Sunteți pe pagina 1din 29

DOMENIUL : ECONOMIC

CALIFICAREA: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE

NIVEL 4

COORDONATOR: ÎNTOCMIT:

1
TEMA:
PLANUL DE AFACERI – INSTRUMENT
MANAGERIAL

2
CUPRINS

Plan de afaceri: ARGUMENT……………………………………………………………. 4

Capitolul I: Rolul și importanța planului de afaceri………...………………5

1.1 Definirea planului de afaceri……………………………..…...…5


1.2 Funcţiile planului de afaceri…………………………………......6
1.3 Puncte de sprijin în întocmirea planului de afaceri……………...7
Capitolul II: Structura planului de afaceri………………………………...9
2.1 Elemente de structură a planului de afaceri…………………..9
2.2 Descierea companiei (viziune, misiune, istoric)……………..10
2.3 Prezetarea produsului………………………………………….13
2.4 Descrierea pieței……………………………………………......14
2.5 Planul de marketing………………………………………….…16
2.6 Planul de management…...……………………………….…….17
2.7 Planul financiar…………………...…………………….………18
2.8 Anexe………………………………………………….………..18

Capitolul III: Studiu de caz – PLANUL DE AFACERI LA I.I. PANAIT


ION………………………………………………………………………….. 19
3.1 Prezentarea afacerii…………………………………………....19
3.2 Descrierea afacerii………………………………………….…..22

Biblografie……………………………………………………………………29

3
ARGUMENT

Deși managementul eficient începe întotdeauna cu planificarea, majoritatea


antreprenorilor ignoră necesitatea elaborării unui plan de afaceri sau îi acordă o importanță
minoră. Este foarte redus numărul întreprinderilor mici, ce dispun de un plan de afaceri.

Incertitudinea și instabilitatea economică, dependența mare de mediul extern, lipsa de


resurse și cunoștințe creează mari dificultăți în realizarea obiectivelor propuse în plan și
provoacă o atitudine sceptică a antreprenorilor față de planul de afaceri în special, și de
planificare, în general.

Cu toate acestea, studiile experților economici au demonstrat că una din cauzele


importante ale nivelului scăzut de supraviețuire a întreprinderilor micului business este lipsa
unor planuri strategice, care ar permite coordonarea activității și alocarea eficientă a
resurselor disponibile. De aceea, este foarte important ca planul de afaceri dintr-un
document formal, să devină un instrument managerial, care poate fi utilizat de antreprenor
pentru evaluarea situației curente și determinarea etapelor și resurselor necesare, pentru
realizarea cu succes a obiectivelor și scopurilor fixate.

Am încercat în lucrarea de față„Planul de afaceri-instrument managerial” să prezint


importanța întocmirii unui plan de afaceri, chiar și pentru o inițiativă de o valoare mai mică,
respectiv o Întreprindere Individuală, într-un domeniu, care în zonă chiar are șanse de
reușită și de dezvoltare, servicii de reparații auto.

Lucrarea conține trei capitole. Primul prezintă rolul și importanța unui plan de
afaceri, în ideea în care ar tebui folosit ca instrument de planificare și orientare a afacerii și
nu doar de un formular scris care să fie păstrat în sertar.
În capitolul al doilea am prezentat concepte despre structura unui plan de afaceri,
principalele componente pe care un antreprenor trebuie să le aibă în vedere, atucnci când
dorește să își planifice o nouă afacere, sau când dorește dezvoltarea acesteia, realizarea de
noi investiții, atragerea de noi surse de finanțare, implementarea de proiecte de investiții. E
drept, structura unui plan de afaceri este flexibilă și depinde de domeniul și specificul
afacerii, de mărimea acesteia, dar mai ales de viziunea antreprenorului.
Ultimul capitol este un studiu de caz Planul de afaceri al II Panait Ion, o planificare
pentru inițierea unei afaceri pentru servicii de reparații auto din zonă.

4
CAPITOLUL I: ROLUL ȘI IMPORTANTĂ PLANULUI DE AFACERI

1.1 Definirea planului de afaceri

Planul de afaceri constituie un instrument indispensabil întreprinzătorilor ce


construiesc o afacere sau caută parteneri, managerilor ce propun proiecte noi altor persoane
sau instituții de finanțare, instituțiilor ce gestionează fonduri pentru proiecte de investiții,
gestionarilor de proiecte în cadrul așa-numitelor "incubatoare de afaceri" etc.
El reflectă proiecte de investiții din toate domeniile de activitate. Astăzi aceste proiecte
tind să devină din ce în ce mai importante și complexe, de multe ori fiind de talie
internațională. Proiectele de investiții internaționale trebuie prezentate și negociate cu
partenerii externi. Pentru a permite acest lucru, planul de afaceri aferent unui proiect
internațional trebuie să prezinte informația într-un sistem și limbaj accesibile tuturor părților
vizate.
Din acest punct de vedere, partea cea mai sensibilă o constituie translatarea
previziunilor financiare din sistemul românesc în sistemul anglo-saxon. Termenul de plan de
afaceri (business plan) este un element ce deține un loc însemnat în limbajul finanțatorilor și
investitorilor. Cea mai mare parte a discuțiilor între întreprinzători și finanțatori se poartă
asupra elementelor unui plan de afaceri).
Planul de afaceri nu reprezintă un formular ce trebuie completat la cererea unui ofițer
de credite, un element birocratic ce trebuie realizat pentru a obține o anumită suma din partea
unui finanțator. El reprezintă cu mult mai mult - un sistem complex bazat pe interdependență
și care reflectă de o manieră accesibilă ideea de afaceri și evoluția acesteia în timp.
Rolul său este nu numai de a demonstra că afacerea merită finanțată, ci și de a ghida
întreprinzătorul începând cu primul an de operare a afacerii. Implementarea lui înseamnă
control și adaptare în funcție de evoluția reală. Acest control exercitat de-a lungul derulării
afacerii va viza toate elementele critice ale entității economice (stocurile, costurile de
producție, controlul calității, vânzările, plățile efectuate etc). Ceea ce este foarte important este
că documentul să nu sfârșească pe fundul unui sertar odată ce finanțarea a fost primită și
afacerea demarată.
El nu este totuși un pașaport pentru obținerea finanțării, ci o cale de evidențiere a
flerului și spiritului antreprenorial, a ideii de afaceri promovată. În formă să scrisă, planul de

