Sunteți pe pagina 1din 4

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: SCOALA GIMNAZIALA NR.

1 MIRZANESTI
CLASA a V – a
DISCIPLINA: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
LOC DE DESFĂŞURARE: TERENUL DE DE SPORT
MATERIALE NECESARE: FLUIER, JALOANE, MINGII DE FOTBAL, VESTE
DEPARTAJARE
DATA: 06.10.2015
PROFESOR: IANCU STEFAN FLORIN
COMPETENŢE GENERALE:

-
Valorificarea informaţiilor, metodelor şi mijloacelor specifice educaţiei
fizice şi sportului, în vederea optimizării stării de sănătate şi a
dezvoltării fizice armonioase
- Aplicarea sistemului de reguli specifice organizării şi practicării
activităţilor de educaţie fizică şi sport şi adoptarea unui comportament
adecvat în cadrul relaţiilor interpersonale şi de grup.
VALORI ŞI ATITUDINI

- Interes pentru îmbogăţirea vocabularului cu terminologia de


specialitate,
- Respect faţă de regulile impuse de organizarea si defasurarea
activităților de educație fizică si sport
- Spirit competitiv si fair-play

COMPETENŢE SPECIFICE:

- Stabilirea corectă a raporturilor dintre solicitare şi refacere


- Efectuarea gesturilor motrice cu corectitudine şi expresivitate
- Conştientizarea şi abordarea constantă a ţinutei estetice
- Utilizarea corectă a noţiunilor specifice domeniului şi a terminologiei de
specialitate
TEME ŞI OBIECTIVE:

1. VITEZA - Obiectiv instructiv –educativ şi operaţional:


Viteza de reactie la stimului auditivi;

2. FOTBAL: Obiectiv instructiv –educativ şi operaţional:


Șutul la poarta din deplasare

VERIGILE DOZAREA FORMAŢII DE


LECTIEI CONŢINUT EFORTULUI LUCRU OBS.
ŞI INDICAŢII
METODICE
- alinierea; - linie pe un
1. ORGANIZA– - drepti; rând
REA - salutul; - privirea spre
COLECTIVULUI - verificarea starii de 3’ inainte
3 min. sanatate si a ☻☻☻☻☻☻☻
echipamentului;
- anuntarea temelor de ☺
lectie;
- intoarceri de pe loc

- mers normal; 1L -in coloana cate


2. PREGĂTIREA - alergare uşoară; ½ tura trei la linia de
ORGANISMULUI -mers pe varfuri 1l margine a
PENTRU EFORT -mers pe calcaie 1l terenului;
8– 9 min. -mers ghemuit 1l x x x
-alergare usoara; ½ tura x x x
-alergare cu joc de 2x10 m x x x
glezne; 2x10 m - bratele ridicate
-alergare cu genunchii 2x10 m sus, palmele spre
sus; 2x10 m interior;
-alergare cu pendularea - palmele la ceafa,
gambei la spate; 2x10 m privirea spre
-alergare cu pendularea 3x10 m inainte;
gambei spre inainte;
-alergare cu pas adaugat -palmele pe
- alergare de viteza genunchii
3. INFLUENŢA- Ex.1. Stând depărtat cu
REA SELECTIVĂ mâinile pe şolduri.
A APARATULUI T.1 flexia gatului ; - cate trei informatie
LOCOMOTOR T.3 extensia gatului; 3 x 8T de gimnastica pe
8 min. T.5-6 indoire lateral stanga mijlocul terenului;
a gatului ;
T.7-8 indoire lateral x x x
dreapta a gatului; x x x
T. 5-8 se repeta. 3x8T x x x
Ex.2. Stand departat
palmele la piept.
T. 1-2 extensia bratelor cu
- bratele intinse la
arcuire;
T. 3-4 intindrea bratelor- 3x8T nivelul umerilor
extensie cu arcuire;
T. 5-8 se repeta.
Ex.3 Stand departat, bratul
stang ridicat sus, bratul - bratele intinse din
drept pe langa corp. articulatia cotului;
T. 1-2 extensia bratelor cu
arcuire 3x8T
T. 3-4 bratul drept sus, -picioarele raman
bratul stang pe langa corp, fixe pe sol, doar
extensia bratelor cu arcuire; trunchiul se
T. 5-8 se repeta rasuceste;
Ex.4 Stand departat 3x8T
palmele la ceafa
T.1-2 rasucirea trunchiului
spre stanga cu arcuire;
T. 3-4 rasucirea
trunchiului spre dreapta cu
arcuire; 3x8T
T. 5-8 se repeta.
Ex.5 Stand departat,
palmele pe solduri.
-picioarele intinse
T.1-2 indoirea trunchiului
spre stanga cu arcuire;
T.3-4 indoirea trunchilui
spre dreapta cu arcuire;
T. 5-8 se repeta
Ex.6. Stand departat bratele 3x8T
sus.
T. 1-2 extensia bratelor si a -picioarele si bratele
trunchilui cu arcuire; intinse;
T. 3-4 indoirea trunchilui -privirea spre
spre inainte cu arcuire si inainte;
atingerea solului cu
palmele; -Trunchiul drept,
T 5-8 se repeta privirea spre inainte
Ex.7 Sprijin ghemuit.
T. 1 intinderea piciorului
stang inapoi;
T. 3 intinderea piciorului
drept inapoi;
T. 5-7 intinderea
picioarelor inapoi;
T. 2-4-6-8 revenire P.I.
Ex.9. Stand departat
4.
Dezvoltarea vitezei Ex.1 Din diferite poziții: - elevii sunt dispuşi
de reactie la stimuli -ghemuit ( cu fața, cu pe trei coloane;
auditivi ştafete 8` spatele, lateral 3x -pauză mers și
stanga/dreapta pe direcția revenire
de alergare) la semnal
sonor start și alergare de 3x
viteză pe 5-10 m
Ex. 2 Deplasare ghemuit
la semnal sonor alergare -elevii sunt dispuşi
de viteza pe 5-10 m pe trei coloane;

1. Elevii sunt dispusi pe - preluarea mingii se


5. Șutul la patru siruri, câte două față 5 min realizează cu
poartă din în față. Se execută interiorul labei
deplasare preluare și pasa la primul piciorului;
elev de la șirul aflat în -deplasarea se face la
17. min față. coada șirului opus.
2. Elevii dispusi pe două 6 min -șutul la poartă se
șiruri paralele vor exexuta execută din alergare,
pasă la un elev aflat fără preluare;
inaintea lor, alergare, - după ce se execută
reprimire și șut la poartă sutul la poartă
cu șiretul plin. fiecare elev
3. Elevii dispusi pe un recuperează mingea
singur șir execută 6 min și o predă elevului
conducerea mingii, care urmează să
autopasă prin portiță și lucreze, și se asează
șut la poartă la coada șirului.
-primul elev din șir
se află la o distanță
de 15-20 m de
poartă.
- după ce se execută
sutul la poartă
fiecare elev
recuperează mingea
și o predă elevului
care urmează să
lucreze, și se asează
la coada șirului.

6. REVENIREA - mers cu mişcări de - în coloană câte unu


ORGANISMULUI respiraţie; - se inspira pe nas si
DUPĂ EFORT - exerciţii de relaxare a se expira pe gura
3. min braţelor şi picioarelor;

7. ANALIZA SI - alinierea; - linie pe un rand


APRECIERI -observatii si aprecieri;
2 min. -drepti;
-salutul