Sunteți pe pagina 1din 2

Descrierea de tip portret

I. Citeşte cu atenţie textele de mai jos:

A. B.
Cu părul nins, cu ochii mici O văz, ca prin vis.
Şi calzi de duioşie, O văz limpede, aşa cum era. Naltă,
Aieve parc-o văd aici uscăţivă, cu părul alb şi creţ, cu ochii căprui, cu
Icoana firavei bunici gura strânsă şi cu buza de sus crestată în dinţi de
Din frageda-mi pruncie. pieptene, de la nas în jos. [...]
Îi sărutam mâna.
Torcea, torcea, fus după fus, Ea-mi da părul în sus şi mă săruta pe frunte.
Din zori şi până-n seară ; Ne duceam la umbra dudului din fundul
Cu furca-n brâu, cu gândul dus, grădinii. Ea îşi înfigea caierul de in în brâu şi
Era frumoasă de nespus începea sa tragă şi să răsucească un fir lung şi
În portu-i de la ţară... subţire. Eu mă culcam pe spate şi lăsam alene
capul în poala ei.
Căta la noi aşa de blând, Fusul îmi sfârâia pe la urechi. Mă uitam la
Senină şi tăcută; cer, printre frunzele, dudului. De sus mi se părea că
Doar suspina din când în când se scutură o ploaie albastră.
La amintirea vreunui gând - Ei, ce mai vrei, îmi zice bunica.
Din viaţa ei trecută. Surâsul ei mă gâdila în creştetul capului.
- Să spui...
De câte ori priveam la ea, Şi niciodată nu isprăvea basmul.
Cu dor mi-aduc aminte Glasul ei dulce mă legăna; genele mi se
Sfiala ce mă cuprindea, prindeau şi adormeam; uneori tresăream ş-o
Asemuind-o-n mintea mea întrebam ceva; ea începea să spuie, şi eu visam
Duminecii prea sfinte... înainte.
Şt.O. Iosif, Bunica Barbu Ştefănescu Delavrancea, Bunica

1. Stabileşte perspectiva din care este realizată bunica, în cele două texte.
2. Notează, în ultima coloană, elementele portretului fizic şi figurile de stil prin care acestea
sunt evidenţiate.
TEXTUL A TEXTUL B Trăsături fizice / Figuri de stil
Cu părul nins, cu ochii mici Naltă, uscăţivă, cu părul alb şi
Şi calzi de duioşie. creţ, cu ochii căprui, cu gura
strânsă şi cu buza de sus
crestată în dinţi de pieptene,
de la nas în jos
Era frumoasă de nespus
În portu-i de la ţară...

Căta la noi aşa de blând, Glasul ei dulce mă legăna;


Senină şi tăcută;

3. Menţionează trăsătura morală care se desprinde din următoarele fragmente:


a) Torcea, torcea, fus după fus, / Din zori şi până-n seară ; Ea îşi înfigea caierul de in în brâu
şi începea sa tragă şi să răsucească un fir lung şi subţire.
b) Doar suspina din când în când / La amintirea vreunui gând / Din viaţa ei trecută;
c) ea începea să spuie, şi eu visam înainte.
4. Selectează câte o imagine artistică vizuală, respectiv, auditivă, din ambele texte.
5. Rescrie, din fiecare text, câte un pasaj relevant pentru atitudinea faţă de bunică.
6. Transcrie, din textele date, două structuri specifice descrierii, care să conţină perechea
substantiv-adjectiv.
7. Exprimă-ţi opinia despre semnificaţia verbului a vedea, folosit la începutul celor două
texte, în enunţurile: Aieve parc-o văd aici (textul A); O văz, ca prin vis. O văz limpede,
aşa cum era. (textul B).
8. Identifică timpul verbal dominant, în ambele texte şi explică valoarea lui expresivă.

II. Valorificând mesajul fiecăruia dintre cele două texte selectate la exerciţiul anterior, alcătuieşte
o descriere de tip portret, de 10-15 rânduri, în care să utilizezi următoarele secvenţe: părul nins,
senină şi tăcută, glasul ei dulce, ploaie albastră. Vei avea în vedere propunerea unui titlu
sugestiv.