Sunteți pe pagina 1din 4

ŞCOALA GENERALĂ NR.

1 BISTRIŢA
CLASA A III-A
ARIA CURRICULARA : Mtematică şi ştiinte ale naturii
OBIECTUL:Stiinte ale naturii
UNITATEA DE INVATARE:Influienta omului si a factorilor de mediu asupra corpurilor
CONŢINUTUL : Protejarea mediului
TIPUL LECTIEI:Mixta
ÎNVĂŢĂTOARE : CHEREJA FLORICA

PROIECT DE ACTIVITATE

MOTIVAŢIA: De ce este valoroasă această lecţie ?

Perturbarea echilibrului natural este influienţată de intervenţia negativă a omului asupra factorilor de mediu:apă, sol, aer,
lumină, temperatură. Pe baza experienţelor de viaţă şi a informaţiilor dobândite, elevii vor înţelege ceea ce se întâmplă în mediul
înconjrător precum şi măsurile ce pot fi luate pentru prevenirea degradării mediului natural.
Cum se leagă ea de ceea ce s-a predat deja şi ceea ce se va preda mai departe?
Elevii deţin cunoştinţe despre factorii de mediu, contribuţia lor la menţinerea lumii vii, iar prin activitatea propusă, vor descrie acţiuni
care prezintă asumarea unor responsabilităţi în ceea ce priveşte ocrotirea mediului înconjurator, legat de experienţe şi intersele lor.
Ce ocazie de exersare a gândirii critice oferă această lecţie?
În cadrul E.R.R., elevii au ocazia să-şi expună puncte de vedere, argumente, soluţii pentru depăşirea situaţiilor problemă pentru mediu,
propuneri de acţiuni justificatoare pe această temă prin analize şi sinteze specifice gândirii constructive, flexibile.

OBIECTIVE : La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili :


Cognitive:
-să descopere situaţii problemă din mediul înconjurător(O1)
-să descrie efectele acestora asupra mediului (O2)
-să expună soluţii eficiente pentru combaterea poluării (O3)
-să-şi spună părerea în legatură cu importanţa păstrării echilibrului natural (O4)
Afective:
-să se implice individual şi interactiv în rezolvarea sarcinilor (O5)
Procedurale:
-să respecte regulile de colaborare în echipă (O6)
-să ordoneze cunoştinţele în ordonatori grafici (O7)

CONDIŢII PREALABILE
Elevii trebuie să deţină cunostinţe despre factorii de mediu:apă, sol, aer, lumină,căldură;
-să cunoască metodele şi procedeele utilizate;
-să aibă deprinderi de gândire;
-să manifeste capacitate de lucru prin colaborare interactivă;

EVALUARE:Formativă continuă
-utilizarea şi exprimarea corectă a terminologiei ştiintifice pusă în discuţie:poluare, deseuri, substanţe toxice, protejarea mediului;
-formularea întrebărilor şi a răspunsurilor;
-emiterea judecăţilor de valoare legate de această temă;

RESURSE MATERIALE:fişe, manualul, creioane, microfon, telefon.

METODE ŞI PROCEDEE :
-Vânatoarea de comori M1
-Gândiţi-lucraţi în perechi-comunicati M2
-Lectura în perechi M3
-Procedeul recăutării M4
-Cadrane M5
-Joc de rol M6
MENEGEMENTUL TIMPULUI: 45
SPARGEREA GHEŢII : 1min
EVOCARE: 7min
REALIZAREA SENSULUI: 23min
REFLECTIE:14 min

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

ETAPELE CONŢINUT ŞTIINŢIFIC M O T


LECŢIEI ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR OBSERVAŢII
Sarcină: Scrieţi care credeţi că e cel mai Elevii scriu unul dintre factorii de mediu la Activitate individuală
SPARGER impotrant factor de mediu. alegere(apa, aer, sol, căldura)
EA GHEŢII Evaluare: Fiecare citeşte factorul de mediu 1
ales.

Sarcină: Prin vânătoarea de comori Elevii grupaţi în cele 4 colţuri ale clasei M O4 Activitate pe grupe
argumentaţi de ce credeţi că factorul de (după factorul de mediu ales) discută 1 O5
mediu ales este cel mai important. pentru a argumenta alegerea făcută M O6
2
Evaluare: Cere expunerea argumentelor, Fiecare grupă îşi expune argumentele.
ascultă, intervine daca este cazul, dirijează Celelalte grupe ascultă, aduc completari,
discuţiile spre o concluzie finală. fac aprecieri. În final fiecare grupă
concluzionează.
EVOCARE
Sarcină: Gândiţi-lucraţi în perechi- Elevii colaborează pentru realizarea O2 7
comunicaţi şi numiţi acţiunea care produce sarcinii. O1
un dezechilibru între aceşti factori de M O5
mediu şi descrieţi câteva situaţii. 2
Învăţătoarea vizitează grupele Activitate pe grupe.

Evaluare: Solictă o grupă la răspuns,


(lelalte pot să vină cu completări )ş anunţă Grupa solicitată răspunde.
tema şi obiectzivele
Sarcină: Fceţi lectura în perechi pentru a Elevii citesc , comunică pentru formularea M O1
putea realiza procedeul recăutării. întrebărilor referitoare la conţnutul nou. 3 O2
REALIZAR M O3
EA Evaluare : Dirijează discuţiile şi Adresează întrebări, dau răspunsuri, emit 4 O4 23 Activitate în perechi.
SENSULUI răspunsurile spre obiectivewle propuse, judecăţi de valoare prin analize şi opinii O6
urmăreşte punerea în discuţie a termenilor : personale.
poluare, deşeuri, substanţe troxice,
protejarea mediului.

Sarcină: Medota cadrane cu următoarele Elevii completeză cadranele cu M O1 Activitate de grup.


cerinţe : 1.poluarea apei: 2.poluarea solului; informaţiile cerute în sarcină. 5 O3
3.poluarea aerului; 4.urmările poluării. M O5
Gândiţi-lucraţi în perechi-comunicaţi şi 2 O7
completaţi cadranele cu informaţii despre
aceşti termeni cheie.
Învăţătorul vizitează grupele, dă indicaţii
daca este nevoie.

Evaluare : Completează cadranul de pe Acivitate frontală.


tablă cu informaţiile primite de la grupe. Grupele frontal comunică ceea ce au notat
în cadrane. Îşi completeză cadranele cu
REFLECŢI informaţii pe care nu le-au sesizat, sau
E corectează pe cele greşite. 14
Sarcină : Imaginaţi-vă că sunteţi în grupă: O2
primar, inspector de mediu, un copil şi un Se organizează, îşi construiesc rolul cu tot O3 Activitate de grup.
medic; sunteţi invitaţi la o emisiune TV. Ce ce implică. M O4
aţi putea să le spuneţi telespectatorilor legat 6 O5
de protejarea mediului? M O6
Vizitează grupele pentru a depista grupa cu 2
cea mai bună organizare şi cele mai
interesante discuţii.

Evaluare : Solicită o grupă pentru joc de rol Joc de rol


în faţa clasei. Celelalte grupe pot fi Jocul de rol
telespectatorii care pun întrebări prin
„telefon”.
Sarcină : Construiţi din deşeuri o jucărie,
TEMA pe care ora următoare să o expuneţi în
expoziţia din clasă.