Sunteți pe pagina 1din 1

Structura proiectului pentru examenul de certificare a

calificarilor profesionale pentru învățământul profesional (nivel 3)


Sesiunea 2020

1. Copertă - pg.1
2. Cuprins – pg.2
3. Introducere – pg.3
pg.4
5. Procesul tehnologic pentru realizarea temei de proiect: -pg.5-9
(max.4pag)
Nr. Denumirea operației SDV și AMC Timp de
crt. (orientativ-sarcinile de lucru din fisa temei utilizate la lucru
probei practice) realizarea operației estimat
(minute)
1
2
3

6. Bibliografie –lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către


absolvent pentru redactarea proiectului. –ultima pag.