Sunteți pe pagina 1din 16

Măsurătoarea ScvO₂

Anexă la documentaţia de utilizare a monitoarelor


modulare CARESCAPE

Măsurătoarea ScvO₂
Romanian / Română

2095706-027 paper / hârtie


© 2016 General Electric Company.
Toate drepturile rezervate.
Datorită inovaţiilor continue aduse produsului, specificaţiile din acest manual pot fi modificate fără notificare.
Pentru scopurile documentaţiei tehnice, abrevierea GE este utilizată pentru a reprezenta denumirile persoanelor juridice, GE Medical
Systems Information Technologies Inc. și GE Healthcare Finland Oy.

2 Măsurătoarea ScvO₂ 2095706-027


2016-02-16
Cuprins
Domeniul de utilizare a acestei anexe........................................................... 5
Măsuri de siguranţă privind ScvO₂................................................................. 5
Avertismente privind ScvO2 .......................................................................... 5
Limitările măsurătorii ScvO2 ........................................................................... 5
De reţinut cu privire la ScvO2.......................................................................... 5
Descrierea măsurătorii ScvO2 ........................................................................ 6
Configurarea măsurătorilor ScvO₂................................................................. 6
Conectarea la pacient a echipamentului de măsurare a ScvO2 ................ 6
Verificarea măsurătorii ScvO2 ...................................................................... 7
Utilizarea măsurătorilor ScvO₂....................................................................... 7
Procedura de calibrare a ScvO2 ................................................................... 7
Selectarea măsurătorii ScvO2....................................................................... 7
Setarea alarmelor ScvO2............................................................................... 7
Rezolvarea problemelor privind ScvO2 .......................................................... 7
Instrucţiuni privind curăţarea și întreţinerea modulului ScvO2 .................... 8
Mesaje privind măsurătoarea ScvO2 ............................................................. 8
Alarme ScvO2 numai difuzate ........................................................................ 9
Specificaţii privind alarmele ScvO₂ .............................................................. 10
Specificaţii privind alarma fiziologică ScvO2.............................................. 10
Întârzieri alarmă tehnică ScvO2 ................................................................. 10
Priorităţile alarmei ScvO2 și timpul de creștere a priorităţii ...................... 10
Abrevieri referitoare la ScvO2 ....................................................................... 11
Setări implicite ScvO2 .................................................................................... 11
Specificaţii ScvO₂ .......................................................................................... 12
Specificaţii privind performanţa E-COPSv ................................................. 12
Specificaţii privind performanţa ScvO2 ...................................................... 12
Compatibilitatea ScvO2 ................................................................................. 12
Accesorii ScvO2 ............................................................................................. 12
Lista de verificare a cunoștinţelor despre ScvO2 ........................................ 13

2095706-027 Măsurătoarea ScvO₂ 3


4 Măsurătoarea ScvO₂ 2095706-027
Domeniul de utilizare a acestei anexe
Această anexă trebuie utilizată împreună cu Monitoare Modulare CARESCAPE, Manual
de utilizare pentru informaţii importante privind întregul sistem, pentru informaţii
privind curăţarea și întreţinerea și pentru informaţii privind măsurătoarea SvO2. Anexa
trebuie utilizată și împreună cu Monitoare Modulare CARESCAPE, Manual de informaţii
suplimentare pentru informaţii privind specificaţiile pentru performanţele modulului.
Aveţi grijă ca anexa să fie păstrată împreună cu aceste manuale.
Înainte de a utiliza măsurătoarea ScvO2, familiarizaţi-vă cu instrucţiunile privind
saturaţia în oxigen a sângelui venos mixt (SvO2) din Monitoare Modulare CARESCAPE,
Manual de utilizare, deoarece această anexă conţine numai informaţii specifice
privind ScvO2.
Această anexă se va utiliza împreună cu următoarele produse:
● E-COP-00
● E-COPSv-00
● E-COPSv-01

Măsuri de siguranţă privind ScvO₂


Avertismente privind ScvO2
Înainte de a utiliza această măsurătoare, familiarizaţi-vă cu toate măsurile de
siguranţă privind măsurătoarea SvO2.
AVERTISMENT — ALARMĂ RATATĂ — Nu vă bazaţi pe recepţionarea
următoarelor situaţii de alarmă la o staţie centrală, un pat
aflat la distanţă sau un dispozitiv de notificare a alarmelor
atunci când sunteţi conectat la Reţeaua CARESCAPE.
Notificarea cu privire la oricare dintre aceste alarme va fi
efectuată numai atunci când aceasta este alarma activă cea
mai recentă, cu cea mai mare prioritate şi provine de la un
monitor de la pat. Această se aplică la următoarele alarme:
● ScvO2 high
● ScvO2 low
● ScvO2 signal poor
● ScvO2 cable off
● ScvO2 measurement removed

Limitările măsurătorii ScvO2


● Măsurătoarea ScvO2 nu este destinată pacienţilor nou-născuţi.