5
afaceri este un document de reflectare a activității companiei pe un anumit interval de timp, de
regulă 12 luni, luând în calcul și perioada următoare (2 până la 5 ani).
Puține companii planifică activitatea pentru mai mult de cinci ani, datorită nesiguranței
ce caracterizează aceste previziuni. Planul de afaceri este deci un document scris care descrie
natură afacerii, piață-țintă, avantajele pe care afacerea le va avea asupra competitorilor,
precum și resursele și aptitudinile de care dispun proprietarii afacerii. Pentru întocmirea lui
este necesar să se analizeze cu atenție produsele/serviciile oferite, competiția, resursele
financiare necesare și alte detalii operaționale.
Totodată, planul de afaceri este un instrument de lucru ce îl folosim pentru a începe și
derula o afacere care necesită resurse materiale, financiare și umane. Prin intermediul sau este
valorificată experiență și realizările din trecut cu scopul de a proiecta viitorul prin cele mai
adecvate metode de estimare și aproximare.
În literatura de specialitate se încearcă o definire a planului de afaceri după cum
urmează: „Orice plan de afaceri presupune o anumită succesiune de operațiuni. Pentru
întocmirea să e necesară parcurgerea următoarelor 3 etape:
- culegerea informațiilor necesare (prețuri, concurenți, furnizori, date tehnice, juridice etc);
- planificarea efectivă a activității respective - alegerea strategiei potrivite și găsirea cailor de
atingere a obiectivelor stabilite;
- redactarea planului (etapă de alegere a formei optime de prezentare către destinatar a
rezultatului etapei anterioare).”

1.2 Funcţiile planului de afaceri

Planul de afaceri are patru funcţii:


 Funcția de previziune și identificare a ideilor privitoare la cum ar trebui condusă
afacerea - presupune ca planul de afaceri să definească clar scopurile şi obiectivele afaceri să
stabilească metode de atingere (îndeplinire) a acestora, să identifice riscurile implicite. Astfel,
alocarea resurselor se va face după criterii de maximizare a eficienţei, strategiile sunt cizelate,
afacerea este examinată din toate punctele de vedere (marketing, producţie, suport financiar),
iar greşelile sunt comise mai degrabă pe hârtie decât în realitate. Planul va arăta „cât şi când
veţi avea nevoie” ( evită subcapitalizarea şi deficitul de numerar), permiţând compararea unor
alternative strategice şi alegerea celei mai eficiente.

6
 Funcţia de realizare a unei evaluări retrospective a performanţelor reale ale unei
afaceri de-a lungul timpului - presupune identificarea cauzelor, direcţiei şi amplitudinii
abaterilor de plan, precum şi modalităţilor de acţiune a companiei în viitor. Managerii şi
întreprinzătorii îşi vor îmbunătăţi experienţa profesională şi cunoştinţele, vor fi mai puţin
expuşi unor pericole neprevăzute, vor supraveghea şi controla performanţele companiei şi vor
fi în măsură să ia măsuri corective în timp util atunci când realizarea obiectivelor este
ameninţată.
 Funcţia de evaluare a unei idei de afaceri - derivă din capacitatea planului de afaceri
de a analiza , evolua, compara şi clasifica proiectele de investiţii. Totodată, acest instrument
de lucru conferă încredere în forţele proprii, poate compensa lipsa capitalului şi experienţei în
cazul în care există alte avantaje (ideea afacerii, oportunităţi de piaţă considerabile, etc).
 Funcţia de generator de finanţare – cei mai mulţi creditori şi investitori vor finanţa
firma numai după ce-i vor studia planul de afaceri, vor vedea abilitatea planului de a genera
încasări necesare operaţiunilor zilnice, plăţii datoriilor şi generării profitului. Sursele de
capital vor dori să ştie de câţi bani are nevoie firma , când are nevoie de ei, cum ar fi alocaţi,
dacă şi când va fi capabilă să recompenseze alocarea de fonduri. Finanţatorii vor putea
aprecia capacitatea de a diagnostica situaţia prezentă, de a-şi alege strategia optimă pentru
atingerea acestora.

1.3 Puncte de sprijin în întocmirea Planului de Afaceri

 Alegerea unui nume pentru afacere


Pentru o afacere nou înființată, alegerea numelui poate să pară la prima vedere o simplă
formalitate care nu are de a face cu succesul pe termen lung, dar totuși, un nume sonor, unic și
care creează o oarecare rezonanță în urechile consumatorilor poate face diferența dintre un
brand de duzină și unul de succes. Sugestivitatea numelui joacă un rol important în percepția
partenerilor de afaceri.
 Viziune
 Exprimarea în scris a unei viziuni pe termen lung cu privința la afacere este un punct de
sprijin care de asemenea reduce din banalitatea documentului și arată posibililor investitori
interni și externi, planurile pe o anumită perioada de timp, de la viitorul apropiat la cel foarte
îndepărtat, chiar viziunea de ansamblu pentru câțiva ani asupra afacerii.

7
La acest punct trebuie bine evidențiată și particularitatea afacerii, ce aduce în plus pe piață
față de competitori, elementul de baza în crearea identității.
 Scopuri și obiective
În acesta etapă trebuie să definim clar ce dorim să obținem prin intermediul afacerii. De
obicei obiectivele fac referire la: performanță financiară, poziționarea pe piață și cota de piață,
dezvoltarea tehnologică, etc. Când stabiliți obiectivele trebuie să va asigurați că respectă
acronimul SMART – să fie specifice, măsurabile, accesibile, relevante și încadrate în timp.
 Planificare strategică
Acesta este cel mai important pas în realizarea planului de afacere, deoarece fără listarea
acțiunilor efective, toate elementele prezentate mai sus rămân fără valoare. Aici trebuie
incluse strategia de marketing și cea de vânzări.
 Sistem de monitorizare si evaluare
 După stabilirea obiectivelor, pentru a asigurarea atingerii acestora, acestea pot să fie
împărțite în mai multe sub-categorii care sunt monitorizate mult mai ușor. Un plan care nu
poate fi monitorizat și evaluat este o cale sigură spre eșec. Pe parcursul monitorizării și
evaluării se observă unde lucrurile au fost planificate și executate corect și unde mai este
nevoie de un reglaj pentru a atinge obiectivele propuse.

