Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA PETROL ȘI GAZE PLOIEȘTI

SPECIALITATE- ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

MATERIE: TEHNICI SI METODE DE ADOPTARE A DECIZIEI


PUBLICE

TEMA: PROIECT DECIZIE PRIVIND CONSTRUIREA UNEI


GRADINITE CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA
FLORESTI , JUDETUL PRAHOVA

STUDENT: STOICA FLORIN IRINEL


ANUL III, GRUPA 40808
I. INITIEREA:

In anul 2012 s-a introdus clasa 0 in cadrul invatamantului prescolar, existand astfel o crestere
seminificativa a cererilor de inscriere de gradinita a prescolarilor. Acest lucru s-a intamplat si in
comuna Floresti, unde a existat o usoara crestere a natalitatii, iar in urma referatului de aprobare
al domnului primar însoţit de raportul de specialitate nr.7865/05.05.2019 întocmit de secretarul
comunei Floresti, judeţul Prahova, prin care se propune structura reţelei de învăţământ pentru
anul şcolar 2020-2021, urmează a se lua decizia privind înfiinţarea unei structuri preşcolare cu
program prelungit.

II. ELABORAREA PROIECTULUI DE DECIZIE :

Acest proiect, din punctul meu de vedere constituie un grad de prioritate ridicat, fiind necesară
extinderea reţelei de învăţământ pe raza comunei.
Obiectivele care stau la baza următorului proiect de decizie, care odată aprobat şi pus în aplicare
sunt reprezentate de:

 Creşterea numărului de locuri de muncă pentru educatori, îngrijitoare, femei de serviciu,


directori gradiniţă, cu cel puţin 6 locuri de muncă;

 Dezvoltarea infrastructurii orasului prin înfiinţarea de noi facilităţi de învăţământ,


grădiniţa cu program prelungit cu un număr de 60 locuri pentru preşcolari.

 Îmbunăţirea imaginii comunei prin dezvoltarea ei atât din punct de vedere al arhitecturii
şi infrastructurii, cât şi din punct de vedere educaţional;

 Ajutorarea preşcolarilor ai căror părinţi lucrează prin această facilitate care îi va găzdui şi
va avea grijă de ei prin personalul de specialitate până la orele 19.00.

Din punct de vedere al resurselor, se au in vedere resursele financiare si umane, urmand ca cele
materiale sa fie achizitionate ulterior. Resursele financiare constituie: 3.005.637 lei cu TVA
inclus, respectiv 2.500.233,32 lei fără TVA, fondurile din bugetul local fiind 1.500.00 lei( suma
iniţială aprobată a fost de 750.00 lei, care s-a suplimentat cu 75.000lei), iar fondurile PNDL în
valoare de2.855.637 lei.

Resursele umane constituie o echipă de muncitori care vor ridica structura clădirii, beneficiem de
minim 10 persoane dintre care: director, educatori, îngrijitoare, femeie de serviciu, paznic, care
sunt pregătiţi de a se integra în câmpul muncii, acest lucru fiind legat şi de obiectivul privind
creşterea locurilor de muncă în cadrul comunei, lucru benefic pentru locuitorii care doresc să
lucreze dar nu au posibilitatea de a face naveta în cadrul altor comune sau în oraş.

III. DOCUMENTAREA ÎN VEDEREA FORMULĂRII DECIZIEI:

Se are în vedere următorul cadru legal:

 art. 44, alin (1) din legea 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;

 art.7, alin (1) din OUG nr. 28 din 2013 privind aprobarea Programului Naţional de
Dezvoltare Locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 ordinul nr. 1851 din 2013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în
aplicare a OUG nr. 28/2013;

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor


tehnico-economice aferente proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;

 referatul de aprobare nr. 7023/31.07.2019 al primarului comunei Lipăneşti prin care se


expune necesitatea şi oportunitatea aprobării actualizării indicatorilor tehnico-economici,
urmare a întocmirii proiectului tehnic pentru acest obiectiv de investiţii;

 avizul conform nr. 4418/10.12.2019 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova având în


vedere prevederile: art 19, alin. (1) şi (2) şi art. 61, alin. (1) şi (2) din Legea nr.1/2011
Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul MEN nr.
5090/2019.

