Sunteți pe pagina 1din 45

alexander ahndoril

OPERA DEMONILOR

În româneşte de Carmen Vioreanu

Versiunea 1999

Roluri:

Ioan (55 ani)


Amina (35 de ani, soţia lui)

Sara (fiica lor în vârstă de 7 ani)


Nicke (fiul lor în vârstă de 4 ani)

Lennart (tatăl Aminei)


Doctorul

Rafael (arhanghel)
Beleal (prinţ demonic)

Uli (operă a demonilor)


Soţul (operă a demonilor)
Laila (operă a demonilor)

Krsna (copil, tânăr, bărbat şi bătrân)


Arjuna (un tânăr bărbat)

Un câine mare şi negru (Diavolul)


2

Mai multi demoni vizibili sau invizibili de rang mai mic

Actul I
___________________________________________________________________________

o lume spirituala

(O copie negativa a umbrei sub un smochin din Gaya: Lumina porneste dintr-un centru, slabeste spre
marginile care se leagana, si dispare sub forma de pete.

Krsna, care are corpul bleu, sta vis-à-vis de Arjuna, un barbat de neam razboinic.)

Krsna
|i-am explicat deja amanuntit calitatile divine. Acum asculta-ma când ti le explic pe cele demonice…

Arjuna (nelinistit)
Krsna, te referi la doi dintre fiii lui Dumnezeu?

Krsna
Da, acesta este inceputul duelului…

Arjuna
Îl văd pe Beleal, tânîrul adept al lui Lucifer, stând lângă arhanghelul Rafael, pe un munte înalt.

Krsna
S-au întâlnit în secret ca să încerce prin forţele proprii să rezolve o dispută foarte veche, care a
început atunci când prinţul demonic Beleal s-a îmbarcat într-un fel pe Arca lui Noe, deşi Rafael stătea
de pază… La inchiziţia cerească, Beleal a susţinut că arhanghelul s-a lăsat mituit. O acuzaţie care –
fără să fi fost dovedită – l-a urmărit pe Rafael de atunci… în acelaşi fel în care chicotelile l-au vânat pe
Beleal... Nu cu puţină voioşie au fost ascultate replicile lui Rafael atunci când a explicat că Beleal
trebuie să se fi deghizat în soţia lui Noe ca să urce la bord (zâmbeşte puţin şi devine iar serios) ...

Arjuna
Îi acum, după şapte mii de ani, vorbesc de duel şi de necesitatea unui trofeu uman – un om ca
garanţie… un trofeu pe care să-l dispute…

(Un bărbat, Ioan, intră şi se opreşte la marginea cercului de lumină. Pe urmă stă în picioare, apatic,
cu privirea pe jumătate plecată şi gura deschisă.)

Krsna
Iat`-l pe alesul lui Beleal… Mai are treizeci de ore de tr`it… bietul om. Te opre]ti, bra\ele [\i atârn` ]i
[ncerci s` captezi tot ceea ce mai exist` [nc` – Silit s`-\i administrezi ultimele ceasuri…

(Arjuna se holbeaz` [ngrozit ]i vorbe]te [n acela]i timp ce lumina se schimb` ]i Ioan cade [n
genunchi.)

Arjuna
O, nu, se aşează în genunchi să vorbească cu copiii: Acum nu mai vreau să văd…

(După ce cuvintele lui Arjuna s-au pierdut, el şi Krsna dispar, şi lumea lor de sus se schimbă cu cea
lumească.)
3

___________________

parterul vilei

(Ioan stă în genunchi. Cei doi copii se zăresc în spatele lui.)

Ioan
Tata a [mb`trânit ([]i re\ine un zâmbet) }i [n curând… o s` plece… (se apleac` pentru a auzi
r`spunsul feti\ei) Da, bunicul e mai b`trân – se zice mai [n vârst`, ]tiai… (ofteaz`) Mmm ... (mai mult
pentru sine) Un optician, a propus medicul de familie… Nu ochii, dar [n spatele ochilor cre]te ceva…
ca o monstruozitate, ca un… (feti\a zice ceva ]i el o duce pu\in mai [ncolo) Vorbesc ciudat? N-am
vrut… (se lupt` s` nu plâng`) |i-ai luat puloverul pe dos. (trage de eticheta de la puloverul feti\ei)
Oricum trebuie s` merge\i la culcare acum… (feti\a se uit` la pulover) Trebuie doar s` v` spun…
asculta\i? Las`, Sara. Tata o s` dispar`, de]i nu vrea: Sunt bolnav – Nu se vede, nu… Mi-a] dori s` stau
pentru totdeauna lâng` voi, dar… (feti\a vrea s` se elibereze din mâinile lui) Trebuie s` v` aduce\i
aminte. (pentru sine) O, drace... Nu sunt destul de b`trân… (feti\a se retrage pu\in: e gata s`
izbucneasc` [n plâns din cauza situa\iei ciudate ]i grave) |i s-a f`cut fric`? (zâmbe]te) Vino aici. V`
ave\i unul pe cel`lalt, voi doi… ]i pe mama… ]i pe bunicul [l ave\i. ([l mângâie pe obraz pe cel mic,
t`cere) Duce\i-v` la culcare, vin ]i eu imediat! (ei r`mân pe loc, Ioan se adreseaz` Sarei) {l duci tu pe
Nicke sus? (copiii pleac`, feti\a [l ia cu ea pe fr`\ior, Ioan se ridic` [ncet [n picioare, se uit` fix, dup`
ceva vreme se uit` la [ncheieturile mâinilor, tersare la oribilul gând) }i totu]i nu mi-a] anticipa
moartea.

(Intr` Amina. Ofteaz` de oboseal` ]i d` drumul la televizor.)

Amina
Parc` nu mai apuc`m s` vorbim. (se a]eaz`) Nici m`car nu mai avem timp s` ne cert`m a]a cum facem
de obicei: O c`s`torie-de-uitat-la-televizor, aproape a]a a ajuns… (se miroase la sub-bra\) Trec printr-o
perioad` groaznic` de transpira\ie, ]tii, cum… (zâmbe]te când []i d` seama cât de g`l`gioas` e)

(T`cere.)

Ioan (nemi]cat)
Cum a fost la Berlin?

Amina (moale)
Cum poate fi?

Ioan (propune)
Ploios.

Amina (d` din cap afirmativ)


Cum a fost la Berlin... a fost pu\in ploios. (se uit` spre etaj) Au adormit târziu?

Ioan
Le-am dus [n camer` televizorul mic, acum o or`.

Amina (amuzat`)
Le-ai dus televizorul – cât e ceasul? (Ioan e absorbit de gânduri) Ce e cu tine? E]ti obosit?

Ioan
Nu, iart`-m`.

Amina
Sunt ochii? (Ioan d` din cap afirmativ) Cum te sim\i acum?
4

Ioan
Cu ochii? (cu gândul [n alt` parte) E mult mai r`u.

Amina
Dar ce-a zis doctorul?

Ioan (zâmbe]te)
S`-mi fac ochelari...

Amina
S-a [ntâmplat ceva? E]ti sup`rat?

(Se aude un sunet subacvatic surd. O lumin` metalic` fulger`. Ioan []i protejeaz` ochii, dup` care las`
mâna jos: O raz` albastr` mobil` se leag`n` prin camer`. Lumina pare rupt` prin ap` [ntr-o balansare
u]oar`. Se mi]c` pe pere\i ]i apoi se ]terge [ncet. Ioan face o mi]care neajutorat` prin aer, de parc` ar
[ncerca s`-i prind` mâna Aminei.)

Ioan
Am [mb`trânit ]i... (tace)

Amina (zâmbe]te aproape uimit`)


E]ti sigur c` asta a zis doctorul? (Ioan tace ]i Amina se uit` nelini]tit` la el, el vrea, dar nu poate s`
spun` vestea oribil`, Amina zâmbe]te brusc) Ai [mb`trânit? (Ioan nu se poate ab\ine s` nu zâmbeasc`)
O, ce b`trân! Un mo] adev`rat, care uit` ]i face confuzii, mije]te ochii ursuz ]i merge \an\o].

(Ioan intr` [n joc pentru o clip`.)

Ioan (ca un b`trân)


Ce feti\` dulce! Am zis asta? Nu?

Amina
Vai, ce b`trân.

Ioan
N-ar dori feti\a s` stea pu\in pe pe pee genunchii mo]ului?

(Amina se apropie vioaie – zâmbetul lui Ioan dispare ]i chipul se transform` când nu mai poate s` se
ab\in` de atâta durere – ]i ea se opre]te pe loc. Raza metalic` fulger` ]i devine neagr` pentru o
secund`.)

___________________

biroul doctorului

(Privire retrospectiv`: Ioan st` vis-à-vis de doctor.)

Doctorul (se uit` [n jurul lui)


E foarte greu [n ansamblu… Ai vorbit cu familia ta, despre cancer? Ai vrea s` ]tii mai mult [ntr-o
prim` faz`? Da, te [n\eleg. Cum s` po\i explica a]a ceva? Ioan, e… e foarte r`u, foarte foarte r`u.

Ioan
O s` mor?

Doctorul
5

Da.

(Ioan [ncearc` s` nu plâng`.)

Doctorul
Tumoarea ta e a]a de mare ]i de [ntins`, c` de fapt e de mirare c` [nc` tr`ie]ti. Orbirea brusc` poate lua
locul tulbur`rilor de vedere sau…

Ioan
Avem copii mici.

Doctorul ([ndurerat)
}tiu, iart`-m`… dar…

Ioan
Pot s` solicit tratament!

Doctorul
Ioan, ascult`-m` acum: suntem pe lâng` toate astea. Nu exist` nici un leac. Nici m`car nu putem
[ncerca. Dar un sf`tuitor, asta-\i putem oferi.

(Se face [ntuneric.)

___________________

parterul vilei

(Ioan las` jos mâna care [i protejeaz` ochii. Pu\in din lumina albastr` se leg`n` [nc` pe pere\i.)

Ioan
Mi-e atât de fric`, Amina...

Amina
De chestia asta cu ochii? ([]i ridic` privirea ]i nu-l scap` din ochi) Vorbe]te cu mine!

(Ioan se [ntoarce.)

Ioan (]opte]te)
Se pare c` nu pot. (stau t`cu\i) Vezi acolo?

(Ioan arat` cu degetul, f`r` s` se gr`beasc`, [n col\.)

Amina
Ce anume?

Ioan
Umbrele! Parc` sunt doi b`rba\i. {n\elegi ce vreau s` spun?

Amina
Sunt de la salcie.

Ioan
}tiu... Parc` cei doi sunt implica\i [ntr-o discu\ie. Cel mai scund face tot timpul un fel de gesturi largi,
pline de dispre\.
6

(Amina se duce ]i-]i [mbr`\i]eaz` so\ul. Cei doi b`rba\i – Beleal ]i Rafael – apar din col\, ]i oamenii
nu-i pot nici vedea, nici auzi.)