8
CAPITOLUL II: STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI

2.1.Elemente de structură a planului de afaceri(enumerare și prezentare scurt)

Structura unui plan de afaceri nu are o formă unică. Elemente structurale principale ale
planului de afaceri pentru afaceri noi:
 Prezentarea firmei ocupă un loc important în elaborarea planului de afaceri, deoarece
exprimă calitatea ofertei firmei prin includerea unor aspecte principale referitoare la firmă în
ansamblul ei (date de identificare a firmei).
 Descrierea afacerii presupune prezentarea activităţii care urmează să fie desfăşurată.
 Planul managerial include informaţii cu privire la: organigrama firmei (care prezintă
compartimentele şi relaţiile de subordonare dintre acestea, distribuţia posturilor); echipa
managerială, responsabilităţi şi atribuţii ale acesteia; structura de personal (personalul
angajat, program de lucru). Managerul/echipa managerială au un rol esenţial în iniţierea,
dezvoltarea şi derularea afacerii. Managementul firmei se bazează pe o strategie elaborată de
întreprinzător, care răspunde în acest fel la întrebări definitorii pentru iniţierea, existenţa şi
evoluţia firmei; managementul bazat pe strategie se numeşte management strategic reprezintă
un ansamblu de decizii şi acţiuni, concretizate în elaborarea şi aplicarea de planuri proiectate
pentru realizarea obiectivelor firmei. Strategia fundamentează politica firmei, concretizată în
planul anual al firmei şi/sau în planuri pe anumite domenii (operaţional, marketing,
financiar).
 Planul de marketing presupune, includerea de informaţii referitoare la: produsul oferit,
piaţa vizată, clienţii potenţiali; mediul concurenţial; strategia de promovare şi vânzare a
produsului. Elaborarea planului de marketing este precedată de cercetarea de marketing;
informaţiile rezultate fundamentează deciziile de marketing.
 Planul financiar, este elaborat în funcţie de scopul afacerii; reflectă cheltuielile
prevăzute pentru iniţierea şi derularea afacerii şi sursele financiare pentru acoperirea acestora.
Cel mai simplu plan financiar include două capitole de cheltuieli: cheltuieli pentru începerea
afacerii; cheltuieli operaţionale (pentru susţinerea afacerii până în momentul în care devine
profitabilă).

9
2.2. Descierea companiei (viziune, misiune, istoric)

 Denumirea firmei, aici se regăsesc informatii despre numele companiei.


 Forma de organizare, tipul de societate, societate cu raspundere limitata, SRL sau
societate pe actiuni,SA ,etc. Societate română care îți desfașoară activitatea în
conformitate cu prevederile legale).
 Numele complete de identificare a acționarilor și a administratorilor , tabel in care se
regăsesc date despre acționari.(fig. 1).

(fig. 1)

 Administratorul societății, date de identificare ale administratorului societății. (fig. 2)

(fig. 2)

 Localizare, adresa sediului social principal, sucursale, filiale , conține date despre
locația, activitatea si adresa sediului principal, sucursale sau filiale. (fig. 3)

(Fig. 3)

10
 Definirea afacerii/activității.Descrierea, pe scurt, a produselor și/sau a serviciilor
oferite:

 SC/SRL ca obiect principal de activitate corespunzatoare coduluiCAEN (ex:


4778).
 Gama de servicii oferite în prezent este de:
-De preferat se face enumerarea tuturor serviciilorși produselor pe care le oferă firma până
în prezent. E foarte important să nu se pună și serviciile și produsele pe care le va oferi prin
implementarea proiectului, ci doar strict serviciile pe care le oferă până în momentul de față.
- Pentru fiecare categorie de servicii și produse se vor afișa și prețurile. În caz că firma
produce o gama foarte mare de produse de preferat este să se facă o alte ierarhizare întrucât
lista să nu fie interminabilă și inestetica, să se poate observă ușor lista produselor realizate de
firmă.
- Se va realiza o lista de lucrări și de beneficiarii acestora prin care să se pună acent
pe lucrare/cantitate/preț.
 Principalii furnizori ai firmei (se va face o lista cu cei mai importanți
furnizori), iar în cazul în care firma nu produce un material brut pe care să-l vândă și e mai
mult o firma prestatoare de servicii, atunci se vor trece că furnizori importanți cei de telefonie,
apă, curent, gaz, papetărie etc.
 Istoric.Descrierea dezvoltării și evoluției produselor/serviciilor precum și
evoluția vânzărilor, profiturilor. Descrierea poziției curente a firmei.
Se va descrie istoricul firmei de la momentul în care a luat naștere până în momentul de
față cu toate schimbările care au intervenit de-a lungul timpului. De exemplu, schimbări de
acționari, de sediu, de capital social, a domeniilor de activitate, orice schimbare care a
intervenit asupra firmei și care a fost înregistrată în acte adiționale la statutul firmei.
-Dezvoltarea și evoluția produselor/ serviciilor precum și evoluția vânzărilor,
profiturilor.Din bilanțurile firmei pe ani(ex.2010-2020) în funcție de vechimea firmei,
încurajând a se face pe cel puțîn 2 ani pentru a se observă o eventuală creștere sau scădere.
 Vizune. Detalii despre planificarea viitoare a companiei, despre contribuția
acționarilor, planuri de viitor privind dezvoltarea.
 Misiune. Obiectul principal de interes al administratorului privind compania.
(ex. Aducerea de investiții majore în urmatorii 3 ani pentru dezvoltarea sectorului PR.)

11
 Obiectivele afacerii. Planul de afaceri trebuie sa demonstreze ca initiatorii
proiectului au o idee clara asupra a ceea ce isi propun sa realizeze. Un finantator care citeste
un plan de afaceri trebuie sa vada care sunt scopurile afacerii si care sunt obiectivele in
urmatoarele luni sau in urmatorii ani.
Vor trebui prezentate obiectivele sale pe termen mediu (unde vrem sa ajungem in
urmatorii 3-5-7 ani?), precum si cele pe termen scurt (ce urmeaza sa facem imediat?).
Obiectivele afacerii trebuie sa arate:
 Ce tip de afacere si la ce marime va trebui dezvoltata dupa o perioada stabilita
 Ce activitati ale afacerii urmeaza sa fie extinse, reduse, initiate sau intrerupte
 Care sunt principalii indicatori de performanta (financiari sau de alta natura) pentru
indeplinirea obiectivelor afacerii si principalii indicatori de risc asociati acestora
 Care sunt schimbarile esentiale ce trebuie facute pentru a realiza obiectivele afacerii
Strategia de atingere a acestor scopuri trebuie de asemenea prezentata intr-un mod
convingator. Prezentarea obiectivelor firmei trebuie sa evite exprimarile vagi sau excesiv de
optimiste. Formularile care s-ar potrivi pentru orice domeniu de activitate – sau numai intr-o
lume ideala – reprezinta o dovada a lipsei unei strategii coerente. E bine sa fie evitate
aspectele prea tehnice sau detaliile inutile. Totusi, cei care citesc planul de afaceri trebuie sa
inteleaga ideile principale ale afacerii.

