Sunteți pe pagina 1din 2

ProiectulCRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

Activitate 1.3.2. Proiectarea unei programe de opțional


La alegere:

 Elaborați un set coerent de competențe generale, competențe specifice și activități de


învățare asociate care ar putea sta la baza unei propunere de programă de opțional
pentru învățământul primar, în acord cu modelului curent de proiectare.

SAU

 Comparați modelul de proiectare al unei programe școlare pentru o disciplină


opțională cu actualul model de proiectare utilizat în învățământul primar, evidențiind
aspectele convergente și divergente cu acesta.

Comparând modelul de proiectare al unei programe școlare pentru o disciplină


opțională cu actualul model de proiectare evidențiem următoarele aspecte:

Modelul vechi de realizare al programei de opțional

         Argument : Reunea consideraţii referitoare la necesitatea, utilitatea şi relevanţa


opţionalului propus, din perspectiva unor finalităţi educaţionale generale, a nevoilor
educaţionale ale elevilor, ale comunităţii locale etc.

        Obiective de referinţă: Erau formulate după modelul celor din programele şcolare
naţionale elaborate pentru disciplinele obligatorii (din trunchiul comun), însă nu trebuia să fie
reluări ale acestora. Pentru un opţional de o oră pe săptămână, se recomanda să se definească
minimum 5-6 obiective de referinţă.

         Conţinuturi:  Cuprindeau informaţiile, unităţile şi subunităţile de conţinut, pe care


opţionalul le propunea ca bază de operare, ca mijloace pentru formarea capacităţilor vizate de
obiective. . Componente: unităţile de învăţare, temele aferente fiecărei unităţi de învăţare,
numărul de ore alocat fiecărei unităţi de învăţare, la finalul unei unităţi de învăţare există oră
de evaluare

      Modalităţi de evaluare: Erau menționate tipurile de probe care se potrivesc


opţionalului propus: probe orale, probe scrise, probe practice, referate, proiecte,
        Bibliografia: Listă cu resurse bibliografice care pot fi consultate de către elevi;
resursele folosite de propunător pentru întocmirea opţionalului.

Modelul nou de realizare al programei de opțional 

Notă de prezentare: precizează statutul disciplinei de studiu, face trimiteri la


contribuţia disciplinei la profilul de formare al absolventului, motivează cursul propus

Competențe generale: categorii de operare definitorii pentru disciplina/ problematica/


tematica abordată.

Competențe specifice: derivă din cele generale și definesc un rezultat aşteptat al


învățării care poate fi performat şi verificat. Vor fi formulate după modelul celor din
programele şcolare pentru disciplinele de trunchi comun, dar nu vor fi reluări ale acestora.

Activități de învățare: reprezintă sarcini de lucru prin care se dezvoltă competenţele


specifice la elevi.

Elemente de conținut: Conținuturile includ acele aspecte care oferă baza de operare
pentru formarea competențelor. Ca şi în cazul programelor disciplinelor de trunchi comun,
conţinuturile incluse în opţional nu sunt un scop în sine, ci mijloace informaţionale pentru
formarea competențelor.

Sugestii metodologice recomandări referitoare la strategiile didactice, tipuri de exerciții,


precum şi modalităţi de evaluare; fac trimitere la o diversitate de contexte de învăţare.

Bibliografia: însoțește lista de conţinuturi, include lucrări de referință

Programa  disciplinei opţionale ,,Campionii cunoașterii ” , la clasa a IV-a, a fost realizată


după modelul nou de proiectare .

Concluzii:

1. Argumentul a devenit notă de prezentare.


2. Am introdus competențele generale.
3.Obiectivele de referință  devin competențe specifice,
4. Am introdus sugestiile metodologice
5. Se pune pe formarea de competențe, nu pe acumularea de informații.