Sunteți pe pagina 1din 40

FORMAM PERSONALITĂȚI

PRIN EDUCAȚIE

www.scoala-mea.com
www.gradinita-mea.com
Grădiniţă

Primară

Gimnaziu

Liceu
Liceul Teoretic


ȘCOALA MEA
Şcoala lider în formarea
de personalităţi
prin educaţie
Liceul Teoretic

Școala Mea

“Every adventure requires a first step“


Chesire Cat
BUN VENIT
„Ceea ce ne recomandă sunt rezultatele foarte bune obținute de elevii noștri, dezinvoltura cu care aceștia își exprimă
propriile opinii și profesionalismul cadrelor didactice. Secretul succesului nostru - un mediu educațional primitor,
bazat pe o comunicare deschisă și eficientă.
Scopul nostru - calitate în educație! ”

Prof. Dan Carmen Jacqueline


Director Liceul Teoretic Școala Mea

Liceul Teoretic Școala Mea oferă o educație de înaltă calitate, fiind recunoscut pentru:
• Excelența programului educațional oferit și rezultatele excepționale la examene și concursuri;
• Excelența profesională a echipei didactice;
• Absolvenți de succes activi în orice domeniu social, pregătiți să facă față provocărilor din lumea reală.

Curriculumul oferit elevilor:


• Studiul intensiv al limbii engleze;
• Cursuri susținute în limba engleză pentru integrarea absolventului “Școala Mea” în programe Cambridge IGCSE și A Level;
• Programe anuale transdisciplinare pentru fiecare nivel de studiu;
• Abordare personalizată a curriculumului național pentru promovarea cu succes a Evaluărilor Naționale;
• Strategii didactice moderne aplicate de o echipă de profesori români și de profesori vorbitori nativi de limba engleză.

5
FILOSOFIA LICEULUI
TEORETIC ȘCOALA MEA
IDENTITATE
VALORI Programele LTSM susțin elevul în procesul complex de identi-
ficare a sinelui printr-un sistem propriu de sentimente si valori
EXCELENȚĂ care îl fac unic.
Programele LTSM oferă elevilor posibilitatea să-şi dezvolte LTSM formează personalități prin educație.
abilităţile și competențele fundamentale necesare asigurării
succesului profesional și obținerii de performanţă în ÎNCREDERE
domeniile de interes. „Dacă am face lucrurile de care suntem capabili, ne-am uimi pe
noi înşine.” ~ Thomas Edison
RESPONSABILITATE
Educarea elevilor în spiritul asumării responsabilității pentru CREATIVITATE
parcursul lor școlar. “Educația nu înseamnă umplerea unei găleți, ci aprinderea unui
foc.” - W.B. Yeats (poet)
COOPERARE
Aplicarea principiului învățării prin cooperare este garanția RESPECT PENTRU DIVERSITATE
unei clase eficiente. Cooperarea le permite elevilor să lucreze Diversitatea este esenţa multiculturalităţii, ea ne prezintă
împreună pentru a maximiza propriul progres de instrucție şi a diferenţele dintre culturi şi totodată frumuseţea de a le găsi
celorlalți parteneri. în acelaşi loc. Astăzi multiculturalitatea se bazează pe tole-
„Într-o situaţie de învăţare prin cooperare, interacţiunea este ranţă, susţinere şi plăcerea de a te vedea înconjurat de un
caracterizată de o interdependenţă pozitivă dintre obiectiv şi tumult de idei, concepte, credinţe şi personalităţi formate în
răspunderea individuală.” (Johnson & Johnson 1998). medii culturale diferite.

6
MISIUNEA ȘI SCOPURILE NOASTRE • Să creeze un mediu educațional primitor, sigur, multicultu-
LTSM își propune educarea unui individ activ social, ral, al cărui punct central de funcționare este comunicarea
independent, responsabil și încrezător. și relaţionarea pozitivă cu ceilalţi;
Obiectivele LTSM: • Să dezvolte atitudini pro-active în viaţa personală şi cea
• Să ofere copiilor și elevilor un program de studii acreditate socială caracterizate de valori precum onestitate, respect,
național, cu un design curricular de inspirație britanică; autocontrol, solidaritate;
• Să asigure premisele unei structuri intelectuale solide • Să asigure premisele unei educații în spiritul respectării dreptu-
care să permită elevilor continuarea studiilor în orice rilor și libertăților fundamentale ale omului, al demnității și tole-
sistem de învățământ; ranței, al multiculturalismului;
• Să faciliteze integrarea în sisteme academice internaționale • Să faciliteze și să implementeze un parteneriat eficient
prin studiul intensiv al limbii engleze și certificări de studii școală – părinți.
recunoscute de universități de prestigiu;

