Sunteți pe pagina 1din 207

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: BOTOȘANI

Lista posturilor vacante-rezervate la data: 21/02/2020

Statut Post: Avize şi atestate:


Probă
Unitatea de 1. complet intensiv / 1. de culte 5. IGP/ARR
învăţământ bilingv
2. pt. nevăzători
Localitate Disciplină Num 6. ed. specială
ăr 3. constituit din ore rez. din reducerea
Probă orale
cu 2 ore a normei did.
ore la lb. de 2. de alternativă
trun 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 predare1
Cod Nivel de ore a normei did. Probă 7. HIV
Post
chi Detalii
[Alte unităţi] învăţământ practică
com
un / 5.conţine ore solic. la întreg. nor.
Viabilitate 3. al unit. de înv. 8. al unit. de
opţio
nale 6. pt. trans. cons. între unit. Probă orale mil. înv. particular
[Mediu] 7. pt.repart. în şed. publică de trans. la lb. de
[Unitatea de înv. cu predare2
8. cond. spec. de transfer 4. seminar 9. al liceului
statut juridic] pedagogic
teologic
9. propus pt. continuitate

SCOALA PROFESIONALA SPECIAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu


SPECIALA "SFANTUL 1. Nu
(DEFICIENT 2. Nu 5. Nu TEXTILE /
BOTOŞANI STELIAN" BOTOSANI ACTIVITATI DE PRE- Dacă se VACANT 6. Da
E GRAVE, TRICOTAJE SI 2.Nu
PROFESIONALIZARE realizează 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2553 SEVERE, 12/0 CONFECTII Limba română
planul de 7. Da 8. Nu 3.JUSTITIE
PROFUNDE TEXTILE, 8. Nu
şcolarizare
SAU 1 ani FINISAJ
URBAN 4. Nu 9. Nu
ASOCIATE) 9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
COŢUŞCA 1. Nu
AGRICULTURA, Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
COŢUŞCA 2.Nu
HORTICULTURA realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2611 LICEAL 18/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
COŢUŞCA 1. Nu
AGRICULTURA, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
COŢUŞCA 2.Nu
HORTICULTURA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2610 LICEAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"AL.VLAHUTA" 1. Nu
ŞENDRICE SENDRICENI AGRICULTURA, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NI HORTICULTURA 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1624 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL"STEFAN D. 1. Da 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN’’ STEFANESTI 1. Nu
ŞTEFĂNEŞT AGRICULTURA, Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I HORTICULTURA 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
realizează 3. Nu 7. Nu
1277 LICEAL 18/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 1 / 207
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE BALCESCU" 1. Nu
NICOLAE FLAMÂNZI AGRICULTURA, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BĂLCESCU HORTICULTURA 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1745 16/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
COŢUŞCA 1. Nu
AGRICULTURA, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
COŢUŞCA 2.Nu
HORTICULTURA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2612 LICEAL 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "DEMOSTENE 1. Da 4. Nu 5. Nu
BOTEZ" TRUŞEŞTI 1. Nu
AGRICULTURA, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TRUŞEŞTI 2.Nu
HORTICULTURA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2087 LICEAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"AL.VLAHUTA" ALIMENTATIE 1. Nu
ŞENDRICE SENDRICENI PUBLICA SI TURISM / Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NI ALIMENTATIE 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
realizează 3. Nu 7. Nu
1626 LICEAL 5/0 Limba română
PUBLICA planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "DIMITRIE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
CANTEMIR" DARABANI ALIMENTATIE 1. Nu
PUBLICA SI TURISM / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DARABANI 2.Nu
ALIMENTATIE 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1716 LICEAL 3/0 Limba română
PUBLICA 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"AL.VLAHUTA" ALIMENTATIE 1. Nu
ŞENDRICE SENDRICENI PUBLICA SI TURISM / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NI ALIMENTATIE 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1625 PUBLICA 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "DEMOSTENE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BOTEZ" TRUŞEŞTI ALIMENTATIE 1. Nu
PUBLICA SI TURISM / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TRUŞEŞTI 2.Nu
ALIMENTATIE 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2089 LICEAL 14/0 Limba română
PUBLICA 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
DE COOPERATIE ALIMENTATIE 1. Nu
BOTOSANI PUBLICA SI TURISM / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
PROFESION ALIMENTATIE 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1141 PUBLICA 9/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Da
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "DEMOSTENE 1. Da 4. Nu 5. Nu
BOTEZ" TRUŞEŞTI ALIMENTATIE 1. Nu
PUBLICA SI TURISM / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TRUŞEŞTI 2.Nu
ALIMENTATIE 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2088 LICEAL 18/0 Limba română
PUBLICA 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 2 / 207
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"STEFAN CEL MARE SI ALIMENTATIE 1. Nu
SFANT" VORONA PUBLICA SI TURISM / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VORONA 2.Nu
ALIMENTATIE 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2010 LICEAL 14/0 Limba română
PUBLICA 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL"STEFAN D. 1. Da 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN’’ STEFANESTI ALIMENTATIE 1. Nu
ŞTEFĂNEŞT PUBLICA SI TURISM / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I ALIMENTATIE 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1278 PUBLICA 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTA "STEFAN 1. Da 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN" BOTOSANI DIRIJAT 1. Nu
LICEU 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI ANSAMBLU VACANT ANSAMBLU 6. Nu
MUZICA / 2.Nu
ORCHESTRAL 3. Nu 6. Da ORCHESTRAL 7. Nu
1677 ARTA - 18/0 Limba română
7. Nu 8. Da / 3.Nu
COREGRAFI 8. Nu
INSTRUMENT
E 4 ani
URBAN AL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTA "STEFAN 1. Nu 4. Nu STUDII 5. Nu
LUCHIAN" BOTOSANI 1. Nu
LICEU 2. Nu 5. Nu TEORETICE
BOTOŞANI VACANT 6. Nu
MUZICA / ARMONIE (TEORIE - 2.Nu
3. Nu 6. Da 7. Nu
1665 ARTA - 8/0 SOLFEGIU - Limba română
COREGRAFI 7. Nu 8. Da DICTEU; 3.Nu 8. Nu
E 1 ani ARMONIE;
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu ISTORIA
PALATUL COPIILOR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BOTOSANI 1. Nu
2. Nu 5. Nu ATELIERUL
BOTOŞANI VACANT 6. Nu
ATELIERUL FANTEZIEI FANTEZIEI 2.Nu
PALATELE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1025 18/0 (PALATE SI Limba română
COPIILOR 7. Da 8. Nu 3.Nu
CLUBURI ALE 8. Nu
4 ani COPIILOR)
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BUCECEA 1. Nu
Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BUCECEA BIOLOGIE 2.Nu
realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2671 LICEAL 9/2 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Da 5. Nu
11 BOTOSANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2626 GIMNAZIAL 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CÂNDEŞTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CÂNDEŞTI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1411 GIMNAZIAL 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 HUDESTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Da 6. Nu
HUDEŞTI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2159 GIMNAZIAL 5/0 Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 3 / 207
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPECIALA "SFANTUL 1. Nu
STELIAN" BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
BOTOŞANI BIOLOGIE 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2548 2/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
PLOPENII MARI 1. Nu
PLOPENII VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MARI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2502 LICEAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
PROFESIONALA"GHEORG 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VLĂSINEŞTI HE BURAC" VLASINESTI BIOLOGIE 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2412 12/1 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE BRANDZA" 1. Nu
VIIŞOARA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VIIŞOARA BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2245 GIMNAZIAL 5/1 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 UNTENI 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
UNŢENI BIOLOGIE 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2472 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
31.08.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 LEORDA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
LEORDA BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2204 GIMNAZIAL 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.2 TUDOR 1. Nu
TUDOR 2. Nu 5. Nu
VLADIMIRE VLADIMIRESCU-ALBEŞTI VACANT 6. Nu
BIOLOGIE 2.Nu
SCU 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2366 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"OCTAV BĂNCILĂ" CORNI 1. Nu
Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CORNI BIOLOGIE 2.Nu
realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2357 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 CONCEŞTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CONCEŞTI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1594 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 4 / 207
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CRISTEŞTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CRISTEŞTI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2327 GIMNAZIAL 0/2 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 RAUSENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
RĂUŞENI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2261 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 VACULESTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VĂCULEŞTI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2389 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SPIRU HARET" DOROHOI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2657 GIMNAZIAL 0/2 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ARISTOTEL CRISMARU’’ 1. Nu
DRĂGUŞEN DRAGUSENI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2645 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 MIHALASENI 1. Nu
MIHĂLĂŞE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2312 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"AL.VLAHUTA" 1. Nu
ŞENDRICE SENDRICENI Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NI BIOLOGIE 2.Nu
realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1607 LICEAL 8/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
COŢUŞCA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
COŢUŞCA BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2590 LICEAL 9/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"LEON DANAILA" 1. Nu
DARABANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DARABANI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1831 GIMNAZIAL 0/1 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 5 / 207
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
DE COOPERATIE 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI BIOLOGIE 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1130 7/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Da
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SFANTA MARIA’’ 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1082 GIMNAZIAL 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SFANTUL AP.ANDREI" 1. Nu
SMIRDAN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
SMÂRDAN BIOLOGIE 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1291 8/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 CORLĂTENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CORLĂTENI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1511 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPECIALA "ION PILLAT’’ 1. Nu
DOROHOI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
DOROHOI BIOLOGIE 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1456 1/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu
CORNERSTONE - FILIALA 1. Nu 5. Nu
ASOCIAŢIEI HOPE FOR 2. Nu 5. Nu
DOROHOI THE CHILDREN VACANT 6. Nu 6. Nu
BIOLOGIE 3. Nu 2.Nu
INTERNATIONAL INSPECTIE LA 7. Nu
1347 DOROHOI
GIMNAZIAL 6/0 7. Da 8. Nu Limba română
CLASA 3.Nu 8. Da
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"TEOFIL VALCU" HANESTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HĂNEŞTI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1569 GIMNAZIAL 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 ADĂŞENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ADĂŞENI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1543 GIMNAZIAL 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ELENA RARES" 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1020 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 6 / 207
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 AVRĂMENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
AVRĂMENI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1241 GIMNAZIAL 0/1 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 STIUBIENI 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ŞTIUBIENI BIOLOGIE 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2062 GIMNAZIAL 5/0 Limba română
31.08.2021. 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CĂLĂRAŞI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CĂLĂRAŞI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1459 GIMNAZIAL 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 RADAUTI-PRUT 1. Nu
RĂDĂUŢI- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PRUT BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1427 GIMNAZIAL 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IOAN MURARIU’’ 1. Nu
CRISTINEŞ CRISTINESTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2022 GIMNAZIAL 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPECIALA "SFANTUL 1. Nu
STELIAN" BOTOSANI Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
