Sunteți pe pagina 1din 1

Tema proiectului la disciplina Amenajarea pădurilor I

Anul universitar 2019-2020

Să se întocmească proiectul la discipina Amenajarea pădurilor utilizând datele


măsurate pe teren într-o unitate amenajistică din U.P...................., Ocolul silvic................,
precum şi datele iniţiale pentru calculul fondului de producţie normal.

Structura proiectului la disciplina Amenajarea pădurilor I

Proiectul va avea următoarea structură :


1. Fişa de teren completată în timpul orelor de lucrări practice efectuate în teren
2. Fişele de despuiere pentru fiecare specie în parte
3. Calculul diametrul mediu pe elemente de arboret şi a diametrului mediu pentru
întreg arboretul
4. Calculul înălţimii medii pentru fiecare element de arboret şi înălţimea medie
pentru întreg arboretul
5. Calculul clasei de producţie pentru fiecare element de arboret şi pentru arboretul
în ansamblu
6. Compoziţia pe număr de arbori, suprafaţă de bază şi volum. Volumul se va
determina prin metoda seriilor de volume.
7. Numărul de arbori din clasa întâi de calitate pentru suprafeţele de probă luate în
studiu
8. Indicele de desime şi densitate
2
9. Determinarea numărului suprafeţelor de probă de 500 m necesare a fi amplasate
în u.a. luate în studiu pentru ca rezultatele să fie relevante din punct de vedere
statistic. Determinarea va fi făcută pentru tolerenţa 10% şi coeficientul de variaţie
30%.
10. Determinarea vârstei exploatabilităţii tehnice
11. Determinarea fondului de producţie normal pe clase de vârstă
12. Reprezentarea grafică a numărului de arbori pe categorii de diametre pentru
suprafeţele de probă luate în studiu
13. Reprezentarea grafică (histogramă) a numărului de arbori pe clase de calitate
pentru suprafeţele de probă luate în studiu
14. Reprezentarea grafică (histogramă) a suprafeţelor reale şi normale pe clase de
vârstă

Notă:
Proiectul va cuprinde toate punctele de mai sus.
Predarea se va face în ultima săptămână de şcoală. Predarea şi susţinerea
referatului este condiţie de intrare la examen.