Sunteți pe pagina 1din 4

1

VECTORI FISA DE LABORATOR 1

Aplicatii : program practic

1. Se citesc de la tastatura: un numar natural n ( 2n100) si apoi n numere naturale cu cel mult 3 cifre fiecare. Sa
se afiseze in fisierul text UNU.TXT, pe o singura linie si separate prin spatiu : suma celor n numere date, apoi
suma primelor n-1 numere dintre cele date, apoi suma primelor n-2 si asa mai departe astfel incat ultima valoare
afisata sa fie suma primelor doua numere.
Exemplu : daca n=4 si se dau numerele : 1, 7, 3, 4 fisierul UNU.TXT va avea continutul : 15 11 8
2. Fisierul text DOI.TXT conține pe o singura linie si separate prin spațiu maxim 100 de numere reale. Sa se
afiseze pe ecran numarul de valori din fisier care sunt cel putin egale cu media aritmetica a tuturor numerelor
din fisier.
3. Fisierul text TREI.IN contine pe prima linie un numar natural nenul n ( n<150) iar pe fiecare dintre urmatoarele
n linii cate doua numere intregi a, b ( 1ab32000 ) separate prin spatiu, fiecare pereche reprezentand un
interval de forma [a,b]. Sa se afiseze, in fisierul text TREI.OUT toate intervalele care nu se intersecteaza cu
niciunul dintre celelalate n-1 intervale. Fiecare interval va fi afisat pe cate o linie in fisier. Pe ultima linie a
fisierului se va scrie numarul acestora.
Exemplu : daca fisierul TREI.IN are continutul alaturat 4
fisierul TREI.OUT va avea continutul de mai jos : 17 20
17 20 10 15
2 6 2 6
2 8 16

TEMA :
Practic:
1. Se citesc de la tastatura : numarul natural n ( 2n50 ) si apoi n numere reale. Sa se afiseze pe ecran cate
dintre cele n numere sunt egale cu media aritmetica a celorlalate n-1 numere.
2. Fisierul text DOI.IN conține pe o singura linie si separate prin spațiu maxim 100 de numere intregi. Sa se
afiseze in fisierul text DOI.OUT, separate prin spatiu, toate numerele impare aflate in fisierul DOI.IN dar
in ordinea inversa a scrierii lor in fisier.
3. Fisierul text DATE.IN contine pe prima linie si separate prin spatiu cel mult 50 de numere naturale cu
maxim 9 cifre fiecare. Sa se afiseze in fisierul text DATE.OUT, pe linii separate, toate perechile distincte
de numere din DATE.IN cu proprietatea ca numerele din pereche au aceeasi paritate.
Exemplu : daca fisierul DATE.IN contine numerele : 16 22 3 6 1
fisierul DATE.OUT va avea continutul de mai jos :
16 22
16 6
22 6
3 1

VECTORI FISA DE LABORATOR 2

Aplicatii : program practic

4. Fisierul text CINCI.TXT contine : pe prima linie numarul natural nenul n ( 2n100 ), pe linia a doua n
numere intregi separate prin spatiu iar pe linia a treia numarul intreg k. Sa se afiseze pe ecran, toate numerele
ce ocupa pozitiile pare de pe linia a doua a fisierului, cu proprietatea ca sunt impare si cel putin egale cu k. Se
considera ca primul numar scris pe linia a doua din fisier ocupa pozitia 1.
5. Fisierul text PATRU.IN contine pe prima linie un numar natural nenul n ( n100), pe linia a doua separate prin
spatiu, n numere naturale nenule distincte cu cel mult 4 cifre fiecare iar pe linia a treia numarul natural nenul k.
Sa se afiseze in fisierul text PATRU.OUT, pe linii separate, toate numerele de pe linia a doua din PATRU.IN
care au cel putin k divizori naturali.
Exemplu : daca fisierul PATRU.IN are continutul alaturat 6
fisierul PATRU.OUT va avea continutul de mai jos : 100 9 400 56 7 10
100 400 56 10 4
TEMA :
Practic:
1. Scrieti un program C++ citeşte, de la tastatură, numărul natural nenul n (n50), care construieste un tablou
unidimensional a care sa contina primele n numere naturale nenule astfel incat elementele de pe pozitiile
impare sa formeze sirul crescator 1, 2, 3, … iar cele de pe pozitiile pare sa formeze sirul descrescator n, n-1,
n-2,… şi care afişează pe ecran tabloul a.
Exemplu : daca n=11 tabloul va fi a=( 1, 11, 2, 10, 3, 9, 4, 8, 5, 7, 6 )
2

