Sunteți pe pagina 1din 4

Test iniţial la fizică

Matricea de specificaţie

Clasa a XII-a

Competenţe corespunzătoare nivelurilor taxonomice:

C1: Definirea şi recunoaşterea mărimilor fizice, unităţilor de măsură, instrumentelor de măsură şi conceptelor
învăţate şi enunţarea principiilor şi legilor fizicii studiate;

C2: Identificarea fenomenelor fizice studiate în situaţii concrete, în viaţa cotidiană

C3: Aplicarea legilor şi principiilor fizicii în rezolvări de probleme;

C4: Evaluarea/Aprecierea/Interpretarea de fenomene, fapte, procese în contexte variate.

Relaţia competenţe specifice urmărite - conţinuturi de evaluat:

Competenţe de
evaluat C1 C2 C3 C4
Conţinuturi

Oscilaţii şi unde mecanice x x

Oscilaţii şi unde electromagnetice x x

Optica ondulatorie x x x

Elemente de teoria haosului x

Relaţia competenţe specifice urmărite – itemi:

Competenţe de C1 C2 C3 C4
evaluat

Itemi

1. x

2. x x

3. x

4. x x x

5. x x x
EXAMEN DE DIFERENTA LA FIZICĂ

Clasa a XI-a

Numele şi prenumele elevului:

Data:

SUBIECTUL I 45 de puncte

1. Stabiliţi corespondenţa între măsurile fizice din cele două coloane: (15 puncte)
Pendul elastic Circuit oscilant
K We
Ec Wm
v Rezistenţă electrică
y q
Forţa de frecare i
Ep 1/C
Completaţi spaţiile de mai jos cu termenii corespunzători

a) Radiaţiile X au…. de …. mai… decât radiaţiile IR. (5 puncte)


b) Un pendul gravitaţional bate secunda mai…pe vârful unui munte decât la nivelul mării.
(5 puncte)
c) Apariţia uraganelor poate fi urmarea efectului.... (5 puncte)
2. Raportul Ec/Ep al unui oscilator armonic, când y=A/2 este: (15 puncte)
a) 1/3; b) 2; c) 3; d) 4

SUBIECTUL II 45 de puncte

1. Într-o orchestră simfonică sunt şi instrumente cu coarde şi de suflat. Frumuseţea interpretării unei piese
stă şi în numărul mare şi diversitatea instrumentelor din orchestră.
a) Specificaţi tipul de undă care apare în instrumentele muzicale. (5 puncte)
b) Daţi exemple de instrumente care produc sunete grave, respectiv înalte.(5 puncte)
c) Care este rolul cutiei instrumentelor cu coarde? (5 puncte)
d) Ce proprietate a sunetelor conferă frumuseţe audiţiei muzicale? (5 puncte)

2. Pentru determinarea lungimii de undă a unei radiaţii vizibile se foloseşte dispozitivul Young. Cel folosit
de noi are D=1m, 2l=1mm, iar interfranja este i=0,55 cm.
a) Reprezentaţi mersul razelor de lumină în dispozitiv. (5 puncte)
b) Ce culoare are radiaţia folosită? (5 puncte)
c) Ce valoare i′ are interfranja, dacă se foloseşte radiaţia roşie (λ=700nm), respectiv violet
(λ=400nm)? (5 puncte)
d) Cu ce distanţă se deplasează maximul central, când se aşază în calea unuia dintre fascicule o
lamă transparentă cu grosimea d=0,1mm şi n=1,5? (10 puncte)

Timp de lucru: 50 de minute


Toate subiectele sunt obligatorii
Din oficiu: 10 puncte
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Clasa a XII-a

BAREM DE NOTARE

PARTEA I (45 puncte)

Nr. item Soluţie, rezolvare Punctaj Punctaj


total
1 Pentru completarea corectă şi integrală a tabelului 7x2,14p
15p
2. a) Lungimea, undă, mică 5p 15p
b) încet 5p
c) fluture 5p
3. Ec/Ep=3 15p 15p

PARTEA a II-a (45 puncte)

Nr. item Solutie rezolvare Punctaj Punctaj


total
1.a Undă staţionară 5p
1.b Oferirea de exemple corecte 5p 20p
1.c Rezonanţă acustică 5p
1.d timbrul 5p

2.a Reprezentarea mersului razelor 5p


2.b Verde 5p 25p
2.c 0,7 mm (roşie); 0,4 mm (violet) 5p
2.d 0,05 mm 10p