Beleal
Dintr-o c`l`torie de-a lungul p`mântului ]i dintr-o expedi\ie [n jurul lui vin.

Rafael
}i acum vrei s`-mi ar`\i c` trofeul pe care l-ai g`sit e bun de disputat? (Beleal arat` cu degetul la
Ioan) B`rbatul sau femeia? B`rbatul?

Beleal
Da, Ioan [l cheam`... un b`rbat care nu crede, dar totu]i crede.

Rafael
Bine gândit! Asta era... Care nu crede, dar totu]i crede.

Beleal
Acum avem o posibilitate s` ne rezolv`m vechea noastr` ceart`, [ngerule: M` reabilitezi, dac` pierzi…

Rafael
}i dac` eu câ]tig, m` achi\i la toate punctele, asta e ideea.

Beleal
Atunci eu iau ru]inea… M-am c`cat pe mine ]i-am zis c` de la fratele meu vine mirosul! Dovad`? Am
p`strat chilo\ii vechi [ntr-o pung`: diaree [nchegat` (se opre]te) [n congelator ]i...

Rafael
Nu, (ascunde un zâmbet) despre ce vorbe]ti?

Beleal
Ne rezolv`m cearta o dat` pentru totdeauna. Ori tu m-ai ajutat s` urc pe arc`, a]a cum am sus\inut eu,
ori eu, a]a cum ai sus\inut tu, m-am deghizat [n so\ia lui Noa…

Rafael (zâmbe]te)
}i-ai fost apucat de cur de be\ivi.

Beleal
Nu.

Rafael
Bâjbâind brutal cu fustele (este [ntrerupt) [n [ntunericul cabinei...

Beleal
Termin`... {nc` n-ai [nvins... Ceea ce vreau e, evident, s` te aud recunoscând c` tu ai fost cel care m-ai
ajutat s` m` [mbarc, a]a cum am sus\inut eu.

Rafael
Da, nu ]tiu.

Beleal (optimist)
E un contract? Stai ]i dormi pe \`rmul t`u – cu capul sub aripi. }i eu, pe partea mea, m` masturbez ca
un pavian!

Rafael
Oamenii trebuie s` aib` singuri grij` de ei de-acuma.
7

Beleal
Da, dar e vorba de unul singur… V`d un duel de mod` veche [n fantezia mea: Tu ]i cu mine… ne
lupt`m pentru un b`rbat pe care moartea deja l-a chemat? Pentru ce? (Rafael d` din cap ]ov`itor) Ce
zici, [ngere? Ne juc`m rolurile iudaic-cre]tine aici pe p`mânt! (Rafael d` din cap afirmativ) Dac` Ioan
[]i distruge ultimele ceasuri – le risipe]te a]a cum a f`cut [ntotdeauna, ]i pe urm`, ca cirea]a de pe tort,
[]i ia zilele – atunci eu am [nvins.

Rafael
Dar dac` moare de moarte natural` peste dou`zeci ]i nou` de ore, ai pierdut.

Beleal
Atunci ru]inea e a mea ]i tu e]ti achitat.

Rafael
Deci ne batem pe el. ([l privesc pe Ioan) Ioan. }i acela dintre noi care [l va trece pragul a [nvins.

(Beleal []i [ntinde mâna ]i cei doi dispar.)

Amina
De ce plângi? Ce s-a [ntâmplat? ([l mângâie pe obraji) Prieten drag... Ar`\i complet distrus...

Ioan
Eu... (se uit` [n jurul lui, dup` care []i ]terge nasul, se uit` la mâna lui ]i zâmbe]te) Vai...

Amina
S` aduc o batist`?

(Ioan aprob` din cap, se a]eaz` confuz pe canapea ]i Amina dispare.)

O strun` s-a rupt: Beleal st` brusc [n fa\a lui Ioan: blând ]i ciudat de [mbietor.

Beleal
Eu de fapt sunt doctor.

(Ioan se uit` cu ochii mari la Beleal; roiuri de mu]te, viespi ]i bondari [l [nso\esc pe prin\ul demonic.
Se a]eaz` pe el str`lucind.)

Ioan (uimit)
Cel R`u! }i totu]i nu mi-e fric`.

Beleal
Oamenii sunt mult prea obi]nui\i cu prezen\a mea: prin\ul s-a s`turat s` fie cunoscut de to\i, [n\elegi…
coarnele ]i coada [ntr-un cuf`r din pod.

(Se cerceteaz` reciproc.)

Ioan
}i acum ai de gând s`-mi [ntinzi o capcan`?

Beleal
Deja e]ti [n\epenit ca lumea de tot.

Ioan
Dar po\i s`-mi dai pu\in mai mult timp?
8

Beleal (zâmbe]te)
Mda...

(Ioan se uit` uimit la Beleal.)

Ioan (rânje]te)
Nu?

Beleal
O s` mori peste dou`zeci ]i nou` de ore (se opre]te) ]i...

Ioan
Dou`zeci ]i nou` de ore!

Beleal
Punctul final e stabilit – nu [n zorii zilei `steia, mâine mori – dar te-a] putea [ndruma pe ni]te c`i
l`untrice lungi, ]erpuitoare, ca s`-\i prelungim timpul la maxim.

Ioan
N-ar trebui s` vorbesc cu tine.

Beleal
Corect, conform tradi\iei, dar nimeni altcineva n-o s`-\i ofere ceasuri a]a de lungi cum [\i ofer eu.

Ioan
}i ce ceri [n schimb?

Beleal
{\i pot da vreme s` faci cuno]tin\` cu copiii t`i ]i cu so\ia ta timp de ]ase ore, s` creezi o oper` trainic`
– o simfonie? – [n ]ase ore, ]i [ntr-un final s` te distrezi cu droguri ]i femei exotice, ]ase ore.

Ioan
Ce mi-ai cere?

(Beleal bâjbâie deasupra borului p`l`riei.)

Beleal
Pot s`-\i dovedesc puterea mea.

Ioan
Nu vreau decât s` ]tiu ce vrei de la mine. Sufletul meu?

Beleal
Sufletul t`u? Pe `la p`streaz`-l tu! Dar timpul se scurge [n curând, ]i…

(Zâmbetul lui Beleal dispare. Ioan se [ntoarce.)

Ioan
Dumnezeu m` pune la [ncercare.

Beleal (rânje]te respingând)


Nu!

Ioan
9

Pleac`!

Vocea Aminei din gura lui Beleal:


Iubitule...

(O secund` de [ntuneric. Ioan se uit` [n jurul lui. Pe mas` sunt dou` pahare ]i o sticl` desf`cut` de vin
ro]u – Chatau de Haux.)

Amina
Nu vrei vin? (Ioan d` din cap melancolic) A]a am zis.

(Ioan se pip`ie sub nas.)

Ioan (uimit)
Batista...

Amina
O \ii [n mân`.

(Ioan se ]terge la nas, dup` care [ntâlne]te privirea Aminei. Ea zâmbe]te: sceptic` ]i pu\in nelini]tit`.)

Amina
Copiii dorm? (se uit` zâmbind, uimit`, la el) Glume]ti?

Ioan
Ce anume?

Amina
Vrei s` zici c` nu-\i aduci aminte?

Ioan
Trebuie s` fi adormit pe canapea ]i...

Amina (sceptic`)
Te-ai sculat ]i-ai coborât. (Ioan [ncearc` s`-]i ascund` uimirea) Ai zis c` au adormit la televizor.
(Ioan aprob` din cap) Ce e cu tine azi? Pari de-a dreptul...

Ioan
Trebuie s` vorbim.

Amina
Da, Ioan, cred c` trebuie s` vorbim.

Ioan
A]eaz`-te lâng` mine, Ami.

Amina
Vrei pu\in vin?

(El d` din cap afirmativ ]i ea umple cele dou` pahare ]i se a]eaz` lâng` el.)

Ioan
{mi plac paharele astea.

(Dau noroc cu grij`, se pivesc [n continuare ]i beau.)


10

Amina
Bun...

Ioan
Po\i s` pui paharul pe mas`? ([i cuprinde mâinile ]i se uit` la ele [n timp ce-]i face curaj) Am cancer
la creier. Se pare c` o s` mor [n mai pu\in de o s`pt`mân`. {ncerc…

(Se [ntrerupe când [ntâlne]te privirea Aminei; chipul ei are cu totul alt` expresie. Brusc, Ioan []i d`
seama c` [n camer` e un tân`r b`rbat.)

Rafael
Nu-\i fie fric`, Ioan.

(Rafael se apropie ]i pare c` e ]i femeie, de parc` ambele s-ar [mbina f`r` [ntrerupere. Amina se uit`
plângând, disperat`, la Ioan. {]i mi]c` gura dar nu se aude nimic.)

Rafael
Ai grij` de so\ia ta, Ioan! (Ioan [ntâlne]te privirea [ntreb`toare a Aminei ]i zâmbe]te, ]terge lacrimile
de pe obraji ]i o ia pe urm` [n bra\e) Foarte bine.

Ioan
M` iei acum? M` despar\i de familia mea? (Rafael zâmbe]te ]i d` [ncet din cap) Dar o s` mor peste
dou`zeci ]i nou` de ore?

Rafael
Da, când soarele va r`s`ri deasupra Suediei, nu [n diminea\a asta, [n diminea\a urm`toare.

(T`cere.)

Ioan
Cine e]ti? Pot s` [ntreb?

Rafael
Rafael.

Ioan
Arhanghelul Rafael?

(O lic`rire ciudat` pe chipul [ngerului.)

Rafael
Am v`zut c` te-au vizitat demonii… mai devreme.

Ioan
M-au vizitat demonii? Deci nu Diavolul [n persoan` a fost aici?

Rafael
De fapt sunt mult prea mul\i [n prezent pe numele `sta: deja se lupt` chiar pe la spatele t`u.

Ioan
N-am semnat nici un contract.

Rafael (zâmbe]te strâmb)


11

Nu, nu exist` nici o via\` dup` moarte pentru care s` te tocme]ti. (Ioan se holbeaz` f`r` s` [n\eleag`) Tu
n-ai fost niciodat` religios, nu?

Ioan
Nu ]tiu.

Rafael
Nu ]tii?

Ioan
Cred c` mai mult am fost jenat de credin\a care totu]i mocne]te. (amu\e]te) }i zici c`…

Rafael
{mp`r`\ia Cerurilor a fost folosit` mai mult ca s`-i [mpiedice pe cei s`raci.

Ioan
Nici Dumnezeu nu exist`?

Rafael (se [ntoarce)


Ba da, sigur c` da.

Ioan
Dar nici o via\` dup` moarte?

Rafael
Dup` moarte nu e nimic.

