Sunteți pe pagina 1din 2

Către Ministerul Justiţiei României

în atenţia Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

CERERE
DE COMUNICARE A NUMĂRULUI DE ÎNREGISTRARE
ŞI STADIUL SOLUŢIONĂRII A DOSARULUI PENTU REDOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE

Eu subsemnata NUME PRENUME, fiica lui XXX XXX și XXX XXX, născută la XXXXX în s. XXXXX, r-
nul XXXXXXX, cetăţean moldovean, de origine română, cu reşedinţa actuală în Republica
Moldova, str. XXXXXX, am depus dosarul pentru redobândirea cetăţeniei române la Misiunea
Diplomatică Chişinău în data de XXXXXX.
Prin prezenta cerere, rog a mi se comunica numărul de înregistrare şi stadiul soluţionării
dosarului meu pentru redobândirea cetăţeniei române la adresa: XXXXXX.

Vă mulţumesc anticipat.
NUME PRENUME
Semnătură _______________
Tel.: +373 XXXXXX
19/09/2011
Adresa: Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, Bucureşti, strada Smârdan nr.3, sectorul 3.