2.3. Prezetarea produsului(produselor/serviciilor, descriere, caracteristici, beneficii, preț,


productivitate, livrare)

o Produsele/Serviciile- se vor prezenta în ordine,în cazul unei game largi de produse și


servicii se vor clasa si prezenta separat cu sub-puncte.
o Descierea produselor:
Se menţionează numele companiei şi serviciului sau produslui pe care îl oferă firma
și se listeazăprodusele/serviciile în ordinea vânzărilor sau importanţei liniei de produse. Pentru
fiecare serviciu/produs, se preferă descierea principalelor caracteristici şi beneficii.
Menţionaţionarea stadiul de creştere al produslui/serviciului [introductiv, în creştere,
maturitate] şi când a fost dezvoltat acest produs / serviciu. Acolo unde este posibil, se oferă un
rezumat tabelar al istoricului produslui până la momentul redactării planului de afaceri. 
Este esential sa fie cat mai bine intelese nevoile consumatorilor carora le raspunde
produsul/serviciul.

12
Planul de afaceri trebuie sa ofere o descriere suficient de detaliata a
produsului/serviciului firmei. In cazul in care un investitor potential nu intelege in ce consta
produsul respectiv, s-ar putea sa nu mai fie ocazia sa se oferee explicatii suplimentare. In cazul
in care este vorba de un produs/serviciu existent, poate fi prezentata experienta firmei in
domeniu, capacitatile de productie existente, competentele tehnice acumulate, performanta in
domeniul vanzarilor etc. In cazul in care este vorba de un produs/ serviciu nou vor fi
prezentate avantajele care permit firmei obtinerea acestuia si actiunile care mai trebuie
intreprinse pana la inceperea activitatii normale.
Poate fi anexat si un buget special al lucrarilor necesare pana la iesirea pe piata sau un
buget de cercetare. Existenta unui brevet sau a altor drepturi exclusive asupra produsului sau
serviciului reprezinta un avantaj pentru firma si va fi desigur mentionata in planul de afaceri.
Calitatea si pretul produsului reprezinta aspecte principale care nu pot lipsi din nici un
plan de afaceri. Ele sunt esentiale in pozitionarea firmei fata de clienti si concurenta. O calitate
inferioara reprezinta un risc crescut de pierdere a clientilor in fata concurentilor; in acelasi
timp, cheltuielile pentru imbunatatirea produsului nu vor fi recuperate daca nu corespund
perceptiilor clientilor. Imaginea despre calitatea produsului poate fi imbunatatita prin
garantiile sau alte servicii postvanzare oferite.
Alegerea pretului produsului este un aspect extrem de important; multe modele de
planuri de afaceri sugerate de finantatori solicita aprecieri ale pretului produsului in
comparatie cu cele ale concurentei. In cazul in care pretul este mai ridicat, trebuie sa aratati ce
ii va determina pe clienti sa cumpere de la dumneavoastra. Ceea ce conteaza este rentabilitatea
pe care o poate aduce produsul la un anumit nivel de pret.
Daca sunt mai multe produse sau servicii, veti prezenta caracteristicile fiecaruia si
ponderea estimata in totalul vanzarilor. Orientarea spre un produs sau un serviciu unic
reprezinta un risc, in special in cazul in care piata este ingusta sau preferintele consumatorilor
se modifica rapid. In acelasi timp, extinderea in domenii in care nu aveti experienta reprezinta
si ea un risc. Un produs sau serviciu usor de imitat s-ar putea sa nu ofere suficienta protectie in
fata concurentei.
Diverse documentatii cu caracter prea tehnic pot fi anexate la planul de afaceri – sau
pot fi preluate in cadrul unui studiu de fezabilitate.

13
2.4 Descrierea pieței

Lansarea unui produs sau serviciu trebuie precedata de studierea pietei potentiale.
Trebuie sa se estimeze marimea pietei pentru produsul respectiv (si pentru categoria de
produse din care face parte), precum si cota de piata pe care o detineti/va propuneti sa o
detineti. Daca este o piata prea ingusta, s-ar putea sa nu mai fie loc pentru inca un producator.
A spune ca firma detine o cota insignifianta dintr-o piata foarte mare nu are o relevanta prea
mare. Identificarea segmentelor pietei careia va adresati este foarte importanta pentru
determinarea ariei pe care o va deservi efectiv firma.
Prin delimitarea segmentului de piata al firmei se determina si caracteristicile
principale ale viitorilor clienti. O definire prea vaga poate fi interpretata ca un semn al unei
strategii neclare; acumularea de prea multe caracteristici in definirea segmentului de piata
poate avea insa un efect similar. Este bine daca se aduce o sustinere solida a criteriilor alese in
segmentarea pietei.
De asemenea, trebuie identificate si tendintele de viitor de pe piata: potentialul de
crestere, orientarile viitoare ale consumatorilor, posibilitatea intrarii/iesirii de pe piata a unor
concurenti etc.
o Clienții:
Orice intreprinzator trebuie sa fie orientat catre piata. O afacere nu va avea succes daca
nu raspunde unor necesitati reale ale consumatorilor. Planul de afaceri trebuie sa dovedeasca o
buna cunoastere a clientilor potentiali.
In cazul in care exista un numar limitat de cumparatori – de exemplu firme interesate
de un anumit tip de utilaj – se poate face o prezentare detaliata a acestora cuprinzand, de
exemplu, date referitoare la:
 numele/ denumirea clientilor;
 forma de proprietate;
 localizarea geografica;
 domeniul de activitate;
 cifra de afaceri;
 marimea estimata a comenzilor si ponderea in totalul vanzarilor estimate etc.
In cazul in care sunt deja comenzi sau contracte incheiate cu clientii respectivi, acest lucru
trebuie mentionat. Copii ale contractelor/ comenzilor respective pot fi anexate la planul de
afaceri.