Ioan
Nimic... dar Biblia...

Rafael
Da, Biblia... Cineva zicea [n leg`tur` cu asta: Cre]tinismul este [ntrucâtva adev`rat, dar… Nu crezi c`
raiul ]i iadul exist` aici pe p`mânt?

Ioan
Atunci ce m` [mpiedic` s` nu [ncerc s` trag foloase de pe urma Diavolului?

Rafael
Nimic – [n afar` de pove]tile despre multele lui iluzii. Singura capacitate a Diavolului e dezbinarea:
Nici o demonstra\ie n-o s` te [mpiedice [n vreun fel s` mori. (a]teapt` pu\in) Po\i s`-i dai familiei tale
din scurtul timp care \i-a r`mas sau, cu l`comie, s` [nghi\i ultimele pic`turi [n singur`tate.

Ioan
Dar tu ce câ]tigi de fapt dac` m` convingi s` fac asta? (Rafael râde [ncet cu mâna la gur`) Voi doi da\i
impresia, cum s` spun, c` v` lupta\i pentru mine… de parc`…

Rafael
O, te m`gule]ti.

(Rafael dispare.)

Ioan
Stai!

(Amina se desprinde cu grij`. Nu mai plânge.)


12

Amina
N-am auzit ce-ai ]optit.

Ioan
Amina...

(Amina zâmbe]te, dar cade apoi pe gânduri pentru o clip`, dup` care vorbe]te.)

Amina
N-am de gând s` te chinui cu o gr`mad` de [ntreb`ri, Ioan. Dar diagnosticul t`u e… Adic`: nu exist`
nici un tratament? Putem s` vindem casa dac` e nevoie de bani.

Ioan
Nu, peste dou`zeci ]i nou` de ore o s` mor.

Amina
Asta \i-a zis doctorul?

Ioan (suspin`)
Amina ...

Amina
Nu putem s` renun\`m a]a. (Ioan nu ]tie ce s` spun`.) Po\i s` fii s`n`tos [n continuare. ({l prive]te
[ntreb`toare) De ce nu spui nimic? Simt c` m` pr`bu]esc.

Ioan
Cum a] putea s` explic?

Amina (uimit` ]i r`nit`)


N-ai [ncredere [n mine!

(T`cere scurt`.)

Ioan
C` mi-a fost adus` la cuno]tin\` clipa mor\ii e un soi de pedeaps`, a] crede.

Amina
Acum vorbe]ti [n enigme ]i (se opre]te) ]tii c`...

Ioan
Nu, Amina! F`r` enigme: Peste dou`zeci ]i nou` de ore mor.

(Ea nu mai vrea s` plâng`.)

Amina
O s` lupt`m, o s` trecem prin toate ca s`…

(El d` din cap ]i se face t`cere.)

Ioan (zâmbe]te)
Dar de fapt mi-au mai r`mas dou`zeci ]i nou` de ore… ]i-a] vrea s` tr`iesc [n loc s` a]tept: o noapte, o
zi ]i o noapte… Abia [n zori, abia [n zori. (se iau de mân`, Ioan zâmbe]te)
{\i aduci aminte de week-endul nostru la Amsterdam, trebuie s` fi fost… acum dou` prim`veri?
13

Amina
Ceva ce-ar trebui s` [ncerce toate perechile de vârst` mijlocie.

Ioan
S` fim noi atât de incredibil de desfrâna\i.

Amina (zâmbe]te)
Cred c` am avut, nu ]tiu, 20 de orgasme [n orele alea.

Ioan
Da, [\i dai seama dac` am fi avut pu\in` iarb` acum, am fi…

Amina
Cum a]a? Cum nu putem… totu]i, adic`…

(Se ridic` [n picioare ]i se [mbr`\i]eaz`, plini de dorin\` ]i ies din camer` camera.

Se cânt` o polc` iute [n trei acte la o vioar` veche, astfel [ncât corzile aproape c` se rup. |ambale
indiene sun` straniu.

Beleal intr` [ncet, ]chiop`tând ]i plutind, cu un câine negru cu capul [nsângerat. Al\i demoni mai mici
[l urmeaz` ]i []i ocup` locurile. To\i se [ntorc, ca ni]te p`pu]i mecanice, când Rafael, pu\in mai târziu,
[]i face intrarea, cu gândul aiurea.

Alaiul lui fuzioneaz` imediat cu el, []i g`se]te locul ]i el st` singur. Cei doi [ngeri se privesc [ndelung,
parc` se cerceteaz`.)

Beleal
Dup` placul lui Beleal sunt I\ele legate
Demonul pe Ioan, la ce s`-l pun` poate?
Conduc de pe a mea ramp` – Marionetele se lupt` viteje]te
]i distrug inima care dup` dragoste… tânje]te!

Mai [ntâi []i alung` so\ia prin vorbe de ocar`.


}i când Beleal mai trage [nc` o sfoar`
sinuciga] sânge se pogoar`
peste p`mântul nostru – mângâierea.
Tu cazi, [ngere… ]i pierzi a noastr` lupt`
Furia [nvinsului… e a [nving`torului miere!

Rafael
Se ticluiesc rime noaptea?

Beleal (suspin`)
Da... când cuvintele de ocar` iau sfâr]it. (se a]eaz`) Planul meu e s`-l las singur pe Ioan: Dac` o
respinge pe Amina, imediat o s`-i fie destul de mil` de el [nsu]i ca s` ia un cu\it.

Rafael
Cred c` deja \i s-au [ncurcat i\ele, [ngere! (se uit` fix [n fa\`, Rafael rânje]te) Patul scâr\âie ritmat la
etaj.

(Beleal []i ridic` privirea spre lustra care se clatin` u]or.)

Beleal
14

Ai avut norocul de partea ta… D`-mi o idee, [ngere… Dac`-i ucid pe copii la noapte – [i despic ca pe
ni]te purcei – atunci el o s`-]i blesteme via\a, sau doar o s` fie apatic?

(Rafael rânje]te la un gând care-i vine prin minte.)

Rafael
Nu ]tiu. Dar dac` te deghizezi [n Amina (se opre]te) ]i pe urm`...

Beleal
Auzi, nu!

(Râd.)

Beleal
Nu [ncepe iar cu visele umede de homofob!

Rafael
Ba-da...

Beleal
{l invidiezi pe Noe, din câte-am [n\eles – (cuceritor) ai fantezii cu mine, b`gâdu-mi-o [n micu\a mea
(se opre]te) ...

Rafael
S-o iau drept o [ncercare de a m` mitui?

Beleal (rânje]te)
{nainte a mers!

Rafael (zâmbe]te jignit)


Ah!

___________________

o lume spiritual`

Krsna
Exact atunci când un [nger observ` obiectele cu suflet, dezvolt` o leg`tur` cu ele; acest ata]ament are
ca urmare pofta trupeasc`, ]i din pofta trupeasc` se ridic` furia. Da, ultimele clipe ale lui Ioan vor fi
sfâ]iate de ciocuri ]i din\i. Un morman care va cronc`ni hulpav.

Arjuna
De ce nu-l las` s` doarm` [n noaptea asta lâng` so\ia lui?

_________________

parterul vilei

(Beleal, ]chiop, [l bag` pe Ioan [n camer`. Ioan, somnoros, [ncearc` s` scape. Beleal [l târ`]te [n
mijlocul camerei.)

Beleal
Ai de gând s`-\i irose]ti via\a dormind? Treze]te-te, drag prieten, treze]te-te… (Ioan se ridic`.)
Apropo, am fost impresionat de erec\ia ta. Apropierea mor\ii i-ar fi [mpiedicat… da, ]i pe cei mai mari
15

eroi. Dar Amina folose]te bine[n\eles metode neobi]nuit de echivoce, chestia aia (zâmbe]te ]i se ab\ine
de la un gest obscen)...

Ioan
Ce [ncerci s` spui acolo?

Beleal
Ce [ncerci s` spui acolo? Eu, care v`d viitorul, ]tiu c` o s`-]i utilizeze tehnicile fran\uze]ti deja peste
câteva luni…

(T`cere scurt`.)

Ioan
Nu po\i s` ai vreun drept s` m` min\i!

Beleal (iritat)
Phh! S`racul de tine. Du-te ]i te culc` la loc! Noapte bun`! (Ioan ezit`) Sau totu]i vrei s` [mprumu\i
pu\in p`l`ria mea? S` vezi viitorul! Cum se oglinde]te [n eternitate. (Ioan ]i-a coborât privirea ]i e
ab`tut) Nu?

Ioan
Po\i s`-mi r`spunzi dac` Amina m` [n]eal` la Berlin?

(Beleal []i alung` zâmbetul cu mâna.)

Beleal
Nu, nu te [n]eal` – nu chiar. Dar… exist`, bine[n\eles, un b`rbat, Uli, cu care se [ntâlne]te pur
profesional: Amina [l g`se]te… foarte atr`g`tor.

Ioan
E [ndr`gostit`?

Beleal
Nu vreau s` afirm asta.

Ioan
Dar?

Beleal
Uli e convins c` o s` reu]easc` s-o cucereasc` sexual, ]i acolo are de fapt dreptate… (Ioan se uit` la
u]a deschis`) Noapte bun`! (Ioan se uit` iritat la Beleal) Sau? Po\i s` [mprumu\i p`l`ria mea ]i s` vezi
singur ce o s` se [ntâmple [n viitor: Nu e nici un secret.

(Ioan p`r`se]te camera. Vine Rafael.)

Rafael
Aha, deci [i curtezi pe b`rba\i pe marginea patului: Voiai s` te bagi [n pat, din câte [n\eleg.

Beleal ([l ignor`)


Un om care pune [ntreb`ri ]i cuteaz` s` te priveasc` drept [n fa\`: Trebuie s`-mi st`pânesc cheful de a-i
smulge ma\ele ]i a le arunca pe podea.

Rafael
Crede a]a, din senin, c` Dumnezeu [l vegheaz`: }i c` eu sunt aici ca s`-l protejez. (râde cu r`utate)
Când dou` sute de milioane de copii mor de foame… Aproape c` a]… (tace) ...
16

(Rafael pleac`. Beleal st` afundat [n fotoliul lui; din când [n când d` cu bastonul [n fa\a lui – de fapt
nu st` pe gânduri: poate scrie ceva. Afar` e noapte, plou` lini]tit. Pe urm` câteva secunde de
[ntuneric.)

___________________

dormitorul

(Amina aprinde lampa de pe noptier`. Mije]te ochii [n lumin`. Ioan st` ]i se uit` pe fereastr`.)

Amina
E]ti treaz de mult?

Ioan
Nu...

Amina
S` m` treze]ti dac` te sim\i singur.

(Amina se ridic` pe pat.)

Ioan
Plou`.

Amina
La ce te gânde]ti?

(Ioan tace o clip`.)

