Sunteți pe pagina 1din 1

Avantajele și dezavantajele acestor metode de evaluare

psihopedagogică
Avantaje Dezavantaje
--Observarea ajută la luarea deciziilor corecte --factori legați de personalitatea educatoarei
în program care observă și anume de sensibilitatea ei,
oboseala,boala,disconfortul în activitate alte
--Este o resursă de perfecționare a activității preocupări predilecte,neconcordanța între
de predare-învățare a educătoarei și a personalitatea celei care observă și acest tip
activităților directe desfășurate de copil. de cunoaștere,preferințele pentru un copil sau
altul,organizarea incorectă sau artificială a
--Dezvoltă receptivitatea educătoarelor pentru situațiilor de observare.
problemele reale și curente ale copiilor.
--grila este neconcludentă sau neimportantă
--Stimulează interesul profesional pentru pentru procesul educativ.
cunoșterea particularităților copiilor.
--factori legați de contixtul socal:nu sânt
--Asigură cunoșterea individualițății fiecărei create situații favorabile exprimării libere a
peronalități. personalității copiilor și datele sânt parțiale.

--Dă informații de felul cum -erori de omisiune-când nu sânt redate date


gândește,simte,vede,aude,se mișcă în mediul importante,ci se notează doar elemente
său fiecare copil. nesemnificative,

--Servește la elaborarea unei imagini globale --erori de adăugare-care se referă la contextul


despre fiecare copil,sub aspectul în care sânt notate mai multe informațiii decât
intereselor,capacităților și reacțiilor sale cele care apar în situația reală.
caracteristice,putând reliefa periodic acele
nevoi educaționale speciale posibile. --de asemenea erori atunci când există puncte
de vedere diferite asupra
--Dezvoltă capacitățile de relaționare a copilului,dependente de persoana care le face
educatoarei cu copiii,cu părinții și ceilalți și de simpata sau antipatia manifestată.
agenți educaționali.
--erori de transmitere-prin nerespectarea
sucesiunii în timp a comportamentelor
copilului se pot face greșeli de interpretare
sau se noteză greșit timpul petrecut la o
activitate sau alta.

A elaborat:Popa Ina dual25