Sunteți pe pagina 1din 5

PLURILINGVISM ŞI MULTICULTURALITATE ÎN SECOLUL XXI.

CUNOAŞTERE – METODE – COMPETENŢE DIDACTICE


Concurs - Simpozion Național de creaţii literar - artistice
15.05.2015 - EDIŢIA I

ARGUMENT
Trăim într-o epocă a interferenţelor. Întâlnirile dintre persoane sau culturi se amplifică şi se
diversifică de la o zi la alta. Nu este uşor să întreţii relaţii optime cu alţii, să înţelegi alte moduri de gândire,
de simţire, de acţiune. Şcoala, ca principală instanţă de culturalizare, nu poate rămâne neutră la marile
incitări sau presiuni ale vremii. În perimetrul şcolar se reproduce cultura şi se pun bazele creaţiei de noi
expresii culturale.
Fără sprdijinul activ al şcolii, eforturile de a introduce educaţia interculturală sunt menite a-şi vedea
rezultatele diminuate, dacă nu complet eşuate. Diversitatea culturală nu mai este un prejudiciu, ci o
realitate care trebuie fructificată în mediul şcolar. Pluralitatea culturală pune problema apărării diferenţelor,
dar și a dialogului cultural, fiecare contribuind la îmbogăţirea experienţei umane.
Activitatea de față se doreşte a constitui un real schimb de experienţă şi vizează o abordare
pedagogică a interferenţelor culturale, a propriilor experiențe legate de multiculturalitate și plurilingvism.

REGULAMENT DE PARTICIPARE

PRECIZĂRI GENERALE:

 Activitatea se adresează elevilor și cadrelor didactice


 Elevii pot participa la una din categoriile secțiunii I (I.1, I.2)
 La secțiunea I – concurs elevi, nu se percepe taxă de participare
 La secțiunea II – simpozion cadre didactice, se percepe o taxă de 25 lei/ lucrare cu un autor
respectiv 35 lei/ lucrare cu doi autori.
 Toate materialele pot fi, la alegere, în limbile româna, engleză sau franceză.
 Participarea elevilor şi a cadrelor didactice poate fi directă sau indirectă.
 Pentru secțiunea simpozion, se admit maxim 2 autori/lucrare.
 La secțiunea concurs, un cadru didactic poate participa la una sau la ambele categorii (I.1, I.2),
coordonând un număr maxim de 5 elevi.
 Ȋn redactarea lucrării, vă rugăm să nu introduceți note de subsol și să nu numerotaţi paginile !
 Pentru admiterea lucrării, vă rugăm să vă integraţi în tematica simpozionului.

A) ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR / TRIMITEREA LUCRĂRILOR (ELEVI ȘI


PROFESORI)

 Înscrierea participanților și trimiterea lucrărilor, în intervalul 01.03.2015 – 30.04.2015, prin


completarea fişei de înscriere şi trimiterea prin e-mail, ca fişier separat de cel al lucrării, conform
secţiunilor şi categoriilor, cu următoarea denumire: fișă înscriere_prof. numele (vezi Anexe), la
adresa: simpozion.aurel.vlaicu@gmail.com
 Data desfășurării concursului – simpozion: 15.05.2015
 Locul desfășurării: Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad

SECTIUNEA I – concurs elevi gimnaziu și liceu


I.1. Creaţii literare cu tema „Prietenia într-o societate multiculturală”: eseu, proză, poezie
I.2. Materiale video pe tema plurilingvismului şi multiculturalităţii: desene, filmuleţe, materiale PPT

SECTIUNEA II – simpozion cadre didactice


II.1. Dimensiuni ale plurilingvismului şi multiculturalității reflectate în: lucrări științifice/comunicări
științifice/referate metodice
II.2. Dimensiuni ale plurilingvismului şi multiculturalității reflectate în: proiectele educaţionale –
exemple de bune practici / diseminare de proiecte și parteneriate școlare

B) REDACTAREA MATERIALELOR

Secțiunea I. - Concurs adresat elevilor de gimnaziu și din clasele IX-XII

I.1. Creaţii literare cu tema „Prietenia într-o societate multiculturală”: eseu, proză, poezie
- redactarea se face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 2 cm (text aliniat justified);
- titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold, centrat);
- la două rânduri sub titlu, numele elevului, clasa, numele profesorului coordonator, școala, (Times New
Roman, 12, aligned Right);
- la două rânduri sub numele autorului, textul lucrării (Times New Roman,12);
- lucrarea va avea un număr par de pagini: 2, 4, maxim 6 pagini;
- vă rugăm să folosiţi semnele diacritice;
- bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, adupă cum urmează: nume, prenume
autor, anul, titlul, editura.
- lucrarea (document Word) va denumită și trimisă prin e-mail și prin poștă conform instrucțiunilor.

