabelului generat (o foaie nouă de calcul / în foaia de calcul


curentă).

Fig.nr. 84. PivotTable

După creare, se va afișa în dreapta zonei de lucru, panelul


PivotTable Field List, în care utilizatorul va alege câmpurile utilizate
pentru consolidare pe linie și pe coloană, câmpul numeric plasat în
zona de valori, precum și funcția folosită pentru centralizarea acestor
date numerice (din Value Field Settings).

Fig.nr. 85.Value Field Settings

64
Instruire asistată de calculator

Analog se poate crea o diagramă Pivot, cu opțiunea PivotChart


din tab-ul Insert, sau utilizând butonul PivotChart din PivotTable
Tools, după ce în prealabil a fost creat un tabel Pivot.

Fig.nr. 86. Butonul PivotChart

Atelier de lucru
În cadrul atelierului de lucru propun gestionarea situației
școlare pentru elevii unei clase, utilizând baze de date în Microsoft
Excel. O colecție de date stocate într-un registru de calcul tabelar, poate
fi considerată o bază de date, dacă acestea au fost structurate folosind
anumite caracteristici, numite câmpuri (pe coloană), iar pentru fiecare
intrare în tabel, au fost stabilite valori concrete ale câmpurilor (pe linie).
Vom considera în continuare aproximativ aceeași structură a datelor,
utilizată și în atelierul de lucru dedicat aplicației Google Sheets, pentru
a putea observa diferențele și asemănările dintre cele două programe
utilitare: Nr. crt., Elev, Disciplina, Nota1, Nota2, Nota3, Medie, Teza,
Medie finală. Vom introduce acest cap de tabel în a doua linie a foii de
calcul și vom completa prima înregistrare. Vom utiliza funcția
AVERAGE pentru calculul mediei notelor obținute în timpul
semestrului, iar pentru media finală vom utiliza o medie ponderată, așa
cum reiese din figura următoare:

65
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 87. Introducerea formulelor

Pentru restul înregistrărilor din tabel, vom utiliza formularul


de introducere a datelor, pe care-l vom deschide cu ajutorul opțiunii
Form, adăugate în prealabil pe bara de acces rapid (Quick Access
Toolbar). Se observă că cele două câmpuri calculate, Media și Media
finală au fost completate automat cu ajutorul formularului.

Fig.nr. 88. Utilizarea formularului


De asemenea, dacă prima linie a tabelului a fost formatată (de
exemplu au fost adăugate borduri), atunci aceste formatări vor fi
aplicate automat pentru toate înregistrările introduse cu ajutorul
formularului.
Se poate crea și o listă personalizată cu numele elevilor din
clasa respectivă, utilizând facilitatea Edit Custom Lists subordonată
categoriei Popular din Excel Options. Astfel, dacă selectăm datele din
coloana Elev și deschidem fereastra de dialog Custom List, putem
66
Instruire asistată de calculator

importa aceste valori, pentru a crea lista de nume, ce va fi utilizată pe


viitor, cu ajutorul butonului Autofill.

Fig.nr. 89. Crearea listelor personalizate


67
Instruire asistată de calculator

Vom introduce în continuare în tabel, primul elev, apoi vom


completa coloana respectivă, utilizând lista creată anterior și facilitatea
AutoFill și vom adăuga note pentru o altă disciplină, de exemplu Lb.
română.
Sortarea bazei de date
Pentru a sorta înregistrările din baza de date, pe mai multe
criterii, vom apela la opțiunea Sort subordonată etichetei Data, de pe
bara de instrumente. În fereastra de dialog Sort, vom adăuga pe rând
criteriile de ordonare, cu butonul Add Level. De exemplu, putem stabili
ca prim criteriu de ordonare, Disciplina, apoi pentru aceeași disciplină,
elevii pot fi ordonați descrescător după Media finală, iar dacă vor exista
mai mulți elevi cu aceeași medie, aceștia vor fi sortați alfabetic.

Fig.nr. 90. Sortarea datelor

Interogarea bazei de date


Prin interogare se înțelege accesarea selectivă a datelor, pe baza
unuia sau mai multor criterii ce trebuie îndeplinite de acestea. În Excel,
interogările pot fi făcute cu ajutorul formularului sau cu ajutorul
filtrelor.

68
Instruire asistată de calculator

Pentru a utiliza formularul, este necesar să plasăm cursorul în


prima înregistrare din tabel și să selectăm butonul Form de pe bara de
acces rapid. În fereastra formularului se selectează butonul Criteria și se
completează condițiile ce trebuie îndeplinite de valorile fiecărui câmp.
De exemplu, pentru a vizualiza doar elevii care au medii mai mari sau
egale cu 8 la disciplina Matematică, vom scrie condiția “>=8” în câmpul
Media finală și vom completa valoarea dorită pentru câmpul
Disciplina. Comutarea între înregistrările care respectă acest cumul de
condiții se face cu butoanele Find Next și Find Prev.

