Sunteți pe pagina 1din 7
_SCOALA PRIMARA “SFANTUL IOAN CEL NOU DE LA SUCEAVA” GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “SFANTUL IOAN CEL NOU DE LA SUCEAVA” Nr. 160 din 26.09.2018 Director, Prof. Maria D Concurs interjudetean de creatie artistico- pla sti "Traditii pascale roman Editia a VII- a, Poz. 1960 CAERI/ 2019, Anexa 9 la OMEN 3016/09.01.2019 An scolar 2018-2019 ORGANIZATOR: Gridinita cu Program Prelungit “Sfantul Loa) Suceava”. structurd a Se PARTENERI 1, Casa Corpului Didactic George Tofan” - Suceava 2. Universitatea ,.Stefan cel Mare”- Facultatea de “Stiinje ale Educatie Suceava COORDONATORI Prof. Maria Doncean Prof. Marina Cretu Prof. Anton Daniela ARGUMENT: Invierea Domnului - sarbatoare de o importanja deosebité in cultura si traditiile populare romanesti, stémeste motiv de bucurie si desdvarsire spirituald oricdrui suflet de crestin. Copiii, cele mai curate si desdvarsite fapturi ale Lui Dumnezeu pot s& ilustreze cel mai potrivit parcurgerea Sarbatorii Invierii Domnului, in contextul traditiilor populare. Primavara - anotimp al reinvierii si renasterii spirituale, poate fi o surs& inepuizabila de inspiratie pentru realizarea unor lucrari de arti plastica, colaj si ormamente pe diverse teme prin care copiii isi pot transpune sentimente si trairi legate de diferitele evenimente specifice anotimpului, Prin utilizarea diferitelor tehnici specifice desenului si picturii si prin varietatea materialelor folosite in tehnica colajelor se stabileste o punte de legatura intre plicut si util. Valorificarea traditiilor populare romanesti vine in sprijinul prescolarilor, solicitand un loc aparte in parcurgerea fireascd a unor sarbatori de o importanfa aparte, cum este si sirbatoarea invierii Domnului. Toate acestea converg la crearea unor lucrati originale inlaturnd monotonia si tipizarea in lucru si conduc la dezvoltarea spiritului estetic si a creativitatii copiilor, valorificdnd totodata inepuizabilul izvor de traditii al {arii noastre. Concursul Interjudetean "Tradifii Pascale Romdnesti” s-a nascut din dorinta de a evidentia capacititile intelectuale, creatoare ale prescolarilor, cadrelor didactice in realizarea unor lucriri artistico-plastice cu caracter religios, care si redea tema acestei sirbatori (picturi, desene, colaje, felicitar), Copii sunt creativi in mod natural si doar asteaptai atmosfera propice pentru a-si manifesta creativitatea” 1.C.Gowan si G.D.Demons SCOPUL: Stimularea potentialului artistico-plastic al copiilor din invafamantul prescolar si invajaméntul special prin crearea unor lucriri —artistico-pl traditiilor pascale. OBIECTIVE: imbunatdtirea procesului de educare prin stimularea interesului si educarea copiilor in vederea cunoasterii, promovarii valorilor crestine $i a traditillor populare prescolarilor. 54 de copii din cadrul G.P.P. Sf. loan cel Nou de la Suceava, 500 de pani ci 200 Ae cadre didactinn din tnuittinafintil nmannalae ni SanikttenAnest SECTIUNE: 1, Desen/Pictura- tehnici grafice si picturale 2. Colaj 3. Felicitari PERSOANE DE CON’ "ACT: Date de contact: - profesor: Maria Doncean, tel. 0753568616, e-mai - profesor: Marina Cretu, tel. 0749891301, e-mai - profesor: Daniela Anton, tel. 0740151376, e-mail maria.doncean@vahoo.com marinaroxanacretu(@gmail.com antondana76@vahoo.com REGULAMENT DE PARTICIPARE Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 Concursul ,,Traditi’ Pascale Roménesti” este 0 manifestare artistic organizat la nivelul invajamantului prescolar la initiativa Gradinitei cu Program Prelungit ~Sfaintul loan cel Nou de la Suceava”, sub patronajul Inspectoratului Scolar al Judejului Suceava. Art. 2 Scopul acestei manifestari este descoperirea copiilor cu potential artistic, promovarea si orientarea acestora, valorificarea obiceiurilor, traditilor i creatiilor artistice adecvate varstei, amplificarea si revigorarea activitatilor artistice la nivelul invaamantului prescolar. Art. 3 Concursul interjudejean se desfagoara in data de 31 mai 2019, la care vor participa prescolarii din judetul Suceava, Art. 4= Concursul ,,Traditii Pascale Roménesti” se desfigoari in parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava, Universitatea Stefan cel Mare”Suceava — Facultatea de Stiinte ale Educatiei, C.C.D. “George Tofan”Suceava, parint si sponsori. Art. S~ Lucrarile vor fi jurizate de catre 0 comisie formati din 3 membri specialisti. Art. 6- in cadrul concursului prescolarii vor fi premiati pe sectiuni. Premiile acordate vor fi: .Premiul de excelenta” (premiat cu placheta), Premiul |, II, III, Mentiuni, Diplome de participare (exceptie vor face lucrarile care nu indeplinese conditiile de participare). Se vor acorda premii in limita a 25-30% din luerari. Diplomele vor fi avizate de institujile partenere coordonatoare vor fi inmanate la festivitatea de premiere din cadrul Concursului. "Traditit Pascale Roménesti Capitolul II - Conditii de participare Art. I ~ Pot participa prescolari din gridinitele de stat si particulare (cu program normal, prelungit, saptaménal) precum gi ai invayaméntului prescolar special. Art. 2- Participarea la concurs este accesibila tuturor prescolarilor din judetul Suceava, pe baza inscrieri. Art. 3 - Seotiunile abordate in cadrul concursului sunt: Sectiunea 1 — desen/ pictur - tehni nea 2 — colaj + Sectiunea 3 ~ felicitari Art. 4- inscrierea prescolarilor la concurs se face de catre educatorul/profesorul indrumator pe baza unei Fise de inscriere, conform Anexei nr. 1. Totodata va trimite i Acordul de parteneriat, conform Anexei 2, in doud exemplare, un plic autoadresat/timbrat pe adresa gridinite Art. 5 = Nu se percepe taxa de inseriere, care cadru didactic va participa cu maxim 3 luerari, = La sectiunile | si 2, lucrarile vor fi realizate pe foaie suport A4, tehnici de lucru la alegere, realizate in exclusivitate de catre prescolari, interventia cadrului didactic va duce la excluderea lucrarii din concur = La sectiunea 3, compozitiile plastice vor fi realizate in tehni sippe materiale diferite, respectind tema concursului ~ Pe spatele fiecdrei lucrari a prescolarilor se va aplica o eticheta, in coltul din