I.2. Materiale video pe tema plurilingvismului şi multiculturalităţii: desene, filmuleţe, materiale PPT
(*la această categorie, se acceptă lucrări individuale sau de grup, maxim 5 elevi/echipaj coordonat de un
cadru didactic; profesorul poate participa activ la realizarea materialului.)
Desene: Lucrarea va fi realizată pe coală A4, hârtie sau carton. Orice tehnică compoziţională este
acceptată : ulei, acuarelă, creion, peniţă, colaj, etc. În partea dreaptă jos, se va lipi o etichetă pe care va fi
scris citeț, cu majuscule, titlul lucrării, numele elevului / elevilor, clasa, numele profesorului coordonator,
școala de proveniență.
Lucrarea scanată, va fi denumită și trimisă prin e-mail. Se recomandă ca lucrarea scanată să nu depășească
25 MB și să fie salvată în format PNG.
Lucrarea originală, pe hârtie / carton A4, va fi trimisă prin poștă conform instrucțiunilor de mai jos.
Filmuleţe, proiect audiovizual – scurt metraj, videoclipuri, film în imagini. Fișierul va fi în format avi,
divx, wmv, mpeg, nu va depăși 8 MB, limita de timp va fi 3 minute. Fișierul va denumit și trimis prin e-
mail și prin poștă conform instrucțiunilor.
Materiale PPT : 8-10 slide-uri, cu rulare automată; fișierul va fi denumit și trimis prin e-mail și prin poștă
conform instrucțiunilor.
NOTĂ privind trimiterea lucrărilor prin poștă:
 Lucrările elevilor vor fi trimise și prin poștă la adresa:
Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad, Bd. Decebal Nr. 31A, cu precizarea PENTRU SIMPOZION.
 La categoria creații literare, lucrarea va fi tipărită pe hârtie
 La categoria desene se va include lucrarea originală pe coală A4 (hârtie sau carton)
 La categoria materiale video (filme, PPT), acestea vor fi tipărite pe DVD. Recomandăm trimiterea
acestora în plic cu protecție.
 Plicul cu lucrările elevilor va conține și un plic A4, timbrat și autoadresat, valoare timbru 3
lei.

Secțiunea II. – Simpozion pentru cadrele didactice

II.1. Dimensiuni ale plurilingvismului şi multiculturalității reflectate în: lucrări științifice/comunicări


științifice/referate metodice

II.2. Dimensiuni ale plurilingvismului şi multiculturalității reflectate în: proiectele educaţionale –


exemple de bune practici / diseminare de proiecte și parteneriate școlare

Pentru ambele categorii ale simpozionului, se respectă recomandările de redactare de la secțiunea I.1 a
concursului pentru elevi.

C) TAXA DE PARTICIPARE CADRE DIDACTICE:

 25 lei/ lucrare cu un autor


 35 lei/ lucrare cu doi autori.
Pentru elevi nu se percepe taxă de participare.
Taxa de participare va fi depusă în contul IBAN RO98TREZ0215004XXX006598 deschis la
Trezoreria Municipiului Arad. Se va specifica pe documentul bancar: Pentru Simpozionul
Național/Nume, prenume participant.

D) EVALUAREA LUCRĂRILOR PARTICIPANTE ÎN CADRUL CONCURSULUI


PENTRU ELEVI.

Se vor acorda premiile I, II, III și mențiune pentru fiecare categorie și pentru fiecare grupă de vârstă
(gimnaziu, liceu). Toți elevii/echipajele vor primi diplomă de participare.
La finalul proiectului, va avea loc o expoziție cu lucrările participante la secțiunea concurs elevi.

E) EXPEDIEREA MAPELOR CĂTRE PARTICIPANȚI

01.08.2015 – 01.09.2015, prin Poșta Română, la adresa de corespondenţă menționată în fișa de înscriere.
Profesorii vor primi, mapa simpozionului, ce va cuprinde: DVD cu ISSN cu lucrările participante, diplomă
de participare cadru didactic, diploma elev / echipaj cu numele profesorului coordonator.

Modalități de contact :
Telefonic: Juncu Maria: 0742518058 Prin email: simpozion.aurel.vlaicu@gmail.com
Vlad Roxana: 0752092528
ANEXA 1- FIŞĂ DE ÎNSCRIERE ELEVI

CONCURSUL NAŢIONAL
Plurilingvism şi multiculturalitate în secolul XXI.
Cunoaştere – Metode – Competenţe didactice
EDIŢIA I

Nr.Crt Nume şi prenume elev Clasa/ Şcoala Categoria Nume si prenume


profesor îndrumător
1
2
3
4
5

Adresa de corespondență cadru didactic coordonator ______________________________________________


_________________________________________________________________________________________
Telefon __________________________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________

Observaţie. Dacă este înscris un echipaj, se va preciza nume/ prenume elev - echipă

Notă: Declar pe propria răspundere că lucrarea/ materialul prezentat îmi aparține în întregime și toate
sursele folosite au fost menționate în bibliografie, respectând legea dreptului de autor.
ANEXA 2- FIŞĂ DE ÎNSCRIERE- CADRE DIDACTICE

SIMPOZIONUL NAŢIONAL
Plurilingvism şi multiculturalitate în secolul XXI.
Cunoaştere – Metode – Competenţe didactice
EDIŢIA I

Titlul lucrării :_____________________________________________________________________


□ Secţiunea II.1
□ Secţiunea II.2
Modalitate de participare:
□ Directă
□ Indirectă

Cadrul didactic 1.
Nume: _________________________________Prenume: ___________________________________
Instituţia de învăţământ: _______________________________________________________________
Specialitatea, funcția _________________________________________________________________
Localitatea: __________________Judeţul: ___________________Telefon: ______________________
Adresă de e-mail (personală) _____________________Adresa de corespondență: _________________
____________________________________________________________________________________

Cadrul didactic 2.
Nume: _________________________________Prenume: ___________________________________
Instituţia de învăţământ: _______________________________________________________________
Specialitatea, funcția _________________________________________________________________
Localitatea: __________________Judeţul: ___________________Telefon: ______________________
Adresă de e-mail (personală) _____________________Adresa de corespondență: _________________
____________________________________________________________________________________

Notă: Declar pe propria răspundere că lucrarea / materialul prezentat îmi aparține în întregime și toate
sursele folosite au fost menționate în bibliografie, respectând legea dreptului de autor.

Mijloace de care aveţi nevoie pentru prezentarea lucrării :_______________________________