De reţinut cu privire la ScvO2


● Acest echipament este indicat pentru utilizarea în prezenţa electrochirurgiei, pe
baza testării în conformitate cu IEC 60601-2-49 clauza 202.6.2.101 Interferenţa
electrochirurgiei.
● Respectaţi instrucţiunile producătorului cateterului atunci când introduceţi
cateterul.

2095706-027 Măsurătoarea ScvO₂ 5


● Respectaţi politica și procedurile unităţii de îngrijire medicală pentru a obţine
măsurătorile ScvO2 și pentru a realiza calibrarea.
● Corectitudinea măsurătorilor ScvO2 depinde de valorile Hb. De aceea, trebuie
efectuată în mod regulat recalibrarea, în situaţiile clinice în care valorile Hb se
modifică rapid (de ex. din cauza hemoragiei).
● Versiunea 2.0.8 sau ulterioară a software-ului monitorului: Puteţi măsura simultan
valorile CCO și ScvO2, când CCO este măsurat cu E-PiCCO, iar ScvO2 cu E-COPSv-01.
Numai modulul optic trebuie conectat la E-COPSv-01 în timpul acestei combinaţii
de monitorizare.

Descrierea măsurătorii ScvO2


Saturaţia în oxigen a sângelui venos central (ScvO2) este o măsurătoare continuă
a saturaţiei în oxigen a sângelui venos central. ScvO2 măsoară procentul de
hemoglobină care transportă oxigen în sângele venos comparativ cu capacitatea
totală de legare măsurată în sângele venos central. Ea reflectă cantitatea de oxigen
consumată de ţesuturile corpului. Din contra, SpO2 reflectă conţinutul de oxigen al
sângelui arterial care încă nu a eliberat oxigenul către ţesuturile corpului (reflectă
cantitatea de O2 disponibil pentru ţesuturi).
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi descrierea măsurătorii SvO2 din manualul
de utilizare.

Configurarea măsurătorilor ScvO₂


Conectarea la pacient a echipamentului de măsurare a
ScvO2

1. Modulul E-COPSv-01
2. Modul optic
3. Conector optic
4. Cateter pentru oximetria sângelui venos central

6 Măsurătoarea ScvO₂ 2095706-027


Verificarea măsurătorii ScvO2
1. Verificaţi ca valoarea ScvO2 să fie afișată după ce cateterul a fost introdus în
pacient (întotdeauna realizaţi mai întâi calibrarea in vitro), măsurătoarea să fi
început și mesajul Warming up a dispărut.
2. Verificaţi în mod regulat poziţia cateterului.
3. Calibraţi in vivo şi actualizaţi valoarea Hb cel puţin o dată la fiecare 24 ore.
Corectitudinea măsurătorilor ScvO2 depinde de valorile Hb. De aceea, trebuie
efectuată în mod regulat recalibrarea, în situaţiile clinice în care valorile Hb se
modifică rapid (de ex. din cauza hemoragiei).

Utilizarea măsurătorilor ScvO₂


Procedura de calibrare a ScvO2
Procedura de calibrare a ScvO2 este similară cu procedura de calibrare a SvO2.
Consultaţi manualul de utilizare pentru instrucţiuni detaliate. Reţineţi că în cazul
măsurătorii ScvO2, unele selecţii din meniu se vor referi la ScvO2 în loc de SvO2.

Selectarea măsurătorii ScvO2


Pentru a începe măsurătoarea ScvO2, selectaţi întâi tipul de măsurătoare în mod
corespunzător. În acest fel, în valorile măsurătorii se va afişa eticheta corectă. Această
selecţie este disponibilă numai dacă versiunea modulului E-COPSv este compatibilă
cu această măsurătoare.
1. Selectaţi fereastra de parametri ScvO2.
2. Selectaţi fila Calibration.
3. Selectaţi ScvO2 din lista Measurement Type.

Setarea alarmelor ScvO2


1. Selectaţi fereastra de parametri ScvO2.
2. Selectaţi fila Alarms.
Dacă alarmele au fost setate la Alarm Off, limitele de alarmă sunt de culoare gri.
Selectaţi Alarm On pentru a seta alarmele.
3. Setaţi limitele de alarmă.

