Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

 2
la Regulamentul privind
evidența și calcularea amortizării
mijloacelor fixe în scopuri fiscale

Determinarea sumei cheltuielilor pentru reparație permise la deducereși a valorii


mijlocului fix ce urmează a fi constatat în conformitate cu art.261 alin.(3)
din Codul fiscal nr. 1163/1997 pentru perioada fiscală____________

Nr. Denumirea Suma cheltuielilor Suma limitei  Suma cheltuielilor Suma cheltuielilor Valoarea
crt. mijlocului fix (fără TVA) pentru conform art.261 aferente reparaţiei permise spre deducere mijlocului fix
luat în locaţiune (arendă) alin.(11) din mijloacelor fixe aferente reparaţiei constatat în
locaţiune suportată pe Codul fiscal nr. luate în locaţiune mijloacelor fixe (suma conformitate cu
(arendă) parcursul 1163/1997 (arendă) din coloana 5, dar nu art.261 alin.(3) din
perioadei fiscale mai mare decît cea din Codul fiscal
coloana 4) nr. 1163/1997
1 2 3 4 (3х%) 5 6 7 (5-6)