Sunteți pe pagina 1din 9

Seminar de lexicologie, Anul I

Sustinator de seminar: prof. asist. Loredana-Liliana Buzoianu

Tematica seminar:
3. Polisemia – la nivel paradigmatic: analiza componentiala; la nivel sintagmatic: analiza contextuala si /
sau analiza stilistica – exercitii. Omonimia: descrierea componentiala a omonimelor; tipuri de omonime;
efecte stilistice a omonimiei – exercitii. Paronimia, atractia paronimica, etimologia populara si
contaminatia. Efecte stilistice ale paronimiei – exercitii.
Competente: identificarea corecta a claselor lexicale
Folosirea omonimelor, paronimelor in situatii lingvistice diverse.

Modul I: Actualizare. Fixare

PARONIMIA. Paronimele sunt cuvintele cu formă asemănătoare, dar cu sens diferit. Din cauza faptului
că paronimele au forma asemănătoare, acestea pot fi confundate, din ignoranţă, de vorbitori, unul
preluând sensul celuilalt.
Ex: eminent = deştept
iminent = inevitabil
adagiu = proverb
adagio = termen muzical
flagrant = evident
fragrant = mirositor, parfumat
literal = referitor la literă
literar = referitor la literatură
complement =parte de propoziţie în gramatică
compliment = flatare, laudă

1. OMONIMIA: reprezintă sensurile a două sau mai multe cuvinte care coincid formal, însă
aparţin unei sfere semantice diferite. Într-o definiţie mai simplă, omonimele reprezintă
sensurile a două sau mai multe cuvinte care au aceeaşi formă sonoră, dar mai multe înţelesuri
neînrudite între ele.

ex: lin 1 - vas de stors strugurii


lin 2 - un soi de peşte
lin 3 - adjectiv, adverb

ex: sare 1 - substantiv. El sare pe bancă.


sare 2 - verb. Ea a pus sare în mâncare.
ex: râs 1 - veselie
râs 2 - animal
ex: lac 1 - apă stătătoare. S-a aruncat în lac.
lac 2 - accesoriu de machiaj. A cumpărat lac
de unghii.

!OBSERVAŢIE!
Alături de omonimia semantică, în gramatică se întâlneşte şi omonimia morfologică a diferitelor
părţi de vorbire.
ex: Cuvântul l poate fi:
- pronume personal: L-au văzut la teatru.
- articol hotărât: Omul a fost promovat.
- substantiv (în metalimbaj): Lipseşte un l din cuvânt.
OMOGRAFELE (sau echivocurile grafice) sunt cuvintele care coincid în scris, dar se deosebesc în rostire
prin accent.
OMOFONELE sunt cuvintele care coincid în rostire, dar se ortografiază diferit.
!ATENŢIE!Nu le confundaţi !
Omografele (< fr. Homographe, Omofonele (< fr.
cf. gr. homos – asemănător, Homophone, cf. gr. homos –
graphein – a scrie) la fel, phone - voce)
● Sunt cuvinte care se scriu la ●Sunt cuvinte care se
fel, dar se pronunţă diferit. pronunţă la fel, dar se scriu
Ex: véselă (bucuroasă) diferit, având şi înţeles diferit.
vesélă (tacâmuri) Ex: I-ar cumpăra orice.
ţárină (ogor, pământ) Iar a fugit la cumpărături.
ţarínă (împărăteasă) Ne-am certat ieri.
acéle (pronume demonstrativ) Era neam de boieri.
ácele (substantiv)

2. POLISEMIA caracterizează unităţile lexicale care au cel puţin două sensuri înrudite prin cel
puţin o trăsătură comună.

ex: a rupe : - a sfâşia. ex: Şi-a rupt cămaşa


- a despărţi în bucăţi. ex: A rupt mărul în două.
- a desface logodna. ex: A rupt logodna.
- a întrerupe. ex: A rupt tăcerea.
- a distruge. ex: Şi-a rupt opincile de atâta mers.
- a se fractura. ex: Şi-a rupt piciorul.
- a se izola. ex: S-a rupt de lume.

ex: a deschide: - a inaugura. ex: A deschis o nouă expoziţie de


pictură.
- a descuia. ex: I-a deschis poarta repede.
- a căsca. ex: A deschis gura şi a zis: aaa….
- a se căsca. ex: În faţa lui se deschise o prăpastie.

