Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 1.2.

Posibilitatea de a propune o disciplină opțională reprezintă șansa care ni se oferă de a adapta


curriculumul la particularitățile și dorințele elevilor prin implicarea tuturor celor interesați elevi,
părinți, învățător.
Disciplinele opționale trebuie să ofere elevilor oportunități pentru valorificarea la maximum a
potențialului personal al acestora precum și să contribuie la diversificarea experiențelor necesare
dezvoltării personale, intelectuale și să tină cont și de specificul local.
Așadar, înainte de a elabora oferta de opțional va trebui să fac un ”inventar” al acestor nevoi,
și o listă cu resurselor necesare.
La clasa a IV-a, fiind un colectiv pe care îl cunoști deja foarte bine, oferta de opționale se
poate realiza pe baza experiențelor cotidiene tinând cont de interesele, aptitudinile elevilor dar și de
propriile mele abilități, aptitudini și competențe, de resursele necesare.
Având în vedere cele prezentate mai sus, discut oferta în cadrul unei întâlniri comune(părinți-
elevi-învățător), în semestrul al II-lea al anului anterior de studiu.
Părinții vor fi informați cu privire la ceea ce aduc nou aceste opționale, ce zone deficitare ale
curriculumului obligatoriu își propun să acopere, maniera de abordare a activităților și nu în ultimul
rând, a finalităților propuse, evident și utilitatea lor practică.
Părinții și elevii își vor exprima opiniile, se va selecta acel opțional preferat de cei mai mulți
elevi și părinți în urma supunerii la vot. Se va încheia un proces verbal în baza căruia se va constitui
portofoliul optionalului ce va fi supus spre aprobare în cadrul Consiliului profesoral, Consiliului de
Administrație și ISJ.
La clasa pregătitoare, voi face vizite la grădiniță, voi încheia parteneriate cu grupa mare
încercând în timpul activităților extrașcolare comune să imi dau seama care sunt interesele
preșcolarilor. Pe baza observațiilor făcute voi realiza pliante cuprinzând oferta de opționale prin care
părinții vor fi informați cu privire la ceea ce aduc nou aceste opționale, la finalitățile propuse. În urma
analizării ofertei, voi participa la o sedință a grupei mare, părinții vor alege opționalul, se va încheia
procesul verbal si il voi propune spre avizare în CP, CA, ISJ.

Oferte de opțional:
Clasa a IV- ”Pe aripile cuvintelor”, ” Gardienii mediului”

Clasa pregătitoare: ”Micul pieton”, ”Cufărul cu povești”


Notă de prezentare

Parcurgând această disciplină opțională, imi propun să-i determin pe elevi să descopere
frumusețea cuvintelor, să le dezvolt dragostea pentru limba română și gustul pentru
lectură,imaginația creatoare, în condițiile în care elevii abandonează lectura și jocurile în aer liber în
favoarea televizorului sau a calculatorului. De asemenea, acest opțional își propune să acopere zone
deficitare ale curriculumului obligatoriu prin lucru pe texte literare, preponderent din literatura
română, din literatura populară care în ultima vreme apar din ce în ce în ce mai puțin în manualele de
limba și literatura română.
Literatura, arta cuvântului, este cea care îi oferă copilului un întreg univers de cunoaștere, de
gândire, de emoție și trăire.
Metodele folosite vor fi atractive, preponderent sub formă de joc ceea ce va face ca elevii să
participe cu plăcere la activități.

Gardienii mediului

Notă de prezentare

Acest opțional a apărut ca urmare a derulării în școala noastră a unui proiect educațional cu
titlul ”Împreună pentru un mediu curat” când am aflat de la copii că ei îsi doresc să se implice, să
cunoască mai multe despre mediul înconjurător dar incă nu au deprinderele necesare de a investiga, de
a cerceta și de a interpreta datele.
Prin opționalul ”Gardienii mediului” mi-am propus să formez la elevi capacitatea de
investigare, de înțelegere, deprinderile necesare ocrotirii a mediului înconjurător, capacitatea de a
înțelege tainele naturii, să recunoască efectele pe care actiunile oamenilor le au asupra mediului
înconjurător.
Temele propuse presupun implicarea activă a elevilor, acțiunea practică și directă asupra
mediului înconjurător precum și valorificarea tuturor experiențelor de viață ale elevilor.
Prin activitățile propuse vor învăța să ocrotească natura, să îngrijească plante, să ocrotească
animalele, să se implice în acțiuni de constientizare a celorlalți despre efectele acțiunilor noastre
asupra mediului.

Clasa pregătitoare

Micul pieton

Notă de prezentare

Fiind în mediul rural majoritatea elevilor se deplaseaza singuri către scoală, deci sunt pietoni.
În această calitate, ei sunt puși în situația de a traversa străzi care de multe ori nu sunt semnalizate,
străzi mai mult sau mai puțin circulate. De asemenea, copiii noștri petrec timp jucându-se cu alți copii
afară, mergând cu bicicleta, cu rolele etc.
Așadar, educația rutieră trebuie să ocupe un loc aparte în educația elevilor din învățământul
primar. Acest opțional își propune să formeze la elevi comportamente și deprinderi preventive.
Temele abordate au un caracter explorator și practic-aplicativ și conduc elevii către identificarea
riscurilor, a pericolelor la care sunt supuși prin nerespectarea regulilor de circulație pe drumurile
publice.
Pe parcursul activităților practice elevii vor face cunostință cu agenții Poliției Rutiere și vor
afla pe unde au voie să traverseze, semnificația unor indicatoare, despre rolul agentului de poliție
rutiră, vor simula diferite situații prin joc de rol, activități experențiale.

Cufărul cu povești

Notă de prezentare

Pentru elevii mici, poveștile reprezintă cadru prielnic de formare a unor atitudini, abilități, a
unor comportamente prosociale și în același timp au meritul de a duce în prim plan situații, experințe
similare cu cele din viața de zi cu zi a acestora, într-o manieră plăcută in care personajele pot fi
animale, plante sau copii. Prin acest opțional îmi propun să ofer elevilor, cu ajutorul poveștilor,
modele de comportament, efecte ale comportamentului nostru asupra celorlalți, exemple de trăiri,
emoții, adecvate diverselor situații.

https://prezi.com/p/lw1xb3q9ssmh/prezentare/