BOTOŞANI BIOLOGIE 2.Nu
PROFESION realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2547 6/0 Limba română
AL planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.JUSTITIE
şcolarizare 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 DUMENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DUMENI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1757 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NATIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GRIGORE GHICA" 1. Nu
DOROHOI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2567 LICEAL 10/4 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DAN IORDACHESCU’’ 1. Nu
HLIPICENI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HLIPICENI BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1984 GIMNAZIAL 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 7 / 207
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 RIPICENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
RIPICENI BIOLOGIE - CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2455 GIMNAZIAL 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NATIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GRIGORE GHICA" 1. Nu
DOROHOI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI BIOLOGIE - STIINTE 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2568 LICEAL 4/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SEMINARUL TEOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LICEAL ORTODOX 1. ORTODOX
"SF.IOAN IACOB" VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI BIOLOGIE - STIINTE 2.Nu
DOROHOI 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1311 LICEAL 6/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BUCECEA 1. Nu
Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BUCECEA CHIMIE 2.Nu
realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2672 LICEAL 3/2 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
COŢUŞCA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
COŢUŞCA CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2591 LICEAL 9/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL ECONOMIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"OCTAV ONICESCU" 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1031 LICEAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL ECONOMIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"OCTAV ONICESCU" 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1032 LICEAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NATIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"A.T.LAURIAN" BOTOSANI 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CHIMIE 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1565 LICEAL 7/1 Limba română
07.01.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE ASACHI" 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1386 LICEAL 2/2 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 8 / 207
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 DOBIRCENI 1. Nu
DOBÂRCEN REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I CHIMIE 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1919 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
09.01.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 DUMENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DUMENI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1758 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 DURNESTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DURNEŞTI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1960 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 SULITA 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
SULIŢA CHIMIE 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2097 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
31.08.2021. 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPECIALA "SFANTUL 1. Nu
STELIAN" BOTOSANI Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
BOTOŞANI CHIMIE 2.Nu
PROFESION realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2549 1/0 Limba română
AL planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.JUSTITIE
şcolarizare 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "DEMOSTENE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BOTEZ" TRUŞEŞTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TRUŞEŞTI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2067 LICEAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CĂLĂRAŞI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CĂLĂRAŞI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1463 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 ADĂŞENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ADĂŞENI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1545 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SFANTUL AP.ANDREI" 1. Nu
SMIRDAN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
SMÂRDAN CHIMIE 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1292 14/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 9 / 207
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU RAREŞ’’ 1. Nu
BOTOSANI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CHIMIE 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1284 LICEAL 8/0 Limba română
09.01.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "ALEXANDRU CEL Dacă se 1. Nu 4. Nu
BUN’’ BOTOSANI realizează 5. Nu
2. Nu 5. Nu 1. Nu
planul de VACANT 6. Nu
BOTOŞANI CHIMIE şcolarizare. 3. Nu 6. Nu 2.Nu
7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1063 LICEAL 4/0 Postul Limba română
CLASA 3.Nu
conţine ore 8. Nu
la clase cu 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
frecvenţă
redusă 9. Nu
COLEGIUL NATIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GRIGORE GHICA" 1. Nu
DOROHOI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2574 LICEAL 10/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BUCECEA 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BUCECEA CHIMIE 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2673 LICEAL 10/0 Limba română
09.01.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
PROFESIONALA"GHEORG 1. Nu
HE BURAC" VLASINESTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VLĂSINEŞTI CHIMIE 2.Nu
PROFESION 3. Da 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2413 2/0 Limba română
AL 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 ROMANESTI 1. Nu
ROMÂNEŞT VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2440 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MARIA ENESCU 1. Nu
COSMOVICI’’ MIHAILENI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MIHĂILENI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2213 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEORETIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ANASTASIE BASOTA" 1. Nu
POMÂRLA Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
POMÂRLA CHIMIE 2.Nu
realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2402 LICEAL 4/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPECIALA "SFANTUL 1. Nu
STELIAN" BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
BOTOŞANI CHIMIE 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2550 1/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 10 / 207
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 RAUSENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
RĂUŞENI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2262 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
PLOPENII MARI 1. Nu
PLOPENII VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MARI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2503 LICEAL 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IOAN CERNAT’’ HAVIRNA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HAVÂRNA CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2484 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI EMINESCU" 1. Nu
IPOTESTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
IPOTEŞTI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2194 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 CONCEŞTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CONCEŞTI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1595 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 DOBIRCENI 1. Nu
DOBÂRCEN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1920 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
DE COOPERATIE 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CHIMIE 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1131 10/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Da
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
12 BOTOSANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1153 GIMNAZIAL 10/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"TIBERIU CRUDU" 1. Nu
TUDORA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TUDORA CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2298 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 11 / 207
LICEUL "ALEXANDRU CEL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BUN’’ BOTOSANI 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CHIMIE 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1064 LICEAL 10/0 Limba română
31.08.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE BRANDZA" 1. Nu
VIIŞOARA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VIIŞOARA CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2246 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"TEOFIL VALCU" HANESTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HĂNEŞTI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1570 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NATIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"A.T.LAURIAN" BOTOSANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1567 LICEAL 2/2 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CRISTEŞTI 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CRISTEŞTI CHIMIE - FIZICA 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2328 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
09.01.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI 1. Nu
DOROBANŢ CONSTANTINEANU" REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I DOROBANTI
CHIMIE - FIZICA 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2347 GIMNAZIAL 4/1 Limba română
09.01.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DAN IORDACHESCU’’ 1. Nu
HLIPICENI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HLIPICENI CHIMIE - FIZICA 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1986 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
31.08.2021. 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Da 5. Nu
"IOAN MURARIU’’ 1. Nu
CRISTINEŞ CRISTINESTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI CHIMIE - FIZICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2026 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE COMAN’’ 1. Nu
BRĂEŞTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BRĂEŞTI CHIMIE - FIZICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1185 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 12 / 207
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 GORBANESTI 1. Nu
GORBĂNEŞ REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI CHIMIE - FIZICA 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1942 GIMNAZIAL 12/0 Limba română
09.01.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 VORNICENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VORNICENI CHIMIE - FIZICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2172 GIMNAZIAL 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
POSTLICEALA"PROF. 1. Nu
COMUNICAREA IN 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI DR.DOC. ENESCU VACANT 6. Nu
LONGINUS" BOTOSANI
LIMBA MODERNA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1127 POSTLICEAL (ENGLEZA) 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Da
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ELIE RADU" BOTOSANI 1. Nu
CONSTRUCTII SI 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI VACANT 6. Nu
LUCRARI PUBLICE / 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1115 LICEAL CONSTRUCTII 9/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPECIALA "ION PILLAT’’ 1. Nu
CONSTRUCTII SI 2. Nu 5. Nu
DOROHOI DOROHOI VACANT 6. Da
LUCRARI PUBLICE / 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1474 CONSTRUCTII 3/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"ELIE RADU" BOTOSANI 1. Nu
CONSTRUCTII SI 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI VACANT 6. Nu
LUCRARI PUBLICE / 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1114 LICEAL CONSTRUCTII 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPECIALA "ION PILLAT’’ CONSTRUCTII SI 1. Nu
DOROHOI LUCRARI PUBLICE / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
DOROHOI 2.Nu
PROFESION INSTALATII PENTRU 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1481 CONSTRUCTII 2/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ELIE RADU" BOTOSANI CONSTRUCTII SI 1. Nu
LUCRARI PUBLICE / REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
INSTALATII PENTRU Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1116 LICEAL 10/0 Limba română
CONSTRUCTII 09.01.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"AL.VLAHUTA" CONSTRUCTII SI 1. Nu
ŞENDRICE SENDRICENI LUCRARI PUBLICE / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NI INSTALATII PENTRU 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1627 CONSTRUCTII 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 13 / 207
LICEUL DE ARTA "STEFAN 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN" BOTOSANI 1. Nu
LICEU 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI VACANT 6. Nu
MUZICA / COREPETITIE MUZICA 2.Nu
3. Nu 6. Da 7. Nu
1667 ARTA - 11/0 INSTRUMENT Limba română
COREGRAFI 7. Nu 8. Da ALA: PIAN 3.Nu 8. Nu
E 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTA "STEFAN 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN" BOTOSANI STUDIUL 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu COMPOZITIEI 6. Nu
BOTOŞANI CROCHIURI 2.Nu
LICEAL DE 3. Nu 6. Da SI 7. Nu
1683 12/0
ARTA 7. Nu 8. Da PORTOFOLIU Limba română 3.Nu
DE 8. Nu
1 ani SPECIALITATE