„The only way to achieve the impossible


is to believe that it’s possible"
Alice in Wonderland

7
8
GRĂDINIȚA MEA

A
lături de specialiștii noștri, copiii înscriși la Grădinița Mea vare, înregistrare, descriere și emitere de concluzii;
sunt beneficiarii unui mediu academic sigur și flexibil, • Educarea expresivității și creativității copilului preșcolar prin
centrat pe nivelul individual al dezvoltării cognitive, cu experi- utilizarea limbajului plastic;
ențe de învățare inedite și provocatoare. • Formarea capacității de receptare si înțelegere a lumii so-
Programul destinat copiilor de varstă mică ( 2-5 ani ) își propune nore și a muzicii;
dezvoltarea autonomiei personale, a abilităților sociale, precum • Educația pentru respect și acceptare a diversității culturale;
și pregătirea pentru viitorul program de școală. • Experimentarea deprinderilor pentru o alimentație sănă-
toasă și un stil de viață sportiv.​
Obiective academice propuse
• Educarea unei exprimări verbale  expresive și corecte în lim- Argumentele alegerii programului
ba română și limba engleză; academic oferit de grădinița mea
• Utilizarea conștientă a semnificațiilor structurilor verbale pro- 1. Programul de familiarizare a copilului cu limba
prii limbii engleze și deprinderea acestei limbi moderne la nivel engleză proiectat pe nivele de vârstă și realizat prin:
conversațional; • Activități de educare a structurilor de limbă în cadrul cursu-
• Cultivarea pasiunii pentru cărți prin audiții, conversație, lecturi rilor : “ First Steps in English “ pentru 2-3 ani, “ Juniors in English ”
dirijate și exersare de elemente grafice prealfabetare; pentru 3-4 ani și  “ Masters in English ” pentru 4-5 ani; 
• Dezvoltarea mecanismelor de gândire și utilizare a operațiilor • Utilizarea permanentă a limbii engleze de către educatoare
intelectuale prematematice: corespondență, sortare, nume- în rutina zilnică de grădiniță;
rație, rezolvare de probleme; • Achiziții și deprinderi conversaționale cu ajutorul  profesorilor
• Stimularea curiozității pentru investigarea mediului încon- vorbitori nativi;
jurător prin formularea de întrebări, experimentare, obser-

9
2. Lecții desfășurate în afara socială în medii antreprenoriale: fermă, fabrică, florărie;
spațiului fizic al sălii de clasă:  • “Let’s have a picnic“ - activități de explorare și relaxare în natură;
• “First step în biology“ – activități desfășurate la Muzeul de • Activitățile de educare și înțelegere a muzicii susținute cu
Ştiinţe Naturale Grigore Antipa și la Grădina Botanică; profesor specialist.
• “Enjoy Art“ - activități de artă în cadrul Muzeului Național de Artă; 3. Programul cluburilor de după amiaza:
• “Travel and Mobility” activități experiment în medii pre- Language Club, Math Club, Science Club, Story Club.
cum Aeroportul, Gara, Metroul; 4. Zile și săptămâni tematice, vectori de potențare
• “Job Shadow Days“ activități de educare a conceptului de utilitate a eficienței programului academic.

Programul săptămânilor tematice

OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE FEBRUARIE

Petrecerea Ziua Drama Christmas Ziua Ziua


Dovleceilor Experimentului Show Pijamalelor Grădiniței

MARTIE APRILIE MAI IUNIE

Săptămâna Altfel Petrecerea Ziua Ziua Înghețatei


Green Week Iepurașului Ciufuliților Summer Celebration

10
Curs limba germană;
Atelier de geometrie aplicată „Bricks for Kidz”;
Ateliere de: yoga, șah, karate, înot;
Cursuri de: balet clasic și dans și euritmie;
Ședințe de: terapie logopedică, kinetoterapie și gimnastică
medicală.

Programul zilnic al grădiniței

08.30 - 10.00 mic dejun & activități liber alese


10.00 - 12.00 program academic, program activități opționale

Raportul educatoare / număr copii pe nivele de varstă: 12.00 - 13.00 prânz

2-3 ani maxim 5 copii/educatoare, 3-4 ani maxim 8 copii/edu- 13.00 - 16.30 program odihnă, cluburi, ateliere

catoare, 4-5 ani maxim 10 copii/educatoare. 16.30 - 17.45 activități de dezvoltare personală/ recreere

Programul anual al cursurilor Grădiniței


Comunicarea cu părinții
1 septembrie -1 iulie: program academic
• Ședințe de consiliere individuală (lunile octombrie și aprilie);
1 iulie – 31 august: program de vacanță desfașurat in grădiniță
• Informare online săptămânală, prin intermediul
raportului săptămânal;
Vacanțe
• Întâlniri individuale cu părinții, ori de câte ori este solicitat
Vacanța de Crăciun – două săptămâni;
acest lucru, zilnic, în intervalul orar 14.30-15.30.
Vacanța de Paște – o săptămână;
Vacanța de vară – două săptămâni în intervalul 1 iulie – 31 august.
Ateliere opționale
Atelier de dezvoltare personală „All About Me”;

12
ȘCOALA MEA
NIVEL PRIMAR

Ş
coala Mea şi-a asumat misiunea de a
crea pentru copiii cu varsta între 6 și
10 ani un cadru educaţional flexibil, centrat
pe elev, asigurând o dezvoltare adaptată
personalitaţii fiecărui copil.