In concluzie, extinderea reţelei educaţionale din cadrul comunei este necesara atât datorită
faptului că nu beneficiază de învătământ liceal, lucru care este un dezavantaj, astfel că putem
încerca să dezvoltăm învăţământul preşcolar până la gimnazial, dar şi datorită faptului că este
necesară o investiţie serioasă în educaţie fiind unul dintre, dacă nu chiar cel mai important
domeniu actual din România, domeniu căruia nu i se acordă suficient credit, şi nici suficiente
resurse.
IV. SELECTAREA ŞI ANALIZA INFORMAŢIILOR

Analizand informatiile de mai sus, am ajuns la concluzia că este necesară dezvoltarea reţelei de
educaţie a comunei, datorită creşterii numărului de copii, creşterii numărului de cereri, pentru a
veni întru ajutorarea părinţilor care lucrează până târziu, dar şi pentru creşterea oportunităţilor de
angajare.

V. PROPUNEREA ALTERNATIVELOR DECIZIONALE

Cele mai importante obiective în adoptarea acestei decizii sunt: ajutorarea preşcolarilor ai căror
părinţi lucrează până târziu dar şi a părinţilor acestora, îmbunătăţirea imaginii comunei şi
infrastructurii prin înfiinţarea unei noi facilităţi de învăţământ, dar şi creşterea numărului
locurilor de muncă, în special pentru locatarii care nu au posibilităţi de navetă. Ca şi resurse, pe
lângă muncitorii care vor lucra la ridicarea construcţiei, echipa decizională, dar şi persoanele
care vor fi angajate, beneficiem de resurse financiare în valoare de 3.005.637 lei cu TVA .
Astfel, avem în vedere următoarele variante decizionale

 înfiinţarea unei creşe pentru vârstele 1-6 ani;

 înfiinţarea unei gradiniţe cu program normal;

 înfiinţarea unei grădiniţe cu program prelungit.

VI. DELIBERAREA

Consiliului Local, împreună cu Primarul şi Secretarul General al comunei, am ajuns la concluzia


că nu putem înfiinţa o creşă, fiind necesară nu doar îngrijirea copiiilor pe parcursul orelor în care
părinţii lucrează, copii care nu au o altă persoană care să-i îngrijească, dar este necesară şi
educarea acestora şi mai ales pregătirea lor pentru ciclul primar. Nu se poate înfiinţa nici o altă
grădiniţă cu program normal, existând deja două pe raza comunei, fiind necesară o structură care
să-şi desfăşoare programul de Luni până Vineri între orele 07 00-1900, o structură care să se ocupe
atât de educaţia acestor copii cât şi de îngrijirea lor, astfel că este necesară oarecum o combinaţie
între grădiniţa cu program normal şi creşa.

VII. ADOPTAREA DECIZIEI:

In urma motivelor, oportunitatilor si cererile parintilor preşcolarilor de prelungire a orelor de


program ale grădiniţei, dar şi deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 09.05.2020, am ajuns la
concluzia că este necesară înfiinţarea unei grădiniţe cu program prelungit pe raza comunei
Floresti.
VIII. EFECTELE ADOPTĂRII DECIZIEI

Posterior implementării proiectului privid înfiinţarea grădiniţei cu program prelungit în comuna


Floresti, putem observa efecte instituţionale, cum ar fi îmbunătăţirea imaginii comunei şi
infrastructurii prin înfiinţarea noii structuri, efecte socio-morale: au fost angajate 8 persoane,
dintre care: 1 director, 4 educatoare, 2 îngrijitoare şi o femeie de serviciu pentru a asigura
sterilizarea şi curăţenia instituţiei, părinţii sunt mult mai linistiţi la gândul că preşcolarii sunt
îngrijiţi, manâncă, dorm în cadrul instituţiei până la orele 19:00.

IX. EXECUTAREA DECIZIEI

Luand in calcul decizia in urma deliberarii, punand in aplicare resursele financiare si umane, dar
si motivele si oportunitatilor adoptarii deciziei, acest proiect se va desfasura pe durata a 24 luni.

X. MONITORIZAREA

Aplicarea deciziei, dar şi respectarea acesteia şi monitorizarea efectelor pe termen lung ale
acesteia intră în atribuţiile Primarului Comunei Floresti, care veghează la buna desfăşurare a
acestui proiect.

XI. EVALUAREA:

In urma evaluarii s-au constatat urmatoarele rezultate:

 A fost ridicată unitatea de învătământ care dispune de 10 săli dintre care: 4 săli de clasă, 2
toalete, 2 săli pentru somn, o bucătărie unde copiii vor lua atât prânzul cât şi gustări de-a
lungul zilei şi o cameră de joacă;

 Au fost angajate 8 persoane, dintre care: 1 director, 4 educatoare, 2 îngrijitoare şi o


femeie de serviciu pentru a asigura sterilizarea şi curăţenia instituţiei.

 Un numar de 60 de prescolari vor incepe gradinita in cele 4 sali de clasa de la 1.09.2020

S-ar putea să vă placă și