Sunteți pe pagina 1din 2

Transport rutier

Ca particularitate a acestor mijloace de transport se remarcă faptul că dispun de o mare mobilitate,


putând fi întrebuințate, în funcție de vreme, pe orice fel de drum.

Transportul auto oferă posibilitatea încărcării mărfii direct de la punctul de expediere și descărcarea ei
direct la punctul de destinație, fără a fi necesare transbordări și manipulări suplimentare.

Mijloacele de transport auto se deplasează cu viteze mari ca urmare a vitezei comerciale mari și a
simplității operațiunilor tehnologice de încărcare și descărcare. Ele se pot pregăti rapid și ușor în vederea
efectuării transportului, necesitând cheltuieli reduse în acest scop.

Transportul auto oferă cea mai mare eficiență pe distanțe scurte.

Prin transport rutier se înțelege orice operațiune de transport care se realizează cu vehicule rutiere
pentru deplasarea mărfurilor sau a persoanelor chiar dacă vehiculul rutier este, pe o anumita porțiune a
drumului, transportat la rândul său de un alt mijloc de transport (vagon de cale ferată).

Transportul rutier de mărfuri cât și transportul rutier de persoane se pot desfășura în:

 trafic național - operațiune de transport rutier care se efectuează între două localități situate pe
teritoriul aceluiași stat, fără a depăși teritoriul statului respectiv;

 trafic internațional - operațiune de transport rutier care se efectuează între o localitate de


plecare și o localitate de destinație, situate pe teritoriul a două state diferite, cu sau fără
tranzitarea unuia sau mai multor state;

 trafic interurban

Atât transportul de marfă cât și cel de persoane, pot îmbrăca forma de:

 transport rutier public – și anume când transportul rutier este efectuat pe bază de contract,
contra plată, de către operatorii de transport rutier care dețin în proprietate sau cu orice alt titlu
vehicule rutiere.

 transport in cont propriu - și anume când transportul se efectueaza fără încasarea unui tarif sau
a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia.

Transportul rutier

Avantaje:

• Prezinta o flexibilitate mai mare.

• Poate ajunge in locuri mai putin accesibile.

Dezavantaje:

• Este dependent intr-o masura mai mare de conditiile meteo.

• Este un risc mai mare de accident.