Curriculum
Programul pentru învățământ primar al
Liceului Teoretic Şcoala Mea oferă elevilor
un curriculum bogat și echilibrat având
drept nucleu Curriculum Naţional la care
se asociază teme și conținuturi din curri- abilităţi practice, muzică şi mişcare. noțiunilor teoretice predate copiilor:
culum britanic alături de un program ex- Limba de predare este limba engleză • 7 programe educaţionale lunare transdis-
tensie de activităţi extracurriculare. pentru disciplina: educaţie civică. ciplinare, desfăşurate în spaţii muzeale;
Limba de predare este limba română • 3 programe educaționale Bricks 4 Kidz;
pentru disciplinele: comunicare în limba Programe de extindere • Program de educație multiculturală
română, matematică și explorarea me- a curriculumului “Globe Culture“ – school assembly;
diului, științe ale naturii, istorie, geografie, Școala Mea extinde curriculumul național cu • “My Parent, My Hero” – program de
religie, educație fizică, dezvoltare perso- programe extracurriculare create pentru a educație antreprenorială cu implica-
nală, TIC, artă dramatică, arte vizuale şi asigura o mai bună înțelegere și asimilare a rea părinților;

13
• Extinderea curriculumului național cu
teme curriculare britanice: TIC, Dramă,
Stretch & Grow, Cluburi tematice de vineri;
• Cluburi tematice săptămânale care
acoperă o arie vastă de cunoaștere: Ga-
meOn, Saveur&Co, I play, we play, Inside
Out, CaleidoMap, Ying Yang, Papiermache;
• Săptămâni tematice (activități transcurri-
culare): Săptămâna Științei, Gala de
Teatru ”Ludikon”, Săptămâna Culturală,
Porți Deschise, Săptămâna Altfel.

Programele educaționale anuale – sesiuni lunare

CLASA I CLASA II CLASA III CLASA IV

Ateliere artistico-plastice Laboratoare de știinţe Lecții de etnologie si folclor Lecții de istorie „Istoria, o po-
Muzeul Național de Artă „Biologia, știința vieții” „Rural și urban – viața prin veste de citit și de continuat”
Grădina Botanică reflexii muzeale” Muzeul Național de Istorie
Muzeul de Istorie Naturală Muzeul Satului Muzeul Literaturii
Grigore Antipa Muzeul Țăranului Român Atelierele Bricks 4 Kidz Archi-
Atelierele Bricks 4 Kidz – tecture – program de geome-
program de geometrie aplicată trie aplicată

14
Programul educațional săptămână pentru clasele a III-a – a IV-a, desfăşurate cu pro-
anual al clasei pregătitoare fesori români de limba engleză şi profesori nativi de limba en-
Cuprinde sesiuni săptămânale centrate în jurul gleză. Structura orelor de limba engleză cuprinde ore adaptate
următoarelor obiective: după curriculum britanic.  Astfel, descoperirea plăcerii de a citi,
• Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii (natura, pămân- dezvoltarea abilităţilor gramaticale, îmbogăţirea vocabularului
tul, spaţiul) prin ateliere tematice desfășurate la: Muzeul de scris şi vorbit vor fi realizate prin studiul de romane, poezii şi
Istorie Naturală Grigore Antipa, Grădina Botanică, Muzeul piese de teatru selectate în conformitate cu vârsta şi abilităţile
Național de Geologie, Bricks 4 Kids; cognitive ale elevilor.  Predarea curriculum-ului britanic pentru
orele de limba engleză completează eficient pregătirea pentru
• Dezvoltare psihosocială şi emoțională prin: interacțiune, examenele Cambridge (YLE, KET, PET, FCE).
implicare și experiment;
Program de pregătire
• Dezvoltarea vocabularului, a abilităţilor de comunicare și specializată a temelor
crearea premiselor citirii / scrierii prin participare la: specta- Elevii au obligaţia efectuării temelor in perioada de după-amiaza
cole de teatru şi ateliere de lucru desfășurate în biblioteci, a programului școlar.Temele nefinalizate sunt continuate acasă,
librării, etc. cu excepţia elevilor clasei pregătitoare. Elevilor din clasa a IV-a le
este recomandat studiul individual în perioada petrecută acasă
• Conştientizarea identităţii culturale şi naţionale prin lecții la disciplinele istorie, geografie, ştiinţe. In weekend, elevilor le
atelier desfășurate la: Muzeul de Istorie, Muzeul Militar, este recomandată lectura.
Muzeul Naţional de Artă, Muzeul Național al Satului.

Program de studiu limba engleză


Şcoala Mea asigură 8 ore de limba engleză pe săptămână pen-
tru clasele pregătitoare – a II-a şi 9 ore de limba engleză pe

15
Evaluare
Este o componentă integrantă a predării şi învăţării
Frecvență Discipline
și se realizează prin:
limba engleză, română, matematică,
• acordarea de calificative pentru toate disciplinele din planul – cadru; bilunar
științe, istorie, geografie
• rapoarte de evaluare bilunare/ semestriale/ anuale conform
educație civică , opționale lb.
tabelului din dreapta; semestrial
engleză, germană, franceză
• rapoarte privind evoluţia şcolară a elevului, prezentate în
anual TIC , dezvoltare personală
cadrul consultaţiilor cu părinţii (semestrul I – noiembrie   /
semestrul al II-lea – mai).