Fig.nr. 91. Interogări folosind formularul

Pentru a realiza aceeași interogare, cu ajutorul filtrelor, se


plasează cursorul într-o celulă oarecare din tabel și se selectează
opțiunea Filter, subordonată etichetei Data de pe bara de instrumente.
Pentru câmpul Disciplină vom stabili o condiție de tip text (Text
Filters), iar pentru câmpul Media finală vom stabili o condiție numerică
(Number Filters). În fereastra de dialog Custom Autofilters, se alege
operatorul de comparație în rubrica din stânga și se stabilește valoarea
numerică în caseta de editare din dreapta. Se pot stabili două condiții
69
Instruire asistată de calculator

pentru valorile numerice din coloana selectată, dar trebuie stabilit și


operatorul logic pentru cumularea acestora: And, caz în care condițiile
trebuie îndeplinite simultan sau Or, caz în care datele trebuie să
îndeplinească cel puțin una din cele două condiții.

Fig.nr. 92. Filtrarea datelor

Utilizarea filtrelor avansate


Pentru crearea unui filtru avansat, denumirile câmpurilor
folosite în selecție, trebuie copiate într-un alt domeniu de celule, iar
condițiile ce trebuie respectate de valorile acestor câmpuri, vor fi
70
Instruire asistată de calculator

precizate în linia imediat următoare. În fereastra de dialog Advanced


Filter, deschisă cu opțiunea Advanced subordonată etichetei Data de pe
bara de instrumente, se precizează domeniul de celule ce conține
tabelul, în rubrica List range și domeniul de celule ce conține condițiile,
în rubrica Criteria range. Rezultatul filtrării poate fi plasat în același
domeniu (Filter the list in-place) sau poate fi copiat în alt domeniu de
celule (Copy to another location). Pentru reafișarea tuturor datelor din
tabel va fi selectată opțiunea Clear, de sub etichetaa Data, de pe bara de
instrumente.

Fig.nr. 93. Filtre avansate


Pentru câmpurile numerice se pot face și interogări de tip
Top/Bottom n valori. De exemplu pentru a afișa primii trei elevi care
au notele cele mai mari la disciplina Lb. română, vom activa filtrarea
datelor și vom alege opțiunea Top 10 din Number filters, după ce în
prealabil am stabilit valoarea de filtrare pentru câmpul Disciplina. În
fereastra de dialog Top 10 AutoFilter se stabilește valoarea 3 în rubrica
din mijloc, asigurându-ne că în lista din stânga e selectată opțiunea
Top, iar în lista din dreapta e selectată opțiunea Items (filtrarea datelor

71
Instruire asistată de calculator

se poate face și prin stabilirea unui procent). Analog se pot vizualiza


ultimii trei elevi, cu mediile cele mai mici.

Fig.nr. 94. Filtrare Top/Bottom


Tabele Pivot
Rapoartele sintetice în Excel se pot realiza cu facilitatea Pivot
Table. Astfel, dacă dorim să realizăm o analiză a mediilor generale pe
fiecare elev, pe fiecare disciplină și pe toată clasa, vom selecta întregul
tabel și vom alege opțiunea Pivot Table, subordonată etichetei Insert de
pe Ribbon. Se va deschide fereastra de dialog Create PivotTable, în care
trebuie să precizăm locația raportului: într-o foaie nouă de calcul (New
Worksheet) sau într-o foaie de calcul existentă (Existing Worksheet).
După stabilirea locației, urmează aranjarea câmpurilor text pe linii și pe
coloane și a câmpului numeric după care se va face consolidarea, în
zona de valori, a panelului PivotTable Field List.

72
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 95. Crearea tabelului pivot

Implicit, aplicația utilizează pentru consolidarea valorilor


numerice pe linie și pe coloană, funcția SUM. Ținând cont că datele din
tabelul nostru reprezintă note și medii, funcția potrivită în acest caz este
Average. Pentru a schimba funcția utilizată implicit, se va alege din
lista Values, opțiunea Value Field Settings, care va deschide o ferestră
de dialog cu același nume. Aici vom alege funcția Average din rubrica
Summarize value field by.

Fig.nr. 96. Schimbarea funcției în tabelul pivot


73
Instruire asistată de calculator

Dacă datele din sursa de date se modifică, putem actualiza și


raportul realizat cu tabelul pivot, utilizând butonul Refresh,
subordonat etichetei Options de pe bara de instrumente PivotTable
Tools.
Pentru o vizualizare mai bună a rezultatelor școlare se poate
recurge și la reprezentarea grafică a datelor numerice. Pentru aceasta
vom selecta butonul PivotChart de sub eticheta Options de pe bara de
instrumente PivotTable Tools.