Ioan
La nimic. (Amina a]teapt`) M` gândesc la ce-o s` se [ntâmple când o s` fiu mort. (sunetul ancorei
care aluneac` peste fundul m`rii se aude câteva secunde ]i Ioan [nchide ochii chinuit.) La ce-o s` se
[ntâmple cu tine ]i cu copiii ]i din astea… (Amina [ncuviin\eaz` din cap) C` o s` [ntâlne]ti al\i b`rba\i
(se opre]te precaut) ]i...

Amina
Nu vorbi a]a.

Ioan
Dar e adev`rat.

Amina
Nu putem ]ti nimic despre viitor.

Ioan
E]ti tân`r`: clar c` o s` te [ntâlne]ti cu al\ii.

Amina
Te nec`je]te gândul `sta?

Ioan
Da, de fapt da... de]i [n\eleg cât de prost sunt.

Amina
17

Sunt tân`r`, cum zici tu… Ar fi corect s`-mi tr`iesc restul vie\ii [n singur`tate?

Ioan
Nu, n-a] vrea asta – nu asta… (zâmbe]te) Dar [n\elegi... poate c` e felul meu de a m` lep`da de
moarte: S` suf`r la gândul c` nu te pot avea, c` te vei culca cu altcineva.

Amina
O s` te iubesc mereu.

(T`cere.)

Ioan
Foarte curând, Uli o s`-mi ia locul.

(Amina e uimit`.)

Ioan
Cel cu care te [ntâlne]ti la Berlin.

Amina
Nu sunt infidel`, Ioan!

(Amina nu [n\elege; [ncearc` s` priceap` cum a aflat Ioan despre Uli.)

Ioan
Dar totu]i e]ti atras` de el.

Amina
Nu.

(Zâmbe]te jenat` de absurdul situa\iei.)

Ioan
}tiu c` [l consideri atr`g`tor.

Amina
Ce [ncerci s` spui?

Ioan
C` la doar câteva luni dup` moartea mea o s` [ncepi o rela\ie cu el.

Amina
Nu-i adev`rat! Despre ce vorbe]ti? E c`s`torit ]i (se opre]te) are doi...

Ioan
Te-ai interesat?

Amina (calm`)
Nu, dar lucr`m [mpreun`.

Ioan
Iart`-m`.

Amina
Nu po\i s` fii gelos pe viitor.
18

Ioan
}tiu.

Amina (zâmbe]te repede)


Nu-\i st` [n fire s` fii gelos [n general. De unde-ai auzit de Uli?

Ioan
N-are nici o importan\`.

Amina
A] vrea s` ]tiu. (a]teapt` o explica\ie) Nuuu!

Ioan
Cred c` ceea ce m` chinuie cel mai mult e c` nu conteaz` ce spun eu: Tu tot o s` te culci cu Uli `sta.
Chiar dac` \i-a] cere s`-mi promi\i.

Amina
Pot s` promit.

Ioan
Nu! Nu po\i... e viitorul: nu po\i s` promi\i ceva legat de viitor.

Amina
Dar atunci ce dracu’ vrei?

(T`cere: Amina d` greu din cap. El o bate pe genunchi ]i ea [i ridic` mâna ]i i-o s`rut`.)

Ioan
Ami...

(Amina se uit` la el.)

Amina
Nu po\i s` vorbe]ti [n felul `sta: despre viitor.

(T`cere.)

Ioan
Mi-a] dori s`-i aju\i pe copiii no]tri s`-]i aminteasc` de mine a]a cum am fost – ce-oi fi fost eu…

Amina (adaug`)
Iubirea mea, Ioan.

Ioan (continu`)
Ca s` nu r`mân doar, ]tii tu, o durere.

(Se [mbr`\i]eaz` ]i stau apoi ]i se privesc adânc [n ochi: Ioan vede iubirea Aminei ]i pe a lui.)

Amina
Trebuie s` fac pipi.

(El d` din cap afirmativ ]i ea se ridic`, [l \ine [n continuare de mân` ]i merge pân` când [i d` drumul
moale. Beleal e brusc [n spatele lui Ioan.)
19

Beleal
N-am vrut s` te sperii. (Ioan []i duce mâna la frunte.) Acum m`car \i-ai dat seama de ardoarea mea
pentru adev`r.

Ioan
C` vrei s`-mi murd`re]ti ultimele clipe!

(Beleal se plimb` prin camer`.)

Beleal (imit`)
S` murd`resc. Tu ai [ntrebat, iar eu \i-am dat r`spunsul adev`rat.

Ioan
Nu vreau ajutorul t`u.

Beleal
Nu, sigur. Mi-am luat p`l`ria ]i-am urmat-o pe Amina câ\iva kilometri mai [ncolo pe drum: Acolo
arat` foarte diferit.

Ioan
Nu vreau s` aud!

Beleal (imit` feminin)


Nu vreau s` aud! (tare) Atunci [nchide ochii! Amina va fi o cu totul alt` persoan` peste câ\iva ani.
Rupere! Po\i s` te ui\i singur. ([]i atinge borul p`l`riei) Nu? Dar ceea ce-ai vedea, poate c` te-ar face,
hai s` zicem, s` ac\ionezi [ntr-un anume fel.

Ioan (interesat)
Vrei s` spui c` soarta totu]i nu e stabilit`?

Beleal
Nu detaliile… sau, depinde pu\in de…

Ioan (cu dezinteres jucat)


}i despre ce e vorba [n viitor, de data asta?

Beleal
Despre copiii t`i ]i noul lor tat`.

Ioan
Dar e bine c` au un tat`!

Beleal
Foarte corect – Foarte bine! – un tat` al c`rui \el e s` distrug` orice urm` a ta.

(Amina se [ntoarce. Beleal a disp`rut. Ioan st` [n mijlocul camerei, [ntors spre un col\ [ntunecat.)

Amina (nelini]tit`)
Ioan.

Ioan
Vai, iart`-m`... vorbesc singur.

Amina
{ncerc`m s` mai dormim pu\in?
20

(Ioan d` din cap afirmativ.)

___________________

(E [ntuneric, dar zorii sunt aproape. Ploaia s-a oprit ]i apa se scurge. Cerul se lumineaz` ]i str`zile
[ncep s` se usuce. Apa picur` din frunzele copacilor. Se aud sunete bru]te de la p`s`ri ]i sunetul
[ndep`rtat de la o ma]in`. Soarele r`sare; str`luce]te [n jurul fântânilor ]i a pârâurilor.)

________________

parterul vilei

(Lumina dimine\ii scald` camera. Ioan coboar`. Greutatea somnului persist`. Are pantalonii
descheia\i, c`ma]a e b`gat` neglijent [n pantaloni ]i n-are ]osete [n picioare. Se trage apa la o toalet`.
Ioan se gânde]te la pierderea lucrurilor.)

Ioan
Lucrurile [n sine: creioanele colorate ale copiilor, [n borcanul `la imens… scrijeliturile din parchet…
un ziar de diminea\`, mirosul cernelei tipografice… Sau munca [n gr`din`: gazonul de iarb` care
aproape c` are numai mu]chi… (atinge geamul umed) O fereastr` pe vârfurile degetelor…

(Brusc, Ioan vede ceva, se d` uimit [napoi ]i se [ntoarce. Din umbre apare Rafael.)

Rafael ([ngrijorat)
Diavolul [ncearc` doar s`-\i fure ultimele ceasuri?

Ioan
}i aproape c` a reu]it, mi-e team`.

Rafael
Da, dar nici pe departe nu s-a terminat.

Ioan
Ce vrea de fapt?

(Se aud pa]i ]i Rafael se retrage. Amina st` [n u]`; zâmbe]te când [i [ntâlne]te privirea.

Amina
Am visat c` sunt iar gravid`: aveam deja pu\in` burt`.

(El e u]urat.)

Ioan
{\i dai seama dac` ai fi fost.

(Amina \â]ne]te [n bra\ele lui: {n clipa asta sunt ferici\i.)

Amina
Ai pus de cafea?

Ioan (cu un zâmbet larg)


21

Am uitat.

Amina
Deci doar ai stat a]a de când ai coborât?

Ioan
Daa.

Amina ([ntrebându-se amuzat`)


Cum e?

(Ea [l prive]te ]i [ncearc`, dar nu se poate ab\ine s` nu zâmbeasc` când [i vede figura.)

Ioan
De ce m` simt a]a de viu [ntr-o astfel de clip`?

Amina
E]ti viu.

Ioan
Refuz s` [n\eleg c` zac pe patul de moarte. (zorii au venit ]i el se uit` afar`) Uit`-te afar`! Ce lumin`.
Acum via\a mea [nseamn` o zi ]i-o noapte. (]opte]te) }i aceast` ultim` diminea\`... {i trezim pe copii ]i
ie]im la iarb` ]i lu`m micul dejun!

Amina
Ceasul e abia cinci!

Ioan
O s` doarm` [n seara asta.

(Deschide u]a de la balcon [n partea din spate ]i merge descul\ [n iarba rece, umed`.)

Actul II
___________________________________________________________________________

[ntr-un col\ al gr`dinii, [n spatele casei

(Beleal cânt` tonuri frumoase, vechi, suedeze sau arabe, la un flaut.)

Beleal
Chiar eu sunt regizor! Repet`m o tragedie… Ca s`-l testez, i-am dat lui Ioan câteva [n\ep`turi de
dragoste… ]i mi-am dat seama c` gelozia e cea mai bun` reclam` pentru sinucidere.

Rafael
N-are de ce s` fie gelos.

Beleal
Viitorul! (Rafael râde vl`guit) Când sluga vrea s` fie dr`gu\` cu calul – [i [ntinde unt pe fân! }i tu nu
faci decât s` râzi. A]tept [n continuare primul t`u atac.

Rafael
22

Po\i s` a]tep\i pân` la sfâr]it. O s` fie o victorie simpl`.

Beleal
Alors, mon petit ange, en garde!

Rafael (regretând)

Mein schmutziger Bruder... [ngerul meu ]i ([ncet) fratele meu murdar.

___________________

o lume spiritual`

Krsna
Jocuri crude de copil sau o lupt` nedreapt`, Arjuna.

Arjuna
Beleal ]i Rafael nu [n\eleg ce fac: [ngerii ]i demonii nu se vor lupta pe p`mânt [nainte de sfâr]itul
lumii.

Krsna
Exist` unii care []i caut` cale [n str`lucirea unui fulger.

(Se [ntunec` o secund`.)

___________________

gr`dina

(Copiii stau [n iarb` ]i se joac`, cu spatele la scen`. O raz` albastr` se leag`n` deasupra gr`dinii, dup`
care se stinge pâlpâind. Ioan clipe]te ]i se freac` la ochi, se uit` la copii.)