Cuvintele pot fi:


MONOSEMANTICE POLISEMATICE
●Sunt cuvinte care au un ●Sunt cuvinte care au mai
singur sens: multe sensuri, înrudite prin cel
Ex: magneziu, complement, puţin o trăsătură comună:
clorofilă Ex: cap, lună, inimă, etc.

!ATENŢIE!
Nu confundaţi polisemia cu omonimia!
POLISEMIE OMONIMIE
● Cuvintele polisemantice au un ● Sunt cuvinte care
sens de bază (principal) pe care coincid formal şi care au
cuvântul l-a exprimat la sensuri diferite.
începutul existenţei sale în limbă. - mai multe cuvinte (I, II,
De la sensul de bază s-au III)
dezvoltat sensuri secundare sau I S1
sensuri derivate. II S2
- prezintă sensuri înrudite. III S3
- un singur cuvânt. ( I )
I S1 S2 S3

BANDĂ
bandă I Bandă II
Plural = benzi Plural =
OMONIMIE bande

POLISEMIE POLISEMIE
S1 = fâşie dintr-un material; S1 = grup de răufăcători;
S2 = fâşie magnetizata folosită S2 = trupă;
pentru imprimarea sunetelor; S3 = ceată de soldati aflaţi
S3 = margine lată din piele, sub acelaşi drapel.
cauciuc etc. pe care se transportă
automat materialele.

OMO
NIMIE

Modulul II. Exercitii

5) Faceţi enunţuri cu semnificaţiile diferite la plural ale unor substantive omonime la singular:
bandă: benzi cot: coate
bande coturi

blană: blăni corn: coarne


blănuri cornuri
corni

cap: capete râs: râsăte


capi râşi
capuri

6) Alegeţi cuvântul potrivit în context, din perechea paronimică:


 A adapta - adopta un fel de a fi
 Cenzură - cenzura şi rima unui poem
 Imputaţie - amputaţie cuminte
 Efectul androgen - androgin al unui hormon
 A evoca - invoca o amintire
 A insera - însera un adaos într-un text
 Personaj literal - literar
 Manifestă solicitare - solicitudine faţă de un copil
 A investi - învesti banii într-o afacere
 A emite - a omite prostii
 Maestru - maistru în combinat
 Ţesut enervat - inervat

3) Construiţi propoziţii cu mai multe antonime contextuale pentru fiecare din cuvintele date:
uscat, tare, slab, bun.

6) Construiţi propoziţii cu paronimele:


a) Glaciar Glacial
b) A releva A revela
c) Diferenţă Deferenţă
d) Solitar Solidar
e) Stog Stoc
f) Suveran Suzeran
g) Virtuos Virtuoz
h) A gera A gira
i) Libret Livret

7) Construiţi enunţuri cu următoarele omonime:


poartă, cer, par, baie, roabă.

TEST NR. 3

1.Grupaţi sinonimele:
1) repercursiune combinezon
2) furou profitabil
3) decrepitudine înşelător
4)(a) frustra (a) lipsi
5) vindicativ concubin
6) lucrativ ramolire
7) specios consecinţă
8) sardonic răzbunător
9) amant neant
10) nefiinţă batjocoritor

2)Subliniază forma corectă a neologismelor:


lucrativ - unde se lucrează
- care aduce profit
solicitudine - cerere
- grijă faţă de cineva
inextricabil - extrem de complicat
- care nu poate fi stricat
salutar - care merita să fie salutat
- salvator
problematic - cu probleme
- nesigur, îndoielnic
torţionar - care torturează
- care poartă torţa

