Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Educaţie fizică


Profesor :
Unitatea de învăţământ:
Clasa : a VII-a
Data :
Loc de desfăşurare: Terenul de sport
Materiale necesare: mingi handbal; cronometru; fluier; bănci de
gimnastică.

TEMELE DE LECŢIE:

1. Alergare de viteză:
 Startul de jos şi pasul alergător de viteză
2. Handbal:
 consolidarea alergării la poartă din săritură

3 Dezvoltarea rezistenţei:
 parcurgerea în torent a unui trasei aplicativ cuprinzând 6 staţii

OBIECTIVE:
1. să acţioneze pentru creşterea propriei performanţei sportive;
2. să realizeze acţiuni motrice cu structuri şi eforturi diferite;
3. creşterea capacităţii de efort aerob.
Verigile lecţiei Conţinutul lecţiei, exerciţii şi activităţi folosite Dozarea Indicaţii metodice şi Observaţii
efortului organizatorice
I. Organizarea 1. Raportul În linie pe un rând
colectivului de 2. Înregistrarea frecvenţei şi ţinutei; Absenţele se trec în
elevi 3 min caietul profesorului
3. Anunţarea temelor de lecţie; Atenţie la partea
4. Exerciţii de front şi formaţii şi atenţie săvârşitoare a comenzii
II. Pregătirea 1Alergare uşoară în jurul terenului; 1 lungime Coloană câte unu
organismului 2. Alergare cu joc de gleznă, 1 lungime
pentru efort 3. Alergare cu pas adăugat; 1 lungime
4.. Alergare cu genunchii sus; 1 lungime
5. Alergare cu pendularea gambelor înapoi. 1 lungime În linia câte 4
6. Alergare cu pas săltat; 1 lungime Atenţie la
7. Alergare cu pas sărit; 1 lungime executarea
8. Alergare cu genunchi sus – pas săltat 1 lungime zborului la pas
8 min sărit
III. Influenţarea 1. Stând depărtat mâinile pe şolduri, rotirea
selectivă a capului spre stânga (3 ori), apoi spre dreapta 3 ori
aparatului (3ori);
locomotor 2. Stând depărtat rotirea braţelor înainte (1-4) , 4 ori
apoi înapoi (5-6); Coloană de gimnastică
3. Stând depărtat mâinile pe şolduri: 3 ori câte 3
 extensie cu arcuirea capului (1-2);
 îndoire cu arcuirea spre înainte (3-4),
 îndoire cu arcuire stânga (5-6);
 îndoire cu arcuirea dreapta (7-8)
4. Stând depărtat braţele sus: 4 ori Picioarele şi braţele
 extensia trunchiului cu arcuire (1-2); întinse
 îndoirea trunchiului cu arcuire (3-4)
2. Stând depărtat , trunchiul aplecat, braţele 6 ori
întinse lateral: Capul se răsuceşte
 răsucirea trunchiului spre stânga cu odată cu trunchiul
arcuire (1-2) ;
 răsucirea trunchiului spre dreapta cu
arcuire (3-4).
3. Stând braţele întinse înainte: 15 ori
 genuflexiune urmată de săritură cu
desprindere
4. Sărituri ca mingea urmate de sărituri cu 2 ori
genunchii la piept ( 3 ori);
5. Stând depărtat, braţele pe lângă trunchi; 5 ori
- ridicarea trunchiului pe vârfuri cu braţele sus –
inspiraţie şi coborârea braţului pe lângă trunchi, 8 min
ghemuire - expiraţie
IV. Învăţarea şi 1. Atletism : Startul de jos şi pasul alergător de 20 min
consolidarea viteză:
acţiunilor - repetarea tehnicii startului de jos; 3 ori Atenţie la
motrice - startul de jos în linie dreaptă cu lansare pe 10- 3 ori În linie câte 4 respectarea
20 m; poziţiilor de la
- startul de jos cu accelerare până la viteza 2ori startul de jos
maximă şi menţinerea vitezei pe 15-20 m;
- start de jos şi alergare pe distanţa de 25 m 2 ori
(concurs).
2. Handbal : Consolidarea aruncării la poartă
din săritură:
- ştafetă simplă cu pasă de la umăr, pasă cu 2 ori
pământul; Fetele lucrează separat,
- ştafetă simplă cu dribling simplu şi multiplu; 2 ori băieţii lucrează separat
- exersarea aruncărilor la poartă, din săritură, 8 ori
din diferite unghiuri şi distanţe precedate de
dribling;
- joc bilateral. 8 min 4 echipe
V. Dezvoltarea Dezvoltarea rezistenţei: Parcurgerea în torent a unui Plecarea la comandă,
calităţilor traseu aplicativ cuprinzând 6 2 ori intervale între plecări şi
motrice Alergare – sărituri în 5 pătrate – flotări la banca de urmărirea trecerea pe la
gimnastică, transportul unei mingi medicinale printre 8 min toate staţiile
5 jaloane – sărituri la banca de gimnastică - alergare
VI. Liniştirea 1. mers în jurul terenului; 1 tură
organismului 2. alergarea uşoară , întoarcere cu spatele şi 1 tură 3 min În coloană câte unu
după efort revenire ;
3. mers cu mişcări de respiraţie. 1 tură
VII. Încheierea 1. evidenţierea aspectelor pozitive şi negative
organizată a consemnate pe parcursul lecţiei;
lecţiei şi 2. aprecieri globale şi individuale ;
recomandări 3.acordarea unor note; 3 min În linie pe un rând
pentru 4. recomandări individuale şi generale pentru
activitatea activitatea independentă;
independentă 5. salutul