Ioan
Uite la ei! Simt de parc` abia am apucat s`-mi [ntâlnesc copiii: ai tot timpul o gr`mad` de treab`, te
ui\i la televizor… ]i acum n-a mai r`mas decât o zi.

Amina
Trebuie s` vin` tata. Nu-i povestim totul?

Ioan
}i s`-mi v`d moareta [n ochii lui, ]i… nu, nu ]tiu dac` sunt [n stare… asta ar, nu…

(Apare Lennart de dup` col\ul casei.)

Lennart
Aici era\i! Stau ]i bat la u]` de o jum`tate de or` – Nu, glumesc, abia am venit!

Amina
Bun`, tat`.

Lennart
Bun` ziua tuturor! Acum e cald! Ce vreme, nu? O zi adev`rat` de var`, din nou.
23

Amina
Veni\i s`-l saluta\i pe bunicul?

(Copiii nu aud. Lennart se duce la ei.)

Lennart
Toat` lumea e preg`tit` pentru circ? Trebuie s` cump`r`m [nghe\at` [nainte ca bunicul s` fac` insola\ie.

(Ioan o trage pe Amina deoparte. Amândoi v`d c` Lennart s-a a]ezat [n genunchi lâng` copii.)

Ioan
Ultima zi [n via\a mea – Ar trebui s` fac ceva… fantastic, sau nebunesc.

Amina
Atunci mergem ]i noi la circ? (Ioan d` din cap) Atunci g`sesc eu o scuz`.

(Amina se duce la tat`l ei, spune ceva, ]i amândoi dispar [n spatele casei. Vine Beleal, [l mângâie pe
cel mai mic pe cap, ]i se duce la Ioan.)

Beleal
~ia doi o s` fie nevoi\i s` te uite.

Ioan
Min\i!

Beleal
Min\i! Ia p`l`ria ca s` vezi cu ochii t`i!

(Ioan ia p`l`ria.)

Beleal
Nu mu]c`! (Ioan ezit`) Pune\i-o pe cap, ]i-o s` afli r`spunsurile!

(Ioan ezit`, cu privirea plecat`, vede brusc c` \ine p`l`ria [n mâini, o pune pe cap. {n aceea]i clip`
lumea se transform`, de parc` s-ar desp`r\i [n dou`, ca o cortin` de catifea veche; se z`re]te o camer`
dezolant`.)

___________________

camera din viitor

(Ioan se holbeaz` [n camer`. Amina st` [n picioare [n spatele unui fotoliu [n care st` ]i se uit` la
televizor un b`rbat cu c`ma]` ]i cravat` dezlegat`; imagini aproape silen\ioase []i arunc` razele reci
peste camer`. Amina se uit` la b`rbatul ei t`cut ]i a]teapt`.)

Amina (slab)
Ce-am f`cut?

So\ul
}tii cu cine e]ti c`s`torit`?

Amina
Da, (se opre]te) dar eu...
24

So\ul
Bine!

Amina
Dar ce s` le r`spund copiilor când [mi pun [ntreb`ri despre Ioan? (amândoi se uit` la televizor) De ce
te enervezi?

So\ul
M` [ntristez... credeam c` am o familie, cu copiii t`i… ei vor [n continuare s` ]tie ce p`rere are tata
despre tot.

(Bea lapte dintr-un pahar ]i []i ]terge buza de sus cu dosul mâinii.)

Amina
O s` [ncerc`m s` ne schimb`m.

So\ul
Copiii n-o s` aib` nevoie de un tat` cât o s` creasc`?

Amina
Tu ]tii (se opre]te) c` ei...

So\ul
Atunci ai grij` s`-i faci s`-]i \in` gura la mas`! Pentru [nceput.

(Ea d` din cap afirmativ, dar el n-o sl`be]te cu privirea.)

Amina
Promit.

(T`cere. Amina se plimb` prin camer` ]i []i pune capul pe genunchii so\ului. El o bate pe cap ]i se uit`
la televizor.)

___________________

gr`dina

(Ioan []i scoate p`l`ria ]i totul e imediat readus la starea ini\ial`. Beleal prime]te p`l`ria [napoi, o
periaz` ]i o aranjeaz` temeinic, [nainte de a ]i-o pune pe cap.)

Beleal
El [i aminte]te de tine la [nceput. C`s`toria devine o gre]eal` de doisprezece ani… deprimant ceva de
groaz`!

Ioan
}i pe urm`?

Beleal
{ntr-un final, dup` mul\i ani de singur`tate liber aleas`, Amina [ntâlne]te un om bun, o femeie de fapt,
]i e iar fericit`.

(T`cere.)

Ioan
Acum po\i s` pleci!
25

Beleal
Da, sunt deja pe drum.

(Beleal dispare. Ioan se apropie de copii.)

Ioan
Ce face\i aici? (ascult` la ce zice cel mic) Care anume? Da? Le-ai [nv`\at asta pe flori? }i ele ce zic?
(se a]eaz` [n iarb`) Sunt sup`rate? De ce? Vino... ([l ridic` pe b`iat) Vai... }i tu e]ti sup`rat?

({l \ine pe b`iat [n bra\e ]i cu mâna liber` [i apas` tandru capul fetei de coapsa lui. Amina iese din
cas`, vede c` Ioan e cu copiii, zâmbe]te ]i se [ndreapt` spre ei. Ioan st` acum cu spatele la ea ]i
vorbe]te cu copiii, f`r` s` se aud` cuvintele. Când se apropie, aude ce zice el ]i se opre]te brusc.)

Ioan
S` n-o asculta\i pe mama. |ine\i minte asta? Ceea ce spune… Sara, s`-l aju\i pe Nicke. (Amina se
[ntoarce cu o fa\` uimit`, dispare iar [n cas`.) |ine\i minte asta acum? C` ave\i voie s` vorbi\i despre
mine. Pute\i s` vorbi\i tot timpul despre ceea ce vre\i. (se uit` la copii, care sunt serio]i) A\i fi vrut s`
merge\i la circ? (fata r`spunde ]i Ioan repet`) Voiai, da... Dar dac` am avea un circ al nostru? Aici, [n
gr`din`! (Sarei i se pare palpitant) Crezi c` po\i s` mai stai [n picioare pe umerii mei? (Sara
[ncuviin\eaz` din cap, entuziasmat`) }i eu cred, dar sigur c` trebuie s` exers`m pu\in ]i s` c`ut`m haine
frumoase… (Sara s-a ridicat [n picioare. Rafael se apropie ]i Ioan []i ridic` privirea) Iar a fost
ademenit.

Rafael
S` nu prime]ti ce-\i d` el.

(Ioan se ridic`. El ]i Rafael se retrag câ\iva pa]i.)

Ioan
Dar nu viitorul l-am v`zut?

Rafael
}i totu]i e o minciun`. (se [ndep`retaz` [ncet amândoi) Un prezent f`r` umbr`, asta e tot ceea ce exist`:
Ai v`zut ceva ce nu s-a [ntâmplat.

Ioan
Dar ceea ce-am v`zut o s` se [ntâmple totu]i?

Rafael
Da, Ioan, dar tu (se opre]te) n-o s`...

Ioan
Atunci sunt mul\umit.

Rafael
N-ai v`zut nici trecut, nici viitor! (Ioan intr` [n cas`, Sara r`mâne pe loc, entuziasmul a disp`rut ]i []i
b`l`b`ne mâinile, Nicke st` [n iarb`, Rafael se [ntoarce la copii) Veni\i ]i voi?

(B`iatul se ridic` ]i Rafael [i ia pe copii de mân` ]i [i duce [n gr`din`. Dup` o clip`, Ioan ]i Amina ies
din cas`. Amina are chipul chinuit ]i se mi]c` greoi.)

Amina
Tata pleac` [n curând.
26

Ioan
Ce i-ai zis?

Amina
Am fost nevoit` s`-i spun o mic` minciun`.

Ioan
Mul\umesc, Ami!

(T`cere.)

Amina (ofteaz`)
Din [ntâmplare am auzit ce le-ai spus copiilor, Ioan: s` nu asculte la mine. (enervat`, dar calm`) Cum
dracu’ ai putut s` spui a]a ceva?

Ioan
Cum am putut s` spun a]a ceva? Nu pot explica.

Amina
Ce dracu’, cum po\i s` vorbe]ti a]a?

Ioan
Iart`-m`.

Amina (ofteaz`)
Nu vreau s` m` cert cu tine.

Ioan ([ncet)
}tiu.

Amina
Dar chiar nu [n\eleg cum ai putut s` spui a]a ceva.

Ioan
}tiu, dar nu pot s` explic.

Amina
Vrei s` spui c` n-o s` aflu de ce?

Ioan
Nu vreau s`-\i fac r`u.

Amina
Totu]i e deja f`cut.

Ioan
Era vorba din nou despre viitor: despre ceea ce o s` vin` dup` moartea mea.

Amina
Dar nu putem ]ti nimic despre viitor.

Ioan (ofteaz`)
Nu...

(Lennart iese cu o fa\` grav`.)


27

Lennart
O s` plec acum… dar… Amina, a] putea s`-i spun câteva vorbe lui Ioan?

Amina
Cuvinte despre mine, asta vrei s` zici? (t`cere) Unde sunt copiii?

Ioan
Erau aici adineauri.

(Dup` ce Amina a disp`rut, Lennart se adreseaz` lui Ioan.)

Lennart
Ce e cu Amina?

Ioan
Cum adic`?

Lennart
A]a, dintr-o dat`, nu mai vrea s`-i duc pe copii la circ. Pare cam sup`rat`.

Ioan
O s` [n\elegi… foarte curând o s` [n\elegi.

Lennart
E vorba despre mine?

Ioan
Nu (ofteaz`) – Despre mine, Lennart, despre mine…

Lennart
Atunci n-o s` pun mai multe [ntreb`ri.

Ioan (aprob` din cap)


Du-te acum! ([]i [ntinde mâna ]i Lennart o ia pu\in uimit) La revedere, socrule!

(Lennart realizeaz` gravitatea, [n ciuda zâmbetului cald al lui Ioan.)

Lennart
La revedere, Ioan.

(Lennart [l trage pe Ioan spre el ]i-l [mbr`\i]eaz`.)

Ioan
Probabil c` fiica ta o s` aib` nevoie de tine mâine.

Lennart (]opte]te)
}ti\i unde m` g`si\i.

(Lennart pleac`. Ioan []i ridic` privirea spre cer. }i pe urm` se uit` [n jos [n p`mânt. Amina, Rafael ]i
copiii vin dinspre gr`din`. Amina [i zâmbe]te [ngrijorat` so\ului ei.)

Amina
Copiilor le e foame. Intru s` le fac ni]te sandvi]uri.
28

Ioan
Ie]i dup` aia?

Amina
Da.

(Rafael se opre]te, Amina ]i copiii intr` [n cas`.)