Săptămâni tematice

SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE

House Games Science Week Săptămâna Culturală


Back to School

DECEMBRIE MARTIE IUNIE


Ziua Școlii
Campanii Fund Raising Săptămâna Altfel House Games
House Games Family Edition Scavenger Hunt

16
Concursuri
Şcoala Mea participă la concursuri școlare autorizate de
Inspectoratul Şcolar Bucureşti, pentru care organizează ore
speciale de pregătire suplimentară:
Gazeta Matematică Junior, Comper.
Școala Mea asigură pregătirea și participarea elevilor la con-
cursuri și examene de limba engleză: Spelling Bee, Junior Pu-
blic Speaking, WordFest, Cambridge YLE, Trinity.

Ateliere cu taxă suplimentară Program zilnic


taxei de școlarizare PROGRAM SĂPTĂMÂNILE 1,2,3

08.15 - 08.45 mic dejun


ATELIERE OPȚIONALE
08.45 - 12.35 program academic
Atelier de dezvoltare personală „All About Me„;
12.35 - 13.30 prânz, recreere
Curs de: limba germană, spaniolă și franceză;
13.30 - 16.30 teme, consolidări, cluburi, ateliere
Atelier de: public speaking și teatru de improvizație;
cluburi și ateliere cu
Ateliere de: yoga, șah, karate, înot, scrimă, baschet, 16.30 - 17.45
plată suplimentară / recreere
handbal, tenis;
Cursuri de: dans și euritmie; PROGRAM SĂPTĂMÂNA 4
Ședințe de: terapie logopedică, kinetoterapie
08.15 - 08.45 mic dejun
și gimnastică medicală.
08.45 - 12.35 program academic
12.35 - 13.30 prânz, recreere
13.30 - 14.15 teme, consolidări

17
ȘCOALA MEA
NIVEL GIMNAZIAL

N
ivelul de învățământ gimnazial al
Liceului Teoretic Școala Mea pro-
pune elevilor săi un program academic ri-
guros și provocator, completat cu o gamă
largă de activități extracurriculare, care
garantează accesul la instituții liceale de
top din sistem național sau internațional.

Curriculum sori nativi de limba engleză); biologie, design, entrepreneurship,


1. Curriculum Naţional pentru 3. Program suplimentar de pregătire business, citizenship;
învăţământul gimnazial la disciplinele incluse in testarile eva- 6. Programe de educație individua-
2. Programul de învațare a limbii en- luarii naționale: matematică, limba și lizată pentru elevi cu performanță
gleze utilizeaza tiparul curriculum-u- literatura română; școlară scăzută;
lui britanic pentru atingerea compe- 4. Pregătire pentru performanța olim- 7. Programe anuale transdisciplinare
tențelor specifice de limbă (8 ore de pică la: matematică, fizică, chimie, biologie, pentru fiecare nivel de studiu;
limba engleză pe săptămână pentru limba și literatura română, limba engleză; 8. Programe de dezvoltare perso-
clasele a V-a si a VI-a şi 6 ore de limba 5. Cursuri susținute in limba engleză nală pentru fiecare nivel de studiu
engleză pe săptămână pentru clasele pentru integrarea absolventului Sco- ( o sesiune / lună );
a VII-a si a VIII-a, desfăşurate cu profe- ala Mea în programe Cambridge IGC- 9. Program de Consiliere Școlara și
sori români de limba engleză şi profe- SE și A Level: TIC, istorie, geografie, Vocațională pentru clasa a VIII-a.

18
Programe de extindere a curriculumului Program de pregătire
Școala Mea extinde curriculumul național cu programe extra- specializată a temelor
curriculare inedite menite să faciliteze înțelegerea și asimilarea Elevii au obligaţia efectuării temelor în perioada de după amiaza
noțiunilor teoretice predate elevilor: a programului școlar. Numărul de ore/săptămână alocate pre-
• 5 programe educaţionale lunare transdisciplinare, gătirii temelor, în programul școlar este:
desfăşurate în spaţii muzeale; Clasa a V-a: 4 ore limba română ; 4 ore matematică;
“ Dinamica Pământului “ lecții de geografie fizică pentru clasa Clasa a VI-a: 3 ore limba română ; 4 ore matematică;
a V-a - Muzeul Național de Geologie; Clasa a VII-a: 3 ore limba română ; 4 ore matematică;
“ Biomecanică și antropometrie “ lecții de fizică pentru clasele Clasa a VIII-a: 6 ore limba română ; 6 ore matematică.
a VI-a și a VII-a - Muzeul Național de Istorie Naturală; Temele nefinalizate sunt continuate acasă.
“ Fizică experimentală “ ateliere practic - aplicative de fizică „ LECȚII PENTRU ACASĂ “
pentru clasele a VI-a și a VII-a - Casa Experimentelor; Elevilor le este recomandat studiul individual în perioada petre-
• Program de educație multiculturală “ Globe Culture “ – school assembly; cută acasă la disciplinele: istorie, geografie, chimie, fizică.
• “My Parent, My Hero” – program de educație antreprenoria- Zilnic, program de teme suplimentare la cerere: limba română,
lă cu implicarea părinților; matematică, engleză;
• Extinderea curriculumului național cu teme curriculare bri-
tanice: dramă, cluburi tematice desfașurate vinerea;
• Săptămâni tematice (activități transcurriculare): English
Week, Science Week, Drama Week.

