Sunteți pe pagina 1din 7

PROCEDURA DE RECRUTARE

NR TIMP ACTIVITATI OBSERVATII FORM RESPONSABI COSTURI MINUSURI PLUSURI


CR ULARI L
T
1 Analizarea cerinţelor clientului - cerinţele clientului sa fie
realiste in raport cu piaţa si cu
oferta
2 Documentarea pentru poziţia in lucru - analiza pieţei de profil prin
Internet si presa
- realizarea raportului
3 Compunerea job description-ului - pe baza raportului se
întocmeşte job- description-ul
- acesta contine : denumirea
postului , nivelul ierarhic,sarcini
si responsabilitati,cerinte
post,pregatire profesionala
,experienta , pachet salarial
4 Cerere aprobare client asupra job- - se cere aprobare job
description-ului description scrisa si semnata
5 Redactare anunţ -se contactează agenţia de media
in vederea rezervarii spaţiului de
publicat
- se trimite sigla firmei +text
pentru machetate
+ adresa pentru primirea cv-
urilor
- agenţia trebuie sa trimită
macheta
6 Cerere aprobare anunt client -se trimite macheta provizorie
clientului pentru modificari/
aprobare scrisa pe fax
7 Aparitie anunt in media -la data stabilita de comun
acord, respectand conditiile
negociate
8 Confirmare plata anunt - se cere pe fax copie după OP
PROCEDURA DE RECRUTARE

cu semnătura băncii
9 Primirea cv-urilor

10 Analiza cv-urilor - se urmareste paginatia cv-ului


- se urmareste experienta
profesionala

11 Selectare cv-uri - se urmaresc cerintele cheie din


job description
- se selecteaza 20 cv-uri pentru
acel post
12 Contactare telefonica - salut
-prezentare recruiter si firma
- scopul telefonului
- programare interviu
- se ofera date contact sediu
- formula de incheiere
13 Stabilire interviu - se programeaza in agenda
recruiterului intalnirea
- se rezerva sala de interviu
14 Interviu Intervievatorul se prezinta in
- intampinarea candidatului sala de interviu cu : cv,
- intrebari de relaxare clipboard,fisa interviu,pix.
- informare Se urmareste:
- adnotari pe fisa interviu - tinuta
- intrebari close tipe - gestica
- incheirere interviu - experienta
- motivatie
- interes fata de oferta
- aptitudini pentru job

15 Raport interviuri

16 Selectare lista scurta

17 Prezentare lista scurta către client


PROCEDURA DE RECRUTARE

18 Cerere feed-back

19 Programare interviurilor cu clientul

20 Primire feedback de la client

21 Instiintare candidaţi

22 Urmărire plata finală


PROCEDURA DE RECRUTARE

Nr ACTIVITATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 CHELTUIELI
ore

Analizarea cerinţelor clientului


Documentarea pentru poziţia in
lucru
Compunerea job description-ului
Cerere aprobare client asupra job-
description-ului
Redactare anunţ
Cerere aprobare anunţ client
Apariţie anunţ în media
Confirmare plata anunt
Primirea cv-urilor
Analiza cv-urilor
Selectare cv-uri
Contactare telefonica
Stabilire interviu
Interviu
Raport interviuri
Selectare lista scurta
Prezentare lista scurta către client
Cerere feed-back
Aplicarea testelor pshihologice
Programare interviurilor cu clientul
Primire feedback de la client
Instiintare candidaţi
PROCEDURA DE RECRUTARE