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTA "STEFAN 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN" BOTOSANI STUDIUL 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu COMPOZITIEI 6. Nu
BOTOŞANI DESEN PROIECTIV 2.Nu
LICEAL DE 3. Nu 6. Da SI 7. Nu
1686 6/0
ARTA 7. Nu 8. Da PORTOFOLIU Limba română 3.Nu
DE 8. Nu
1 ani SPECIALITATE
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SEMINARUL TEOLOGIC DISCIPLINE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LICEAL ORTODOX 1. ORTODOX
TEOLOGICE DE 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI "SF.GHEORGHE" REZERVAT 6. Nu
BOTOSANI
SPECIALITATE 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2624 LICEAL (TEOLOGIE 9/0 Limba română
09.01.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ORTODOXA) 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
SEMINARUL TEOLOGIC DISCIPLINE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LICEAL ORTODOX 1. ORTODOX
TEOLOGICE DE 2. Nu 5. Nu
DOROHOI "SF.IOAN IACOB" REZERVAT 6. Nu
DOROHOI
SPECIALITATE 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1312 LICEAL (TEOLOGIE 10/0 Limba română
08.01.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ORTODOXA) 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"AL.VLAHUTA" ECONOMIC, 1. Nu
ŞENDRICE SENDRICENI ADMINISTRATIV, Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NI COMERT SI SERVICII / 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
realizează 3. Nu 7. Nu
1628 LICEAL 8/0 Limba română
COMERT SI SERVICII planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL"STEFAN D. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN’’ STEFANESTI ECONOMIC, 1. Nu
ŞTEFĂNEŞT ADMINISTRATIV, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I COMERT SI SERVICII / 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1280 COMERT SI SERVICII 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL"STEFAN D. 1. Da 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN’’ STEFANESTI ECONOMIC, 1. Nu
ŞTEFĂNEŞT ADMINISTRATIV, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I COMERT SI SERVICII / 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1279 COMERT SI SERVICII 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC, 1. Nu 4. Nu
TODIRENI ADMINISTRATIV, 1. Nu 5. Nu
2. Nu 5. Nu
TODIRENI COMERT SI SERVICII / Dacă se VACANT 6. Nu
ECONOMIC, 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
realizează 7. Nu
2056 LICEAL 8/0 7. Da 8. Nu Limba română
ADMINISTRATIV, planul de CLASA 3.Nu
POSTA şcolarizare 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 14 / 207
COLEGIUL ECONOMIC ECONOMIC, 1. Nu 4. Nu
"OCTAV ONICESCU" ADMINISTRATIV, 1. Nu 5. Nu
BOTOSANI 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI COMERT SI SERVICII / REZERVAT 6. Nu
ECONOMIC, 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
Până la 7. Nu
1037 LICEAL 10/0 7. Nu 8. Nu Limba română
ADMINISTRATIV, 31.08.2021 CLASA 3.Nu
POSTA 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE ASACHI" 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI ECONOMIE APLICATA 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1387 LICEAL 3/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "REGINA MARIA" 1. Nu 4. Nu 5. Nu
DOROHOI 1. Nu
Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI ECONOMIE APLICATA 2.Nu
realizează 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1799 LICEAL 5/0 Limba română
planul de 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPECIALA "ION PILLAT’’ 1. Nu
DOROHOI ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
DOROHOI 2.Nu
PROFESION ANTREPRENORIALA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1466 3/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL ECONOMIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"OCTAV ONICESCU" 1. Nu
BOTOSANI ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
ANTREPRENORIALA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1033 LICEAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE BALCESCU" 1. Nu
NICOLAE FLAMÂNZI ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BĂLCESCU ANTREPRENORIALA 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1730 9/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SEMINARUL TEOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LICEAL ORTODOX 1. ORTODOX
"SF.IOAN IACOB" ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI 2.Nu
DOROHOI ANTREPRENORIALA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1313 LICEAL 4/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTA "STEFAN 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN" BOTOSANI 1. Nu
ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
ANTREPRENORIALA 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1654 LICEAL 4/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEORETIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ANASTASIE BASOTA" 1. Nu
POMÂRLA ECONOMIE; EDUCATIE Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
POMÂRLA 2.Nu
ANTREPRENORIALA realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2403 LICEAL 2/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 15 / 207
LICEUL "DIMITRIE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NEGREANU" BOTOSANI 1. Nu
ECONOMIE; EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI VACANT 6. Nu
ANTREPRENORIALA - 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1038 LICEAL ECONOMIE APLICATA 9/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
COŢUŞCA 1. Nu
ECONOMIE; EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
COŢUŞCA VACANT 6. Nu
ANTREPRENORIALA - 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2593 LICEAL ECONOMIE APLICATA 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
PLOPENII MARI 1. Nu
PLOPENII ECONOMIE; EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
VACANT 6. Nu
MARI ANTREPRENORIALA - 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2505 LICEAL ECONOMIE APLICATA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"AL.VLAHUTA" 1. Nu
ŞENDRICE ECONOMIE; EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
SENDRICENI Dacă se VACANT 6. Nu
NI ANTREPRENORIALA - 2.Nu
realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1608 LICEAL ECONOMIE APLICATA 14/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
TODIRENI 1. Nu
ECONOMIE; EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
TODIRENI Dacă se VACANT 6. Nu
ANTREPRENORIALA - 2.Nu
realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2032 LICEAL ECONOMIE APLICATA 5/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "DIMITRIE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
CANTEMIR" DARABANI 1. Nu
ECONOMIE; EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
DARABANI VACANT 6. Nu
ANTREPRENORIALA - 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1704 LICEAL ECONOMIE APLICATA 14/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEORETIC "DR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
MIHAI CIUCA" SAVENI 1. Nu
ECONOMIE; EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
SĂVENI Dacă se VACANT 6. Nu
ANTREPRENORIALA - 2.Nu
realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2133 LICEAL ECONOMIE APLICATA 16/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ELIE RADU" BOTOSANI 1. Nu
ECONOMIE; EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI VACANT 6. Nu
ANTREPRENORIALA - 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1109 LICEAL ECONOMIE APLICATA 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL"STEFAN D. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN’’ STEFANESTI 1. Nu
ŞTEFĂNEŞT ECONOMIE; EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
VACANT 6. Nu
I ANTREPRENORIALA - 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1262 LICEAL ECONOMIE APLICATA 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 16 / 207
LICEUL "DEMOSTENE ECONOMIE; EDUCATIE 1. Nu 4. Nu
BOTEZ" TRUŞEŞTI ANTREPRENORIALA - 1. Nu 5. Nu
2. Nu 5. Nu
TRUŞEŞTI ECONOMIE APLICATA - VACANT 6. Nu
EDUCATIE 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2070 LICEAL 11/0 7. Nu
ECONOMICO- 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
FINANCIARA
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MARIA ENESCU 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
MIHĂILENI COSMOVICI’’ MIHAILENI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2215 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"STEFAN CEL MARE" 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI BOTOSANI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1876 GIMNAZIAL FINANCIARA 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
PLOPENII MARI 1. Nu
PLOPENII EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
VACANT 6. Nu
MARI ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2504 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 VACULESTI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
VĂCULEŞTI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2390 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 COPĂLĂU 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
COPĂLĂU VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2381 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"OCTAV BĂNCILĂ" CORNI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
CORNI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2359 GIMNAZIAL FINANCIARA 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 RACHITI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
RĂCHIŢI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1933 GIMNAZIAL FINANCIARA 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SPIRU HARET" DOROHOI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
DOROHOI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2659 GIMNAZIAL FINANCIARA 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
3 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 17 / 207
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 VORNICENI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
VORNICENI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2174 GIMNAZIAL FINANCIARA 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTA "STEFAN 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN" BOTOSANI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1653 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE COMAN’’ 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BRĂEŞTI BRĂEŞTI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1186 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE CĂLINESCU’’ 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
COŞULA COŞULA VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1822 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 RAUSENI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
RĂUŞENI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2264 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 RADAUTI-PRUT 1. Nu
RĂDĂUŢI- EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
VACANT 6. Nu
PRUT ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1432 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 ROMA 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
ROMA VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2103 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IOAN MURARIU’’ 1. Nu
CRISTINEŞ EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
CRISTINESTI VACANT 6. Nu
TI ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2033 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DAN IORDACHESCU’’ 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
HLIPICENI HLIPICENI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1987 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 18 / 207
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
10 BOTOSANI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1008 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEORETIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GRIGORE ANTIPA" 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI BOTOSANI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1357 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAIL KOGALNICEANU" 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
DOROHOI DOROHOI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1340 GIMNAZIAL FINANCIARA 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CÂNDEŞTI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
CÂNDEŞTI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1413 GIMNAZIAL FINANCIARA 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 STAUCENI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
STĂUCENI VACANT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1974 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 LUNCA 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
LUNCA REZERVAT 6. Nu
ECONOMICO- 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1773 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
31.08.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 HILISEU-HORIA 1. Nu
HILIŞEU- EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
VACANT 6. Nu
HORIA ECONOMICO- 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2229 GIMNAZIAL FINANCIARA 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI EMINESCU" 1. Nu
IPOTESTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
IPOTEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2189 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Da 4. Nu 5. Nu
"MIHAI EMINESCU" 1. Nu
IPOTESTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
IPOTEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2188 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 19 / 207
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 UNGURENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
UNGURENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1954 GIMNAZIAL 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 GORBANESTI 1. Nu
GORBĂNEŞ EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
1944 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 VACULESTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VĂCULEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2391 GIMNAZIAL 14/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Da 4. Nu 5. Nu
NR.2 TUDOR 1. Nu
TUDOR 2. Nu 5. Nu