Program de studiu limba modernă 2


Elevii pot opta pentru studierea uneia dintre urmatoarele limbi străine : ger-
mană, franceză, spaniolă . Programul de pregătire include 3 ore / săptămâ-
nă pentru clasele a V-a și a VI-a și 2 ore / săptămână la clasele a VII-a și a VIII-a.

19
Evaluare Concursuri
Evaluarea este o componentă integrantă a predării Şcoala Mea participă la concursuri școlare autorizate de
şi învăţării şi se face prin: Inspectoratul Şcolar Bucureşti la disciplinele limba și literatura
• Apreciere prin note de la 1 la 10; română și matematică, pentru care organizează ore speciale de
• Rapoarte de evaluare bilunare / semestriale / anuale con- pregătire suplimentară.
form tabelului de mai jos:
Școala Mea asigură pregătirea și participarea elevilor la:
● Concursuri de limba engleză (Spelling Bee, Esu - Junior Public
Speaking, WordFest);
● Examene de limba engleză: Cambridge KET, PET, FCE, Trinity;

Frecvență Discipline

lunar lb. română, engleză, mate-


matică ( V, VI, VII, VIII )

semestrial opționale lb. engleză, lb. fran-


ceză, lb. germană, lb. spanio-
lă, fizică, chimie, biologie, ed.
socială ( V ), cultură civică ( VII,
VIII ), istorie, geografie, TIC ( V,
VI, VII )

anual ed. plastică, ed. muzicală,


ed. fizică, ed. tehnologică

20
● Examene de limba franceză DelfPrim A1.1, A1.2; Fotbal, Atletism, Imagination & Construction Club, Fashion
● Examene de limba spaniolă DELE; and Design Crafts.
● Examene de limba germană Goethe-Zertifikat. Clasa a VI-a și a VII-a - Vinerea 15.50 – 16.30
Dans, School Band, Tenis de masa, Fotbal, Atletism,
Cluburi Film Making, Imagination & Construction Club, Cor și Canto.
Cluburile reprezintă un prilej de a experimenta noi acti-
vități sportive sau non sportive și de a descoperi pasiuni Ateliere cu taxă suplimentară
pe care le putem urma apoi toată viața. Costurile acestora ATELIERE OPȚIONALE
sunt incluse în taxa școlară. Atelier de: public speaking și teatru de improvizație;
Clasele a V-a - Vinerea 15.05 - 16.30 Ateliere de: yoga, karate, scrimă, baschet, handbal,
Teatru, Istorie, Trivia, Cooking, School Band, Tenis de masă, robotică, graphic design;

Săptămâni tematice

SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE

House Games English Week Special Days Campanii Fund Raising


Back to School

MARTIE APRILIE IUNIE


Ziua Școlii
Săptămâna Altfel Special Days House Games Scavenger
Drama Week Hunt

21
Cursuri de: dans și euritmie;
Sedinte de: kinetoterapie si gimnastică medicală;
Atelier de: arte vizuale și chitară.

Program zilnic gimnaziu


PROGRAM SĂPTĂMÂNILE 1,2,3

08.15 - 08.45 mic dejun


08.45 - 13.35 program academic
13.35 - 14.20 prânz, relaxare
14.20 - 16.30 teme, cluburi și ateliere
16.30 - 17.45 cluburi și ateliere cu plată
suplimentară / recreere

PROGRAM SĂPTĂMÂNA 4
ZIUA VINERI

08.15 - 08.45 mic dejun

08.45 - 13.35 program academic

13.35 - 14.15 prânz, relaxare

22
LICEU
Profil Real, Specializarea Științele naturii

L
iceul Teoretic Școala Mea își propune crearea unui program
educativ centrat pe performanță, interdisciplinaritate și
internaționalitate care să asigure rezultate excepționale la
examenul de Bacalaureat și să permita integrarea elevilor în ori-
ce sistem educațional universitar al Uniunii Europene prin faci-
litarea pregatirii pentru examene Cambridge IGCSE și A Level.

Curriculum
1. Programe de studii autorizate național care integrează
elemente din curriculumul britanic în structura curriculară 3. Programul de învăţare al limbii engleze: utilizează tiparul
națională pentru învățământul liceal; strategii didactice mo- curriculum-ului britanic pentru atingerea competenţelor specifice
derne aplicate de o echipă de profesori români și profesori vor- de limbă; elevii studiază o programă în conformitate cu British Na-
bitori nativi de limba engleză; tional Curriculum, bucurându-se de sprijinul unor profesori vorbi-
2. Curriculum-ul International Cambridge (Key Stages 4 tori nativi de limba engleză, cel puțin 5 ore / săptămână;
& 5), Curriculum Cambridge IGCSE si Curriculum Cambridge 4. Program suplimentar de pregătire la limba engleză
International pentru nivelul As (studii avansate) si A2 (nivelul pen-tru obţinerea certificatelor: IGCSE (5 discipline specifice
aprofundat), pentru elevi cu vârste între 14-19 ani. Programul de profilului liceului) și IELTS.
pregătire Cambridge facilitează completarea portofoliului  A Course in American and British Literature (patru ani de studiu);
personal pentru îndeplinirea condițiilor de admitere în  Strategies for Taking IELTS (un an de studiu);
instituții de învățământ din țară și străinătate; 5. Pregătire pentru performanţă olimpică la: matematică,

