Sunteți pe pagina 1din 1

1.3.

Tipologia AEF
Analiza economico-financiară poate fi clasificată în funcție de mai multe criterii:
A. În funcţie de raportul dintre momentul în care se efectuează analiza şi momentul
desfăşurării fenomenului
1. Analiza post-factum
2. Analiza previzională:

B. Din punct de vedere al urmăririi însuşirilor esenţiale ale fenomenelor


1. Analiză calitativă
2.Analiză cantitativă

C. După nivelul la care se desfăşoară analiza


1. Analiză microeconomică
2.Analiză mezoeconomică
3. Analiză macroeconomică

D. După modul de urmărire în timp al fenomenelor


1. Analiză statică
2. Analiză dinamică

E. După orizontul de timp pe care se cercetează fenomenul


1. Analiză pe termen scurt
2. Analiză pe termen lung

F. După criteriile de studiere a fenomenelor


1. Analiză tehnico-economică- îmbină caracterul tehnic cu cel economic.
2. Analiză economico-financiară - tratează corelaţiile dintre activitatea economică (de
exploatare) şi cea financiară.
3.Analiză financiară- vizează cu predilecţie fluxurile financiare care se formează la
nivelul întreprinderii, modul de gestionare şi plasare a capitalului.

G. În funcţie de poziţia analistului


1. Analiză internă
2. Analiză externă

H. În funcţie de obiectul cercetării


1.Analiză generala
2.Analiză parţială (tematică)