VLADIMIRE VLADIMIRESCU-ALBEŞTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 6. Nu
SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
SCU GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
2368 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Da 5. Nu
1 CRISTEŞTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CRISTEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2331 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"TIBERIU CRUDU" 1. Nu
TUDORA EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TUDORA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2300 GIMNAZIAL 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 VORNICENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VORNICENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2175 GIMNAZIAL 14/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 CONCEŞTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CONCEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1597 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GH. POPOVICI’’ LOZNA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
LOZNA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2651 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 20 / 207
SCOALA GIMNAZIALA 1. Da 4. Nu 5. Nu
NR.1 MANOLEASA 1. Nu
MANOLEAS EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
A SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
1850 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ARISTOTEL CRISMARU’’ 1. Nu
DRĂGUŞEN DRAGUSENI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
2646 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
COŢUŞCA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
COŢUŞCA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2594 LICEAL 15/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NATIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GRIGORE GHICA" 1. Nu
DOROHOI EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI 2.Nu
SPORT Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2570 LICEAL 12/5 Limba română
08.01.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"LEON DANAILA" 1. Nu
DARABANI EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DARABANI 2.Nu
SPORT Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1835 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
09.01.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"AL.VLAHUTA" 1. Nu
ŞENDRICE SENDRICENI EDUCATIE FIZICA SI Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NI SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
realizează 3. Nu 7. Nu
1609 LICEAL 7/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 HUDESTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUDEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2161 GIMNAZIAL 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Da 4. Nu 5. Nu
1 HUDESTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUDEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2160 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SEMINARUL TEOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LICEAL ORTODOX 1. ORTODOX
"SF.IOAN IACOB" EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI 2.Nu
DOROHOI SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1314 LICEAL 8/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu

Pagina 21 / 207
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SFANTUL AP.ANDREI" 1. Nu
SMIRDAN EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
SMÂRDAN 2.Nu
PROFESION SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1294 5/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL"STEFAN D. 1. Da 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN’’ STEFANESTI 1. Nu
ŞTEFĂNEŞT EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1263 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 SANTA MARE 1. Nu
SANTA EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MARE SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
1542 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Da 4. Nu 5. Nu
DE COOPERATIE 1. Nu
BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
PROFESION SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1132 18/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Da
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL ECONOMIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"OCTAV ONICESCU" 1. Nu
BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1034 LICEAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Da 4. Nu 5. Nu
"MIHAIL KOGALNICEANU" 1. Nu
DOROHOI EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI 2.Nu
SPORT Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1333 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
30.11.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 AVRĂMENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
AVRĂMENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1244 GIMNAZIAL 14/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 SAVENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
SĂVENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1864 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 ALBEŞTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ALBEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1216 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 22 / 207
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 VLADENI-DEAL 1. Nu
VLĂDENI- EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DEAL SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
Până la 3. Nu 7. Nu
2141 GIMNAZIAL 12/0 Limba română
31.08.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 ADĂŞENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ADĂŞENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1548 GIMNAZIAL 14/3 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 CORLĂTENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CORLĂTENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1515 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Da 4. Nu 5. Nu
1 DINGENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DÂNGENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1514 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CORDĂRENI 1. Nu
CORDĂREN EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
1485 14/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 STIUBIENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ŞTIUBIENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2066 GIMNAZIAL 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
TODIRENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TODIRENI 2.Nu
SPORT realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2037 LICEAL 15/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE ASACHI" 1. Nu
BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1388 LICEAL 7/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "DEMOSTENE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BOTEZ" TRUŞEŞTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TRUŞEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2072 LICEAL 13/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 23 / 207
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 STAUCENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
STĂUCENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1975 GIMNAZIAL 16/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Da 4. Nu 5. Nu
NR.1 DURNESTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DURNEŞTI 2.Nu
SPORT realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1962 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPECIALA "SFANTUL 1. Nu
STELIAN" BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
BOTOŞANI 2.Nu
PROFESION SPORT realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2551 7/0 Limba română
AL planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.JUSTITIE
şcolarizare 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL"STEFAN D. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN’’ STEFANESTI 1. Nu
ŞTEFĂNEŞT EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1265 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Da 4. Nu 5. Nu
1 ALBEŞTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ALBEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1213 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 VLADENI-DEAL 1. Nu
VLĂDENI- EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DEAL SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
2143 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 VLADENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VLĂDENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2125 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Da 4. Nu 5. Nu
1 ROMA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2105 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 SULITA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
SULIŢA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2104 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 24 / 207
SCOALA GIMNAZIALA 1. Da 4. Nu 5. Nu
"SPIRU HARET" DOROHOI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2661 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SPIRU HARET" DOROHOI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI 2.Nu
SPORT Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2660 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
09.01.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 LUNCA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
LUNCA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1774 GIMNAZIAL 14/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
2 BOTOSANI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
SPORT 3. Da 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2635 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 DUMENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DUMENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1761 GIMNAZIAL 14/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 PRAJENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PRĂJENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1889 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 MILEANCA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MILEANCA 2.Nu
SPORT realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1901 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Da 4. Nu 5. Nu
1 MILEANCA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MILEANCA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1900 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE IORGA’’ 1. Nu
DERSCA EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DERSCA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1489 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 25 / 207
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CĂLĂRAŞI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CĂLĂRAŞI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1468 GIMNAZIAL 14/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 RADAUTI-PRUT 1. Nu
RĂDĂUŢI- EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PRUT SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
1433 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CÂNDEŞTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CÂNDEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Da 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1414 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE POMPEIU" 1. Nu
BROSCĂUŢI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Da 6. Nu
BROSCĂUŢI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1404 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"TEOFIL VALCU" HANESTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HĂNEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1573 GIMNAZIAL 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Da 4. Nu 5. Nu
1 BĂLUŞENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BĂLUŞENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1699 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"LEON DANAILA" 1. Nu
DARABANI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DARABANI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1834 GIMNAZIAL 16/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BUCECEA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BUCECEA 2.Nu
SPORT realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2674 LICEAL 10/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NATIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GRIGORE GHICA" 1. Nu
DOROHOI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2569 LICEAL 0/5 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 26 / 207
SCOALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
GIMNAZIALA,,ACADEMICI 1. Nu
VÂRFU AN ALEXANDRU EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CÂMPULUI ZUB''VÂRFU CÂMPULUI SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
2529 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
PLOPENII MARI 1. Nu
PLOPENII EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MARI SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
2508 17/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
PLOPENII MARI 1. Nu
PLOPENII EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MARI SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
2507 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IOAN CERNAT’’ HAVIRNA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HAVÂRNA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2486 GIMNAZIAL 16/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 UNTENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
UNŢENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2474 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 ROMANESTI 1. Nu
ROMÂNEŞT EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
2442 2/1 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
PROFESIONALA"GHEORG 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VLĂSINEŞTI HE BURAC" VLASINESTI 2.Nu
PROFESION SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2415 13/1 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION BOJOI" FLAMÂNZI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