Rezolvarea problemelor privind ScvO2

2095706-027 Măsurătoarea ScvO₂ 7


Problemă Soluţie
Măsurătoarea ScvO2 nu este ● Verificaţi dacă modulul este compatibil cu măsurătoarea ScvO2
disponibilă. (E-COPSv-01).
● Selectaţi tipul de măsurătoare ScvO2.
Nivelurile de ScvO2 sunt prea ● Poziţionaţi cateterul în mod corect.
mari
● Calibraţi in vivo.
Calibrarea in vivo eşuează ● Verificaţi conexiunile.
● Verificaţi cablurile optice să nu prezinte îndoituri.
● În cazul în care calibrarea in vivo eşuează din nou, înlocuiţi cateterul
şi/sau modulul optic şi repetaţi procedura.

Instrucţiuni privind curăţarea și întreţinerea


modulului ScvO2
Consultaţi instrucţiunile de curăţare şi întreţinere prezentate în manualul de utilizare.

Mesaje privind măsurătoarea ScvO2


Verificaţi și mesajele privind SvO2 din manualul de utilizare.

Mesaj Poziţie Explicaţie Cum trebuie procedat


● Identical IP8 modules ● zonă al. Există un modul E-PiCCO ● Eliminaţi unul dintre module
și un modul E-COP-01 sau sau deconectaţi un cablu IP8.
E-COPSv-01 în sistem cu
cablurile IP8 conectate.
Acest mesaj apare în versiunea
2.0.8 sau ulterioară a
software-ului monitorului.
● Re-calibrate ScvO2 ● zona al. Calibrarea a fost făcută în urmă ● Efectuaţi calibrarea in vivo.
area, cu peste 24 de ore.
param.
● ScvO2 cable off ● zonă al. Cablul este deconectat de la ● Reconectaţi cablul la modul.
modul.
● ScvO2 faulty cable ● zona al. Modulul optic s-a defectat. ● Verificaţi modulul optic şi
area, conexiunile.
param.
● Înlocuiţi modulul optic.
● ScvO2 high / ScvO2 ● zonă al. Valorile de măsurare sunt egale ● Verificaţi starea pacientului.
low cu sau depăşesc limitele de
● Dacă este necesar, reglaţi
alarmă.
limitele de alarmă.
● ScvO2 measurement ● zonă al. Modulul de achiziţie a fost ● Conectaţi modulul dacă doriţi
removed îndepărtat. să reporniţi măsurătoarea.
● ScvO2 not calibrated ● zona al. Modulul optic este conectat la ● Efectuaţi calibrarea in vivo.
area, monitor, iar cateterul nu a fost
param. calibrat.

8 Măsurătoarea ScvO₂ 2095706-027


Mesaj Poziţie Explicaţie Cum trebuie procedat
● ScvO2 out of range ● param. Valorile sunt peste sau sub ● Verificaţi cablurile şi
intervalul de valori care poate fi conexiunile.
procesat de monitor.
● Repetaţi calibrarea in vivo.
● Schimbaţi modulul optic.
● Dacă este defect cateterul,
înlocuiţi-l.
● Dacă modulul sau cablul este
defect, contactaţi personalul
de service autorizat.
● ScvO2 signal poor ● zona al. Există pulsaţie de semnal, ● Goliţi cateterul.
area, cateterul atinge peretele sau
● Verificaţi modulul optic şi
param. există o schimbare de intensitate
conexiunile.
în nivelul calitativ al semnalului.
● Verificaţi amplasarea
cateterului.
● ScvO2 temp error ● zonă al. Temperatura modulului optic ● Verificaţi modulul optic şi
este în afara limitelor de mai conexiunile.
mult de 10 minute.
● Înlocuiţi modulul optic.
● Contactaţi personalul de
service autorizat.
● Start ScvO2 ● param. Este afişat când cateterul a ● Selectaţi opţiunea
fost introdus în pacient, după Start ScvO2 din meniul
calibrarea in vitro. SvO2/ScvO2.