14
In cazul in care exista multi cumparatori – de exemplu, in cazul unui magazin cu
amanuntul – datele prezentate vor fi diferite:
 numarul potential al cumparatorilor;
 caracteristicile clientilor: venituri medii, varsta, statut social, interes pentru produsele
noi;
 valoarea medie a unei cumparari si frecventa cumpararilor etc.
In cazul in care exista mai multe produse, analiza trebuie facuta pentru clientii fiecarui
produs. Planul de afaceri trebuie sa prezinte foarte clar caror necesitati ale clientilor se
adreseaza produsul respectiv si care sunt factorii care ii determina pe clienti sa cumpere
produsele firmei. In cazul in care firma se orienteaza spre un segment specific de piata, acesta
trebuie clar delimitat.
Este posibil ca, intr-o prima faza, produsul sa atraga numai clientii ‘inovatori”, urmand
ca persoanele/ firmele care vor constitui piata de baza a firmei sa inceapa sa cumpere mai
tarziu. Acest lucru trebuie avut in vedere la intocmirea planului de afaceri.
o Concurența:
Datele referitoare la concurenti sunt adesea greu de obtinut, dar se pot dovedi extrem
de utile. Daca se afla, de exemplu, ca o firma importanta din domeniu intentioneaza sa se
extinda pe piata potentiala vizata, s-ar putea sa trebuiasca sa va modificati strategia.
In general, un plan de afaceri trebuie sa indice:
 care sunt principalii concurenti, localizarea lor si segmentele de piata pe
care le deservesc;
 care sunt tipurile de produse/ servicii pe care le produc;
 calitatea si preturile produselor, reducerile de pret oferite clientilor,
garantii, servicii post-vanzare;
 care sunt cotele de piata ale concurentilor;
 avantajele competitorilor in ceea ce priveste reputatia, fidelitatea
clientelei, canalele de distributie.
Planul de afaceri trebuie sa demonstreze ca exista un segment de piata care poate fi
deservit in mod profitabil de catre firma si sa arate de ce acesta nu este si nu va fi preluat de
catre concurenti. Este important de asemenea sa previzionati reactia concurentei la aparitia/
extinderea afacerii dumneavoastra si sa prezentati strategia prin care ii veti face fata.
o Furnizorii:

15
Planul de afaceri trebuie sa contina si date referitoare la furnizorii de materii prime,
materiale, utilaje si servicii ale firmei. Vor fi prezentate:
 caracteristicile furnizorilor (localizare geografica, experienta in domeniu, forma
de proprietate etc.);
 materii prime, servicii etc. furnizate, valoarea achizitiilor preconizate;
 modul in care se va derula activitatea de aprovizionare (transport, eventuali
intermediari, depozitare etc.);
 modalitati de plata.
La planul de afaceri se pot anexa si oferte ale furnizorilor. Un eventual finantator
trebuie sa fie convins ca aveti asigurate conditiile de desfasurare a afacerii, ca v-ati ales bine
furnizorii si ca nu vor aparea costuri neprevazute pe parcurs.

2.5 Planul de marketing

Inainte de a realiza aceasta sectiune, e necesară o asigurarea ca a fost cercetată cu


atentie piata si ca societatea va aloca cel putin fondurile minime necesare pentru publicitate,
mass-media sociale, precum si alte eforturi de marketing.
• Nu trebuie facute presupuneti inainte de a face o cercetare, ca se stie totul despre
industria aleasa. Trebuie cautate informatii deja publicate in reviste comerciale, prin
intermediul asociatiilor din industrie, furnizori, resursele guvernamentale, si asa mai departe.
De asemenea, se pot verifica datele demografice si alte caracteristici de piata care sunt revelate
date de recensamant si alte mijloace si instrumente.
• Se stabileste cu exactitate cine vor fi clientii, in functie de varsta, gen si nivelul
veniturilor (daca este vorba despre persoane fizice), respectiv tipul de companii in functie de
cifra de afaceri si locatie geografica.
• Se determina cat de mare este piata, precum si tendintele si modificarile anticipate.
Daca se prevad orice obstacole, cum pot fi depasite. Se realizeaza (daca există capacitatea
necesara) si cercetari independente: de exemplu: explorarea modelelor de trafic in cartierul in
zona locatiei, se afla cine este competitia directa si indirecta pentru companie (in mod
obligatoriu lista principalilor concurenti), etc.
• Planul ar trebui sa includa statistici solide, cifre, precum si alte detalii, care vor pune
bazele pentru proiectiilor de vanzari si perspectivelor pe termen lung (analiza financiara si de
Cash Flow).

16
• Se decide cum se vor stabiliti preturile (pe baza analizei concurentei si/sau marja de
profit) si se explica metodologia.
• Se descrie nisa de piata si strategia pentru a o ocupa.
• Cum se va promova afacerea si cum se va maximiza bugetul pentru publicitate. Se
va folosi networkingul social, targuri, adeziunea la un grup de afaceri, etc.
• Care este imaginea companiei si prin ce eforturi de publicitate si promovare o sa fie
sprijinita. Care este bugetul de web design, logo-uri, ambalaj al produsului (daca este cazul),
brosuri, etc.
• Pot fi alocate cheltuieli initiale de promovare si marketing in cash flow.

2.6 Planul de management

Stabilește elemente referitoare la modul de organizare structurală și procesuală a


companiei:
• Unde va fi sediul companiei si de ce (sediul principal/ administrativ, hale de
productie, etc)
• Explica avantajele localizarii afacerii intr-un anume loc
• Cum se vor distribui (vinde) produsele si / sau serviciile
• Descrie modalitatile de vanzare utilizate (retail, bazate pe Web, en-gros, etc)
• Stabileste structura personalului de vanzari si cum va fi recompensat (salariu fix,
procent din vanzari, pe baza unor criterii de performanta mai complexe). Explica alegerea
facuta
• Ofera informatii despre structura si estimarile de vanzari. Cum se vor vinde
cantitatile estimate, marjele de profit.
• Numărul și structura resurselor umane (structura pe departamente si functiuni)
• De unde vor fi recrutați și selectați angajatii potriviti
• Eventuale programe de training special, sau calificari speciale ale fortei de munca?
• Care este componenta echipei de management, care sunt criteriile dupa care se alege

2.7 . Planul financiar

Se includ informatii financiare relevante pentru fiecare parte majora implicata in


aceasta afacere, inclusiv antreprenori, investitori financiari, banci. Vor fi detaliate in mod

17
special proprietatile care pot fi aduse ca garantie in eventualitatea necesitatii finantarii din
surse bancare.
Se va realiza o prognoza de cash flow (fluxuri de numerar) pentru o perioada de 3-5
ani; daca este nevoie, pentru perioada investitiei initiale (pana la un an) ,dar se poate realiza si
un cash flow lunar detaliat
Daca exista o afacere in curs, si planul de afaceri urmareste extinderea acesteia, va
trebui sa oferiti informatii despre istoria financiara a afacerii.

