Sunteți pe pagina 1din 2

Metoda euristica

Sinectica este o metodă interactivă. Liderul enunţă o problemă, o persoană rezumă


ceea ce a înţeles şi face o analiză succintă. Fiecare formulează apoi soluţii. Tehnica panel este
o schematizare a metodei Gordon, în cadrul căreia două grupuri de specialişti

Managementul prin obiective nu este numai o tehnică de evaluare a performanţelor şi


o metodă de motivare, ci şi un sistem managerial ce integrează sistematic multe activităţi,
pentru a realiza eficient obiectivele organizaţiei. Ca abordare practică a fost introdusă în anii
50, după lucrarea lui Druker, „The practice of management”. Are la bază valorile
comportamentului în relaţiile interumane, care promovează respectul pentru atitudinile
pozitive, participarea, creativitatea oamenilor în cadrul organizaţiei. Caracteristicile sale sunt:

implicarea managementului de vârf în stabilirea obiectivelor, pentru că e mai uşor pentru


angajaţi să se implice într-un proiect susţinut de cei de susparticiparea tuturor nivelurilor de
management în procesul de stabilire a obiectivelorcontrolul frecvent al performanţelor şi
evaluarea pe baza rezultatelor obţinute. Se acordă o mare importanţă feedback-ului.

Libertatea mare în alegerea metodelor prin care să fie îndeplinite obiectivele.

Procesul managementului prin obiective cuprinde mai multe faze: pregătirea (sunt
formulate premisele stabilirii obiectivelor), stabilirea obiectivelor (formularea şi
dimensionarea lor în funcţie de premise şi stabilirea standardelor), execuţia şi evaluarea
( aprecierea performanţelor şi acordarea recompenselor). Premisele pot fi externe (date de
mediul politic, social, tehnologic, economic, de cererea pe piaţa produsului şi de factorul
piaţă- amplasare, forţa de muncă, materii prime şi materiale) şi interne (investiţii, strategii,
programe, politici).

Obiectivele se stabilesc în urma discuţiei cu subalternii şi ele trebuie să fie verificabile, de


obicei exprimate în termeni cantitativi. Trebuie de asemenea precizat termenul de realizare.

Avantajele acestei tehnici sunt: un management mai bun, realismul obiectivelor,


clarificarea organizării şi a rolului structurii organizatorice, implicarea personalului inclusiv în
stabilirea obiectivelor, un control eficace.
Dezavantajele apar atunci când managerii nu cunosc obiectivele sau acestea nu sunt
bine definite, iar obiectivele pe termen scurt se confundă cu cele pe termen lung. Apare riscul
inflexibilităţii şi tendinţa de a folosi obiective cantitative acolo unde nu este neapărat nevoie