VECTORI FISA DE LABORATOR 3 ( 2h )


Aplicatii : program practic
6. Se citesc de la tastatura: un numar natural n ( 2n100) si apoi 3*n numere naturale cu cel mult 4 cifre fiecare. Sa se
afiseze in fisierul text UNU.TXT, cele 3*n numere date separate prin spatiu, dupa ce s-au realizat urmatoarele modificari:
se interschimba prima valoare para aflata intre primele n valori date ( daca exista ) cu ultima valoare impara aflata intre
ultimele n valori date ( daca exista ).
Exemplu : daca n=3 si se dau numerele : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fisierul UNU.TXT va avea continutul : 1 9 3 4 5 6 7 8 2
7. Fisierul text DOI.IN conține pe o singura linie si separate prin spațiu maxim 100 de numere reale. Fiecare numar are cel
mult 3 cifre la partea intreaga si cel mult 3 zecimale. Sa se afiseze in fisierul text DOI.OUT, separate prin spatiu, toate
numerele care apar o singura data in DOI.IN.
8. Se considera doua tablouri unidimensionale cu numere naturale nenule cel mult egale cu 10000, tabloul A cu n numere si
tabloul B cu m numere. Spunem ca "A se reduce la B" daca exista o impartire a tabloului A in secvente disjuncte de
elemente astfel incat prin inlocuirea secventelor cu suma numerelor din secventa sa se obtina tabloul B.
Exemplu : daca A=( 7, 3, 4, 1, 6, 4, 6, 9, 7, 1, 8, 7 ) si B=(14, 7, 26, 16 )
tabloul A se reduce la tabloul B.
Scrieti un program C++ citeşte, de la tastatură, cele două tablouri şi care afiseaza mesajul DA sau NU dupa cum tabloul A
se reduce sau nu la tabloul B.
TEMA :
Practic:
4. Fisierul text UNU.TXT contine doua linii. Pe fiecare dintre primele doua linii sunt scrise cel mult 50 de cifre separate
prin spatiu. Prima linie contine cifrele numarului natural n iar a doua cifrele numarului natural m. Sa se afiseze pe
ecran valoarea sumei n+m.

VECTORI FISA DE LABORATOR 3


Aplicatii : program practic
1. Se citesc de la tastatura: un numar natural n ( 2n100) si apoi 3*n numere naturale cu cel mult 4 cifre fiecare. Sa se
afiseze in fisierul text UNU.TXT, cele 3*n numere date separate prin spatiu, dupa ce s-au realizat urmatoarele modificari:
se interschimba prima valoare para aflata intre primele n valori date ( daca exista ) cu ultima valoare impara aflata intre
ultimele n valori date ( daca exista ).
Exemplu : daca n=3 si se dau numerele : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fisierul UNU.TXT va avea continutul : 1 9 3 4 5 6 7 8 2
2. Fisierul text DOI.IN conține pe o singura linie si separate prin spațiu maxim 100 de numere reale. Fiecare numar are cel
mult 3 cifre la partea intreaga si cel mult 3 zecimale. Sa se afiseze in fisierul text DOI.OUT, separate prin spatiu, toate
numerele care apar o singura data in DOI.IN.
3. Se considera doua tablouri unidimensionale cu numere naturale nenule cel mult egale cu 10000, tabloul A cu n numere si
tabloul B cu m numere. Spunem ca "A se reduce la B" daca exista o impartire a tabloului A in secvente disjuncte de
elemente astfel incat prin inlocuirea secventelor cu suma numerelor din secventa sa se obtina tabloul B.
Exemplu : daca A=( 7, 3, 4, 1, 6, 4, 6, 9, 7, 1, 8, 7 ) si B=(14, 7, 26, 16 )
tabloul A se reduce la tabloul B.
Scrieti un program C++ citeşte, de la tastatură, cele două tablouri şi care afiseaza mesajul DA sau NU dupa cum tabloul A
se reduce sau nu la tabloul B.
TEMA :
Practic:
1. Fisierul text UNU.TXT contine doua linii. Pe fiecare dintre primele doua linii sunt scrise cel mult 50 de cifre separate prin
spatiu. Prima linie contine cifrele numarului natural n iar a doua cifrele numarului natural m. Sa se afiseze pe ecran
valoarea sumei n+m.