2.8 Anexe

Vor cuprinde orice informatii la care se face referire in planul de afaceri. Aceasta
include grafice, logo-uri, studii de piata si analize competitive detaliate, situatiile financiare, si
orice altceva credeti ca ar fi important pentru un potential investitor sau creditor.

18
CAPITOLUL III: STUDIU DE CAZ – PLANUL DE AFACERI LA I.I.
PANAIT ION

3.1 Prezentarea afacerii

STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI.


√ Foaie de titlu________________________________________________________
√ Cuprins____________________________________________________________
√ Sumarul____________________________________________________________
√ Descrierea afacerii____________________________________________________
√ Planul de marketing___________________________________________________
√ Planul operaţional____________________________________________________
√ Planul de management şi resurse umane___________________________________
√ Planul financiar______________________________________________________

__Februarie, 2020

(luna şi anul elaborării)

PLAN DE AFACERI
al ___I.I.__”PANAIT ION”_________
(forma organizatorico-juridică şi denumirea întreprinderii)

privind iniţierea afacerii de


___________servicii de reparare a motoarelor auto_________
(producere a cărui bun sau prestarea a căror servicii)

CUPRINSUL PLANULUI DE AFACERI

19
№ Conținutul planului Pagina
Sumarul

1. Descrierea ideii de afaceri

1.1. Descrierea întreprinderii şi a activităţii desfăşurate


1.2. Scopul şi obiectivele afacerii
1.3. Analiza SWOT
1.4. Strategia afacerii
1.5. Descrierea produsului/serviciului
2. Planul de marketing
2.1. Piaţa şi consumatorii
2.2. Concurenţii
2.3. Plasamentul şi distribuţia
2.4. Politica de preţ
2.5. Promovarea
3. Planul operaţional
3.1. Descrierea procesului tehnologic (schema operaţională)
3.2. Schema fizică
3.3. Necesarul de spaţiu, echipament, consumabile şi costurile acestora
3.4. Furnizorii
4. Necesarul de resurse umane
4.1. Structura organizatorică
4.2. Necesarul de resurse umane şi remunerarea lor
5. Planul de finanţare
5.1. Cheltuieli de lansare a afacerii
5.2. Bilanţul contabil
5.3. Prognoza veniturilor şi cheltuielilor
5.4. Fluxul de numerar
5.5. Raportul privind rezultatul financiar

20
SUMARUL
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND AFACEREA
Fondatorul Panait Ion
Forma organizatorico-  Întreprindere individuală, deoarece este mai potrivită pentru
juridică (bifaţi şi genul de activitate pe care-l desfăşoară şi avantajos din punct de
argumentaţi alegerea vedere al sistemului de evidenţă contabilă şi cel de impozitare
făcută)  Gospodărie ţărănească_____________________________
 Societate cu răspundere limitată_____________________
Genul activitate al  producţie/prelucrare  comerţ
afacerii (se aleg din  servicii.....din CAEN  import
CAEN ):  difuzare,  export
Producerea / prestarea Loc. Poiana Teiului, str. Petru Vodă, nr.344, jud. Neamț
serviciului va fi plasată în
localitatea: (notaţi)
Implementarea ideii de  realizarea propriei idei de afaceri,
afaceri prin (bifaţi)  procurarea întreprinderii deja existente
 procurarea unei francize,
Mărfuri/servicii prestate Activitatea de bază este reparatia motoarelor şi acordarea celor
(descrieţi) mai fregvente tipuri de servicii auto rapide._______
2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PIAŢA ŞI CONSUMATORII
Destinatarul produsele Posesorii de automobile din zona Bistricioara,
/serviciile Ceahlău,Durău,Poiana Teiului
Cererea pentru produsul/ 85% dintre persoanele chestionate în cadrul cercetării de piaţă
serviciul propus efectuate au manifestat interes şi dorinţă de a utiliza serviciile
(argumentaţi) date.
Produsele /serviciile Nu există concurenţi la serviciul de reparaţie a motoarelor.
propuse sunt unice prin: Calitatea
(descrieţi) înaltă a serviciului prestat, posibilitatea de a repara concomitent
3
autovehicule.

3. ANALIZA AFACERII
Punctele forte ale afacerii Dotarea cu echipament performant, boxa de reparaţii este dotată
cu canal de vizitare, spaţiu pentru amplasare a încă 2 elevatoare
Punctele slabe Insuficienţa utilajului, a resurselor financiare pentru dezvoltare.
4. NECESARUL DE 2 - mecanic
PERSONAL (nr./ postul) 1- lăcătuş auto
5. MIJLOACELE FINANCIARE
Suma necesară pt. lansarea
ideii de afaceri 65.150 lei
Tipul de finanţare vă este  investiţii proprii____41.550____ lei
necesar:  grant _____23.600__________ lei
Cheltuieli prognozate
anual 166.454 lei
Venituri prognozate anual 220.300 lei
Profitul anual 47.591 lei
Perioada recuperat 1 an şi 4 luni

21
investiţi
Rentabilitatea financiară 20,2%
Rentabilitatea economică 7,7%
Rentabilitatea vînzărilor 50%
3.2 Descrierea afacerii