23
fizică, chimie, biologie, limba şi literatura română, limba engleză; dezvoltare a capacităților de leadership prin activități an-
6. Program focus de pregătire la disciplinele incluse în Baca- treprenoriale și acțiuni de voluntariat;
laureatul Național; • Programe internaționale (eTwinning);
7. Programe extindere curriculum. Liceul derulează activități • Programe de internship;
de extindere a curriculumului cu abordare interdisciplinară din • Program “Career Choices” de planificarea carierei prin
domenii științifice și culturale: prezentarea oportunităților de studiu în țară și străinatate
• Cursuri de științe în parteneriat cu Universitatea București; (întâlniri cu reprezentanți ai universităților, practică de
• Săptămâni tematice: English Week, Science Week, Drama Week. specialitate, participarea la târguri internaționale, excursii
8. Program de implicare și de responsabilizare socială, de de studii);

Săptămâni tematice

SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE

House Games English Week Special Days Campanii Fund Raising


Back to School Career Choices

MARTIE APRILIE IUNIE


Ziua Școlii
Săptămâna Altfel Special Days House Games Scavenger
Drama Week Career Choices Hunt

24
Evaluare
Apreciere prin note de la 1 la 10; proceduri de evaluare lunară
a elevilor și informare a părinților în ceea ce privește progre-
sul academic la disciplinele ce pot constitui probe de evaluare
scrisă la examenul de Bacalaureat, atitudinea și conduita .

Diplome
Certificare internațională:
• IGCSE English First Language – clasa a X-a;
• 4 certificate IGCSE, la alegere, dintre urmatoarele discipline:
Matematica, Chimie, Biologie, Economie, TIC, Fizică - clasa a X-a;
• 3 certificate A Level - As – clasa a XI-a;
• 3 certificate A Level - A2 – clasa a XII-a;
• IELTS – clasa a XI-a;
• ECDL – clasa a XI-a.
Certificare națională:
• Certificatul de competențe lingvistice la finalul clasei a XII-a;
• Diplomă de Bacalaureat.

Cluburi pentru liceeni


Vinerea 14.20 - 15.30:
● Club Drama;
● Club sportiv;
● Debate / Public Speaking.
Program

08.45 - 14.15 program academic

14.20 - 15.30 Vineri programe și proiecte, cluburi

Informații Bacalaureat
Discipline evaluate în cadrul examenului de Bacalaureat pen-
tru Profilul Real, Specializarea Științele naturii

Probe orale / practice


● Probă de evaluare a competențelor de comunicare orală în
limba română;
● Probă de evaluare a competențelor lingvistice în limba engle-
ză (echivalată cu diploma Cambridge PET/ FCE/ IELTS);
● Probă de evaluare a competențelor digitale (echivalată cu
diploma ECDL);

Probe scrise
● Limba și literatura română;
● Matematică;
● Probă la alegere: chimie, fizică, biologie, informatică.

26
ABSOLVENȚI DE SUCCES AI LICEULUI TEORETIC ȘCOALA MEA
- PROMOȚIA 2017 -

Nume prenume Admis/ă la

Dolinski Holly Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept

Marițescu Ana-Maria Falmouth University, Academy of Music and Theatre Arts, Marea Britanie

Marcu Andrei Entrepreneurship Academy, România, filiala Team Academy Olanda

Bardac Alexandra UCA Canterbury, University for the Creative Arts, Marea Britanie

Ţiganilă Maria Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ”Ion Mincu”, Bucureşti

27
ABSOLVENȚI DE SUCCES AI LICEULUI TEORETIC ȘCOALA MEA
- PROMOȚIA 2018 -

Nume prenume Admis/ă la

Bărăian Theodor Andrei University of Leeds, Leeds

Belcea Dominic-Ionuț Northeastern University, Boston

Carder Sabina Radboud University, Nijmegen

Florea Sebastian Andrei Breda University of Applied Sciences, Breda

Iordăchescu David ​École hôtelière de Lausanne, Lausanne

Marinca Diana Saimaa University of Applied Sciences, Imatra

Prodan Răzvan-Mihai ​Johan Cruyff Institute, Barcelona

28
29
EXAMENE

CLASA

0 1 2 3 4

EVALUARE MATEMATICĂ ȘI MATEMATICĂ ȘI

NAȚIONALĂ ROMÂNĂ ROMÂNĂ

OXFORD TRINITY OXFORD TRINITY OXFORD TRINITY OXFORD TRINITY

ENGLEZĂ
CAMBRIDGE CAMBRIDGE CAMBRIDGE

STARTERS MOVERS FLYERS

FRANCEZĂ DELF PRIM A1.1 DELF PRIM A1.2

30
CLASA

5 6 7 8 9 10 11 12

COMUNICARE

ROMÂNĂ +

ENGLEZĂ
ROMÂNĂ ȘI
ȘTIINȚE BACALAUREAT
MATEMATICĂ
MATEMATICĂ +

BIOLOGIE +

FIZICĂ

CAMBRIDGE CAMBRIDGE CAMBRIDGE IGCSE


IELTS
English First
KET PET FCE
Language

Mathematics, DELF
DELF A1 DELF A2
Economics, B1 SAU B2
Chemistry /
ICT, Biology /
Physics