Urmărire plata finală

NR TIMP ACTIVITATI PASI RESPONSABIL COSTURI


CR
T
1 Analizarea cerinţelor clientului
- se pr - se primeste de la reprezentantul de vanzari contractul de recrutare semnat
- se cit - se citeste cu atentie contractul
- se ev - se evidentiaza separat pozitiile pentru care clientul solicita recrutare
- se de – se deschide un folder nou in fisierul Recrutare cu numele clientului in care
sunt trsunt trecute datele din contract, specificatiile postului, modelul de anunt , cv-
urile , selectate pentru lista scurta
2 Documentarea pentru poziţia in - se cauta in dosarul de specificatii si fise de post specificatia/fisa
lucru corespunzatoare postului/pozitiei solicitate de client sau se lucreaza pe fisa
postului si specificatia data de client
- se citeste materialul
- daca nu exista nici material in dosarul cu specificatii si nici nu avem material
de la client se face analiza pieţei de profil prin Internet si presa
- se trag concluzii si se face un raport al pozitiei solicitate
3 Compunerea job description-ului - pe baza raportului se întocmeşte job- description-ul pentru pozitia solicitata
- acesta contine : denumirea postului , nivelul ierarhic,sarcini si
responsabilitati,cerinte post,pregatire profesionala ,experienta , pachet salarial
4 Cerere aprobare client asupra job- - se cere aprobarea sefului direct pentru transmiterea raportului
description-ului - se suna clientul si se cere aprobare job description
- se transmite pe mail sau direct si se obtine raportul scris semnat
5 Redactare anunţ -se contactează telefonic sau pe mail agenţia de media in vederea rezervarii
spaţiului de publicat
- se rezerva spatiul
- se trimite sigla firmei +text pentru machetare si adresa pentru primirea cv-
urilor
- agenţia trimite macheta in vederea aprobarii
6 Cerere aprobare anunt client -se trimite macheta provizorie clientului pentru modificari/ aprobare scrisa pe
fax sau mail sau direct prin responsabilul de proiect
- se consulta clientul in direct pentru aprobarea machetei
- se obtine aprobarea scrisa a clientului pentru macheta
PROCEDURA DE RECRUTARE

7 Aparitie anunt in media - se lanseaza anuntul la data stabilita de comun acord, respectand conditiile
negociate
8 Confirmare plata anunt - se cere pe fax copie după OP cu semnătura băncii

9 Primirea cv-urilor - se deschide calculatorul zilnic si se citesc cv-urile sau toate cv-urile sosite pe
alta cale decat electronic
10 Analiza cv-urilor - se urmareste paginatia cv-ului
- se urmareste asezarea in pagina
- se urmareste experienta profesionala
- se urmareste potrivirea candidatului cu postul
11 Selectare cv-uri - se selecteaza cv-urile urmarind existenta cerintelor cheie din job description
- se selecteaza si incadreaza cv-urile in categoriile : foarte potrivit/ potrivit,/
putin potrivit/ nepotrivit/pentru alte job-uri
- se selecteaza cca 20 cv-uri pentru acel post din categoria foarte potrivit si
potrivit
12 Contactare telefonica - salut
-prezentare recruiter si firma
- scopul telefonului
- programare interviu
- se ofera date contact sediu
- formula de incheiere
13 Stabilire interviu - se programeaza in agenda recruiterului intalnirea
- se rezerva sala de interviu
14 Interviu Intervievatorul se prezinta in sala de interviu cu : cv, clipboard,fisa
- intampinarea candidatului interviu,pix.
- intrebari de relaxare Se urmareste:
- informare - tinuta
- adnotari pe fisa interviu - gestica
- intrebari close tipe - experienta
- incheirere interviu - motivatie
- interes fata de oferta
- aptitudini pentru job
- la solicitarea clientului , se aplica teste psihologice de selectie a personalului
in functie de pozitia recrutata
15 Raport interviuri - se centralizeaza informatiile detinute de recrutor in urma interviurilor de
PROCEDURA DE RECRUTARE

selectie
16 Selectare lista scurta - se analizeaza atent raportul de interviuri si in functie de acesta se genereaza
lista scurta cu propunerile noatre pt client
17 Prezentare lista scurta către client - se trimit pe mail raporturile si cv -ul candidatilor de pe lista scurta in blanc
(fara date de contact)
18 Cerere feed-back - clientul este obligat ca in curs de maxim 2 zile sa trimita pe mail accepul
pentru candidatii propusi precum si o propunere de program interviuri
19 Aplicarea testelor psihologice - in functie de pozitia recrutata ,se aplica candidatilor selectati pe lista scurta
teste de evaluare in functie de cerintele postului
- in decurs de o zi se trimit rezultatele testarilor clientului
20 Programare interviurilor cu - recrutorul suna fiecare candidat selectat pe lista scurta si in functie de
clientul propunerea clientului si disponibilitatea candidatului stabileste un interval orar
pt intalnirea client – candidat
- trimite pe mail in timp util programarea interviurilor pt interviu si cere feed -
back
21 Primire feedback de la client - clientul e obligat ca in timp de max 2 zile sa comunice acordul pentru
programul stabilit
22 Instiintare candidaţi - se comunica si confirma programarea finala

23 Urmărire plata finală - echipa responsabila de proiect urmareste OP - ul cu suma ce reprezinta plata
finala a serviciilor prestate