Sunteți pe pagina 1din 2

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE

„Prof. Dr. George I.M. GEORGESCU”


Disciplina de cardiologie medicală
Blvd. Carol I nr. 50, cod 700503 - Iași
Tel/Fax: 0232-267602, 0232-219270

PUNCȚIA PERICARDICĂ

Drenajul pericardic se poate efectua prin pericardiocenteză percutană, pericardectomie prin incizie
subxifoidiană sau pericardectomie prin toracotomie.

1. Pericardiocenteza percutană
Se realizează cu ac sau cateter, este ghidată ecocardiografic și efectuată sub control electrocardiografic,
reprezentând tratamentul de elecție la majoritatea pacienilor cu efuziune pericardică mare.

à Indicații

În pericardita acută lichidiană are indicații diagnostice și terapeutice, în special în:

- Tamponada cardiacă (indicație de clasă I, nivel de evidență C);


- În caz de scădere rapidă a valorilor tensionale;
- În suspiciunea de pericardită bacteriană (febră, leucocitoză, frisoane);
- Pericardita neoplazică (indicație de clasă I, nivel de evidență C);
- În caz de revărsat pericardic în cantitate mare sau moderată, simptomatic, fără răspuns la terapia
medicală (indicație de clasă I, nivel de evidență C);
- În caz de pericardită tuberculoasă.

à Contraindicații

- absolute: disecția de aortă, traumatisme cardiace, ruptură de anevrism ventricular;


- relative: coagulopatii necorectate, tratament anticoagulant, trombocitopenie, revărsate mici,
posterioare.

à Tehnică

- Înainte de efectuarea pericardiocentezei se va asigura o linie venoasă și se va administra oxigen pe sondă


nazală sau mască facială;
- Pacientul va fi monitorizat din punct de vedere al parametrilor hemodinamici (tensiune arterială,
frecvență cardiacă, saturație în oxigen), dar și electrocardiografic;
- Se va realiza asepsia largă a tegumentelor și amplasarea de câmpuri sterile;
- Se va așeza pacientul în semidecubit dorsal;
- Abordul propriu-zis va fi efectuat după aproximativ 10 minute de la anestezia locală cu xilină 1% a
planurilor superificiale;
- Abordul subxifoidian (tehnica Marfan) este cel mai frecvent folosit, cu un ac lung cu mandren
pătrunzându-se în cavitatea pericardică, vârful acului fiind direcționat către umărul stâng al pacientului,
formând un unghi de 30° cu tegumentul;
- În cazul tehnicii Dieulafoy, acul pătrunde în spațiul V intercostal stâng, în afara apexului, dar în interiorul
matității pericardice, la 2 cm de marginea stângă a matității.

à Analiza lichidului pericardic

Pericardiocenteza este urmată de analiza lichidului pericardic, care include:

- examen citologic (putând diagnostica etiologia neoplazică);


- culturi pentru aerobi și anaerobi (putând diagnostica etiologia infecțioasă);
- markeri tumorali (antigen carcino-embrionar >5 ng/ml, alfa-fetoproteina, antigenele carbohidrate,
CYFRA 21-1 >100 ng/mL);

1 Disciplina de Cardiologie Medicală


Institutul de Boli Cardiovasculare ”Prof. Dr. George I.M. Georgescu” - Iași
- reacția de amplificare genică pentru tuberculoză sau virusuri cardiotrope;
- detectarea adenozin deaminazei, a interferonului gama și a lizozimului pericardic în caz de suspiciune de
pericardită tuberculoasă.

Atestă prezența exudatului:

- Densitate lichidiană > 1015;


- Concentrație proteică > 3 g/dL, cu un raport proteine ser/ proteine lichid > 0.5;
- LDH mai mare de 200 mg/dL, cu raport ser/ lichid >0.6;
- Concentrație scăzută a glucozei.

à Complicațiile pericardiocentezei

Complicațiile potențial letale pot apărea pe parcursul realizării pericardiocentezei, cu rate care variază între
4-40%. Astfel de complicații includ următoarele:

- Fenomene aritmice;
- Puncționarea arterelor coronare și/sau anevrism coronarian;
- Puncționarea arterei mamare interne stângi;
- Hemotorax;
- Pneumotorax;
- Pneumopericard;
- Leziuni hepatice;
- Aspirație fals-negativă: sânge coagulat în pericard;
- Aspirație fals pozitivă: aspirație intracardiacă.

2. Pericardotomia cu drenaj

Este indicată în cazul pacienților cu tamponadă localizată, recurențe sau în cazurile cu diagnostic etiologic
neclar, când este necesară și biopsia pericardică, calea de abord fiind de regulă subxifoidiană.

3. Pericardectomia prin toracotomie stângă


Oferă posibilitatea unei rezecții pericardice largi, dar și a unei decorticări în caz de constricție asociată, fiind
însă o procedură cu o rată crescută de mortalitate.

De reținut:

- Puncția pericardică are valență dublă: diagnostică și terapeutică;


- Revărsatele pericardice cu caracter de transudat sunt întâlnite în special la pacienții cu insuficiență
cardiacă;
- Prezența unui lichid pericardic sangvinolent semnalează de obicei etiologia neoplazică sau tuberculoasă;
- Nu se recomandă evacuarea a mai mult de 1 litru de revărsat pericardic pentru a preveni dilatarea acută
a ventriculului drept;
- Nu se va realiza pericardiocenteză în caz de disecție de aortă, traumatisme cardiace sau ruptură de
anevrisme ventriculare.

2 Disciplina de Cardiologie Medicală


Institutul de Boli Cardiovasculare ”Prof. Dr. George I.M. Georgescu” - Iași