Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Pentru asigurarea calității angrenării, roțile dințate se fabrică după următoarele clase de precizie:

12 clase de precizie.

2.Abaterea de la concentricitatea suprafeței interioare față de suprafața exterioară trebuie să fie:

Mai mică de (0.01…0.05) mm

3.Care sunt cele mai utilizate operații de prelucrare, de finisare ale suprafețelor fusurilor sau alezajelor
pieselor?

Rodarea, honuirea, lustruirea, lepuirea

4.Printre procedeele tehnologice utilizate la încărcarea suprafețelor uzate sunt:

Sudarea, metalizarea, galvanizarea

5.Cu ce instrument de măsură și control se efectuează măsurătorile alezajelor pentru determinarea


uzurii acestora:

Comparatorul

6.Arborele cotit este echilibrat:

Dinamic

7. Materialele pentru piesele de tip carcasă (carter) pot fi:

Fonte cenușii și aliaje de aluminiu-siliciu

8. Arborii din construcția schimbătorului de viteze ai automobilului se echilibrează:

Nu se echilibrează

9. Datorită solicitărilor ridicate (mai ales în anumite regimuri de funcționare), bielei i se impun
următoarele contiții tehnice:

Rezistență la oboseală și rigiditate

10. Arborii sunt piese de suprafețe de revoluție:

Exterioare

11. Superfinisarea fusurilor paliere și manetoane după rectificare se face prin:

Lepuire

12. Alegeți caracteristica pieselor de tip bucșă din punct de vedere tehnologic:

Suprafața de revoluție interioară

13. Operația de prelucrare de finisare se aplică suprafețelor:

Tratate termic
14. Pentru asigurarea rigidității arborelui cotit în timpul prelucrărilor este necesar

Sprijinirea piesei printr-un dispozitiv tip linetă

15. Deteriorarea filetului găurilor de asamblare cu chiuloasa, din blocul motor se poate recondiționa
prin:

Metoda utilizării compensatorilor (Helli-Coil)

16. Condiția tehnică specifică pieselor de tip disc este:

Echilibrarea statică

17. Pentru a reduce consumul de material și implicit costul reparațiilor este necesar:

Recondiționarea pieselor uzate

18. Condițiile tehnice impuse pieselor de tip arbore la fabricarea acestora sunt:

Precizia dimensională, precizia de formă geometrică, precizia de poziție reciprocă și rugozitatea


suprafețelor

19. Adâncimea stratului tratat termic al suprafeței active a dinților poate fi:

(1.1….2) mm

20. Operația de rectificare a suprafețelor interioare este limitată de:

Diametrul discului de rectificat

21. Doresc 10 puncte din oficiu

True

22. Duritatea fusurilor paliere și manetoane impusă la fabricarea arborelui cotit trebuie să fie:

(52…65) HRC

23. În cazul arborelui cotit, BTP (bazele tehnologice principale) sunt reprezentate de:

Suprafețele găurilor de centrare din capetele arborelui cotit

24. După criteriul geometric, alezajele se clasifică în:

Scurte l/d mai mic de 0.5; Normale l/d între 0.5 și 3; lungi l.d între 3 și 10

25. Precizați caracteristica, din punct de vedere tehnologic, a pieselor de tip disc

Una dintre dimensiuni este mult mai mare decât cealaltă dimensiune

26. Cotele de recondiționare se stabilesc astfel:

De către proiectant încă din faza de proiectare


27. La asamblarea autovehiculelor noi se utilizează:

Piese noi executate la dimensiunile nominale

28. Uzura suprafețelor active ale cilindrilor (alezajului) se poate recondiționa prin:

Metoda cotelor (treptelor) de reparație

29. Prelucrarea danturii roților dințate se poate obține prin:

Așciere

30. La piesele de tip carcasă se vor prelucra prima dată (BTP):

Suprafețele plane exterioare

31. După fabricare, bielele se sortează în funcție de:

Criteriul gravimetric

Cx comentat
Verificari calcul termic