Fig.nr. 97.Crearea graficului Pivot

II. 9.Probleme propuse


 Creați registrul de calcul Situaţie.xlsx şi efectuaţi
următoarele operaţii:
1. Creaţi în prima foaie de calcul a fișierului o listă
utilizând numele de câmpuri: Nr.crt., Nume Prenume,
Disciplina,Nota1, Nota2, Nota3, Media;
2. Adăugaţi zece înregistrări în această listă utilizând
formularul de date;
3. Căutaţi toţi elevii care au obţinut media 8.50;
4. Căutaţi toţi elevii care au nota1 mai mare decât 8 şi
nota2 mai mare sau egală cu 7;
74
Instruire asistată de calculator

5. Sortaţi datele în ordinea descrescătoate a mediilor iar


pentru elevii care au aceeaşi medie stabiliţi ca al doilea criteriu de
sortare, ordinea alfabetică a numelui;
6. Reveniţi la ordinea iniţială a datelor din tabel;
7. Vizualizaţi doar elevii care au media mai mare sau
egală cu 8 iar nota3 este cuprinsă între 8 şi 10 inclusiv;
8. Vizualizaţi primii zece elevi care au obţinut cele mai
mari medii;
9. Vizualizaţi ultimii 5 elevi care au obţinut cele mai mici
medii (ultimele cinci medii);
10. Utilizând tehnica consolidării număraţi câte note de 10
s-au obţinut, câte de 9, câte de 8, etc luând în calcul notele din cele trei
câmpuri Nota1, Nota2 şi Nota3.

75
Instruire asistată de calculator

IV.Evaluarea asistată de calculator

IV.1.Elementele de interfață ale aplicației WONDERSHARE


QUIZ CREATOR

Wondershare QuizCreator este un utilitar ce permite crearea


testelor/chestionarelor, în funcție de obiectivul urmărit. Aplicația este
utilă atât cadrelor didactice care realizează evaluarea nivelului de
cunoștințe, cât și cursanților, elevi/studenți. Chestionarele pot fi
publicate în diferite formate, printre care și formatul executabil, pentru
utilizarea acestora independentă de aplicația cu care au fost create.
Testul/chestionarul poate conține 9 tipuri diferite de
cerințe/întrebări, în concordanță cu itemii din metodica evaluării.
Utilitarul permite stabilirea de punctaje diferite pe fiecare întrebare în
parte, în funcție de dificultatea acestora. După parcurgerea
chestionarului, aplicația afișează automat un raport, care va cuprinde
numărul total al întrebărilor, punctajul total, procentul de răspunsuri
corecte și punctajul acumulat. Testele pot fi configurate astfel încât
fiecare utilizator care rezolvă testul, să fie obligat să se autentifice prin
ID, nume sau email.
Testele astfel create sunt utile în activitățile de instruire a
elevilor/studenților, deoarece se poate permite utilizatorului să încerce
de mai multe ori să răspundă la aceeași întrebare, la fiecare rulare
ordinea răspunsurilor fiind modificată. Pentru fiecare întrebare,
evaluatorul poate atașa explicații suplimentare, astfel încât
respondentul să înțeleagă mai bine cerința. De asemenea, se pot atașa
imagini ajutătoare sau fișiere audio, fiecărei întrebări. Aplicația permite
și crearea de teste strict pentru evaluare, acestea cuprinzând întrebări,
pentru care se poate furniza răspunsul o singură dată.

76
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 98.Opțiuni la deschidere

La deschiderea aplicației va fi afișată o fereastră de dialog care


permite alegerea între opțiunea de creare a unui test nou, sau
deschiderea unuia salvat deja.

Fig.nr. 99.Interfața aplicației

77
Instruire asistată de calculator

Interfața aplicației este specifică ferestrelor Windows,


cuprinzând bara de titlu, cu butoanele de control (Minimize,
Maximize/Restore, Close), Ribbon-ul cu șapte tab-uri, ce conțin barele
de instrumente, zona de lucru împărțită în două cadrane și bara de
stare a ferestrei. În cadranul din stânga se afișează întrebările introduse,
grupate pe cele 9 tipuri predefinite, iar în cadranul din dreapta acestea
pot fi accesate pentru modificare sau ștergere.