Goethe Fit in Goethe Fit in


Deutsch 1 ( A1 ) Deutsch 2 ( A2 )

3 examene A 3 examene A
Level - As Level - A2

31
Programul suport & dă determinată de timp. cultivă spiritul de toleranţă si respectul, edu-
programul performanță Programul destinat pregătirii pentru per- că empatia și solidaritatea cu semenii tăi.
LTSM organizează programe de pregătire formanţă se realizează constant în inter- Echipe mixte de profesori / consilieri /
personalizată prin ore suport pentru elevii valul 1 octombrie – 31 mai. psihologi derulează periodic programe
cu un ritm scăzut de învăţare sau progra- de dezvoltare personală ce au ca scop
me de performanţă pentru elevii pasionaţi Disciplina integrarea facilă a noilor veniţi în sistem,
de discipline de studiu precum: matema- Liceul Teoretic Școala Mea solicită elevilor săi: prevenirea fenomenelor de bulling și fa-
tică, fizică, chimie, biologie. Activitatea su- ● Atitudine de considerație față de cei vorizarea cooperării dintre elevi.
port se desfăşoară in intervalul destinat din școală;
programului şcolar standard, în timp ce ● Responsabilitate; În LTSM funcţionează un sistem de trei
programele de pregătire pentru perfor- ● Atitudine pozitivă de învățare;  CASE ce au ca elemente distinctive un
manţă au loc în intervalul 8.15 - 9.35. ● Comportament educat prin reguli nume, o emblemă şi un personaj care le
Participarea unui elev în programul ore- acceptate de cei implicați. oferă o identitate diferită: Rumblesnap,
lor suport se realizează pentru o perioa- Comunitatea LTSM incurajează prietenia, Hoovendash si Wizennwing. Fiecare elev

32
al LTSM este inscris şi activează într-una dintre aceste CASE, ei atingerea lor asigurând o implicare proactivă a părinţilor în ac-
fiind antrenați constant, pe parcursul întregului an școlar, într-o tivitățile şcolii prin intermediul derulării unor programe interac-
competiție în care sunt premiate comportamentul educat, pro- tive de tipul: *My parent My Hero*, *Drama Week* precum şi
iectele de echipă, spiritul civic și reușitele academice de excepție. prin tradiționala campanie Fund Raising ce are loc în fiecare an
în luna decembrie.
Sistemul caselor uneşte elevii, le dezvoltă sentimentul apar-
tenenței la o comunitate, întărește spiritul de solidaritate şi Securitate și
corectează comportamentele nedorite. servicii medicale
● Servicii de monitorizare nonstop – asigurate de Force One;
Comunicarea cu părinții ● Zonele de acces în școală sunt supravegheate permanent,
Politica standard de comunicare cu părinţii cuprinde: prin paznici şi camere video;
● Ședințe cu părinţii: o şedinţă la începutul anului şcolar; ● Zonele de relaxare (coridoarele școlii, curți, teren de sport)
● Întâlniri individuale cu părinții: de două ori pe an sau de sunt supravegheate permanent de profesori de serviciu și
câte ori situaţia o impune; camere video;
● Informare online săptămânală, prin intermediul catalogului virtual; ● Asistență medicală permanentă asigurată de asistenţi medicali
și / sau de un medic;
Succesul demersului educaţional propus de LTSM prin pro- ● Şcoala are capacitatea să rezolve problemele de sănătate
gramele sale este garantat de existența unui parteneriat solid minoră. Fiecare elev este urmărit periodic printr-un exa-
școală - părinți. Astfel, în baza unei comunicări deschise și a men clinic de bilanţ cu rol evaluator şi de prevenţie;
sprijinului reciproc, cei doi parteneri reușesc printr-un efort co- ● Serviciile de sănătate oferite de şcoală includ şi programele
mun să crească starea de bine a copilului și să creeze premisa educative de sănătate şi igienă.
esențială pentru o bună dezvoltare a acestuia.
Echipa școlii sprijină constant părintele să înţeleagă mai bine
scopurile programelor aplicate și metodele folosite pentru

