Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TITU MAIORESCU” IAŞI

Aleea Decebal, nr. 10, localitatea Iasi, judetul Iasi, Romania


Tel.: 0232/436598, Fax: 0232/239447,cod. postal 700231
e-mail: scoala_titu_maiorescu@yahoo.com
pagina web : http// titu-maiorescu.scoli.edu.ro

Concursul " Maiorescienii"


Iași, 09 iunie 2017
Clasa a IV- a

Barem de corectare și evaluare


I.Rezolvarea cerinţelor 1-6:

1. Câte 1 punct pentru fiecare cuvânt cu același sens. Exemple de răspuns: chipeș – arătos,
a obosi – a osteni, a se hotărî – a se decide, întrecere – concurs, competiție, delicios –
gustos.
2. Câte 1 punct pentru fiecare termen corect din familia lexicală. Exemplu de răspuns:
jucător, a juca, jucărie, jucărioară, jucăuș, joculeț.
3. Se acordă 5 puncte pentru răspunsul corect: Croncăni șoimul.
4. Câte 1 punct pentru fiecare parte de propoziție și de vorbire identificată corect.
cafeniu – atribut, adjectiv
fotbal – complement, substantiv
ei – subiect, pronume
șobolanului – atribut, substantive
5. Exprimarea nuanțată a opiniei, identificarea mesajului textului. – 7 puncte; Formulare
ezitantă, însă cu perceperea corectă a mesajului. - 4p; Formulare ezitantă, fără a percepe
corect mesajul – 0 p.
6. 2 puncte pentru îmbinarea narațiunii cu descrierea
2 puncte pentru înlănțuirea clară a ideilor și respectarea cerinței
3 puncte pentru originalitate
2 puncte pentru formularea unui titlu expresiv
2 puncte pentru ortografie și punctuație corespunzătoare
2 puncte pentru lizibilitate
2 puncte pentru respectarea limitei de spațiu indicate.
Matematică
Barem de corectare și notare
II.Rezolvarea cerinţelor 1-5:
1) 8 operații x 1,25 puncte=10 puncte; Rezultat 200
2) 5 operații x 2 puncte =10 puncte; Rezultat 100
3) a) 11cm-6cm=5cm…………..2,5puncte
b) 24cm:8cm=3………………..2,5puncte
4) Reprezintă grafic…………………..2,5puncte
Află un segment a=80m………………..2 puncte
Află cât reprezintă două segmente b: 2b=3x80m=240m……………….2 puncte
Află cât reprezintă un segment b: b=240m:2=120m…………………..2puncte
Află distanța parcursă în total: 120mx3=360m……………………..1,5puncte
5) Observă că un salt al broscuței este făcut în același timp cu 4 pași ai
șobolanului…2,5puncte
400 pași ai șobolanului sunt făcuți în același timp cu 100 salturi ale
broscuței…….2,5puncte
100 salturi =50x2 salturi au aceeași lungime cu 50x50=250 pași ai
șobolanului………2,5puncte
Distanța dintre ei este de 400-250=150 pași……………………………….2,5puncte
Din oficiu 5 puncte-