Alarme ScvO2 numai difuzate


Alarmele sunt trimise în reţeaua CARESCAPE şi sunt afişate pe staţia centrală sau pe
monitorul la distanţă conform următoarei asocieri:
Mesaj la monitorul de la patul pacientului Mesaj trimis în reţeaua CARESCAPE şi afişat pe
staţia centrală/monitorul la distanţă
Identical IP8 modules IDENTICAL IP
Acest mesaj apare în versiunea 2.0.8 sau ulterioară a
software-ului monitorului.
ScvO2 cable off SCVO2 CBL OFF
ScvO2 high SCVO2 HIGH
ScvO2 low SCVO2 LOW
ScvO2 measurement removed SCVO2 REMOVED
ScvO2 signal poor SCVO2 POOR SG

2095706-027 Măsurătoarea ScvO₂ 9


Specificaţii privind alarmele ScvO₂
Specificaţii privind alarma fiziologică ScvO2
Alarmă Interval limită Creştere limită Întârzierea alarmei
ScvO2 high 21% până la 98% 1% 10 s
ScvO2 low 20% până la 97% 1% 10 s

Întârzieri alarmă tehnică ScvO2


Alarmă Întârzierea alarmei
Identical IP8 modules 2,1 s
Acest mesaj apare în versiunea 2.0.8 sau ulterioară a
software-ului monitorului.
Re-calibrate ScvO2 24 de ore de la ultima calibrare
ScvO2 cable off 7,1 s
ScvO2 faulty cable <1 s
ScvO2 measurement removed 2,9 s
ScvO2 not calibrated 120 s ± 1 s
ScvO2 signal poor 36,7 s ± 1 s
ScvO2 temp error 600 s ± 1 s

Priorităţile alarmei ScvO2 și timpul de creștere a priorităţii


De asemenea, familiarizaţi-vă cu priorităţile alarmei ScvO2 și cu timpul de creștere a priorităţii.

Alarmă Priorităţi şi timpul de creştere a priorităţii


informativă scăzută medie ridicată
Identical IP8 modules 0s
Acest mesaj apare
în versiunea 2.0.8
sau ulterioară
a software-ului
monitorului.
Re-calibrate ScvO2 0s 0s
ScvO2 cable off 5s 30 s
ScvO2 faulty cable 0s 0s
ScvO2 high / ScvO2 low 10 s, dacă 10 s, dacă 72 s, dacă
senzorul nu este senzorul este senzorul este
calibrat calibrat calibrat
ScvO2 measurement 0 s dacă nu a fost 0 s dacă există
removed deschis un caz/nu un caz activ/a
a fost internat un fost internat un
pacient pacient

10 Măsurătoarea ScvO₂ 2095706-027


Alarmă Priorităţi şi timpul de creştere a priorităţii
ScvO2 not calibrated 120 s
ScvO2 out of range 0s
ScvO2 signal poor 0s 30 s 120 s
ScvO2 temp error 600 s
Start ScvO2 0s

Abrevieri referitoare la ScvO2


Hb hemoglobină
Lab laborator
ScvO2 saturaţia în oxigen a sângelui venos central
SvO2 saturaţia în oxigen a sângelui venos mixt

Setări implicite ScvO2


Selectaţi Monitor Setup > Parameter Setup > SvO2/ScvO2 > Calibration pentru a regla
următoarele setări implicite din fabricaţie pentru pacientul curent. Următoarele setări
implicite din fabricaţie sunt pentru modulul E-COPSv. Modulul E-COPSv–01 este modulul de
achiziţie implicit pentru acest parametru.

Setare Descriere ED ICU NICU OR PACU


Measurement Selectaţi tipul de SvO2 Nu este SvO2
Type măsurătoare: ScvO2 disponibil.
sau SvO2.
Lab SvO2 % Selectează valoarea 80 Nu se 80
SvO2 iniţială. aplică
Lab Hb g/l1 Selectează valoarea 115 Nu se 115
iniţială Hb. aplică
Update Hb g/l2 Selectează valoarea 115 Nu se 115
iniţială Hb. aplică

Selectaţi Monitor Setup > Parameter Setup >SvO2/ScvO2 > Alarms pentru a regla
următoarele setări implicite din fabricaţie pentru pacientul curent.

Setare Descriere ED ICU NICU OR PACU


Limitele de Selectează 85/55 Nu se 85/55
alarmă pentru limitele de alarmă aplică
ScvO2 ridicate/scăzute.
Alarmele ScvO2 Activează alarmele Alarm On Nu se Alarm On
pornite/oprite atunci când limitele aplică
sunt depăşite.

1. În funcţie de unitatea de măsură selectată, această setare poate fi și Lab Hb g/dl sau Lab Hb mmol/l.
2. În funcţie de unitatea de măsură selectată, această setare poate fi și Update Hb g/dl sau Update Hb mmol/l.

2095706-027 Măsurătoarea ScvO₂ 11


Specificaţii ScvO₂
Specificaţii privind performanţa E-COPSv
Consultaţi specificaţiile privind performanţa modulului E-COPSv prezentate în
manualul cu informaţii suplimentare.