33
Înscriere copii după certificatul de naştere al pre- a) limita unui numar maxim de copii -
Se realizează prin: şcolarului/elevului; elevi la grupă - clasă;
a) depunerea la secretariat a cererii de h) depunerea la cabinetul medical al şcolii a fişei b) situaţia şcolară încheiată şi promovată
înscriere completată de către părinte sau / dosarului medical al preşcolarului / elevului; la toate disciplinele;
susţinătorul legal; i) completarea cererii pentru transport, acti- c) nota la purtare 10;
b) semnarea contractului – acord de partene- vități opționale, programe personalizate, etc. d) rezultatul testării la disciplinele româ-
riat pentru educaţie ulterior aprobării înscrierii; j) Pentru nivelele de învăţământ primar, nă, matematică, limba engleză;
c) plata în avans reprezentând cuantumul gimnazial şi liceal, Liceul Teoretic Școala e) rezultatul evaluării psihosomatice .
a jumătate dintr-o rată a taxei de şcolariza- Mea îşi rezervă dreptul de a testa capa- Pentru promovare, elevii din ciclul primar
re (a lunii septembrie), sau plata tranșei ta- citatea intelectuală a candidatului şi de a trebuie să obțină calificative de minimum
xei de şcolarizare corespunzătoare lunii în decide primirea acestuia ca elev în cadrul „Bine" pentru fiecare disciplină evaluată,
care se realizează inscrierea; programului său educaţional. Testările iar elevii din ciclul gimnazial trebuie să ob-
d) plata taxei aferente achiziţiei tuturor ma- sunt parcurse la disciplinele limba şi lite- țină o notă de minimum 7 (șapte) pentru
nualelor, auxiliarelor şcolare şi programelor ratura română, limba engleză, matemati- fiecare disciplină evaluată (limba română
educaţionale derulate în colaborare cu mu- că şi evaluarea dezvoltării psihosomatice. / limba engleză / matematică). Admiterea
zee din Bucureşti la care elevul va participa În cazul elevilor claselor pregătitoare şi I este validată de concluziile evaluării psihoso-
pe parcursul anului şcolar (se plăteşte o structurarea grupului de studiu (clasă) matice realizată de personalul de specialitate.
singură dată la înscriere) – în cazul elevilor; este la latitudinea exclusivă a Liceului Te-
e) plata taxei aferente examenelor de di- oretic Școala Mea. Admiterea este valida- Este aprobată înscrierea la Liceul Teoretic Școa-
ferenţă (dacă elevul se transferă de la o tă de concluziile evaluării psihosomatice la Mea, nivel liceal, ţinând cont de următoarele:
şcoală ce funcţionează pe baza unui alt realizată de personalul de specialitate. a) Media de admitere, calculată ca media
tip de curriculum); Este aprobată înscrierea sau transferul la Li- ponderată intre Media de evaluare naţio-
f) completarea fişei de înscriere; ceul Teoretic Școala Mea nivel preșcolar, pri- nală şi media de absolvire a claselor a V-a
g) depunerea la secretariatul şcolii a unei mar şi gimnazial ţinând cont de următoarele: - a VIII-a este de minimum 9 (nouă);

34
b) Pentru elevii care au obținut la Evaluarea Națională o medie şcolar premergător şi se finalizează în momentul ocupării tuturor
mai mică decât 9, se organizează intern o evaluare a cunoștin- locurilor (respectând limita maximă a numărului de elevi la clasă,
țelor la disciplinele: limba și literatura română, limba engleză și limită admisă de prezentul regulament).
matematică. Pentru promovare, elevii din ciclul liceal trebuie să
obțină minimum nota 7 la fiecare materie, în cadrul evaluării in- Reînscrierea elevilor la Liceul Teoretic Școala Mea pentru anul
terne organizată de LTSM. Admiterea este validată de concluziile şcolar următor se realizează începând cu lună martie şi se fina-
evaluării psihosomatice realizată de personalul de specialitate. lizează în momentul ocupării tuturor locurilor (respectând limita
maximă admisă de prezentul regulament a numărului de elevi
Înscrierea elevilor în LTSM pentru nivelul de studiu - clasa la clasă), respectând prevederile LEN şi metodologiile elaborate
pregătitoare se realizează începând luna octombrie a anului de MENCS.

35
"Who in the world am I ?!
Ah, that's the great puzzle"
(Alice in Wonderland)

Contacte

Grădinița Mea Liceul Teoretic Școala Mea


Str. Zeletin nr. 10 – 12, Sector 1 Sediu social:
Sediu social: ​ ​Str. Văliug nr 12-18, sect 1 Bucureşti
Str. Văliug nr 12-18, sect 1 C.I.F 31556058
Bucureşti
C.I.F 31556058 Secretariat / Înscrieri

Secretariat / Înscrieri Secretariat


​​ Tel: 0376.203.079
​Tel/Fax: 021/233.17.25 secretariat@scoala-mea.com
contact@gradinita-mea.com
Înscrieri
Tel: 0726.679.997 Tel: 0722.223.309
​ileana@gradinita-mea.com scoala@scoala-mea.com

Departament transport Departament transport

0744.680.239 0744.680.239
cezar@scoala-mea.com cezar@scoala-mea.com

Departament medical Departament medical

0729.077.809 0726.679.997
cabinetmedical@scoala-mea.com cabinetmedical@scoala-mea.com

36
CUPRINS

Bun Venit 5

Grădinița Mea 9

Școală Primară 13

Școală Gimnazială 18

Liceu 23

Înscriere 34

Contacte 36