FLAMÂNZI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2274 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 RAUSENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
RĂUŞENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2265 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 27 / 207
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE BRANDZA" 1. Nu
VIIŞOARA EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VIIŞOARA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2248 GIMNAZIAL 14/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
PLOPENII MARI 1. Nu
PLOPENII EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MARI SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
2506 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"OCTAV BĂNCILĂ" CORNI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CORNI 2.Nu
SPORT realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2360 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Da 4. Nu 5. Nu
"TIBERIU CRUDU" 1. Nu
TUDORA EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TUDORA 2.Nu
SPORT Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2301 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
30.03.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 LEORDA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
LEORDA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2205 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Da 4. Nu 5. Nu
NR.1 COPĂLĂU 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
COPĂLĂU 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2382 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTA "STEFAN 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN" BOTOSANI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
SPORT realizează 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1655 LICEAL 7/0 Limba română
planul de 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI 1. Nu
DOROBANŢ CONSTANTINEANU" EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I DOROBANTI SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
2348 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Da 4. Nu 5. Nu
NR.1 CONCEŞTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CONCEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1596 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 28 / 207
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 MIHALASENI 1. Nu
MIHĂLĂŞE EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NI SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
2313 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPECIALA "SFANTUL 1. Nu
STELIAN" BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
BOTOŞANI 2.Nu
PROFESION SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2552 10/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 HILISEU-HORIA 1. Nu
HILIŞEU- EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HORIA SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
2230 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE CĂLINESCU’’ 1. Nu
COŞULA EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
COŞULA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1823 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 MITOC 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MITOC 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1912 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL"STEFAN D. 1. Da 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN’’ STEFANESTI 1. Nu
ŞTEFĂNEŞT EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1264 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAIL KOGALNICEANU" 1. Nu
DOROHOI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1334 GIMNAZIAL 14/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Da 4. Nu 5. Nu
NR.1 GORBANESTI 1. Nu
GORBĂNEŞ EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
1943 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Da 4. Nu 5. Nu
1 CRISTEŞTI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CRISTEŞTI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2330 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 29 / 207
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 DOBIRCENI 1. Nu
DOBÂRCEN EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
1922 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 MANOLEASA 1. Nu
MANOLEAS EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
A SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
1851 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEORETIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ANASTASIE BASOTA" 1. Nu
POMÂRLA EDUCATIE FIZICA SI Post pentru VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
POMÂRLA stabilirea 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2405 LICEAL 7/0 obligației de Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
predare 8. Nu
director 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEORETIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ANASTASIE BASOTA" 1. Nu
POMÂRLA EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
POMÂRLA 2.Nu
SPORT Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2404 LICEAL 5/0 Limba română
09.01.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GRIGORE ANTIPA" 1. Nu
BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1102 GIMNAZIAL 12/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Da 4. Nu 5. Nu
"EPISCOP DOCTOR 1. Nu
PARTENIE CIOPRON’’ EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PĂLTINIŞ 2.Nu
PALTINIS SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
2283 GIMNAZIAL 18/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SFANTA MARIA’’ 1. Nu
BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1084 GIMNAZIAL 16/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SFANTUL AP.ANDREI" 1. Nu
SMIRDAN EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
SMÂRDAN 2.Nu
PROFESION SPORT Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1295 7/0 Limba română
AL 09.01.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Da 4. Nu 5. Nu
1 SANTA MARE 1. Nu
SANTA EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MARE SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
1539 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 30 / 207
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 DIMACHENI 1. Nu
DIMĂCHEN EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
1502 16/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPECIALA "ION PILLAT’’ 1. Nu
DOROHOI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
DOROHOI 2.Nu
PROFESION SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1457 11/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Da 5. Nu
1 SULITA 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
SULIŢA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2107 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IOAN MURARIU’’ 1. Nu
CRISTINEŞ CRISTINESTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
2035 16/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
TODIRENI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TODIRENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2034 LICEAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DAN IORDACHESCU’’ 1. Nu
HLIPICENI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HLIPICENI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1988 GIMNAZIAL 16/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
17 BOTOSANI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Da 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1163 GIMNAZIAL 3/0 Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
12 BOTOSANI 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1154 GIMNAZIAL 3/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SEMINARUL TEOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LICEAL ORTODOX 1. ORTODOX
"SF.GHEORGHE" EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
BOTOSANI SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
2619 LICEAL 8/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu

Pagina 31 / 207
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MARIA ENESCU 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MIHĂILENI COSMOVICI’’ MIHAILENI 2.Nu
SPORT realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2216 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CLUBUL SPORTIV SCOLAR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1380 SPORTIVE 18/0 BASEBALL Limba română
SPECIALITATE 7. Da 8. Nu 3.Nu
SCOLARE 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Da 4. Nu 5. Nu
SPORTIV BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu LUPTE 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
VOCATIONA SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu (GRECO- 7. Nu
1202 SPECIALITATE 18/0 Limba română
L LICEAL 7. Da 8. Nu ROMANE, 3.Nu
LIBERE) 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Da 4. Nu 5. Nu
SPORTIV BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
VOCATIONA SPORTIVA DE Până la 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1200 18/0 ATLETISM Limba română
L LICEAL SPECIALITATE 09.01.2021 7. Nu 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
Liceul Regina Maria 1. Da 4. Nu 5. Nu
Dorohoi - sectie CSS EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Nu 6. Da 7. Nu
1812 SPORTIVE 18/0 FOTBAL Limba română
LICEUL "REGINA MARIA" SPECIALITATE 7. Nu 8. Da 3.Nu
DOROHOI SCOLARE 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Da 4. Nu 5. Nu
SPORTIV BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
VOCATIONA SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1201 18/0 HANDBAL Limba română
L LICEAL SPECIALITATE 7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
Liceul Regina Maria 1. Da 4. Nu 5. Nu
Dorohoi - sectie CSS EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Nu 6. Da 7. Nu
1814 SPORTIVE 18/0 ATLETISM Limba română
LICEUL "REGINA MARIA" SPECIALITATE 7. Nu 8. Da 3.Nu
DOROHOI SCOLARE 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
Liceul Regina Maria 1. Da 4. Nu 5. Nu
Dorohoi - sectie CSS EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Nu 6. Da 7. Nu
1813 SPORTIVE 18/0 FOTBAL Limba română
LICEUL "REGINA MARIA" SPECIALITATE 7. Nu 8. Da 3.Nu
DOROHOI SCOLARE 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CLUBUL SPORTIV SCOLAR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Da 6. Nu 7. Nu
1384 SPORTIVE 2/0 VOLEI Limba română
SPECIALITATE 7. Nu 8. Nu 3.Nu
SCOLARE 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 32 / 207
CLUBUL SPORTIV SCOLAR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE Până la 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1383 SPORTIVE 18/0 VOLEI Limba română
SPECIALITATE 31.12.2020 7. Nu 8. Nu 3.Nu
SCOLARE 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CLUBUL SPORTIV SCOLAR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu AUTOAPARAR 6. Nu
BOTOŞANI CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Da 6. Nu E (ARTE 7. Nu
1385 SPORTIVE 2/0
SPECIALITATE 7. Nu 8. Nu MARTIALE, Limba română 3.Nu
SCOLARE 8. Nu
KARATE)
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CLUBUL SPORTIV SCOLAR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1382 SPORTIVE 18/0 FOTBAL Limba română
SPECIALITATE 7. Da 8. Nu 3.Nu
SCOLARE 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CLUBUL SPORTIV SCOLAR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1381 SPORTIVE 18/0 BASCHET Limba română
SPECIALITATE 7. Da 8. Nu 3.Nu
SCOLARE 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
Liceul cu Program Sportiv 1. Nu 4. Nu 5. Nu
Botoşani-sectie CSS EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu LUPTE 6. Nu
BOTOŞANI CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu (GRECO- 7. Nu
1205 SPORTIVE 9/0 Limba română
LICEUL CU PROGRAM SPECIALITATE 7. Da 8. Nu ROMANE, 3.Nu
SPORTIV BOTOSANI SCOLARE 8. Nu
LIBERE)
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV BOTOSANI EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE REZERVAT 2. Nu 5. Nu LUPTE 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
VOCATIONA SPORTIVA DE Până la 3. Nu 6. Nu (GRECO- 7. Nu
1203 SPECIALITATE 9/0 Limba română
L LICEAL 31.08.2021 7. Nu 8. Nu ROMANE, 3.Nu
LIBERE) 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
Liceul cu Program Sportiv 1. Da 4. Nu 5. Nu
Botoşani-sectie CSS EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1204 SPORTIVE 18/0 ATLETISM Limba română
LICEUL CU PROGRAM SPECIALITATE 7. Da 8. Nu 3.Nu
SPORTIV BOTOSANI SCOLARE 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 ROMA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2106 8/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"TEOFIL VALCU" HANESTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HĂNEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1574 7/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 33 / 207
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 ADĂŞENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ADĂŞENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1550 3/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 DINGENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DÂNGENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1516 6/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 DIMACHENI 1. Nu
DIMĂCHEN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1503 2/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE IORGA’’ 1. Nu
DERSCA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DERSCA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1492 5/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DAN IORDACHESCU’’ 1. Nu
HLIPICENI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HLIPICENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1989 7/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GRIGORE ANTIPA" 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1103 5/0 Limba română
PRIMAR 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"STEFAN CEL MARE SI 1. Nu
SFANT" VORONA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VORONA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1998 LICEAL 18/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 STAUCENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
STĂUCENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1976 8/0 Limba română
PRIMAR 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NATIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GRIGORE GHICA" 1. Nu
DOROHOI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2584 LICEAL 0/2 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 34 / 207
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 SULITA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
SULIŢA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2110 5/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "DEMOSTENE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BOTEZ" TRUŞEŞTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TRUŞEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2074 LICEAL 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 UNTENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
UNŢENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2475 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 RACHITI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
RĂCHIŢI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1934 5/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
COŢUŞCA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
COŢUŞCA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2595 LICEAL 9/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 CORLĂTENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CORLĂTENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1517 2/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CORDĂRENI 1. Nu
CORDĂREN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1486 3/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CÂNDEŞTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CÂNDEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1415 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"STEFAN CEL MARE" 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1877 11/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 35 / 207
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 BLÂNDEŞTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BLÂNDEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1794 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "DIMITRIE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
CANTEMIR" DARABANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DARABANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1705 LICEAL 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 DOBIRCENI 1. Nu
DOBÂRCEN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1923 6/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL PEDAGOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE IORGA" 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1047 LICEAL 12/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BUCECEA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BUCECEA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2675 LICEAL 9/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
11 BOTOSANI 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2628 7/0 Limba română
PRIMAR 31.08.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SEMINARUL TEOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LICEAL ORTODOX 1. ORTODOX
"SF.GHEORGHE" VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
BOTOSANI 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
2620 LICEAL 16/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPECIALA "SFANTUL 1. Nu
STELIAN" BOTOSANI Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2556 3/0 Limba română
PRIMAR planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.JUSTITIE
şcolarizare 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 RIPICENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
RIPICENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2459 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 36 / 207
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GH. POPOVICI’’ LOZNA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
LOZNA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2652 5/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
PROFESIONALA"GHEORG 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VLĂSINEŞTI HE BURAC" VLASINESTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2416 7/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IOAN CERNAT’’ HAVIRNA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HAVÂRNA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2487 8/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 LUNCA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
LUNCA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1775 8/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 RAUSENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
RĂUŞENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2266 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 ROMANESTI 1. Nu
ROMÂNEŞT VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2443 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MARIA ENESCU 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MIHĂILENI COSMOVICI’’ MIHAILENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2217 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 VACULESTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VĂCULEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2392 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 HILISEU-HORIA 1. Nu
HILIŞEU- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HORIA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2231 11/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 37 / 207
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 HUDESTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HUDEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2162 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI 1. Nu
DOROBANŢ CONSTANTINEANU" VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I DOROBANTI
EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2349 5/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CRISTEŞTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CRISTEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2332 11/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"TIBERIU CRUDU" 1. Nu
TUDORA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TUDORA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2302 10/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SPIRU HARET" DOROHOI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2662 3/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
3 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 CONCEŞTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CONCEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1598 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
2 BOTOSANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2636 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE POMPEIU" 1. Nu
BROSCĂUŢI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BROSCĂUŢI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1405 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 MANOLEASA 1. Nu
MANOLEAS VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
A EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1852 2/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 38 / 207
LICEUL"STEFAN D. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN’’ STEFANESTI 1. Nu
ŞTEFĂNEŞT VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1266 LICEAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE COMAN’’ 1. Nu
BRĂEŞTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BRĂEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1187 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"EPISCOP DOCTOR 1. Nu
PARTENIE CIOPRON’’ VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PĂLTINIŞ EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
PALTINIS GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
2284 4/0 7. Nu
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 DUMENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DUMENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1762 2/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SEMINARUL TEOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LICEAL ORTODOX 1. ORTODOX
"SF.IOAN IACOB" VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
DOROHOI 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1315 LICEAL 12/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI EMINESCU" 1. Nu
IPOTESTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
IPOTEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2190 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CĂLĂRAŞI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CĂLĂRAŞI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1469 7/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu
CORNERSTONE - FILIALA 1. Nu 5. Nu
ASOCIAŢIEI HOPE FOR 2. Nu 5. Nu
DOROHOI THE CHILDREN VACANT 6. Nu 6. Nu
EDUCATIE MUZICALA 3. Nu 2.Nu
INTERNATIONAL GIMNAZIU / INSPECTIE LA 7. Nu
1349 DOROHOI 4/0 7. Da 8. Nu Limba română
PRIMAR CLASA 3.Nu 8. Da
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAIL KOGALNICEANU" 1. Nu
DOROHOI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1335 3/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 39 / 207
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE ASACHI" 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1389 LICEAL 6/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
TODIRENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TODIRENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2039 LICEAL 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 DURNESTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DURNEŞTI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1963 8/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
12 BOTOSANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1155 10/0 Limba română
PRIMAR 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
7 BOTOSANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1056 16/0 Limba română
PRIMAR 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE BRANDZA" 1. Nu
VIIŞOARA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VIIŞOARA EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2249 3/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 SANTA MARE 1. Nu
SANTA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MARE EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1544 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SFANTA MARIA’’ 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1085 3/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "ALEXANDRU CEL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BUN’’ BOTOSANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1065 LICEAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 40 / 207
LICEUL "DIMITRIE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NEGREANU" BOTOSANI 1. Nu
Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1039 LICEAL 2/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ELENA RARES" 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1021 16/0 Limba română
PRIMAR 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
10 BOTOSANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1009 11/0 Limba română
PRIMAR 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
13 BOTOSANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1005 8/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SFANTUL NICOLAE" 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1217 4/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 VLADENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VLĂDENI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2126 10/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
GIMNAZIALA,,ACADEMICI 1. Nu
VÂRFU AN ALEXANDRU VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CÂMPULUI ZUB''VÂRFU CÂMPULUI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2530 GIMNAZIAL 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 UNTENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
UNŢENI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2477 GIMNAZIAL 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
PROFESIONALA"GHEORG 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VLĂSINEŞTI HE BURAC" VLASINESTI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2417 GIMNAZIAL 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 41 / 207
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 VACULESTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VĂCULEŞTI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2394 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"EPISCOP DOCTOR 1. Nu
PARTENIE CIOPRON’’ VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PĂLTINIŞ EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
PALTINIS 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
2285 GIMNAZIAL 4/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 ROMANESTI 1. Nu
ROMÂNEŞT VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2445 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CÂNDEŞTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CÂNDEŞTI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1416 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DAN IORDACHESCU’’ 1. Nu
HLIPICENI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HLIPICENI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1991 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SFANTA MARIA’’ 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1086 GIMNAZIAL 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 VLADENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VLĂDENI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2127 GIMNAZIAL 2/1 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 LUNCA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
LUNCA EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1776 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 SULITA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
SULIŢA EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2117 GIMNAZIAL 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 42 / 207