IV.2.Categorii de întrebări

Categoriile de întrebări/cerințe puse la dispoziția evaluatorului


sunt: cu răspuns de tip adevărat/fals, cu un singur răspuns corect, din
mai multe posibile, cu mai multe variante corecte, de completare, de
ordonare, de stabilire a corespondenței, de tip wordbank, de
identificare a unui element dintr-o imagine și cu răspuns elaborat - de
tip eseu. Pentru fiecare întrebare pot fi adăugate facilități de sunet,
imagine și editare de ecuații. Cu excepția cerinței de tip eseu, celelalte
categorii de întrebări permit specificarea răspunsului/răspunsurilor
corecte, astfel încât să se poată calcula automat punctajul final. Cele 9
categorii sunt grupate sub eticheta Add Questions, de pe Ribbon.
Selectarea unei anumite categorii va deschide o fereastră de dialog
pentru stabilirea unei cerințe de acel tip.
Tipul „True/False” de întrebare, se utilizează atunci când
enunțul are doar două variante posibile de răspuns (Da/Nu,
Adevărat/Fals), din care una singură este corectă. În câmpul „Enter the
question” se completează textul întrebării și în câmpurile din coloana
„Choices” se pot înlocui variantele „Correct” sau „Incorrect” cu
variantele de răspuns dorite. În coloana „Correct”, evaluatorul trebuie
să selecteze răspunsul corect la întrebarea respectivă, iar în rubrica

78
Instruire asistată de calculator

Points să stabilească punctajul acordat, în cazul în care repondentul


identifică corect răspunsul.

Fig.nr. 100. Întrebare True/False

Opțiunea „Multiple Choice (single answer)” de sub eticheta


„Add Questions” inserează o întrebare cu mai multe răspunsuri
posibile (până la 9), din care doar unul este corect. Varianta corectă de
răspuns va trebui să fie selectată în coloana ”Correct”.

79
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 101. Multiple Choice – single answer

Categoria ”Multiple Choice (multiple answers)” este


asemănătoare cu precedenta, dar așa cum sugerează denumirea și
simbolurile utilizate în pictograma asociată categoriei, și anume
casetele de selecție (check box), mai multe variante de răspuns din cele
posibile, pot fi marcate ca fiind corecte. Punctajul asociat întrebării este
acordat dacă cel evaluat a identificat toate răspunsurile corecte.

80
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 102. Multiple Choice (multiple answers)

Următoarea categorie este ”Fill in the Blank”, în cazul căreia, în


rubrica ”Enter the acceptable answers” se specifică până la 9 răspunsuri
acceptate. Aceste variante de răspuns nu vor fi vizibile pentru cel
evaluat. La corectarea automată, se va compara textul introdus de
utilizator, cu fiecare din răspunsurile acceptate (specificate de evaluator
la crearea întrebării) și se va acorda punctajul, doar dacă se identifică o
coincidență perfectă cu unul din răspunsuri.

Fig.nr. 103.Fill in the Blank

Opțiunea ”Matching” din ”Add Question” permite


introducerea unei cerințe de stabilire a corespondenței dintre
elementele a două mulțimi. În secțiunea „Enter the items” pe coloanele
”Choice” și ”Match”, se introduc elementele celor două mulțimi, în
corespondența corectă. În timpul derulării chestionarului, elementele

81
Instruire asistată de calculator

din a doua coloană sunt amestecate, iar cel evaluat le poate rearanja
utilizând facilitatea drag-and-drop.

Fig.nr. 104.Matching

Categoria ”Sequence” din ”Add Question” introduce în test o


cerință de ordonare a unui număr maxim de 9 elemente, care trebuie
specificate de evaluator în ordinea corectă, în rubrica ”Enter the answer
items in the correct order”. La fiecare rulare a testului, acestea vor fi
rearanjate aleator. Pentru a acumula punctajul, respondentul va utiliza
tot tehnica drag-and-drop pentru ordonarea răspunsurilor.

82
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 105.Sequence

Cerința de tip ”Word Bank” din ”Add Question” reprezintă o


combinație între cerința de tip ”Fill in the blank” și cea de tip ”Multiple
Choice-multiple response”. În câmpul „Enter the question” se va edita
întrebarea, care va trebui să conțină spații cu ”...” pentru cuvintele
căutate, iar în zona de răspunsuri se vor completa variantele posibile
pentru acestea. Răspunsurile corecte se vor marca cu a,b,c... sau prin
numerotare în coloana „Blank” din zona „Enter the terms to pool of
choice”, iar pentru răspunsurile incorecte, celulele corespunzătoare
trebuie să rămână goale. La parcurgerea testului, cel evaluat va trebui
să selecteze și să ordoneze, utilizând tehnica drag-and-drop, atâtea
variante, câte răspunsuri au fost marcate în coloana „Blank”. Punctajul
se acordă pe acest tip de întrebare doar dacă toate câmpurile au fost
completate corect.

83
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 106. Word Bank

Următoarea categorie din ”Add Question” este „Click Map”.


