Sunteți pe pagina 1din 2

Transportu naval

Având în vedere progresul economic general al societății, în ultima perioadă s-a înregistrat o creștere fără
precedent a comerțului mondial, a transportului de materii prime de bază, necesare industriei, agriculturii cât
și a schimburilor de produse finite.
Pe de altă parte, intensificarea schimburilor comerciale între țări aflate în diferite zone geografice,
participarea țărilor respective la acest proces reprezintă o condiție necesară pentru impulsionarea
progresului economic și social al fiecărei regiuni geografice.
Transportului maritim îi revine un rol esențial în realizarea circulației mărfurilor, atât din punct de vedere
cantitativ cât și ca operativitate, rol conferit de aspecte cum ar fi:

 costuri relativ mici, în raport cu volumul mare de mărfuri care pot fi transportate;
 caracterul complex și diversificat al schimburilor comerciale;
 creșterea numărului de participanți la aceste schimburi.
Cele trei elemente esențiale care stau la baza definirii transportului maritim sunt următoarele:

 mărfurile, caracterizate printr-un volum mare și o valoare ridicată;


 navele, ca mijloc de transport care încorporează un nivel de tehnicitate și al investițiilor ridicat;
 porturile, ca noduri de transbordare precum și instalațiile de operare din cadrul
acestora.
Având în vedere aceste elemente se poate afirma că, transportul maritim reprezintă o activitate economică
deosebit de complexă, având un caracter național și internațional, ce trebuie gândit și desfășurat atât în
funcție de necesități, cât și pentru asigurarea rentabilitații.
Funcția principală a transportului maritim este de a asigura legătura dintre producție și consum și se
caracterizează prin doua trăsături esențiale, de natura economică:

 eficiența economică, în sensul satisfacerii unor cerințe definite;


 rentabilitatea, ca o condiție esențială a unei activități economice ample, care implică costuri ale
transportului propriu-zis și costuri ale operațiunilor conexe.
Atât eficienta economica cât și rentabilitatea depind în mod determinant de cele trei elemente esențiale care
stau la baza definirii transportului maritim și anume : mărfurile, navele și porturile.
Importanța transportului maritim a determinat dezvoltarea unei largi cooperări internaționale, sub egida
Organizației Națiunilor Unite, pentru a asigura:

 siguranța vieții umane și a navelor pe mare;


 evitarea accidentelor și organizarea asistenței și salvării maritime;
 prevenirea poluării mediului ambiant în general și a mediului marin în mod special;
 unificarea legislației și a metodologiei în transportul maritim;
 asigurarea mărfurilor, a navelor și persoanelor;
 protecția armatorilor și proprietarilor de mărfuri;
 stabilirea, pentru comerțul maritim, a unui cadru juridic și economic adecvat, echitabil, durabil și
operativ, pe fondul cooperării internaționale, care să garanteze funcționalitatea sa, egalitatea în drepturi
și obligatii ale partenerilor, condiții în care principiul avantajului reciproc poate asigura o rentabilitate
echitabilă în cadrul comunității internaționale.
4. Transportul naval

Avantaje:

• Este cea mai economica metoda pe distante lungi.

• Este o metoda fexibila si se poate mula pe cerintele clientului.

Dezavantaje:

• Este un proces destul de lent.

• Depinde mult de conditiile meteo.