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 RAUSENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
RĂUŞENI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2267 GIMNAZIAL 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IOAN CERNAT’’ HAVIRNA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HAVÂRNA EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2488 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 RIPICENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
RIPICENI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2461 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CRISTEŞTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CRISTEŞTI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2343 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 LUNCA 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
LUNCA EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1777 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
31.08.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 COPĂLĂU 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
COPĂLĂU EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2383 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.2 TUDOR 1. Nu
TUDOR 2. Nu 5. Nu
VLADIMIRE VLADIMIRESCU-ALBEŞTI VACANT 6. Nu
EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
SCU 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2369 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 CONCEŞTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CONCEŞTI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1599 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"TIBERIU CRUDU" 1. Nu
TUDORA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TUDORA EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2305 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 43 / 207
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPECIALA "SFANTUL 1. Nu
STELIAN" BOTOSANI Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
BOTOŞANI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2555 GIMNAZIAL 3/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.JUSTITIE
şcolarizare 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 HILISEU-HORIA 1. Nu
HILIŞEU- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HORIA EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2232 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 GORBANESTI 1. Nu
GORBĂNEŞ VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1945 GIMNAZIAL 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION BOJOI" FLAMÂNZI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
FLAMÂNZI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2276 GIMNAZIAL 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 VORNICENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VORNICENI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2177 GIMNAZIAL 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"LEON DANAILA" 1. Nu
DARABANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DARABANI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1836 GIMNAZIAL 14/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ALEXANDRU IOAN CUZA" 1. Nu
DOROHOI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1379 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 PRAJENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PRĂJENI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1891 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 DUMENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DUMENI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1763 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 44 / 207
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI EMINESCU" 1. Nu
IPOTESTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
IPOTEŞTI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2192 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 CORLĂTENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CORLĂTENI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1519 GIMNAZIAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE IORGA’’ 1. Nu
DERSCA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DERSCA EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1494 GIMNAZIAL 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 ROMA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMA EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2109 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu
CORNERSTONE - FILIALA 1. Nu 5. Nu
ASOCIAŢIEI HOPE FOR 2. Nu 5. Nu
DOROHOI THE CHILDREN VACANT 6. Nu 6. Nu
EDUCATIE PLASTICA 3. Nu 2.Nu
INTERNATIONAL INSPECTIE LA 7. Nu
1351 DOROHOI
GIMNAZIAL 4/0 7. Da 8. Nu Limba română
CLASA 3.Nu 8. Da
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 DURNESTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DURNEŞTI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1964 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GRIGORE ANTIPA" 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1104 GIMNAZIAL 5/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
7 BOTOSANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1057 GIMNAZIAL 16/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE BRANDZA" 1. Nu
VIIŞOARA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VIIŞOARA EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2250 GIMNAZIAL 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 45 / 207
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
17 BOTOSANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1164 GIMNAZIAL 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SFANTUL NICOLAE" 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1221 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SFANTUL AP.ANDREI" 1. Nu
SMIRDAN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
SMÂRDAN EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1296 GIMNAZIAL 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"TEOFIL VALCU" HANESTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HĂNEŞTI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1578 GIMNAZIAL 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 ADĂŞENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ADĂŞENI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1555 GIMNAZIAL 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 SANTA MARE 1. Nu
SANTA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MARE EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1549 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"IOAN MURARIU’’ 1. Nu
CRISTINEŞ CRISTINESTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2036 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SPIRU HARET" DOROHOI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2664 GIMNAZIAL 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
2 BOTOSANI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2643 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 46 / 207
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 DOBIRCENI 1. Nu
DOBÂRCEN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1924 GIMNAZIAL 6/1 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 MILEANCA 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MILEANCA EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1902 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CĂLĂRAŞI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
CĂLĂRAŞI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1473 GIMNAZIAL 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE POMPEIU" 1. Nu
BROSCĂUŢI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BROSCĂUŢI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1407 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 DINGENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DÂNGENI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1518 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAIL KOGALNICEANU" 1. Nu
DOROHOI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1337 GIMNAZIAL 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"STEFAN CEL MARE" 1. Nu
BOTOSANI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1878 GIMNAZIAL 11/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 SAVENI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
SĂVENI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1866 GIMNAZIAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 ALBEŞTI 1. Nu
VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ALBEŞTI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1218 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 47 / 207
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE COMAN’’ 1. Nu
BRĂEŞTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BRĂEŞTI EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1194 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BUCECEA 1. Nu
EDUCATIE PLASTICA - VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BUCECEA 2.Nu
EDUCATIE VIZUALA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2676 LICEAL 9/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "DIMITRIE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NEGREANU" BOTOSANI 1. Nu
EDUCATIE PLASTICA - Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
EDUCATIE VIZUALA realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1040 LICEAL 2/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
PLOPENII MARI 1. Nu
PLOPENII EDUCATIE PLASTICA - VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
MARI EDUCATIE VIZUALA 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
2509 9/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"AL.VLAHUTA" 1. Nu
ŞENDRICE SENDRICENI EDUCATIE PLASTICA - VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NI EDUCATIE VIZUALA 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1610 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
COŢUŞCA 1. Nu
EDUCATIE PLASTICA - VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
COŢUŞCA 2.Nu
EDUCATIE VIZUALA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2596 LICEAL 9/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "DIMITRIE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
CANTEMIR" DARABANI 1. Nu
EDUCATIE PLASTICA - VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DARABANI 2.Nu
EDUCATIE VIZUALA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1706 LICEAL 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL"STEFAN D. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN’’ STEFANESTI 1. Nu
ŞTEFĂNEŞT EDUCATIE PLASTICA - VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
I EDUCATIE VIZUALA 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1267 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
TODIRENI 1. Nu
EDUCATIE PLASTICA - VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TODIRENI 2.Nu
EDUCATIE VIZUALA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2041 LICEAL 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 48 / 207
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"STEFAN CEL MARE SI 1. Nu
SFANT" VORONA EDUCATIE PLASTICA - VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
VORONA 2.Nu
EDUCATIE VIZUALA 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
2001 LICEAL 18/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "ALEXANDRU CEL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BUN’’ BOTOSANI 1. Nu
EDUCATIE PLASTICA - VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
EDUCATIE VIZUALA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1066 LICEAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE ASACHI" 1. Nu
BOTOSANI EDUCATIE PLASTICA - VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
EDUCATIE VIZUALA 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1390 LICEAL 9/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE BALCESCU" 1. Nu
NICOLAE FLAMÂNZI EDUCATIE PLASTICA - VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BĂLCESCU EDUCATIE VIZUALA 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1731 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEORETIC "DR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
MIHAI CIUCA" SAVENI 1. Nu
EDUCATIE PLASTICA - Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
SĂVENI 2.Nu
EDUCATIE VIZUALA realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2134 LICEAL 7/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTA "STEFAN 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN" BOTOSANI 1. Nu
EDUCATIE PLASTICA - VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
EDUCATIE VIZUALA 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1687 LICEAL 7/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "REGINA MARIA" 1. Nu 4. Nu 5. Nu
DOROHOI 1. Nu
EDUCATIE PLASTICA - Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
DOROHOI 2.Nu
EDUCATIE VIZUALA realizează 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1800 LICEAL 6/0 Limba română
planul de 7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL PEDAGOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"NICOLAE IORGA" 1. Nu
BOTOSANI EDUCATIE PLASTICA - VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BOTOŞANI 2.Nu
EDUCATIE VIZUALA 3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1048 LICEAL 9/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEORETIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ANASTASIE BASOTA" 1. Nu
POMÂRLA EDUCATIE PLASTICA - Dacă se VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
POMÂRLA 2.Nu
EDUCATIE VIZUALA realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2406 LICEAL 5/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 49 / 207
SEMINARUL TEOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LICEAL ORTODOX 1. ORTODOX
EDUCATIE PLASTICA - 2. Nu 5. Nu
DOROHOI "SF.IOAN IACOB" VACANT 6. Nu
DOROHOI
EDUCATIE VIZUALA - 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1316 LICEAL EDUCATIE ARTISTICA 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
SEMINARUL TEOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LICEAL ORTODOX 1. ORTODOX
EDUCATIE PLASTICA - 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI "SF.GHEORGHE" VACANT 6. Nu
BOTOSANI
