Sunteți pe pagina 1din 2

Pavecernița- istoria, structura și simbolismul ei

Pavecernița este slujba care încheie ciclul slujbelor de seară, săvârșindu-se după
Vecernie.

Pavecernița mare se săvârșește în toate zilele din Postul Mare, afară de sâmbete și
duminici și afară de zilele de miercuri și vineri din săptămâna a cincea a Postului Mare., precum
și de miercuri, joi și vineri din Săptămâna Mare. Pavecernița mică se săvârșește în toate zilele din
afara Postului Mare, iar în acest post se săvârșește în toate sâmbetele și duminicile, miercuri și
vineri din săptămâna a cincea , ziua Bunei- Vestiri, miercuri, joi și vineri din Săptămâna
Patimilor.

La început, Pavecernița a avut mai mult, caracter particular, dar se pare că se


săvârșea încă din primele trei secole ale istoriei creștine. Eusebiu de Cezareea, menționeazp la
începutul secolului al IV lea despre o a șaptea laudă zilnică de rugăciune, care se săvârșea între
masa de seară și culcare. Consacrarea ei s-a făcut sub Sfântul Vasile cel Mare, în comunitatea
monahală pe care acesta o organiza. În regulile date de el, este menționată și o slujbă
intermediară între Vecernie și Miezonoptică. Așadar, pe la 360, Pavecernița s-a adăugat ca a
șaptea laudă, în programul de rugăciune al călugărilor din Pont. Sfântul Ioan Gură de Aur, se pare
că a menționat și el despre slujba Pavecerniței. În ,, Viața Sfântului Ipatie”, scrisă în secolul V
este menționată slujba de dinainte de culcare.

În Apus, a fost consacrată abia în secolul VI, prin regulile monahale ale lui
Benedict de Nursia..

Pavecernița mică este alcătuită din 3 părți distincte, începutul lor fiind marcat de
rostirea rugăciunilor începătoare. Prima parte începe cu Binecuvântarea Mică rostită de preot,
după care se citesc psalmii 50, 69 și 142, Doxologia mică, Crezul, Canonul Născătoarei de
Dumnezeu sau al Sfântului zilei și Cuvine-se cu adevărat. Partea a doua începe cu Sfinte
Dumnezeule și celelalte rugăciuni începătoare. Urmează o serie de tropare( al sfântului zilei, al
hramului și al zilei săptămânale), troparele de invocare, condacul rânduit, Doamne, miluiește!
( de 40 de ori), Slavă...Și acum...Ceea ce ești mai cinstită.... Întru numele Domnului...În Postul
Mare, după asta urmează Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul; înafara Postului se rostește ecfonisul
( Pentru rugăciunile). Partea a 3 a, începe în timpul Postului Mare cu Sfinte Dumnezeule... și
următoarele, precum și cu rugăciunile introductive. În timpul anului se citesc 2 rugăciuni , apoi
troparele de umilință. Se rostește apoi Ectenia întreită și Apolisul mic.

Pavecernița mare este împărțită și ea în 3 părți: Prima parte începe cu rugăciunile


începătoare ( În prima săptămână a Postului Mare- psalmul 69 și parte din Canonul cel Mare),
psalmii 4, 6, 12, 24, 30, 90, ,, Cu noi este Dumnezeu” cu stihurile si troparele, Crezul și restul
stihirilor, Sfinte Dumnezeu..., Troparele rânduite, Slavă...Și acum.. Ceea ce ești mai cinstită...
Întru numele Domnului..... Preotul binecuvintează și apoi se citește rugăciunea Sfântului Vasile.
Partea a doua începe cu psalmii 50 și 101, apoi Rugăciunea lui Manase, Sfinte Dumnezeule....,
Troparele de umilință, Doamne miluiește ( de 40 de ori), Slavă.. Și acum..., Ceea ce ești mai
cinstită... și următoarele cum s-a făcut mai sus. Partea a treia începe cu psalmii 69 și 142,
Doxologia mică, Canonul, Doamne al Puterilor cu stihurile și troparele respective, Rugăciunea
Sfântului Efrem , Rugăciunea care ține locul otpustului, ectenia de obște și Pentru rugăciunile...

Pavecernița exprimă mulțumire față de Dumnezeu pentru ziua ce a trecut.


Rugăciunile cu caracter penitențial exprimă sentimentul de pocăință și implorare a iertării. Se
cere, totodată ajutor pentru trecerea nopții care urmează. Pavecernița face trimitere la pogorârea
Mântuitorului la iad spre a dezlega sufletele drepților din robia morții.