Descrierea întreprinderii şi a activităţii desfăşurate


Afacerea repezită un atelier de reparaţie şi deservire tehnică a automobilelor. Aceasta este o
activitate foarte necesară în zona Poiana Teiului și localitățile vecine. Atelierul va fi înregistrat
sub forma organizatorico-juridică de Întreprinzător Individual. Activitatea de bază este
reparaţia motoarelor, dar şi acordarea celor mai frecvente tipuri de servicii auto rapide. Acest
tip de servicii lipsesc pe piaţa din zonă. Prin afacere îmi voi valorifica și capacitatea de a
presta un serviciu destul de dificil care necesită cunoştinţe şi instrumente deosebite în reparaţia
motoarelor. Ceea ce concurenţii actuali nu sunt în putere să presteze. Concurența actuală este
slabă, mici ateliere în gospodării, care nu dispun de dotări moderne
Scopul ideii de afaceri
Deschiderea afacerii de prestare a serviciilor de reparaţii auto a motoarelor şi schimbul
consumabilelor, în cadrul unui atelier dotat cu utilaj performant pînă la începutul trimestrului
al doilea a anului 2020.
Obiectivele ideii de afaceri
Obiectivele sunt SMART. Pentru stabilirea acestora se utilizează analiza SWOT .
1. Dotarea atelierului cu 2 echipamente performante pînă la sfîşitul lunii mai 2020.
2. Crearea a trei locuri de muncă , doua în calitate de mecanic auto şi un lăcătuş.
3. Stabilirea unui program flexibel de lucru, pînă la 10 ore pe zi.
4. Lărgirea spectrului de servicii cu 2 oferte în urma reinvestirii în echipament nou.
5. Oferirea reducerilor de 5% din preţul serviciilor pentru clienţilor fideli.
Analiza SWOT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Amplasarea atelierului pe marginea unui
drum cu trafic intens. Necesitatea reparatiei atelierului
Experienţă în domeniul deservirii auto. Resurse financiare insuficiente pentru dezvoltare
Cadre calificate Insuficienţa noilor utilaje.
Deservire operativa şi calitativă.
OPORTUNITĂŢI RISCURI
Creşterea preţului concurenţilor Capacitatea de plată scăzută a clienţilor.
Apariţia noilor tehnologii pe piaţă. Majorarea preţurilor la energiei, gaze, etc
Autopromovarea prin intermediul
clienţilor multumiţi Creşterea preţurilor la materia primă.
Starea deplorabila a drumurilor. Instabilitatea politică şi legislativă.
Lipsa concurenţei în regiunea dată Credite bancare cu rata dobînzii ridicată.
1.4. Strategia afacerii
Pentru diminuarea punctelor Pentru a diminua punctele slabe se întreprind următoarele
slabe se vor întreprinde masuri: Se va face o modernizarea incintei atelierului.
următoarele măsuri: Participarea la diferite concursuri de granturi pentru a ne
dezvolta afacerea. Si nemijlocit primii 3 ani de activitate din
resursele acumulate vor fi reinvestite în afacere la
procurarea noilor utilaje.

Pentru diminuarea riscurilor Pentru a diminua riscul generatde majorarea preţului la

22
se vor întreprinde următoarele energie se vor procura becuri led care au un consum mic
măsuri: Pentru a limita riscul generat de majorarea preţului la gaze
se va apela la energii termice alternative cumpărînd un
peletofen, aparat care funcţionează pe bază de peleţi.
1.5. Descrierea produsului/serviciului
Caracteristicile tehnologice şi Procesul tehnologic este respectat în conformitate cu
calitative ale cerinţele firmei producătoare a vehiculelor auto. Serviciile
produsului/serviciului prestate sunt în conformitate cu prescripţiile de calitate
incluse în fişa de post elaborată de I.I. „Panait Ion”.
Asortimentul şi nomenclatura, Denumirea produsului/serviciului Cantitatea
cu precizarea cantităţilor anuală (buc.)
anuale exprimate în unităţi Reparaţia motorului 45
fizice
Schimbarea consumabilelor 683
Diagnostic 294
Necesităţile pe care le Proprietarii de automobile nu vor mai fi nevoiţi să se
satisface produsul sau deplaseze în oraşe (Bicaz, P.Neamț, Tg. Neamț) pentru a
serviciul dat beneficia de servicii de reparaţii
Calitatea Conform cerinţelor tehnice şi standardelor în vigoare: Euro
produsului/serviciului
Ambalajul, design-ul Nu este cazul
produsului
Deservirea clienţilor Comunicarea adecvată şi respectuoasă cu clienţii

Planul de marketing
Piaţa şi consumatorii
Caracteristicile pieţei Conform cercetărilor de piaţă efectuate şi cu datele de la
„Secţia Examinare şi Înregistrare” în zona Poiana Teiului,
Ceahlău,Durău, Valea Bistriței sunt înregistrate cca 8500
mijloace de transport
Consumatorii şi potenţialii Proprietarii de autovehicule din zona de referință
clienţi
Tendinţele de dezvoltare a Din datele acumulate avem 1530 de posesori de
pieţii automobile care reprezinta piaţa potenţială a serviciului
Concurenţii
Denumirea firmei Produsul/serviciul oferit Avantaje Dezavantaje
I.I. ‘’ Radion’’ Hangu Reparaţia motorului Are cel mai Servicii necalitative
capitală mic preţ
SC,,Semperet’’ SRL Reparaţia motorului Experienţă Deserveşte doar persoane
Galu capitală de muncă fizice
SC’’Zurant auto’’ SRL Schimbarea Are utilaj Specializat în alt
Broșteni consumabilelor performant domeniu de service auto.
Plasamentul şi distribuţia
Avantajele amplasării Dezavantajele amplasării
Atelierul de reparaţii va fi amplasat în com.
Poiana Teiului, Pe o suprafaţă de 50 mp in
încapere cu aspect de garaj pentru 3 maşini. În
preajma atelierului este o parcare de 7 maşini.

23
Locația are acces direct de la DN 15B, aproape de
intersecția cu DN 15

Politica de preţ
Denumirea produsului/serviciului Preţ uitate (lei)
1.Reparatiea motorului - capitală 2.500
2. Schimbarea consumabilelor 200
3. Diagnostic auto 150
Promovarea

Metoda de promovare Costul (lei) Eficienţa (rezultatul aşteptat)

Panou publicitar în faţa 1000 Va atrage atenţia şoferilor care trec


atelierului prin cartierul dat
Cărţi de vizită 500 Va informa potenţialii consumatori
despre serviciile date
Publicitate radio la postul local 300 Va informa, dar va crea şi o imagine
favorabilă pentru potenţialii
consumatori.
Sistemul de reduceri de 5% 0 Atelierul va deveni mai atractiv
pentru clienţii fideli pentru clienţi.

