Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI


INFORMATICĂ
SPECIALIZAREA: MATERIALE ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE

Lucrare de disertație

Coordonatori științifici:
Dr. CS RUSU OANA ALICE
Lect. Univ. Dr. VALECA MONICA

Absolvent:
ION VLĂDUȚ-COSTIN

PITEȘTI
2020
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI
INFORMATICĂ
SPECIALIZAREA: MATERIALE ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE

Acoperiri obținute prin


oxidarea electrolitică în plasmă

Coordonatori științifici:
Dr. CS RUSU OANA ALICE
Lect. Univ. Dr. VALECA MONICA

Absolvent:
ION VLĂDUȚ-COSTIN

PITEȘTI
2020
DECLARAŢIE

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI


FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ
PROGRAMUL DE STUDII MATERIALE ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE
NUMELE ŞI PRENUMELE ION VLĂDUȚ-COSTIN
PROMOŢIA 2018-2020
SESIUNEA DE DISERTAȚIE .................................................................................
DENUMIREA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE: ACOPERIRI OBȚINUTE PRIN
OXIDAREA ELECTROLITICĂ ÎN PLASMĂ

Prin prezenta declar că prezenta Lucrarea de disertație este rezultatul muncii


proprii, pe baza cercetărilor mele și pe baza informațiilor obținute din surse care
au fost citate și indicate conform regulilor de evitare a plagiatului:
- toate fragmentele de text reproduse exact, chiar și în traducere proprie din
altă limbă, sunt scrise între ghilimele și dețin referința precisă a sursei;
- reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alți autori deține
referința precisă;
- rezumarea ideilor altor autori deține referința precisă la textul original.
Declar că nu s-a folosit în mod tacit sau ilegal munca altora și că nicio parte din
prezentate lucrare nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altcuiva,
persoană fizică sau juridică.
Declar că lucrarea de disertașie nu a mai fost prezentată niciodată la o altă facultate
sau instituție de învățământ superior din țară sau străinătate.
În cazul constatării ulterioare a unor declarații false, voi respecta rigorile legii.

PITEŞTI,

Absolvent Ion Vlăduț-Costin


________________________
(semnătura în original)
Cuprins

Lista figurilor

Lista tabelelor