EDUCATIE VIZUALA - 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2618 LICEAL EDUCATIE ARTISTICA 15/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CORDĂRENI 1. Nu
CORDĂREN EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
VACANT 6. Nu
I TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1487 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 VORNICENI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
VORNICENI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2176 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"TEOFIL VALCU" HANESTI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
HĂNEŞTI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1576 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 7/3 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 ADĂŞENI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
ADĂŞENI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1553 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 MITOC 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
MITOC VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1913 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 UNTENI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
UNŢENI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2476 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 VACULESTI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
VĂCULEŞTI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2393 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 50 / 207
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 RIPICENI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
RIPICENI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2460 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI 1. Nu
DOROBANŢ EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
CONSTANTINEANU" VACANT 6. Nu
I DOROBANTI
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2350 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 ROMANESTI 1. Nu
ROMÂNEŞT EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
VACANT 6. Nu
I TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2444 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION BOJOI" FLAMÂNZI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
FLAMÂNZI REZERVAT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2275 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 9/0 Limba română
09.01.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA PROFESIONALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPECIALA "SFANTUL 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI STELIAN" BOTOSANI Dacă se VACANT 6. Da
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2554 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 2/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.JUSTITIE
şcolarizare 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"TIBERIU CRUDU" 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
TUDORA TUDORA REZERVAT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2304 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 4/0 Limba română
09.01.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"AL.VLAHUTA" 1. Nu
ŞENDRICE EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
SENDRICENI VACANT 6. Nu
NI TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1611 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SPIRU HARET" DOROHOI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
DOROHOI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2663 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
3 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
2 BOTOSANI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2637 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 51 / 207
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE POMPEIU" 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BROSCĂUŢI BROSCĂUŢI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1406 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 SAVENI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
SĂVENI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1865 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTA "STEFAN 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN" BOTOSANI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1688 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 4/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL"STEFAN D. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
LUCHIAN’’ STEFANESTI 1. Nu
ŞTEFĂNEŞT EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
REZERVAT 6. Nu
I TEHNOLOGICA SI 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1268 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 4/0 Limba română
31.08.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"OCTAV BĂNCILĂ" CORNI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
CORNI Dacă se VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
realizează 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2361 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 4/0 Limba română
planul de 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
şcolarizare 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"TIBERIU CRUDU" 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
TUDORA TUDORA VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2303 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 LUNCA 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
LUNCA VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1778 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI EMINESCU" 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
IPOTEŞTI IPOTESTI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2191 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 CĂLĂRAŞI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
CĂLĂRAŞI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1471 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 52 / 207
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 ROMA 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
ROMA VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2108 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu
CORNERSTONE - FILIALA 1. Nu 5. Nu
ASOCIAŢIEI HOPE FOR EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
DOROHOI THE CHILDREN VACANT 6. Nu 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 3. Nu 2.Nu
INTERNATIONAL INSPECTIE LA 7. Nu
1350 DOROHOI
GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 4/0 7. Da 8. Nu Limba română
CLASA 3.Nu 8. Da
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NATIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAI EMINESCU" 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI BOTOSANI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1092 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MARIA ENESCU 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
MIHĂILENI COSMOVICI’’ MIHAILENI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2218 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
12 BOTOSANI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1156 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 6/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NR.1 AVRĂMENI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
AVRĂMENI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1245 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 11/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEORETIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GRIGORE ANTIPA" 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI BOTOSANI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1358 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 4/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 SULITA 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
SULIŢA VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2113 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 SANTA MARE 1. Nu
SANTA EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
VACANT 6. Nu
MARE TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1547 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 53 / 207
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 STIUBIENI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
ŞTIUBIENI REZERVAT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2068 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 5/0 Limba română
31.08.2021 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
TODIRENI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
TODIRENI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2042 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 STAUCENI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
STĂUCENI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1977 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 8/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIHAIL KOGALNICEANU" 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
DOROHOI DOROHOI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1336 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SFANTUL NICOLAE" 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI BOTOSANI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1219 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ALEXANDRU IOAN CUZA" 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
DOROHOI DOROHOI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Da INSPECTIE LA 7. Nu
1372 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 8/0 Limba română
7. Nu 8. Da CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEORETIC "DR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
MIHAI CIUCA" SAVENI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
SĂVENI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2136 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 SULITA 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
SULIŢA REZERVAT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
Până la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2115 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 3/0 Limba română
31.08.2021. 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
11 BOTOSANI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BOTOŞANI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2629 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 13/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 54 / 207
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. Nu 4. Nu 5. Nu
1 PRAJENI 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
PRĂJENI VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1890 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 8/2 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
BUCECEA TOR PENTRU 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PRESCOLAR/PROFESO VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
BUCECEA 2.Nu
R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
2669 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
NR.1 COPĂLĂU TOR PENTRU 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PRESCOLAR/PROFESO VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
COPĂLĂU 2.Nu
R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
2378 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
COŢUŞCA TOR PENTRU 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PRESCOLAR/PROFESO VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
COŢUŞCA Dacă se
R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
realizează 7. Nu
2588 PRESCOLAR 25/0
INVATAMANTUL planul de CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA şcolarizare 8. Nu
ROMANA) 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
COŢUŞCA TOR PENTRU 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PRESCOLAR/PROFESO VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
COŢUŞCA 2.Nu
R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
2587 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 2 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
BUCECEA TOR PENTRU 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PRESCOLAR/PROFESO VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
BUCECEA 2.Nu
R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
2668 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu

Pagina 55 / 207
SCOALA GIMNAZIALA EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
"ARISTOTEL CRISMARU’’ TOR PENTRU
DRAGUSENI 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
DRĂGUŞEN PRESCOLAR/PROFESO VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
I R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2644 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu

9. Nu
SCOALA GIMNAZIALA NR. EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
1 RAUSENI TOR PENTRU 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PRESCOLAR/PROFESO VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
RĂUŞENI 2.Nu
R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
2260 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
PLOPENII MARI TOR PENTRU 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PLOPENII PRESCOLAR/PROFESO VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
MARI R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2497 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
PLOPENII MARI TOR PENTRU 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PLOPENII PRESCOLAR/PROFESO VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
MARI R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2496 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
PLOPENII MARI TOR PENTRU 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PLOPENII PRESCOLAR/PROFESO VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
MARI R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2495 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
PLOPENII MARI TOR PENTRU 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PLOPENII PRESCOLAR/PROFESO VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
MARI R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2494 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 3 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu

9. Nu

Pagina 56 / 207
LICEUL TEORETIC EDUCATOARE/INSTITU