3) Indică formele de feminin pentru neologismele: analog, poligot, snob, echivoc, tenismen.
4) Daţi sinonime pentru neologismele: paliativ; fascicul; areopag; a revela;
5) Daţi exemple de omofone şi omografe (5 perechi).
6) Numeşte cinci cuvinte care nu pot avea antonime.
7) Scrieţi paronimele următoarelor cuvinte. Explicaţi: adagiu, conjunctură, apropia, a gera, a
asculta, minier.
8) Subliniază pleonasmele:
a) Avionul a survolat peste mare.
b) S-a opus împotriva discuţiei.
c) A venit chiar el însuşi în persoană.
d) Orezul se exportă în afara graniţelor.
e) Cel mai superior om a câştigat.
f) Drumul se bifurcă în două.
g) A urmat în continuare cursul.
9) Alcătuieşte o compunere în care să foloseşti termeni în argoul elevilor.
10) Scrie sensul cuvintelor argotice: curcan, tron, copoi, a ciordi, bos, reciclare, foiţă, verzişori,
parai, plisc.
11) Subliniază elementele de tautologie:
a) „Eu ştiu, moşule, că sluga-i slugă şi stăpânu-i stăpân”.
b) „Dealu-i deal şi valea-i vale / Mândra-i mândră până moare”.
c) „Moşia, moşie, funcţia, funcţie”.
d) „Trădare, trădare, dar s-o ştim şi noi”.

1) Indicaţi pluralul substantivelor compuse, articulându-le hotărât: liber-cugetător, nou-


născut, prim-ministru, răufăcător, redactor-şef, valvârtej, floare de colţ, rea-voinţă.
2) Construiţi trei enunţuri în care să aveţi câte un substantiv obţinut prin schimbarea valorii
gramaticale din adjectiv, adverb şi interjecţie.
3) Alcătuiţi familia lexicală a următoarelor cuvinte, explicând formarea fiecărui termen: câmp,
toamnă.
4) Construiţi propoziţii cu cuvintele următoare şi explicaţii-le: fortuit, ireale, mutual,
lucrativ, salutar, indicativ, virtuos, ezoteric.
5) Indicaţi forma corectă a neologismelor: anticameră / antecameră; bleumarin /
bleumaren; a intreprinde / a întreprinde; preşedinţie / preşedenţie; escortă / excortă.
6) Grupaţi cuvintele pe arhaisme neologisme: altitudine, asasin, baclava, letopiseţ, paradis,
veac, voievod, oştean, cetăţean.
7) Alegeţi forma corectă a neologismelor
asterix / asterisc fuziform /fusiform
(a) escalada / (a) excalada inopinat / inopinant
escroc / excroc itinerar / itinerariu
scluptor / sculptor stres / ştres
tango / tangou
8) Scrieţi corect neologismele care au următoarea pronunţie: bestseler, ciuringam, copirăit,
tocşou, western.
9) Explicaţi ce este greşit în enunţurile următoare şi corectaţi-le:
a) Maria are o caligrafie frumoasă.
b) Se vor organiza alegeri electorale.
c) Concluzia finală a fost apreciată.
10) Explicaţi sensul următoarelor paronime şi construiţi enunţuri: arbitral / arbitrar, calitate /
caritate, a enerva / a inerva, fisă / fişă, a insera / a însera, lacună / lagună, miner /
minier, numerar / numeral, temporal / temporar, virtuos / virtuoz, eminent / iminent.
11) Găsiţi omonimul cuvântului cuvântului masă indicaţi-i sensul şi treceţi-l la plural explicând
ce fel de omonim este.
12) Construiţi enunţuri cu sensurile cuvintelor polisemantice: baie, ban, masă, bandă.
6. Indicaţi pluralul substantivelor compuse, articulându-le hotărât:
liber-cugetător nou-născut valvârtej
prim-ministru răufăcător floare de colţ
redactor-şef rea-voinţă
7. Alcătuiţi familia lexicală a următoarelor cuvinte, explicând formarea fiecărui termen:
câmp grădină
....................................................................................................................................................................
................
8. Construiţi propoziţii cu cuvintele următoare şi explicaţi-le:
fortuit salutar
ireale indicativ
mutual virtuos
lucrativ ezoteric
9. Indicaţi forma corectă a neologismelor: anticameră / antecameră; bleumarin / bleumaren; a
intreprinde / a întreprinde; preşedinţie / preşedenţie; escortă / excortă.
10. Alegeţi forma corectă a neologismelor:
asterix / asterisc fuziform / fuziform /fusiform
(a) escalada / (a) excalada inopinant / inopinant
escroc / excroc itinerar / itinerariu
scluptor / sculptor stres / ştres
tango / tango