Specificaţii privind performanţa ScvO2


NOTĂ Măsurătoarea ScvO2 nu este destinată pacienţilor nou-născuţi.

Intervalul de valori ale saturaţiei Module E-COPSv–01: 1 până la 98%


ScvO2
Acurateţea valorii saturaţiei ScvO2 Module E-COPSv–01: ±2% ScvO2 egal cu 1 deviaţie
standard pentru intervalul de la 30% la 95% ScvO2 și de
la 6,7 la 16,7 g/dl Hb când se utilizează calibrarea in vivo
Rezoluţia de afișare a valorii Module E-COPSv–01: 1%
saturaţiei ScvO2
Catetere acceptate pentru ScvO2 Module E-COPSv–01: Cateterele ScvO2 și modulele
optice Edward Lifescience Corp.

Compatibilitatea ScvO2
Măsurătoarea ScvO2 este disponibilă cu următoarele monitoare și versiuni de software:
● CARESCAPE Monitor B850, software versiunea 2
● CARESCAPE Monitor B650, software versiunea 2
● CARESCAPE Monitor B450, software versiunea 2
Măsurătoarea ScvO2 este disponibilă cu modulul E-COPSv–01.
Modulul E-COPSv–01 este compatibil cu cateterele și accesoriile din lista de
consumabile și accesorii pentru ScvO2 produse de GE.

Accesorii ScvO2
Următoarele catetere pot fi utilizate pentru măsurătoarea ScvO2. Pentru informaţii
suplimentare privind alte catetere posibil compatibile, vă rugăm să luaţi legătura cu Edwards
Lifesciences Corp.

Cod produs Descriere accesoriu ScvO2 Aprobat pentru


utilizare cu
165790 Tip de modul optic: Edwards OM-2E E-COPSv-00 şi
E-COPSv-01
Disponibile de Trusă CDC cu catetere pentru oximetrie PreSep, model E-COPSv-01
la Edwards X3820HKCDC
Lifesciences Corp
Disponibile de Trusă CDC cu catetere pentru oximetrie PreSep, model E-COPSv-01
la Edwards X3816HKC
Lifesciences Corp

12 Măsurătoarea ScvO₂ 2095706-027


Cod produs Descriere accesoriu ScvO2 Aprobat pentru
utilizare cu
Disponibile de Trusă de catetere pentru oximetrie PediaSat, model XT245HK E-COPSv-01
la Edwards
Lifesciences Corp
Disponibile de Trusă de catetere pentru oximetrie PediaSat, model XT3515HS E-COPSv-01
la Edwards
Lifesciences Corp

Lista de verificare a cunoștinţelor despre ScvO2


Pentru a vă familiariza cu acest parametru și cu utilizarea sa cu monitoarele modulare
CARESCAPE, studiaţi subiectele din lista de lecturi recomandate din această anexă,
precum și subiectele referitoare la SvO2 din lista prezentată în manualul de utilizare.
Numerele din paranteză se referă la numerele paginilor din această anexă. Pe măsură
ce avansaţi, marcaţi în tabel sarcinile terminate.
Lecturi recomandate Finalizate Nu se aplică
PREZENTARE GENERALĂ A
MĂSURĂTORILOR
● Avertismente privind
ScvO2 (5)
● Limitările măsurătorii
ScvO2 (5)
● De reţinut cu privire la
ScvO2 (5)
● Conectarea la pacient
a echipamentului de
măsurare a ScvO2 (6)
● Verificarea măsurătorii
ScvO2 (7)
SELECTAREA MĂSURĂTORII
● Selectarea măsurătorii
ScvO2 (7)

2095706-027 Măsurătoarea ScvO₂ 13


14 Măsurătoarea ScvO₂ 2095706-027
content
Sediul central Sediul pentru Asia
GE Healthcare Finland Oy GE Medical Systems GE Medical Systems
Kuortaneenkatu 2 Information Technologies, Inc. Information Technologies Asia; GE (China) Co., Ltd.
FI-00510 Helsinki 8200 West Tower Avenue No1 Huatuo Road,
Finlanda Milwaukee, WI 53223 SUA Zhangjiang Hi-tech Park Pudong
Tel.: + 358 10 39411 Tel.: + 1 414 355 5000 Shanghai R. P. Chineză 201203
Fax: + 358 9 1463310 1 800 558 5120 (doar SUA) Tel.: + 86 21 5257 4650
www.gehealthcare.com Fax: + 1 414 355 3790 Fax: + 86 21 5208 2008

www.gehealthcare.com