Cerința de acest tip presupune identificarea unui element (hotspot)
dintr-o imagine. Pentru a marca poziția elementului în imagine, se
poate utiliza o selecție de formă dreptunghiulară sau circulară.
Încărcarea imaginii de pe suportul de memorie externă se face cu
butonul „Import”, urmând ca după inserarea acesteia în fereastra de
dialog, să se selecteze hotspot-ul dorit. În timpul derulării testului,
punctajul se acordă pentru această cerință, doar dacă respondentul a
selectat exact zona indicată de evaluator.

84
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 107. Click Map

Categoria „Short Essay” reprezintă un tip aparte de cerință,


deoarece nu poate fi evaluată automat. În acest caz, cel evaluat trebuie
să formuleze un răspuns elaborat, în zona de editare pusă la dispoziție
în fereastra întrebării. Pentru acest tip de întrebare nu se poate specifica
un răspuns corect, dar se pot introduce anumite repere, utile în
momentul feed-back-ului.

85
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 108.Short Essay

IV.3.Template-uri
Aplicația pune la dispoziția evaluatorului o serie de elemente
de interfață, pe care acesta le poate utiliza în personalizarea testelor pe
care le crează. Setările respective se pot realiza în fereastra de dialog
Player Template. Astfel, se poate stabili interfața pe care se vor afișa
toate cerințele, se pot specifica elementele afișate pe fiecare pagină (din
tab-ul „Layout”), precum și un fundal sonor, dacă este cazul. De
asemenea pot fi modificate toate etichetele de pe elementele de
interfață, prin opțiunea „Text & Label”.

86
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 109.Player Template

Schema de culori pentru elementele ferestrei se poate modifica


cu ajutorul opțiunilor subordonate tab-ului Appearance.

IV.4.Previzualizare

Butonul Preview din fereastra fiecărei întrebări, permite


vizualizarea înainte de publicare, pe parcursul editării și permite
evaluatorului să-și formeze o imagine despre cum va arăta fiecare
întrebare în timpul derulării testului. Tab-ul Preview de pe Ribbon are
în subordine, de asemenea, un buton ”Preview” pentru vizualizarea
unei întrebări selectate, dar și un buton Quiz Preview care permite
previzualizarea întregului chestionar, cu toate cerințele introduse până
la acel moment.

87
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 110. Preview

IV.5.Formatarea şi configurarea întrebărilor

În etapa de editare a întrebărilor, se pot utiliza o serie de


facilități de formatare (similare cu cele din Word), atât pentru textul
cerințelor cât și al răspunsurilor, disponibile la selectarea butonului
Font, din dreapta ferestrei de editare.

Fig.nr. 111. Formatarea întrebărilor

Din checkbox-ul „Feedback” se poate alege una din opțiunile


„None”/„By Questions/By Answer”, prin care se stabilește dacă, după
ce se răspunde la întrebare, se afișează sau nu, un mesaj de feedback
pentru cel evaluat, mesaj ce poate fi editat, în rubrica ”Question Level
Feedback”.

88
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 112.Editarea mesajelor de feedback

Rubrica „Image” permite atașarea unei imagini la întrebarea


curentă, iar prin selectarea opțiunii „Capture Screen”, se poate adăuga
o captură de ecran. În rubrica „Audio Settings” se permite adăugarea
unui fișier audio, eventual cu înregistrarea întrebării, fișier care poate fi
creat înainte și salvat pe disc, sau poate fi înregistrat direct din aplicație.
Selectând butonul „Equation” se afișează un editor de ecuații
pentru introducerea de formule matematice.
Butonul „Note”, care devine activ prin bifarea opțiunii ”Add
question notes”, permite evaluatorului să ofere lămuriri suplimentare
cu privire la întrebare. Textul introdus în rubrica ”Note” va fi afișat
pentru cel evaluat, cu ajutorul unui buton de informații de pe bara de
instrumente a întrebării respective.
Rubrica „Attempts” permite specificarea numărului de
încercări posibile pentru găsirea răspunsului corect. Valoarea implicită
este 1, iar setarea unei valori superioare este utilă în cazul testelor
pentru instruire.

89
Instruire asistată de calculator

IV.7.Proprietăţile chestionarului

Proprietățile chestionarului sunt grupate pe 5 categorii,


subordonate tab-ului ”QuizProperties” de pe Ribbon. Selectarea
oricărei categorii va deschide fereastra de dialog ”Quiz Properties”.
Categoria „Quiz Info” reunește rubrici de editare, cum ar fi cea
pentru titlul chestionarului, dar și pentru afișarea unei pagini
introductive, în care se poate preciza cui se adresează testul, sau în care
se pot explica cerințele generale pentru chestionar.