Rafael
Am b`nuit c` n-o s` po\i s`-i explici Aminei de unul singur. I-am povestit eu ce trebuie s` ]tie.

Ioan
Mul\umesc pentru ajutor.

Rafael
}i le-am spus copiilor c` nu ai timp de circul lor.

Ioan (c`tre sine)


De ce nu m` pot schimba? Chiar face\i a]a cu to\i cei care urmeaz` s` moar`?

Rafael
Nu, e destul de diferit.

Ioan
De ce tocmai eu?

Rafael (zâmbe]te piezi])


{ntrebarea asta am mai auzit-o.

Ioan
Care-a fost r`spunsul pentru Iuda… sau Iov?

Rafael
C` e pur hazard.

(Amina se [ntoarce.)

Ioan
A]a ceva chiar nu pot s` cred.

Rafael
Pentru tine e o aruncare cu zarul… nu pentru noi, nu chiar.

Amina
Nu pute\i s` ne l`sa\i [n pace familia?

Rafael
Atâta vreme cât Ioan ascult` de Beleal, m` simt nevoit s` le fac hatârul.

Amina
Ioan? De ce faci asta? Ascul\i de Beleal?

Ioan
Sunt om!
29

(Vine Beleal, [mbr`cat [ntr-o mantie frumoas`, albastr`. Amina se a]eaz` [n spatele lui Ioan.)

Amina (]opte]te)
El e?

Ioan
Da, e Beleal.

Rafael
Nu-\i fie team`, Amina!

Beleal
Nu-\i fie, Amina... Sunt doar [n\eles gre]it.

Rafael
Nu e]ti nea]teptat... ]i nici bine venit!

Beleal (zâmbe]te)
Dar Amina, nu fi atât de speriat`… De fapt Ioan ar trebui s` se holbeze la tine, cu privirea aia – Nu? –
ascuns [n spatele meu! Dac` ar ]ti de ce o s` te faci vinovat` [n viitor!

Amina
Ce vrea s` spun`?

Ioan
Minte, atâta tot.

Beleal
Dar viitorul nu minte, nu, Ioan?

Ioan
Nu, fiindc` viitorul nu exist`.

Beleal
Nu exist`, dar totu]i poate fi privit – nu-i a]a?

Rafael
Doar la un pre\ mult prea mare: rezultatul e [ntotdeauna – r`u.

Beleal
Care de fapt e acela]i lucru cu bine! Dup` p`rerea multora… Bine ]i r`u… obiectiv, diferen\a e anulat`
prin principiul opozi\iei!

Rafael
}i subiectiv?

Ioan
Am [nceput s` b`nuiesc c` voi doi v` lupta\i, atâta tot.

Rafael
Nu suport`m apropierea celuilalt.

Beleal
Parfumul [n sine.
30

Rafael
Duhoarea!

Beleal (zâmbe]te)
Diferen\a dintre mine ]i Rafael e c` eu vreau s` vezi adev`rul [nainte de-a muri, pe când Rafael vrea s`
mori cu un zâmbet de [nger pe buze, cu orice pre\.

Ioan
Tu distrugi, ]i asta e totul.

Beleal
Aveai ochii mari cât roata de moar` când \i s-a zvârcolit viitorul prin fa\a ochilor. ([ncet) Vai de voi,
oamenii...

Ioan (moale)
Viitorul nu exist`.

Beleal
{n cazul `sta vreau s`-\i ar`t ceva din trecut… (zâmbe]te) P`l`ria func\ioneaz` [n toate direc\iile!

Ioan
Nu cred c` sunt interesat.

Rafael
|ine-te de prezent, Ioan!

Amina ([ncearc` s` ]opteasc`)


Nu vorbi cu el!

Beleal
Po\i s` vezi ce-a f`cut micu\a Amina la Berlin s`pt`mâna asta.

Amina
De ce ascul\i la el?

Ioan (c`tre Beleal)


Pleac`!

Beleal
M` gândesc s` mai stau pu\in.

Ioan
Nimeni nu dore]te s` vad` ce vrei tu s` ar`\i.

Amina
Intr`m la noi, Ioan!

Beleal (zâmbe]te)
Acum se gr`be]te.

Rafael
Amina a [n\eles c` nu provoci decât pagube.

Amina
M` duc la copii acum! (pleac`, dar se opre]te [n u]` ]i se [ntoarce) Vii, Ioan?
31

Ioan
Da, vin.

Rafael
Du-te imediat dup` ea!

(Amina intr`.)

Beleal
Rafael e atât de amabil cu Ioan – o unge cu unt pe so\ia lui!

Rafael (c`tre Ioan)


Du-te dup` Amina [n cas`!

Ioan
}tiu c` ai dreptate ]i totu]i trebuie s` v`d.

Beleal
Nu trebuie s` mori [n ne]tiin\`.

(Beleal [ntinde p`l`ria.)

Rafael
N-o lua!

Ioan (slab, c`tre Beleal)


N-o vreau.

Rafael (c`tre Ioan)


Ioan, du-te acum! (Ioan se uit` la p`l`rie) Te rog, n-o atinge!

Ioan (jalnic, c`tre Beleal)


Las`-m` [n pace...

Beleal
Nu vrei s` ]tii ce-a f`cut so\ia ta acum patru zile?

Rafael
Nu sunt decât minciuni!

(Ioan ia p`l`ria.)

Beleal
Da, pune-o pe ca...

(Beleal se opre]te când vede c` Ioan []i pune p`l`ria pe cap – lumea se rupe [n dou`.)

___________________

resturant [n Berlin

(Ioan se holbeaz` [n camera din trecut: Pe masa unui restaurant, cu fa\` de mas` alb`, arde o
lumânare [ntr-un sfe]nic de argint. Sfâr]itul mesei: masa strâns`, ]ervetele din pânz` laoparte ]i o
sticl` goal` pe jum`tate, Josephshöfer. Amina e [mbr`cat` festiv; are bijuterii ]i e fardat` de sear`. Uli
32

poart` un costum foarte elegant ]i plin de gust. Atmosfera e discret` ]i romantic`. Uli zâmbe]te câteva
secunde ]i când vorbe]te face aluzie la Amina.)

Uli
Ich habe den Hauptgewinn gewonnen.

(Ea crede c` el vorbe]te despre cercetarea lor.)

Amina
Asta e doar o victorie mic`.

Uli
Evident.

Amina
Tot trebuie izolat. {nainte ca echipa de cercet`tori a lui Wittenberg s-o fac`.

Uli
Dar exact acum, [n seara asta, conducem tu ]i cu mine… (ridic` paharul spre ea) Noroc!

Amina
Noroc.

(Beau.)

Uli
Te-a] putea s`ruta... (se opre]te când Amina []i coboar` privirea ]i-i ignor` cuvintele) Iart`-m`, dar
e]ti a]a de frumoas`, Amina!

Amina (nu vrea s` zâmbeasc`)


Nu spune asta, Uli.

(Se aude un vals lent. Uli trece cu mâna peste mas`, de parc` degetul ar`t`tor ]i inelarul ar fi dou`
picioare, se opre]te lâng` Amina. Ridic` dup` aceea mâna ]i [ntoarce podul palmei [n sus.)

Uli
{mi permi\i?

(Ea [l ia zâmbind de mân` ]i dispar. Când valsul s-a terminat, se [ntorc. Uli o \ine pe Amina de dup`
mijloc. El o [ntoarce ]i o s`rut` repede pe buze. Ea se elibereaz` ]i se a]eaz` din nou.)

Amina (grav)
Nu po\i s` faci a]a ceva.

Uli
Mi-a] dori s`-mi petrec noaptea cu tine.

Amina
Nu!

({n aceea]i clip` [n care Amina r`spunde, Ioan []i smulge p`l`ria de pe cap ]i [ncepe s` alerge spre
u]`. Cortina se las` repede ]i totul se [ntunec`.)

___________________
33

[ntuneric

vocea lui Krsna


Vezi, Arjuna? Beleal crede c` serbeaz` victoria.

vocea lui Arjuna


Vr`jitoarele danseaz` deja [n cap ]i masa se ca\`r` pe tavan… Dar Domnul te va pedepsi, Beleal, ]i
Fecioara te va m`cina ]i nu va r`mâne decât gunoiul din tine!

(O melodie de violin` trist`, dispare.)

___________________

gr`dina

(Noapte. Se aprinde un felinar [n gr`din`. E Rafael. Beleal st` [n vârfurile picioarelor ]i se uit` pe
fereastr`.)

Beleal
Nu mai miros bine, [ngere?

Rafael (zâmbe]te)
Aromat ca un sugar.

(Rânjesc.)

Beleal
E mai greu s` furi un vârf de unt decât s`-l p`c`le]ti pe Ioan… Am [nceput s`-l plac: Un Iov pe
invers ]i un individ ratat.

Rafael
Un om complet normal.

Beleal
Da, p`cat doar c` o s` se termine curând.

Rafael
Au mai r`mas multe ore pân` [n zori ]i eu pot…

(Tace când se aprinde o veioz` [n buc`t`rie. Beleal se uit` pe fereastr`.)

Beleal
Acum au intrat [n buc`t`rie! Ioan e alb la fa\` de parc` ar fi deja cadavru.

Rafael
Ce zic?

Beleal
Amina vorbe]te prea [ncet. Plânge... O respinge [n curând, [ngere… ]i-atunci eu o s` fiu acolo ]i-
o s`-i [nmânez un cu\it!

Rafael
Nu, acum e (se opre]te) momentul...
34

Beleal
}]]tt... (se stinge lumina la buc`t`rie) Au plecat.

(Rafael ]i Beleal dispar printre copacii negri. Felinarul se z`re]te mult` vreme, dar dispare complet
[ntr-un sfâr]it. Pe urm` numai [ntuneric.)

_________________

lumea spiritual`

Krsna
Cinci mii de ani
]i un an mai pu\in
au trecut de la Adam
pân` la na]terea lui Dumnezeu.

(un cor [ncepe concomitent o slujb`, cu cuvintele lui Krsna, vag deslu]ite)

O mie de ani
]i trei sute de ani
]i cincizeci de ani
au fost de la na]terea lui Dumnezeu
pân` la epidemia de cium`.

}ase sute de ani


]i ]aizeci de ani
]i ]ase ani
de la epidemia de cium`
pân` la duelul [ngerilor.

Actul III
___________________________________________________________________________

dormitorul

(Deasupra Suediei [nc` mai domne]te cea mai [ntunecat` noapte.

Cei doi se afl` [ntr-un fel de dormitor umplut de o lumin` bleu-neagr` ciudat`, care se leag`n`; pare
oglindit` [n ap` sau rupt` de ap`. T`cerea domne]te peste camer`. Doar câteva sunete se aud cu
claritate dureroas`, prin urechilehipersensibile ale lui Ioan.)