VECTORI FISA DE LABORATOR 4


Aplicatii : program practic
9. Fisierul text DATE.IN conține pe o singura linie si separate prin spațiu maxim 1000 de numere naturale cu cel mult 9
cifre fiecare. Sa se afiseze in fisierul text DATE.OUT cea mai lunga secventa ordonata strict descrescator, alcatuita cu
valori dispuse pe pozitii consecutive in DATE.IN. Daca sunt mai multe astfel de secvente se va afisa doar prima dintre ele.
Exemplu : daca fisierul DATE.IN contine numerele : 5 2 19 4 3 6 3 2 1 0 8 fisierul DATE.OUT va contine
secventa : 6 3 2 1 0
TEMA :
Scris:
1. Descrieti in limbaj natural metoda de rezolvare folosita la problema 1
Practic:
1. Fisierul text TREI.IN conține pe o singura linie un sir cu maxim 10000 de numere intregi ce au cel mult 4 cifre fiecare,
numere ce sunt separate prin spatiu. Sa se determine cea mai lunga secventa din sir cu proprietatea ca oricare doua numere
din secventa aflate pe pozitii consecutive au paritati diferite. Sa se afiseze in fisierul text TREI.OUT lungimea acesteia si
numerele ce alcatuiesc secventa. Daca sunt mai multe astfel de secvente se va afisa doar ultima dintre ele.
Exemplu : daca fisierul TREI.IN contine numerele : 2 4 3 2 7 4 6 2 7 8 3 12
fisierul TREI.OUT va avea continutul de mai jos :
5
2 7 8 3 12
3

VECTORI FISA DE LABORATOR 5


Aplicatii :
program practic
10. Fisierul text BAC.TXT contine pe prima linie separate prin spatiu numerele naturale n,k (3n10000, 2kn/2 ) iar pe a
doua linie un sir cu n numere naturale de maxim 4 cifre fiecare. Sa se determine cel mai mic indice i pentru care media
aritmetica a numerelor ce ocupa pozitiile i, i+1, …, i+k-1 , in sirul celor n numere, este maxima.
Exemplu : daca fisierul BAC.TXT are continutul alaturat 8 3
indicele i va fi 2 deoarece media maxima se obtine pentru 2 9 4 7 5 2 9 9
numerele 9, 4, 7
program practic –căutare binară
11. Fisierul text BAC.DAT contine: pe prima linie numerele naturale n,m separate prin spatiu (2n1000 , 2m20), pe linia
a doua n numere intregi iar pe linia a treia m numere intregi care exista si pe linia a doua. Atat numerele de pe linia 2 cat si
cele de pe linia 3 sunt dispuse strict crescator, separate prin spatiu si au maxim 4 cifre fiecare. Sa se afiseze pe ecran doua
valori dintre cele ce ocupa pozitii consecutive pe linia a 3-a, valori care determina intervalul inchis ce contine un numar
maxim de valori de pe linia a 2-a.
Exemplu : daca fisierul BAC.DAT are continutul alaturat 10 4
pe ecran se va afisa 1 6 -1 1 3 4 5 6 10 15 16 117
1 6 15 16
Explicatie : numerele de pe linia a 3-a determina intervalele [1,6] [6,15] [15,16] iar intervalul [1,6] contine 5 valori de pe
linia a 2-a
program practic –interclasare
12. Fisierul text date.txt contine: pe prima linie numerele naturale n,m separate prin spatiu (2n,m3000), pe linia a doua n
numere naturale iar pe linia a treia m numere naturale. Numerele de pe linia 2 sunt dispuse crescator iar cele de pe linia 3
sunt dispuse descrescator dar pe ambele linii sunt separate prin spatiu si au maxim 9 cifre fiecare. Sa se afiseze in fisierul
date.out , in ordine descrescatoare si separate prin spatiu, toate numerele pare aflate pe liniile 2 si 3 in date.txt.
Exemplu : daca fisierul date.txt are continutul alaturat 5 8
atunci fisierul date.out va avea continutul de mai jos : 2 4 7 37 42
88 88 42 42 32 4 4 2 88 88 67 45 42 32 4 1
TEMA :Practic:
1. Rezolvaţi problema 2 prin căutare secvenţială

