Sunteți pe pagina 1din 2

Grila x Electronica Digitală varianta on -line

16.05.2020
Data:………………….
AIA 2.2B
Grupa: ……………..
Maria-Afrem Silviu-Cristinel
Nume si prenume : ……………………………………................
7. Aveți 3 inductori cu valorile: L1= 20nH, L2=50nH
1. Un semnal numeric periodic, are frecventa f= si L3= 0.1mH. Dacă cei 3 inductori se conectează in
1MHz. Care este valoarea aproximativă a perioadei, paralel, inductanța echivalentă va fi:
exprimată in nsec: ☐ 175nH
☐ 10 nsec ☐ 15nH
☐ 100 nsec ☐ 12.5nH
☐ 100 psec ☐ 0.125mH
☐ 1000 nsec

2. Un semnal numeric periodic, are perioada T=1usec. 8. Pentru un capacitor (condensator) plan oarecare,
Care este valoarea aproximativă a frecventei, capacitatea este proporțională cu:
exprimată in MHz: ☐ distanța intre armături
☐ 1 MHz ☐ suprafața armăturilor
☐ 10 MHz ☐ rezistența armăturilor
☐ 0.1 MHz ☐ curentul prin armături
☐ 1 kHz
9. Marginile de zgomot de curent continuu, pentru o
3. La bornele unei surse ideale de tensiune continuă familie de circuite integrate numerice, depind si de
V=+5V se conectează doi rezistori R1=500 Ohmi si R2= valoarea:
1000 Ohmi, conectaţi (legaţi) la rândul lor in paralel. ☐ tensiunii de alimentare
Care este curentul I2 prin rezistorul R2? ☐ timpului de propagare
☐ cca. 5A ☐ curentului de ieșire
☐ cca. 50mA ☐ curentului de alimentare
☐ cca. 500mA
☐ cca. 5mA 10. Care din următoarele porţi, ar putea să fie utilizate
ca un inversor, prin conectarea intrărilor „neutilizate” in
4. Cât este impedanța, exprimata in Ohmi, a unui „1” (H):
inductor ideal cu L= 100mH, la frecvenţa f=500Hz ? ☐ NOR4
☐ cca. 0.31 kOhmi ☐ AND4
☐ cca. 62 Ohmi ☐ OR4
☐ cca. 3100 kOhmi ☐ NAND4
☐ cca. 131 Ohmi
11. Care din următoarele porţi componente pot fi
5. La bornele unei surse ideale de tensiune continuă utilizate (doar ele!) la realizarea unei porţi NOR6:
V=+12V se conectează doi rezistori R1=5.6 kOhmi si ☐ OR3, OR3, NOR2
R2= 6.4 kOhmi, conectați la rândul lor in serie. Care este ☐ NOR3, NOR3, OR2
căderea de tensiune la bornele rezistorului R1 ? ☐ NOR3, NOR3, NOR3
☐ cca. 2.5V
☐ cca. 7V 12. Care ar fi numărul minim de terminale (borne) pe
☐ cca. 0.7V care ar trebui să-l aibă o poartă NOR4 ca să fie
☐ cca. 2.7V utilizabilă practic:
☐ 7
6. Cât este puterea disipată P (exprimată in mW) de un ☐ 4
rezistor ideal R=330 Ohm, care are la borne o tensiune ☐ 6
continuă V=3.3V ?
☐ 3.3 mW
☐ 330 mW 13. Care din următoarele nu afectează caracteristica
☐ 33 mW statică de transfer a unui circuit numeric:
☐ 25 mW ☐ tensiunea de alimentare
☐ viteza de variație a semnalului
☐ fan-out-ul
☐ temperatura

Grila este de tipul cu un singur răspuns corect (al cărui checkbox care se va marca/bifa !). Punctaj maxim: 25
întrebări x 0.4pcte =10. Un răspuns incorect duce la depunctare cu 0.1 pcte. Marcarea a mai mult de un răspuns este
echivalenta cu un răspuns incorect
14. Care din următoarele perechi de tensiuni ar 22. Un circuit de memorie este descris ca având
reprezenta nivele logice de intrare valide („0”, L si „1”, dimensiunea de 4096 de cuvinte de 32 de biţi.
H) o poartă alimentată la Vcc=5V si descrisă ca având Capacitatea sa totală exprimată in octeţi (Bytes) este: :
intrarea compatibilă TTL: ☐ 32 Kocteţi
☐ VIL=1.2V si VIH=3.2V ☐ 16 Kocteţi
☐ VIL=0.2V si VIH=3.2V ☐ 2 Kocteţi
☐ VIL=0.8V si VIH=2.5V ☐ 2 Mocteţi
Comentați pe scurt.
15. Timpii de creştere (rise), respectiv de cădere (fall),
pentru o formă de undă, se măsoară faţă de amplitudinea
impulsului:
☐ între 25% si 75%
☐ între 0% si 100%
23. Un capacitor de decuplare a alimentării unui circuit
☐ între 50% si 50%
integrat numeric se conectează fată de bornele de
☐ între 10% si 90% alimentare ale acestui circuit (si desenați cum se
conectează!):
16. Două sau mai multe ieşiri de porţi cu ieşire de tip ☐ In serie
tri-state se pot conecta (lega) împreună dacă:
☐ In paralel
☐ tensiunea de alimentare a porţilor este aceiași
☐ Transversal
☐ toate ieşirile sunt active in acelaşi timp
☐ Longitudinal
☐ la un moment dat doar o ieşire este activă

17. Avem mai multe porţi NAND2 de tip cu colector in 24. Completați tabela de adevăr a următorului circuit
gol, ale căror ieşiri sunt legate împreună. Funcţia logică (buffer) cu ieșire de tip tri-state (cu valori H, L, X, Hi-
realizată prin aceasta cablare este: Z).
☐ un OR cablat la nivelul ieșirilor
☐ un AND cablat la nivelul ieșirilor
☐ un AND cablat la nivelul intrărilor A Y
18. O poartă cu intrare de tip trigger Schmitt are:
☐ 1 tensiune de prag, variabilă
☐ 3 tensiuni de prag diferite E
☐ 2 tensiuni de prag diferite
A E Y
19. Un CBB de tip D cu comutare pe front diferă de unul L H L

de tip D - latch si prin: H H H

☐ numărul de intrări si respectiv ieşiri X L Hi-Z

☐ doar momentul de timp la care informația este


25. Completați tabela de adevăr a următorului circuit
transferată la ieşire logic (cu valori H, L)- vezi reprezentări logice
☐ momentul de timp la care informația este memorată echivalente.
si respectiv transferată la ieșire

20. Pentru a realiza o comunicație serială RS-232


unidirecțională intre două sisteme numerice avem
nevoie de minim:
☐ 4 fire
☐ 2 fire
☐ 3 fire
A B Y
L L H
21. Câte cuvinte de date pot fi adresate pentru un circuit
L H L
de memorie SRAM cu interfață paralela având o
H L H
magistrală de adrese formată din 16 linii (A0..A15):
H H H
☐ 128 kcuvinte
☐ 64 kcuvinte
☐ 256 kcuvinte
☐ 32 kcuvinte

Grila este de tipul cu un singur răspuns corect (al cărui checkbox care se va marca/bifa !). Punctaj maxim: 25
întrebări x 0.4puncte =10. Nici un răspuns bifat la o întrebare aduce 0 puncte. Bifarea unui răspuns incorect duce la
depunctare cu 0.1 puncte. Marcarea a mai mult de un răspuns este echivalenta cu un răspuns incorect.