Ioan (tare)
Dac` tot o s` mor, po\i foarte bine s` m` min\i, nu?

Amina
N-am min\it. Nu ]tiu. Doar c` e a]a de greu: s` g`sesc un prilej care s` merite sacrificat ca s`…

Ioan (amar)
Acum, când timpul aproape c` s-a dus?

(Ioan a scos un pahar ]i se [ntinde dup` carafa cu ap`.)


35

Amina (vag)
Nu ]tiu, dar de fapt nu e nimic de povestit, ]i acum (când noi)…

(Vocea [i dispare [n bolboroseala apei care umple paharul. T`cere.)

Ioan
Ce-ai zis?

Amina
Nu-i nimic de povestit.

Ioan (ofteaz`)
N-ar fi fost a]a o problem` dac` n-a] fi aflat cum o s` se [nf`\i]eze viitorul. Uli e de vârsta ta… ]i
[n\eleg de fapt c` tânje]ti dup` el.

Amina
Nu-i adev`rat.

Ioan
Nici nu-mi mai aduc aminte de când nu mi-ai mai aruncat asemenea priviri…

Ea se simte brusc jenat` ]i zâmbe]te larg.

Amina
Despre ce vorbe]ti? Mi s-a p`rut penibil` situa\ia.

Ioan
Totu]i ai r`mas.

Amina
Nu mult.

(Pauz` scurt`.)

Ioan
S-ajung eu s` fiu gelos.

Amina
Nu exist` nici un motiv.

Ioan (uimit)
So\ia mea [l dore]te pe alt b`rbat.

Amina
Ceea ce vezi... nu e altceva decât o oper` a demonilor... sau, nu ]tiu, dar...

Ioan (amar)
Sunt aproape rece, la cinci metri sub p`mânt… (rânje]te cu privrea [nfl`c`rat`) ]i tu e]ti mai cald` ca
niciodat`, (de parc` s-ar distra de propriile lui cuvinte) corpul meu de deschide [n fa\a viermilor mor\ii
]i al t`u [n fa\a lui Uli... (Amina s-a ridicat) Nu, sigur are o b`rb`\ie aric`!

Amina
De ce vrei s`-mi faci r`u? Eu sunt cea p`r`sit`.

Ioan
36

Atunci ar fi trebuit s` jele]ti o clip`... doar pentru (se opre]te) necrologul meu...

Amina (nemi]cat`)
Pe urm` o s`-\i aduci aminte cine a f`cut praf ultimele clipe!

Ioan
Scurt timp pentru nostalgie.

Amina
}i totu]i, Ioan.

Ioan
Deodat` nu pare deosebit de greu s`-mi iau r`mas bun sau cum se spune.

Amina
A]a e?

Ioan (tare)
Da... ]i simt c` vreau s`-mi petrec ceasurile de pe urm` cu copiii, singur… ]i c` vreau ca tu s` ne la]i
[n pace.

Amina
Ce vrei s` spui?

Ioan
Ia ma]ina ]i du-te acas` la Lennart.

Amina
N-am de gând s` m` duc nic`ieri.

Ioan
Dar nu vreau s` mor [n prezen\a ta: s`-\i simt ner`bdarea.

Amina
R`u spus!

Ioan
{ntoarce-te [n zori cu Lennart: o s`-i g`se]ti pe copii dormind [n paturile lor ]i pe mine… nu conteaz`.

Amina
Tu [n\elegi ce spui? Moartea nu-\i d` dreptul la orice! (t`cere scurt`, Ioan ]tie c` gre]e]te, dar nu se
poate opri) Iart`-m`.

Ioan (se refer` la inima lui)


E gol acum.

Amina
Te iubesc.

Ioan
Pleac`.

Amina
}tii ce ceri?
37

Ioan
Da, Amina, vreau s` pleci acum.

Amina (v`ietându-se)
Ioan... (Ioan d` din cap) Vreau s` r`mân...

Ioan
Nu po\i.

(Amina plânge.)

Amina
Cum po\i s` faci a]a ceva?

(Se [ndreapt` spre u]`.)

Ioan
S-ar fi putut termina mai bine.

(Ea pleac`. Ioan e uimit ]i distrus. Nu reu]e]te s` se r`zgândeasc`, nu ascult` decât pa]ii ei când
dispare pe scar`. U]a de la intrare se deschide ]i se [nchide.)

Ioan
{ncepe s` mi se cam fac` fric` acum… La ce m` gândesc… când deschid barul ]i caut lamele… când
nu le g`sesc ]i [n loc de asta iau chiar aparatul… la ce m` gândesc când [l de]urubez, cu mâinile
tremurânde?

({ngerii intr` [n camer`. Ioan nu-i poate nici vedea, nici auzi. Beleal \ine aparatul de ras.)

Beleal
Am plasat aparatul de ras [n dulap, [n caz c`, [n caz c`. ([l pune pe noptier`) S`-i trezim pe copii ca
s`-]i vad` tat`l [mpro]când cu sânge tavanul?

Rafael
Dac` asta te distreaz`.

Beleal
Beleal e a]a de amabil cu sinuciga]ul – unge lama de ras cu unt.

Rafael
Noi doi ne lupt`m pentru el… dar am [nceput s` cred c` oamenii nu se las` condu]i… c` n-a fost nici
o lupt` [ntre noi doi.

Beleal
Astfel gl`suie cel ce e pe cale s` piard`.

Rafael
Nu, ceva e gre]it, nu ]tiu, dar… ceva m` nelini]te]te… (se ia cu mâna de inim`) adânc...

(P`r`sesc camera.)

___________________

o lume spiritual`
38

Arjuna
Abia cum a [nceput Rafael s`-]i b`nuiasc` gre]eala, Krsna… ]i Beleal, tân`rul adept al lui Lucifer, nu
vede [n fa\a ochilor nimic altceva decât victoria.

Krsna
{ngerii ]i demonii nu trebuie s` se lupte pe p`mânt… nu [nainte de sfâr]it, a]a se spune: e ca ]i cum ai
ura bun venit afâr]itului lumii.

___________________

dormitorul

(Se aude sunetul surd de fier ]i piatr` sub ap`. Raza metalic` fulger` ]i Ioan st` cu ochii strâns [nchi]i.
Angoas` mare ]i chin.

Dup` o clip`, tr`s`turile fe\ei i se [mblânzesc pu\in ]i deschide ochii. Ioan ia lama de ras de pe noptier`
]i se uit` la ea.)

Ioan
Ce fac? O [ncercare de a sus\ine libera voin\`… (se taie la superficial, parc` ar testa [ncheieturile
mâinilor) N-ar trebui s` a]tept pur ]i simplu sfâr]itul? ([]i suce]te bra\ul [n lumin`) Atunci
[mpiedic`-m`... (se taie ]i se uit` la zgârieturile de la suprafa\`) S` fie atât de greu: s` tai ]i s` nu-\i
pese. (se uit` la mâna [n care \ine lama) Acum am [nceput s` tremur, a]a c`… Te rog… te rog te rog te
rog…

(M`soar` ca s` taie de-a lungul venelor. Apas` lama adânc [n carne – sângereaz` – ]i o ridic`, se apuc`
tremurând ]i pierde lama. Lama gri cade spre col\ul noptierei cu un z`ng`nit strident, ]i bubuie apoi
greu pe covor. Uimit, Ioan prive]te ]uvoiul puternic de sânge ]i apoi ia o c`ma]` ]i se bandajeaz`. E
[ntr-un fel u]urat. Rafael e brusc [n camer`.)

Rafael
A]teptam s` te r`zgânde]ti.

Ioan
Nimic nu regret! Poate doar c` am mânuit stângaci lama.

Rafael
Atunci [i faci jocurile lui Beleal.

Ioan
E normal pentru vremurile noastre. (Rafael se umple de o triste]te str`veche) de fapt, tu ce aveai de
oferit?

Rafael
Ceva mai bun decât asta.

Ioan
Sunt mul\umit!

Rafael
Poate c` pentru momentele de fericire deplin` merit` s` tr`ie]ti o via\`.

Ioan
Ce ]tii tu despre asta?
39

Rafael
Nu, sigur c` ai dreptate... eu nu sunt niciodat` fericit.

Ioan (regret`)
N-am vrut s` spun asta. (Rafael zâmbe]te trist sau batjocoritor) Via\a chiar poate fi bun`, minunat`,
dar [n acela]i timp… Acum, când mi-am primit cele treizeci de ore, mi-am zis c` o s` am grij` de ele…
]i totu]i n-am avut timp de circul copiilor… dar de certat am apucat, s`-mi fac griji pentru situa\ia
financiar` ]i s` m` uit la televizor… Exact a]a cum am f`cut toat` via\a… }i pân` la urm` am speriat-o ]
i-am alungat-o pe Amina, fiindc` mi-a fost fric`… de singur`tate mi-a fost fric`.

Rafael
Amina e jos, pe malul lacului, [n [ntuneric... (Ioan se ridic` pentru a alerga dup` ea) Stai, se [ntoarce
imediat.

Ioan
Nu, o s` se duc` la Lennart, (se opre]te) sau...

Rafael
Nu, stai jos. Vine imediat, dar… (d` din cap cu un calm conving`tor ]i Ioan se a]eaz` iar) Am timp
s`-\i ar`t ceva din trecut [nainte de-a veni ea.

Ioan
}i tu ai o p`l`rie?

Rafael (zâmbe]te)
Stai jos.

Ioan
Totul e doar o [nc`ierare [ntre tine ]i Beleal. (lumina ]i sunetul de la un proiector de filme porne]te ]i
Ioan e uimit) Dar eu sunt!

Rafael
Da, nu-i a]a? Acum mai pu\in de cinci ani. Amina e la Berlin ]i tu ai invitat acas` pe cineva… {\i
aduci aminte?

Se stinge lumina [n dormitor.

__________________

pe un perete alb

(Retrospectiv`: Lumin` alb`, pâlpâind, dintr-un proiector. Un sunet pârâit. Ioan a venit [n lumin`, \in
emâna la gur` ]i prive]te ceva. O tân`r` apare [n lumin`.)

vocea lui Rafael


E Laila! Acum [\i aduci aminte...

(Figurile palide, [n razele proiectorului, se s`rut` ]i se [mbr`\i]eaz` lasciv: []i mângâie trupurile. Ioan
se smulge brusc.)

Laila (]opte]te)
Dac` amândoi vrem...
40

Ioan
Nu, ar trebui s` pleci, iart`-m`… eu, eu…

Laila
R`mân, Ioan. M-ai invitat aici ]i vreau s` r`mân. (se apropie iar) Vrei s` vezi rana? Cum arat` dup`
zece ani… (se descheie la bluz`) Tu erai la volan când am f`cut accidentul.