Fig.nr. 113. Proprietățile chestionarului

În categoria „Quiz Settings” se pot configura proprietățile


testului cu privire la procentul minim acumulat din punctaj, intervalul
de timp avut la dispoziție, rearanjarea întrebărilor și modalitățile de
încărcare a răspunsurilor.
În câmpul „Passing rate” se specifică procentul (între 0 și 100)
care va fi considerat baremul minim ce trebuie realizat de respondent,
pentru a promova testul. Există posibilitatea să fie calculată automat
nota, selectând opțiunea Grade Level. În rubrica „Time Limit” se poate
stabili un interval de timp în care respondentul trebuie să parcurgă
întregul chestionar.

90
Instruire asistată de calculator

În secțiunea „Randomization” sunt grupate opțiunile pentru


modalitățile în care se pot rearanja întrebările, la publicarea testului,
sau chiar și după această operație.
Grupul de opțiuni din zona „Answer Submission” se referă la
posibilitățile de încărcare a răspunsurilor date de persoana evaluată.
Astfel, respondentul poate încărca fiecare răspuns în parte, primind
feedback de fiecare dată, sau poate încărca toate răspunsurile odată, caz
în care primește doar rezultatul final.
Se mai poate opta pentru afișarea răspunsului corect după
fiecare întrebare și pentru permiterea utilizatorului să se întoarcă la o
întrebare pentru a răspunde (doar în cazul în care validarea se face la
finalul testului). Opțiunea este utilă în cazul testelor de instruire.
În fereastra ”Question Defaults”, se specifică valorile implicite
pentru caracteristicile generale ale întrebărilor, care apoi pot fi
particularizate, pentru fiecare cerință în parte. Se poate stabili astfel
punctajul implicit pentru fiecare întrebare. Tot în această fereastră se
pot personaliza mesajele implicite de feedback, ce se afișează după
fiecare întrebare în funcție de corectitudinea răspunsului. Acestea pot fi
la rândul lor modificate, pentru anumite întrebări în funcție de strategia
evaluatorului, sau în cazul în care testul este destinat activităților de
instruire.
În fereastra „Quiz result” se setează mesajele de feedback și
pentru finalul testului, care sunt diferite în funcție de rezultatul
acestuia.
Drepturile de acces la chestionar sunt setate în ultima fereastră
- ”Quiz Access”. Accesul la chestionar poate fi restricționat pe bază de
parolă, stabilită de evaluator sau se poate opta pentru varianta în care
evaluatorul crează o listă de utilizatori, în care fiecare respondent
trebuie să aibă un ID și o parolă proprie.

91
Instruire asistată de calculator

IV.8.Publicarea chestionarului
O colecție de cerințe poate fi salvată într-un fișier cu extensia
.wqc, ce va putea fi editat ulterior, prin adăugarea, ștergerea sau
modificarea întrebărilor. Pe baza acestui fișier se pot genera teste
pentru utilizarea în activitățile de instruire/evaluare. Există
posibilitatea publicării acestor teste în diferite formate, în funcție de
resursele disponibile în sala de clasă sau laborator. Formatele posibile
pentru publicare sunt grupate sub tab-ul Publish de pe Ribbon. Astfel,
chestionarul poate fi transformat într-un fișier executabil pentru a fi
utilizat independent de aplicația Wondershare și poate fi partajat pe
internet, pentru a fi accesat online, sau poate fi salvat în fișiere Word
sau Excel, pentru o eventuală printare.

Fig.nr. 114.Publicarea testului

92
Instruire asistată de calculator

Atelier de lucru
În cadrul atelierului de lucru propun crearea și publicarea unui
test pentru autoevaluare și instruire, cu ajutorul aplicației Wondershare
Quiz Creator. Pentru asta, vom deschide aplicația și vom alege din
fereastra de dialog Quiz Creator, opțiunea Create a new quiz, iar la
pasul următor vom da o denumire sugestivă testului nou creat. Se va
deschide fereastra de lucru atașată testului, care este împărțită în două
cadrane: cadranul din stânga, care va conține un pseudo-cuprins al
întrebărilor inserate, grupate pe categorii și cadranul din dreapta care
va conține întrebările propriu-zise. Pentru inserarea fiecărei întrebări
vom selecta eticheta Add Question de pe bara de instrumente și vom
executa click pe butonul corespunzător categoriei din care face parte
cerința nou introdusă. Se va deschide o ferestră de dialog specifică
fiecărui tip de întrebare.

Fig.nr. 115. Crearea unui nou test


Vom introduce prima cerință, de tip True/False, selectând
butonul cu același nume, de pe bara de instrumente. În zona Enter the
question vom introduce textul afirmației pentru care trebuie să se
stabilescă valoarea de adevar: Microsoft Excel este un procesor de texte.
93
Instruire asistată de calculator

În coloana Choises se editează cele două alternative (Da/Nu,


Adevarat/Fals, Corect/Incorect) și se bifează în coloana Correct,
varianta corespunzătoare.

