Sunteți pe pagina 1din 4

EXERCIȚIU APLICATIV

« BRIDGE GAME »
Bridge game. Concluzii
 Faza de estimare
 Cum aţi estimat
 V-aţi familiarizat cu materialele în faza de estimare
 S-a făcut un inventar al materialelor
 A fost pus la punct un proces care să ia în considerare abilităţile membrilor echipei
 Au fost luate în considerare riscurile
 Faza de implementare
 Au ştiut toţi membrii echipei ce aveau de făcut
 Dacă planul iniţial nu a mers, a fost echipa suficient de flexibilă să accepte schimbări
 Cum v-aţi descurcat cu o singură şurubelniţă
 Cum aţi gestionat riscurile apărute
 Cum aţi făcut controlul calităţii

2
Bridge game. Concluzii
 Stilul de management – Managerul de proiect
 Cum a fost ales/selectat managerul de proiect
 A explicat MP scopul proiectului
 A coordonat sau a delegat atribuţiile
 S-a implicat
 A abandonat, a preluat altcineva rolul de MP
 Cum au fost luate deciziile
 Relaţiile în echipa de proiect
 V-aţi simţit confortabil în cadrul echipei
 Cum apreciaţi impactul pe care l-aţi avut în cadrul echipei
 Aţi învăţat ceva despre colegi
 Entuziasm, disperare
 Gică-contra
3
Concluzii

 Un MP poate elabora planuri realiste, poate lua decizii,


dar dacă nu are sprijinul echipei pe care o coordonează
proiectul va eşua
 Deci,
 Construieşte o echipă care va lucra cu tine