(O ran` veche, adânc`, se [ntinde peste burt` ]i [n jurul coapselor. Ea [i ia mâna lui Ioan ]i o pune pe
un sân. El o mângâie precaut. Cad din nou unul [n bra\ele celuilalt.

Veioza se stinge ]i sunetul de la o band` de film se aude o clip`.)

___________________

dormitorul

(Lumina din dormitor revine.)

Ioan (t`cut)
Ce-i asta... N-am f`cut decât s` m` mint pe mine [nsumi, s-o acuz pe Amina ]i s` m` mint pe mine
[nsumi…

Rafael
Totu]i n-am v`zut tot adev`rul.

Ioan
{mi amintesc.

(Dispare [n gândurile lui.)

Rafael
Te st`pâne]ti, Ioan. }i Laila nu s-a mai [ntors niciodat`, de]i tu, destul de penibil, ai rugat-o alt` dat`.

(Ioan d` din cap.)

Ioan
Trebuie s`-i povestesc Aminei [nainte de – a fi prea târziu.

Rafael
Acum a luat-o pe c`rare, spre cas`…
(Rafael p`r`se]te camera.)

Ioan
Dac` se [ntoarce acum, bunule Dumnezeu, atunci…

(Ioan a]teapt` ]i brusc aude cum se deschide [ncet u]a de la intrare. Ascult` la pa]ii de pe scar`.
Amina intr` [n dormitor. A plâns mult.)

Amina
R`mân, Ioan, fiindc`… Orice-ai spune… o s` r`mân…

(Ioan s-a apropiat precaut de ea.)

Ioan
41

Ce pot s` fac? (Amina plânge cât de [ncet poate) Mai mult decât s`-mi cer scuze… (se uit` la el f`r`
s` [n\eleag`) Iart`-m`, draga mea… Totul a fost o lupt` [ntre Beleal ]i Rafael… (o [mbr`\i]eaz` ]i ea
[ncepe s` plâng` cu putere; tremur` de atâta plâns) A]a, a]a…

(La un moment dat se opre]te. Dar suspin` spasmodic [n continuare. {]i ]terge lacrimile ]i []i sufl`
nasul.)

Amina
Ce \i-ai f`cut la mân`?

Ioan
Nu e nimic. (se \in [n bra\e cu tandre\e) C`ldura ta, Ami... ([ncet) Doamne Dumnezeule...

Amina
Eu... ([i [ntâlne]te privirea) nu mai pot.

Ioan (zâmbe]te repede)


Dar mi-e team` c` e rândul t`u s` acuzi.

Amina
Te rog.

(Se [ndep`rteaz` pu\in unul de cel`lalt.)

Ioan
{ngerul cel bun mi-a ar`tat cum eu [nsumi (se opre]te) o dat`...

Amina
Te rog.

Ioan
Când tu erai la Berlin, acum cinci ani.

Amina
N-are nici o importan\`.

Ioan
Ba da, brusc... de dragul adev`rului.

Amina (calm`)
M-ai [n]elat?

(Ioan d` din cap.)

Ioan
Am invitat-o aici pe Laila, ]tii... (Amina nu vrea s` aud`) }i era cât pe ce s` m` culc cu ea.

Amina (st`pânit`)
Ce s-a [ntâmplat?

Ioan
Nimic... ne-am s`rutat ]i pân` la urm` am f`cut-o s` plece.

(Cuvintele o ating pe Amina ]i [ncepe s` se fac` frig.)


42

Amina
Asta a fost totul? V-a\i s`rutat o dat`.

Ioan
Nu, a fost cât pe ce s` m` culc cu ea.

Amina
N-ai zis niciodat` c` e]ti atras de Laila.

Ioan
Eram doar disperat... da, ]tii cum era atunci...

Amina (zâmbe]te chinuit`)


Simt o furie, se scufund`… a] putea s` te acuz, Ioan, dar nu vreau, nu mai am putere… ]i b`rbatul e
liber s` fac` ce vrea, e a]a cum trebuie s` fie.

Ioan
Iart`-m`. (Amina d` din cap afirmativ) Atât de multe gre]eli. (t`cere) A fost atât de prostesc... (mai
[ncet) atât de blestemat... }i timpul aproape c` s-a dus.

Amina
Po\i s` te faci bine: o s` ne rug`m lui Dumnezeu.

Ioan
Nu, o s` mor, de]i e amarnic: am poft` [n continuare… }i copii sunt mici ]i exist` atât de multe…

Amina
{l putem ruga pe Rafael...

Ioan
Când m` gândesc la gr`simea moale a copiilor – [n mâinile mele uscate. (ea [l [mbr`\i]eaz`) {i
aducem pe copii; s` doarm` aici.

(Pleac` ]i dup` o clip` se [ntorc. Ioan o \ine [n bra\e pe feti\`, ]i Amina pe b`ie\el. Copiii au p`rul
zburlit ]i pijamalele ]ifonate. Au fe\ele [mbujorate ]i mijesc ochii [n lumin`. Adorm imediat ce sunt
b`ga\i [n pat. Amina aprinde o lumânare pe noptier`. Stau [n pat ]i se \in [n bra\e.)

Amina
Nu ]tiu dac` pot fi atât de puternic` cum vrei tu.

(Plânge [ncet. El o s`rut` tandru pe frunte ]i obraji.)

Ioan
A]a, a]a...

(Raza albastr` sl`be]te [ncet.)

Amina
Nu vreau s` mori.

Ioan (]opte]te)
}tiu. (t`cere, stau [ndelung [mbr`\i]a\i) Niciodat` cerul nu s-a luminat atât de repede. (sufl`
lumânarea ]i se face destul de [ntuneric) {nc` nu. (morm`ie) O, Doamne, am sim\it o mân` moale
bâjbâind dup`...
43

Amina (speriat`)
Ioan?

({l prive]te. Speriat` ca nu cumva s` fi murit.)

Ioan
Ca un prim efect al goliciunii, poate c` mi se mai d` o clip` pentru… ([i trezesc pe copii ]i stau cu
to\ii [mbr`\i]a\i, [ntunericul se dizolv` [ncet [n lumina zilei, Ioan vorbe]te ca dintr-un h`u) Acum, cred
c` acum… O melodie grea, nu diferit`… eu…

(Zorii umplu dormitorul ]i primele raze de soare p`trund [n camer`. Amina plânge tare. Nu-u, nu.)

___________________

lumea spiritual`

Arjuna (chinuit)
O, cel ce ai ochi de lotus, o, Krsna… de ce nu intervii [n lume?

Krsna
Uit`-te la mine.

(Krsna e un om foarte b`trân cu o putinic` de unt [n mân`.)

Arjuna
E]ti foarte b`trân acum – ceva mai mult decât o pânz` fin` de praf – ]i putinica [\i atârn` greu [n mân`.

Krsna
Da, ]i uit`-te [n jos pe P`mânt: Uite ce vârtej a creat amestecul [ngerilor!

(Arjuna se uit` [ngrozit [n jos.)

Arjuna
V`d oameni n`v`lind [n gurile tale, ca moliile care se arunc` [n foc.

(Totul se [ntunec` brusc. O furtun` se isc` din senin.)

vocea lui Arjuna


}i o furtun` [ngrozitoare se abate asupra p`mântului!

vocea lui Krsna ([ngrozitoare)


{ntunericul nop\ii a mâniat sfâr]itul! {ntunericul nop\ii a mâniat sfâr]itul! (Se face negru) |ine-m` [n
bra\e, Arjuna. Cu grij`…

(Lumina revine pâlpâind. Arjuna \ine [n bra\e un copil nou-n`scut, bleu, [nvelit [n mantia b`trânului.)

Arjuna
Acum e]ti nou-n`scut, mare Krsna, ]i po\i s` plângi… a]a… aici, vrei pu\in unt? (ia cu degetul pu\in
unt din putin` ]i [l hr`ne]te pe copil) Cât a fost furtun` pe mare, [nv`\`torule? Cât au durat chinul ]i
durerile facerii? (apob` din cap lent la r`spuns) Lumea e [n revolt` – placent` distrus` – e oribil s`
prive]ti [n jos la ea…

___________________
44

marea [ntunecat`, pe furtun`

vocea lui Arjuna


Se z`re]te o barc` de salvare, dispare ]i urc` iar [n vârful unui val. La babord e un [nger, la pup` un
altul. La mijlocul b`rcii e un om pentru a… (vocea [i e acoperit` de bubuitul apei) Marea arunc`,
d`râm` ]i r`suce]te. Furtuna trage, biciuie ]i url`.

___________________

lumea spiritual`

(Arjuna [i vorbe]te copilului dolofan de lâng` el.)

Arjuna
{n a treia zi, marea era iar cenu]ie ]i nemi]cat`. Ani de-a rândul, o ]alup` a navigat, a]teptând ]i
a]teptând ]i a]teptând.

Epilog
___________________________________________________________________________

mare f`r` p`mânt la orizont

(}alupa merge de mult timp, mânat` de curen\ii de dup` furtun`. Lumina e gri ]i totul pare ciudat de
lipsit de umbr`. O apatie oribil`, grea ca o ploaie, s-a a]ternut peste mare.)

Ioan
Zicea\i c` nu exist` nimic dup` moarte. ([ngerii tac) Atunci ce e cu marea asta? (bag` o mân` [n apa
c`ldu\`) Rafael?

Rafael
Am produs o avalan]` ]i-am fost tra]i ]i noi [n ea.

Ioan
Ce vrei s` spui?

Rafael
Cu duelul nostru de pe p`mânt.

Beleal
Am gre]it [n toate, Ioan…

(}alupa [nainteaz` [ncet.)

Ioan
Asta mi-e pedeapsa? Vre\i s` spune\i c` marea e o pedeaps`?
Rafael
Nu.

Beleal
Un proces, Ioan.

Ioan
Un proces al meu?
45

Rafael
Al lui Rafael ]i Beleal.

Ioan
Eu o s` v` judec pe voi doi? ([ngerii tac) Spune\i-mi cât timp a trecut!

Rafael
Doar o sut` de ani ]i zece ani.

Ioan
De când am murit? ([ngerii nu r`spund) Cum arat` lumea acum? (cei doi tac) Beleal? ([ngerul []i
coboar` privirea) Rafael? ([ngerul [l prive]te [n ochi f`r` s` scoat` un cuvânt) Cum arat` lumea? (el nu
r`spunde) E mai grea? (Rafael []i coboar` privirea) Nu r`spunde\i. (cei doi tac) ~sta e un vis? Mor\ii
viseaz`? (Rafael d` [ncet din cap) Nu vre\i s` spune\i? Cum arat` Suedia ast`zi? Am nepo\i? ([ngerii nu
zic nimic) Nu ]ti\i?

(Ioan tace, ]alupa se [ndep`rteaz` [n lini]te, ]i dispare pe fundalul gri.)