Fişă de lucru nr. 3


Vocabular

1. Alegeţi cuvântul potrivit în context, din perechea paronimică:


 Şi-a desenat o morsă - mursă pe faţă.
 I-a învăţat dna. prof. de biologie despre mimoze – mimeze.
 A evoca - invoca o amintire
 A insera - însera un adaos într-un text
 Personaj literal - literar
 Manifestă solicitare - solicitudine faţă de un copil
 A investi - învesti banii într-o afacere
 A emite - a omite prostii
 Maestru - maistru în combinat
2. Grupaţi sinonimele:
a) A ameliora Greu
b) A alege A expedia
c) Dificil Mulţumire
d) Util Molipsitor
e) A trimite A îmbunătăţi
f) Satisfacţie A selecta
g) Contagios Terestru
h) Pământesc Antipatic
i) Nesuferit Folositor
j) Iminent Inevitabil
3. Construiţi propoziţii cu paronimele:
j) Glaciar Glacial
k) Diferenţă Deferenţă
l) Solitar Solidar
m) Stog Stoc
n) Virtuos Virtuoz
5. Construiţi enunţuri cu următoarele omonime şi precizaţi felul acestora:
ghem

ghiveci

pare

baie

centru

somn

căi
mine

13)
Test Grilă. VOCABULAR

1. Alegeţi seria în care litera „e” marchează o vocală:


a) aer, poet, mazăre, fasole;
b) cheamă, chenar, cherem;
c) poezie, chef, cheie.
2. Alegeţi seria în care litera „i ” este literă ajutătoare:
a) pruni, meri, cireaşă;
b) circ, cireşar, ghiveci;
c) meseni, cavaleri, ilic.
3.Alegeţi seria în care apar diftongi:
a) ghem, ghiulea, cheamă;
b) cioată, cioară, fugeai;
c) magie, unchiaş, cer.
4.Alegeţi seria în care apar triftongi:
a) stăruiau, mergeai, goneai;
b) mărşăluiau, tigroaică, vreau;
c) ciuline, culegeai, fiul.
5. Stabiliţi seria în care apar diftongii, triftongii hiat:
a) dulău, fierbe, culegeai
b) alee, continuu, fiinţă
c) greşeau, tăiai, pleoapă
1. a – hiat, b – diftongi, c – triftongi
2. a – triftongi, b – hiat, c – diftongi
3. a – diftongi, b – hiat, c – triftongi
6. Stabiliţi grupurile de sunete:
a) audienţă, funcţionare, alcoolic
b) plângeau, vegheau, urecheai
c) aveau, citeai, alcătuia
1. a – diftongi, b – triftongi, c – hiat
2. a – hiat, b – diftongi, c – triftongi
3. a – triftongi, b – hiat, c – diftongi
7. Alegeţi seria în care „i” este „i” scurt:
a) ciară, ghindă, cianură
b) oricare, pruni, peri, meri,
c) magie, verzi, saci
8. În cuvintele urecheai, smuceau, torceai, avem:
a) triftongi; b) hiat; c) diftongi; d) „e” vocală
9. În cuvintele: ceară, ghem, gheată litera „e” este:
a) vocală; b) semivocală; c) literă ajutătoare; d) vocală şi literă ajutătoare.
10. În cuvintele: unchiaş, chinezi, chiar, grupul „chi” este:
a) consoane + vocală
b) consoane + semivocale
c) consoană
11. Sunetele k’ şi g’ notează literele:
a) ce, ge; b) chi, gi; c)ghe, ci; d) chi, ghe; e)che, ghi;
v v
12. Sunetele c şi g notează literele:

8
a) ce, ghe; b) ge, ghi; c) ci, ge; d) ge, ghi; e) ce, gi;
13. Litera „x” notează sunetele „gz” în seria:
a) examen, exerciţiu, existe;
b) excursie, Xene, fix;
14. Despărţiţi în silabe şi precizaţi regula aplicată (pe caiete) inadecvat, conjuncţie,
sarcofag, plauzibil, gheaur, neaua, altundeva, bojdeucă, dovleac, discontinuu, nouă,
subestima, creioane.

15. În cuvintele: ne-ai (spus), le-au (zis), ne-ai (vorbit), avem:


a) hiat; b) diftongi; c) triftongi; d) două silabe; e) o silabă; f) litere