Sunteți pe pagina 1din 33

Data

Şcoala de Arte şi Meserii Iveşti


Profesor : Perju Oana – Gabriela
Obiectul : Chimie
Clasa : a – VIII – a
Subiectul lecţiei : Oxigenul
Scopul lecţiei : consolidarea cunoştinţelor despre oxigen
prin exerciţii şi probleme .
Tipul lecţiei : recapitulare – sistematizare
Obiective operaţionale :
- să cunoască metodele de obţinere
ale oxigenului
- să cunoască proprietăţile fizice şi chimice ale oxigenului
- să aplice reguli necesare în rezolvarea problemelor
cantitative
Metode şi procedee :
- metoda exerciţiului
- problematizarea
- conversaţia
Mijloace de învăţământ : manualul , fişe de lucru .
Desfăşurarea lecţiei :
Moment organizatoric :
- notarea absenţelor
- controlul ţinutei elevilor
Astăzi vom relua noţiunile învăţate despre Oxigen sub o altă formă şi anume vom rezolva
exerciţii şi probleme .
Elevii vor primi fişele de lucru .
1. Rezolvarea primului punct din fişă este schema :
Mai întâi va fi realizată configuraţia electronică a elementului Z= 8 E iar apoi vor fi aflate
restul necunoscutelor .
2 H2O2 MnO2→ H2O + O2↑ a= H2O
z= 8 E = O2
- metodă de obţinere a O2 în laborator
C + O2 → CO2 - proprietate chimică a O2 de a reacţiona cu nemetalele formậnd
oxizi acizi.
S + O2 →SO2
2Mg + O2→2MgO - proprietate chimică a O2 de a reacţiona cu metalele formậnd
oxizi bazici.
3.ms = 200g soluţie H2 O2

C= 3%
C = md / ms X 100 → md = 3x 200 / 100 = 6g

1
2x34 g 33g
2H2O2 →O2 + 2 H2 O
6g xg

X= 6x32 / 2x34 = 2,82 g O2

32 g 32 g
S + O2 → SO2
Xg 2,82 g
X= 32x 2,82 / 32 = 2,82 g S pur
100 g S impur…………………80g S pur
m g S impur……………………2,82 g S pur
m = 2,82 x 100 / 80 = 3,52 g S cu 20 % impurităţi
Se va rezolva al doilea punct din fişă :
2moli 1mol 2moli
Mg + O2 → 2 MgO
0,25 moli x moli y moli

1 mol 1 mol 1 mol


MgO + H2 O → Mg ( OH ) 2
0,25 moli n moli z moli

a) x = 0,25 / 2 = 0,125 moli O2


V = 0,125 x 22,4 = 2,8 l O2
100 l aer …………….. 20 l aer
V l aer …………………2,8 l O2
V = 2,8 x 100 / 20 = 14 l aer
b) y = 0,125 moli Mg O
z = 0,25 moli Mg (OH ) 2
m= 0,25 x58 = 14,5 g Mg ( OH ) 2
n = 0,25 moli H2O
m H2O = 0,25 x 18 = 4,5 g
c = md / ms x100
ms = m Mg O + m H2O = 0,25 x40 + 72,5 = 82,5g
c= 14,5 /82,5 x 100 = 17,58 % Mg (OH)2
Rezolvarea punctului trei :

2 x 34 g 32 g
H2O2 → 2 H2O2 + O2 ↑
20,4 g xg
md = c x ms / 100 = 3x680 / 100 = 20,4 g H2O2
x = 9,6 g O2
n = 0,3 moli O2
se vor face aprecieri cu privire la activitatea elevilor la oră .
Tema pentru acasă :
Punctele patru şi cinci din fişă .

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

S-ar putea să vă placă și