Planul operaţional
Descrierea procesului tehnologic (schema operaţională)
Procesul tehnologic de reparare a motorului este următorul:
1. Primirea clientului
2. Determinarea stării tehnice a autovehiculului
3. Dezasamblarea motorului după caz
4. Determinarea uzurii pieselor
5. Repararea sau procurarea pieselor auto
6. Asamblarea motorului
7. Reglarea
8. Verificarea conform cerinţelor tehnice
9. Predarea automobilului clientului
Schema fizică

24
Masa 4 2

6 1 5

Legenda: Numărul Descifrarea


1 Elevator
2 Compresor
3 Aparat de colectare a uleiului
4 Aparat de pornire a motorului
5 Aparat de sudat
6 Canal de vizitare
Necesarul de spaţiu, echipament, consumabile şi costurile acestora
Materiale necesare Nr. de Costul Suma
unităţi unităţii, lei totală, lei
Aparat de casă 1 1.850 1.850
Elevator 1 19.800 19.800
Compresor 1 8.750 8.750
Cric mecanic 2 2.150 4300
Aparat de colectare a uleiului 1 6.400 6.400
Cheie dinamometrică 1 350 350
Aparat de pornire a motorului 1 3.200 3.200
Aparat de sudat 1 6.500 6.500
Unelte si scule mecanice si pneumatice 1 14.000 14.000
Total 10 63.000 65.150
Furnizorii

Denumirea furnizorului Materiale furnizate Nr. Preţ Suma


unităţi uitate totală
(lei) (lei)
„Piese auto” SRL Ulei de motor 10 litri 700 7000
Curele de motor 50 buc. 100 5000
„Vigos auto” SRL Bujii 3 set 80 240
Filtre de ulei 4 buc. 10 40
Burghiuri 5 seturi 20 100
Total 910 13380

25
Necesarul de resursele umane
Structura organizatorică
Organigrama

Administrator

Mecanici Lăcătuş

Necesarul de resurse umane şi remunerarea lor


Nr. Funcţia Nr. de persoane Salariul
lunar, lei
1. Administrator 1 3.000
2. Mecanici auto 2 5.000
3. Lăcătuş auto 1 1.200
Total 4 9.200

Planul de finanţare
Cheltuieli de lansare a afacerii
Cheltuieli Suma totală, Surse proprii, Surse
lei lei împrumutate, lei
Aparat de casă 1.850 1.850
Elevator 19.800 19.800
Compresor 8.750 8.750
Cric mecanic 4300 4300
Aparat de colectare a uleiului 6.400 6.400
Cheie dinamometrică 350 350
Aparat de pornire a motorului 3.200 3.200
Aparat de sudat 6.500 6.500
Unelte si scule mecanice si pneumatice 14.000 14.000
Total investiţii (lei) 65.150 41.550 32.600
Ponderea (%) 64% 36%

Bilanţul contabil
Active Suma Pasive Suma
Active pe teren lung 1.850 Capital propriu 41.500
Aparat de casă 19.800
Elevator 8.750
Compresor 4300
Cric mecanic 6.400
Aparat de colectare a uleiului 1.850

26
Aparat de pornire a motorului 3.200
Aparat de sudat 6.500
Unelte si scule mecanice si 14.000
pneumatice
Active curente Capital împrumutat (datorii) 23.600
Cheie dinamometrică 350
Total active 65.150 Total pasive 65.150

Prognoza veniturilor şi cheltuielilor


Prognoza veniturilor

PRODUSUL/SERVICIUL Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Ian. Total

Cantitate,
3 3 3 3 3 4 5 4 4 5 5 4 45
Buc.
Repararea Preţ, lei
2500 2500 3000 2900 3000 3000 2500 2500 2500 2500 2500 2500
motorului
Suma, lei
7500 7500 9000 8700 9000 12000 12500 10000 10000 12500 12500 10000 121200

Cantitate,
24 26 24 23 26 30 35 30 30 45 45 45 383
Buc.
Schimbarea
Preţ, lei 200 200 180 160 200 150 150 200 200 200 150 200
consumabilelor
Suma, lei
4800 5200 4320 3680 5200 4500 5250 6000 6000 9000 6750 9000 69700

Cantitate,
Diagnostica 15 20 18 16 18 22 30 30 35 35 30 25 294
Buc.

Preţ, lei 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Suma, lei
1500 2000 1800 1600 1800 2200 3000 3000 3500 3500 3000 2500 29400

Total venit 13800 14700 15120 13980 16000 18700 20750 19000 19500 25000 22250 21500 220300

Prognoza cheltuielilor
CHELTUIELI Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Ian. Total

1.Investiţii/cheltuieli
materiale
Instrumente, piese
300 300 250 250 350 400 450 450 500 600 500 550 4900

Energie electrică
400 400 500 300 350 550 600 650 650 700 500 450 6050

Combustibil
100 150 125 125 250 150 225 225 250 350 250 200 2400

2.Cheltueli cu salarii

27
CHELTUIELI Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Ian. Total

Salariul angajaţilor.
9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 110400

Contribuţii
2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 29256
sociale,medicale
3. General
administrative
Taxa de amplasare a
225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2700
obiectului
Asigurarea medicala a
fondatorului 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1248

Promovarea
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600

4.Cheltuieli
neprevăzute 300 300 300 500 500 500 600 600 600 600 600 500 5900

Total
13367 13417 13442 13442 13717 13867 14142 14192 14267 14517 14117 13967 166454

Fluxul de numerar

Fluxul de numerar Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Ian. Total

Soldul iniţial 0 433 1716 3394 3932 6215 11048 17656 22464 27697 38180 46313 53846

Venituri băneşti
13800 14700 15120 13980 16000 18700 20750 19000 19500 25000 22250 21500 220300

Cheltuieli băneşti
13367 13417 13442 13442 13717 13867 14142 14192 14267 14517 14117 13967 166454

Soldul final
433 1716 3394 3932 6215 11048 17656 22464 27697 38180 46313 53846

Raportul privind rezultatul financiar

Rezultatul financiar Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Ian. Total.

1. Venit vînzări 13800 14700 15120 13980 16000 18700 20750 19000 19500 25000 22250 21500 220300

2. Costul vînzărilor 13350


800 850 875 675 950 1100 1275 1325 1400 1650 1250 1200

3. Profit din vînzări 206950


(3=1-2) 13000 13850 14245 13305 15050 17600 19475 17675 18100 23350 21000 20300

4. Cheltuieli general- 153104


administrative 12567 12567 12567 12767 12767 12767 12867 12867 12867 12867 12867 12767

5. Profit pînă la 53846


impozitare (5=3-4) 433 1283 1678 538 2283 4833 6608 4808 5233 10483 8133 7533

6. Impozit pe venit 6460,52


48,36 153,96 201,36 64,56 276,96 579,96 792,72 576,96 627,96 1257,96 975,96 903,96

7. Profit net (7=5-6) 384,64 1129,04 1476,64 473,44 2006,04 4253,04 5815,28 4231,04 4605,04 9225,04 7157,0 6629,0 47385
4 4

28
BIBLOGRAFIE

1)Dumitru Porojan, Cristian Bisa: Planul de afaceri, Ed. Irecson, 2002

2) Robinson, S. : Management financiar, Ed. Teora, Bucureşti, 1998

29