VECTORI FISA DE LABORATOR 4


Aplicatii : program practic
13. Fisierul text BAC.TXT contine pe prima linie numarul natural n (3n10000) iar pe a doua linie un sir cu n numere
intregi de maxim 9 cifre fiecare. Sa se afiseze cele n numere in fisierul text BAC.OUT, separate prin spatiu, dupa ce au
fost rearanjate astfel incat toate numerele negative sa ocupe primele pozitii iar cele pozitive sa fie in continuarea celor
negative.
Exemplu : daca fisierul BAC.TXT contine numerele : 12, -7, 6, -3, -8, 7
fisierul BAC.OUT poate avea continutul : -8 -7 -3 6 12 7
14. Fisierul text DOI.TXT conține pe o singura linie si separate prin spațiu maxim 100 de numere naturale cu cel mult 9 cifre
fiecare. Sa se afiseze pe ecran mesajul DA respectiv NU dupa cum numerele aflate in fisier pot fi sau nu aranjate dupa
regula: al doilea sa fie cu 1 mai mare decat primul, al treilea sa fie cu 2 mai mare decat al doilea, …, ultimul sa fie cu n-1
mai mare decat penultimul.
Exemplu : daca fisierul DOI.IN contine numerele : 8, 5, 11, 6 pe ecran se afiseaza DA
TEMA :
Practic:
1. Fisierul text date.in contine pe prima linie, separate prin spatiu, cel mult 100 de numere naturale distincte cu maxim 4 cifre
fiecare. Notam cu n numarul acestor valori. Sa se afiseze, in fisierul text date.out : pe prima linie valoarea lui n, pe linia a
doua sirul celor n numere aflate in fisierul date.in iar pe fiecare dintre urmatoarele n-1 linii permutarea cu cate o pozitie
spre stanga a liniei anterioare.
Exemplu : daca fisierul date.in contine numerele : 10 20 30 49
atunci fisierul date.out va avea continutul de mai jos :
4
10 20 30 49
20 30 49 10
30 49 10 20
49 10 20 30
2. Fisierul text numere.in contine: pe prima linie numarul natural n (2n100) iar pe linia a doua n numere intregi cu maxim
9 cifre fiecare, separate prin spatiu. Sa se afiseze in fisierul text nule.out, separate prin cate un spatiu, cele n numere
intregi rearanjate astfel incat valorile nule sa ocupe in ordine ultimele pozitii.
Exemplu : daca fisierul numere.in are continutul alaturat 6
atunci fisierul nule.out poate avea continutul de mai jos : 12 0 0 -3 -8 0
12 -8 -3 0 0 0
4

VECTORI FISA DE LABORATOR 7


Aplicatii : program practic
15. Fisierul text BAC.TXT contine: pe prima linie cel mult 100 de numere naturale distincte cu maxim 4 cifre fiecare,
separate prin spatiu si aflate in ordine descrescatoare, iar pe linia a doua un numar natural x cu cel mult 4 cifre. Sa se
afiseze pe ecran mesajul DA respectiv NU dupa cum numarul x face parte sau nu din sirul numerelor aflate pe prima linie.
Exemplu : daca fisierul BAC.TXT are continutul alaturat : 145 55 54 53 52 51 45 38 17
pe ecran se va afisa DA 52
16. Fisierul text BAC.TXT contine: pe prima linie cel mult 100 de numere naturale distincte cu maxim 4 cifre fiecare,
separate prin spatiu si aflate in ordine crescatoare, iar pe linia a doua un numar natural x cu cel mult 4 cifre. Sa se afiseze
pe ecran pozitia pe care ar trebui inserata valoarea x in sirul numerelor de pe prima linie astfel incat sirul sa ramana ordonat
crescator. Exemplu : daca fisierul BAC.TXT are continutul alaturat : 17 38 45 51 52 53 54 55 145
pe ecran poate afisa 5 sau 6 52
17. Fisierul text TREI.IN conține: pe prima linie numerele naturale n,m separate prin spatiu (1n,m100), pe linia a doua n
numere intregi de maxim 4 cifre separate prin spatiu si dispuse in ordine strict crescatoare iar pe linia a treia m numere
naturale distincte separate prin spatiu. Sa se afiseze in fisierul text TREI.OUT , separate prin spatiu, toate numerele de pe
linia a 3-a care apar si pe linia a 2-a.
Exemplu : daca fisierul TREI.IN are continutul alaturat 6 5
fisierul TREI.OUT va avea continutul de mai jos : 2 3 4 5 8 9 4 5 2 8 4 5 2 11 8

