Sunteți pe pagina 1din 2

Varianta 1

Pentru un proiect investițional care presupune un efort de 210.000 lei, s-au elaborat 2 variante cu
următoarele profituri anuale:

- Proiectul A: profit constant de 29.000 lei;


- Proiectul B: profiturile pentru cei trei ani constituie:
 în anul 1: 10% din valoarea investită;
 în anul 2: 14% din valoarea investită;
 în anul 3: 14% din valoarea investită.
Știind că rata de actualizare este de 10%, în condiții de amortizare liniară pe o durată de via ță de 3 ani, se
cere:
1. Să se identifice proiectul cel mai oportun, folosind criteriul VAN și IR;
2. Pentru proiectul A determinați RIR, știind că acesta se încadrează în intervalul [10%; 11%].

Varianta 2
În scopul realizării unor lucrări de dezvoltare pe o durată de 3 ani cu o valoare de 180.000 lei, s-au
elaborat două variante de proiect, care ar realiza următoarele profituri anuale:

Anul Proiectul A Proiectul B


1 28.000 14% din suma investită inițial
2 28.000 16% din suma investită inițial
3 28.000 10% din suma investită inițial
Știind că amortizarea este liniară, rata de actualizare este de 10%:
1. Să se identifice proiectul cel mai oportun, folosind criteriul VAN și IR;
2. Pentru proiectul A determinați RIR, știind că acesta se încadrează în intervalul [10%; 11%].

Varianta 3
Pentru un proiect investițional care presupune un efort de 270.000 lei, s-au elaborat 2 variante cu
următoarele profituri anuale:

- Proiectul A: venit constant de 35.000 lei;


- Proiectul B: profiturile pentru cei trei ani constituie:
 în anul 1: 10% din valoarea investită;
 în anul 2: 14% din valoarea investită;
 în anul 3: 14% din valoarea investită.
Știind că rata de actualizare este de 10%, în condiții de amortizare liniară pe o durată de via ță de 3 ani, se
cere:
3. Să se identifice proiectul cel mai oportun, folosind criteriul VAN și IR;
4. Pentru proiectul A determinați RIR, știind că acesta se încadrează în intervalul [10%; 11%].
Varianta 4
În scopul extinderii capacității de producție sunt necesari 300.000 lei. S-au elaborat 2 variante de proiect,
pe o durată de 3 ani fiecare, care ar realiza următoarele profituri anuale:

Anul Proiectul A Proiectul B


1 36.000 14% din suma investită inițial
2 36.000 16% din suma investită inițial
3 36.000 10% din suma investită inițial
Știind că amortizarea este liniară, rata de actualizare este de 10%:
1. Să se identifice proiectul cel mai oportun, folosind criteriul VAN și IR;
2. Pentru proiectul A determinați RIR, știind că acesta se încadrează în intervalul [10%; 11%].