Sunteți pe pagina 1din 2

Profilul de formare, prezentat părinților

În cadrul procesului de formare a elevului începând cu clasa pregătitoare și până la clasa a IV-a
învățătorul este cel care organizează învățarea și ghidează elevul spre formarea competențelor care îl
ajută să se integreze în viața reală.
Pentru ca procesul acesta să fie unul încununat de succes, învățătorul trebuie să aibă ca punct
de reper răspunsurile la următoarele întrebări:
 Care este rolul școlii în dezvoltarea capacității de autocunoaștere al absolventului de clasa a
IV-a?
 Care ar fi acele competențe ce trebuiesc formate?
 Care ar trebui să ponderea recomandabilă între cunoștințele teoretice și cele practice pe care să
le asimileze un absolvent de ciclu primar?

În momentul în care avem răspunsurile la aceste întrebări vom putea, nu doar să transmitem
informații copiilor, ci, să creem o motivație corespunzătoare atât pentru copii cât și pe părinți.

De multe ori așteptările participanților la actul educațional sunt foarte diferite de finalitățile
învățământului primar tocmai pentru că nu au fost informați cu privire la acest lucru.
De aceea, la începutul clasei pregătitoare, învățătorul va prezenta părinților țintele pe care
trebuie să le atingă elevii adică ”bagajul” de cunoștințe, valori, deprinderi, abilități cu care elevul va
pleca spre clasa a V-a.
Astfel, în prima sedință cu părinții elevilor de clasa pregătitoare voi face un brainstorming
pentru a afla care sunt asteptările lor cu privire ceea trebui să știe copilul său la finalul ciclului primar
după care le voi prezenta profilul absolventului de clasa a IV-a, structurat pe cele 8 competențe cheie,
competențe care nu se dezvoltă izolat ci prin intermediul tuturor disciplinelor.
În formarea  competenţei de comunicare în limba română se va porni gradual de la
învățarea sunetelor și literelor, a scrisului cu litere mari de tipar (la clasa pregătitoare) și continuând
cu scrisul de mână(la clasa I), apoi vor învăța să-și exprime gândurile, sentimentele, ideile, să-si
exprime argumentat punctele de vedere, să inițieze și să participe la dialoguri, să descifreze mesaje
simple.
Competențele matematice și competențele de bază în științe și tehnologii se vor materializa
în citirea și scrierea numerelor, în utilizarea celor patru operații matematice în context variate,
rezolvarea de probleme, însușirea unor algortmi de lucru pe care îi vor utiliza pe tot parcursul vieții și
întelegerea unor fenomene despre mediul înconjurător și protejarea acestuia; insușirea unor reguli de
igienă personală; protejarea propriei vieți.
Competența în limba străină presupune ca elevii să învețe cuvinte pentru a descifra mesaje
orale/scrise simple, să le foloseasca pentru a comunica în cadrul jocurilor, în conversații simple
adaptate nivelului de vârstă.
Competența digitală presupune ca elevii să folosească dispozitive precum calculatorul, tableta
pentru a căuta informații, pentru a realiza materiale simple în cadrul anumitor proiecte.
A învăța să înveți este poate cea mai importantă competență în procesul de formare a
absolventului. Aceasta presupune ca elevul să identifice și să clarifice elementele pe care le presupune
o sarcina de lucru, să formuleze întrebări atunci când are neclarități în rezolvarea unei sarcini, să facă
corelații cu cunoștințele anterioare, să fie capabil să se autoevalueze. Nu in ultimul rând, vor descoperi
modalități individuale de organizare a învățării.
Competențe sociale și civice: elevii vor pune în practică norme elementare de conduită; vor
emite și vor respecta reguli de comportament în grupul clasei, în famile, în școală, în societate; își vor
asuma roluri și vor participa la acțiuni în contexte variate; vor colabora cu ceilalți pentru ducerea la
îndeplinire a anumitor sarcini; vor respecta diversitatea religioasă, etnică, culturală.
Spirit de inițiativă și antreprenoriat: vor manifesta interes și curiozitate pentru realizarea
unor sarcini noi; vor găsi posibilități de valorificare a produselor muncii lor; implicarea în activități
care presupun inițiativă, imaginație, hotărâre, creativitate, colaborare; descoperirea oportunităților
care să le asigure succesul în anumite domenii.
Sensibilizarea şi exprimarea culturală se vor forma gradat va începe cu recunoaşterea
unor elemente ale contextului cultural local, apoi ale patrimoniului național şi .universal prin
participarea la proiecte, activități cultural- artistice organizate la nivel de școală, de comunitate si chiar
la nivel national. De asemenea,vor realiza lucrări simple exersând diverse forme de expresivitate, vor
organiza expoziții, vor vizita expoziții.

Înarmați cu aceste competențe, elevii se vor adapta flexibil și rapid si vor face față cu usurință
provocarilor unei societăți mereu în schimbare.
Asigur părinții de sprijinul meu, de faptul că fiecare va fi motivat să evolueze în ritm propriu.

S-ar putea să vă placă și