Fig.nr. 116. Categoria True/False


Vom introduce apoi o întrebare de tip Multiple Choice (Single
answer), care trebuie să aibă un singur răspuns corect: ”O adresă
relativă dintr-o foaie de calcul Excel, devine absolută, daca se adaugă
coordonatelor liniei și coloanei, caracterul:”. În coloana Choices se pot
introduce până la 9 răspunsuri posibile, dar doar unul singur va fi bifat
în coloana Correct. Vom crește numărul implicit de puncte acordate
întrebării, modificând rubrica Points din zona Questions Setting.
Pentru a verifica modul în care va arăta întrebarea, în momentul
parcurgerii testului, vom selecta butonul Preview din fereastra de
dialog Add Question.

94
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 117. Categoria Multiple Choice(single answer)

95
Instruire asistată de calculator

Următoarea întrebare introdusă în test va fi de tip Multiple


Choice (multiple answer). În fereastra de dialog deschisă pentru
editarea cerinței, vom introduce în rubrica Enter the Question:
”Următoarele aplicatii fac parte din pachetul de utilitare Microsoft
Office:”, iar în coloana Choices vom introduce 5 programe utilitare, din
care trei reprezintă variante de răspuns adevărate, iar respondentul va
trebui să le identifice pe toate pentru a acumula punctajul atribuit
acestei cerințe.

96
Instruire asistată de calculator

97
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 118. Categoria Multiple Choice(multiple answer)

Cerința de tip Fill în the blank, presupune introducerea în zona


întrebării a unui enunț incomplet, urmând ca respondentul să adauge
expresia care lipsește. Astfel, dacă introducem în prima rubrică
enunțul: ”Pentru stabilirea orientării paginii într-un document Word
vom utiliza.......”, în coloana Acceptable answers vom introduce doar
răspunsuri corecte. Respondentul nu va vedea nicio variantă posibilă
de răspuns și va trebui să completeze în caseta de editare, astfel încât
textul introdus să coincidă cu una din variantele introduse de
evaluator.

98
Instruire asistată de calculator

99
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 119. Categoria Fill in the Blank

Următoarea cerință introdusă va fi pentru stabilirea


corespondenței dintre elementele a două mulțimi. Pentru asta vom
selecta butonul Matching, de sub eticheta Add Question și vom
introduce în rubrica Enter de question: ” Stabiliti corespondența corectă
dintre aplicațiile pachetelor Microsoft Office si Google, în functie de
utilitatea acestora:”. Zona de răspunsuri este împărțită pe două coloane
(Choice și Match) și acestea trebuie completate cu elementele celor
două mulțimi în corespondența corectă. La parcurgerea testului,
răspunsurile vor fi amestecate aleator, iar respondentul trebuie să le
unească prin tehnica drag-and-drop.

100
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 120. Categoria Matching


101
Instruire asistată de calculator

Pentru Item-ul de tip ordonare, vom selecta butonul Sequence


de pe bara de instrumente și vom introduce cerința în rubrica Enter the
question:”Copierea unui text presupune următoarea ordine a
operatiilor:”. Etapele pentru realizarea operației vor fi introduse în
ordinea corectă în coloana Correct Order din zona Enter the answer
items in the correct order. La parcurgerea testului, și în acest caz,
răspunsurile vor fi amestecate pentru ca ordinea corectă să fie stabilită
de respondent.

102
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 121. Categoria Sequence

103
Instruire asistată de calculator

Categoria următoare, Word Bank, este asemănătoare cu Fill in


the Blank, dar în acest caz, sunt posibile până la nouă spații punctate în
enunțul cerinței, pe care respondentul trebuie să le completeze, așezând
răspunsurile în ordinea corespunzătoare spațiilor din enunț. Fiecare
spațiu de completat va fi notat cu a, b, c..., iar în zona de răspunsuri, în
coloana Blank, se completează celulele cu litera corespunzătoare
răspunsului. Deoarece este o cerință cu un grad ridicat de dificultate,
vom stabili un număr de 10 puncte în rubrica Points și vom selecta
nivelul Difficult în caseta Diff Level.

104
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 122. Categoria Word Bank

105
Instruire asistată de calculator

Vom introduce în continuare o cerință de tip Click Map, prin


selectarea opțiunii cu același nume, de pe bara de instrumente. În
ferestra de dialog deschisă, enunțul cerinței trebuie să facă referire la
identificarea unui element dintr-o imagine, pe care o vom introduce în
zona Import an image and add a hotspot. Elementul ce trebuie
identificat de respondent, va fi marcat cu ajutorul mouse-ului, pe
imaginea introdusă, iar pentru acumularea punctajului, respondentul
trebuie să execute click pe zona pe care o consideră corectă.

