Sunteți pe pagina 1din 3

NUME.......................................

PRENUME................................
CLASA.......................................
DATA.........................................
Nr.1
Se acorda 2 puncte din oficiu.

Subiect I 6,5 p
In cursul lunii martie au loc urmatoarele operatii economice şi financiare:
1. se achizitionează un depozit în valoare de 2000 lei pe baza de factura fiscala,TVA 24%;
2. la o data ulterioară se înregistrează acordarea avansurilor salariale în sumă de 1500 pe baza listei
de avans chenzinal(pe card);
3. se încasează printr-un ordin de plată o creanţă comercială în valoare de 400 lei;
4. se înregistrează acordarea unui avans de deplasare în valoare de 500 lei în numerar;
5. se achită rata aferentă creditului pe termen scurt în valoare de 1000 lei.

Se cere:
- efectuarea analizei contabile pentru operatiile economico-financiare
- întocmirea registrului jurnal;

Subiect II 1,5 p
Definiţi registrul-jurnal şi nota de contabilitate.
NUME......................................
PRENUME................................
CLASA...................................
DATA.........................................
Nr.2
Se acorda 2 puncte din oficiu.

Subiect I 6,5 p
In cursul lunii martie au loc urmatoarele operatii economice si financiare:
1. se cumpară mărfuri în suma de 270 lei, cu achitare ulterioară;
2. se aportează de către asociați mărfuri în valoare de 1000 lei și numerar 600 lei;
3. se înregistreaza vânzarea unor mărfuri în numerar în suma de 60 lei (fara descarcare de gestiune);
4. se înregistreaza obligaţia de plată a salariilor faţă de angajaţi în sumă de 4900 lei,
5. se achită valoarea unei obligaţii comerciale în numerar în valoare de 720 lei.

Se cere:
- efectuarea analizei contabile pentru operatiile economico-financiare
- întocmirea registrului jurnal;

Subiect II 1,5 p
Definiţi registrul inventar şi registrul-jurnal de încasări şi plăţi.
NUME......................................
PRENUME................................
CLASA...................................
DATA.........................................
Nr.3
Se acorda 2 puncte din oficiu.

Subiect I 6,5 p
In cursul lunii martie au loc urmatoarele operatii economice si financiare:
1. se achită 300 lei din datoria comercială a entităţii printr-un ordin de plată;
2. se vând mărfuri în numerar în valoare de 100 lei + TVA 24 %(fără descărcare de gestiune);
3. se înregistreaza depunerea numerarului încasat din vânzare la banca conform foii de varsamânt;
4. se înregistreaza obţinerea unui credit bancar pe termen lung în valoare de 8000 lei,
5. se dau în consum materii prime în valoare de 240 lei.

Se cere:
- efectuarea analizei contabile pentru operatiile economico-financiare
- întocmirea registrului jurnal;

Subiect II 1,5 p
Definiţi registrul “Cartea Mare” şi registrele contabile.