TEMA :Practic:
1. Fisierul text TREI.IN conține: pe prima linie numerele naturale n,m separate prin spatiu (1n,m100), pe linia a doua n
numere intregi de maxim 4 cifre separate prin spatiu si dispuse in ordine strict crescatoare iar pe linia a treia m numere
naturale distincte separate prin spatiu. Sa se afiseze in fisierul text TREI.OUT , separate prin spatiu, toate numerele de pe
linia a 3-a care apar si pe linia a 2-a.
Exemplu : daca fisierul TREI.IN are continutul alaturat 6 5
fisierul TREI.OUT va avea continutul de mai jos : 2 3 4 5 8 9
4 5 2 8 4 5 2 11 8
2. Fisierul text PATRU.IN conține: pe prima linie numarul natural n (1n100), urmeaza n linii pe fiecare linie fiind cate un
numar intreg de maxim 4 cifre iar pe ultima linie se afla separate prin spatiu numerele intregi de maxim 4 cifre a,b cu ab.
Liniile 2,3,..,n+1 formeaza un sir ordonat crescator. Sa se afiseze pe ecran cel mai mic numar intreg din intervalul [a,b]
care se gaseste in sirul dat. Daca nu exista un astfel de numar pe ecran se va afisa mesajul NU.
Exemplu : daca fisierul PATRU.IN are continutul alaturat 4
pe ecran se afiseaza 11 -2
7
11
35
8 15

VECTORI FISA DE LABORATOR 8 ( 1h )


Aplicatii : program practic
1. Fisierul text TREI.IN conține: pe prima linie numerele naturale n,m separate prin spatiu (3n100, 2mn-1) iar pe linia
a doua n numere intregi de maxim 4 cifre separate prin spatiu. Sa se afiseze in fisierul text TREI.OUT doua linii astfel :
prima linie contine separate prin spatiu cele mai mari m valori dintre cele n dar in ordine crescatoare iar pe linia a doua
separate prin spatiu cele mai mici m valori dintre cele n dar in ordine descrescatoare.
Exemplu : daca fisierul TREI.IN are continutul alaturat 9 5
fisierul TREI.OUT va avea continutul de mai jos : 14 60 -7 -22 33 80 4 10 3
10 14 33 60 80
3 4 10 -7 -22
2. Fisierul text NUMERE.IN conține: pe prima linie numarul natural n (3n100) iar pe linia a doua n numere intregi de
maxim 4 cifre separate prin spatiu. Sa se afiseze in fisierul text NUMERE.OUT doua linii astfel: prima linie sa contina
separate prin spatiu sirul celor n numere din care s-a eliminat un numar minim de valori astfel incat intre cele ramase sa nu
existe doua alaturate de valoare egala , iar pe linia a doua numarul valorilor eliminate.
Exemplu : daca fisierul NUMERE.IN are continutul alaturat 12
fisierul NUMERE.OUT va avea continutul de mai jos : 1 1 2 2 8 7 7 7 7 2 10 10
1 2 8 7 2 10
6
TEMA :Scris :
Se considera tabloul unidimensional a cu n numere intregi distincte de maxim 4 cifre fiecare (2n100). Scrieti cate o
secventa de program C++ care sa rezolve cerintele de mai jos :
a). sa se afiseze suma elementelor din tablou care au prima cifra egala cu ultima
b). sa se afiseze ultima cifra a produsului tuturor elementelor din tablou care nu au nicio cifra para
c). sa se afiseze pe ecran valoarea 1 daca elementele tabloului a formeaza un sir crescator, valoarea 2 daca formeaza un sir
descrescator sau valoarea 0 in rest
d). sa se afiseze pe ecran valoarea 1 daca numarul de valori pare din tablou este cel putin egal cu numarul de valori impare
din acelasi tablou. In caz contrar se va afisa valoarea 0. 11
35
8 15