106
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 123. Categoria Click Map

107
Instruire asistată de calculator

Ultima categorie de cerințe este Short Essay, care presupune


dezvoltarea unui subiect în scris, dar căreia nu i se poate asocia un
punctaj, ceea ce înseamnă că va trebui să evaluați separat această
cerință.
Deoarece dorim ca acest test să fie parcurs pentru instruire,
vom permite respondenților să repete rezolvarea unei cerințe, dacă au
răspuns greșit. Pentru aceasta vom afișa ferestra de dialog Quiz
properties și în categoria Defaults, vom modifica valoarea din rubrica
Attempts. În categoria Settings din proprietățile testului, vom stabili
modalitatea de evaluare de tip Admis/Respins, fixând un procent de
60% în rubrica Passing rate.
Deoarece dorim ca în momentul parcurgerii testului, atât
întrebările, cât și răspunsurile să fie reordonate aleator, vom selecta
opțiunile Shuffle questions și Randomize answers din categoria
Settings a ferestrei Quiz Properties.
Pentru a putea fi parcurs de respondenți, testul trebuie publicat
în format executabil, selectând opțiunea CD/EXE, subordonată
etichetei Publish, de pe bara de instrumente. În fereastra de dialog
deschisă, trebuie să precizăm calea către folder-ul în care dorim să
salvăm fișierul executabil.

108
Instruire asistată de calculator

Fig.nr. 124. Fereastra Quiz Properties

IV.9.Probleme propuse
1. Creați un fișier .wqc care să conțină:
- cinci întrebări de tip adevărat/fals;
- cinci întrebări cu un singur răspuns corect din patru
variante posibile;
109
Instruire asistată de calculator

- cinci întrebări cu răspuns multiplu (maxim patru


variante);
- patru cerințe de completare a unui enunț;
- cinci cerințe de realizare a corespondenței între
elemente;
- cinci cerințe de ordonare de elemente;
2. Stabiliți punctajul întrebărilor astfel:
- 1 punct pentru fiecare întrebare de tipul adevărat/fals,
- 2 puncte pentru fiecare întrebare cu un singur răspuns
corect,
- 3 puncte pentru fiecare întrebare cu răspuns multiplu,
- 5 puncte pentru fiecare cerință de completare,
- 2 puncte pentru fiecare cerință de realizare a
corespondenței,
- 3 puncte pentru fiecare cerință de ordonare.
3. Faceți setările necesare, astfel încât un test să cuprindă
doar 15 întrebări din cele introduse in fișier.
4. Stabiliți procentul minim de 50% din punctajul total,
ce trebuie acumulat pentru promovarea testului.
5. Setați intervalul de timp de o oră pentru susținerea
testului.
6. Publicați testul în format executabil.

Bibliografie

Bibliografie
 http://www.gcflearnfree.org/googledriveanddocs/1
 http://onlineconnections.wikispaces.com/file/view/
Google+Docs+Tutorial.pdf
110
Instruire asistată de calculator

 http://www.google.com/educators/learning_material
s/WR_cribsheet.pdf
 http://www.google.com/educators/learning_material
s/WR_revisingguide.pdf
 http://www.google.com/educators/activities/pdfs_G
TA/CribSheet.Docs3.pdf
 http://old.unibuc.ro/prof/vlada_m/docs/2014/apr/
04_18_06_20Google_Drive.pdf
 Maria Cristina Enache, Corina Sbughea, Cristian
Georgescu, Gianina Mihai, Cristina Gabriela Zamfir, Utilizarea
instrumentelor TIC în predare – TIC1, Ed. Europlus, 2015
 Alexandru Pirjan, Microsoft Word 2013. Microsoft Excel
2013. Notiuni teoretice si aplicații practice, Ed. Pro Universitaria, 2014
 *** 200 de sfaturi utile de pus in practică - Microsoft Office
2010, Ed. 3D Media Communications, 2010;

 Maria Cristina Enache, Corina Sbughea, Cristian


Georgescu, Gianina Mihai, Cristina Gabriela Zamfir, Utilizarea
instrumentelor TIC în predare – TIC1, Ed. Europlus, 2015
 John Walkenbach, Excel 2010 Bible, Ed. Wiley
Publishing, 2010;
 *** 200 de sfaturi utile de pus in practică - Microsoft Office
2010, Ed. 3D Media Communications, 2010;
 http://office.microsoft.com/ro-ro/excel-
help/introducere-in-excel-2010-HA010370218.aspx

111
Instruire asistată de calculator

 http://www.runceanu.ro/adrian/wp-
content/cursuri/iac2014/IAC1_2014.pdf
 http://www.wondershare.com/pro/quizcreator.html
 https://insam.softwin.ro/fisiere/Analiza
%20sistemelor%20de%20evaluare%20digitale_v5.pdf

112