Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect de activitate integrată

Profesor învăţământ primar: Ciorea Maria


Grupa : mare
Nivel: II
Data: 17 mai 2016
Tema anuală : Cine sunt / suntem ?
Tema proiectului tematic : Ce vreau să fiu ? – meserii şi profesii
Tema zilei : Ce ştim despre meserii ?
Domeniul experienţial: DS+DLC+DOS
Categorii de activitate: ALA1+DE+ALA2
Tipul de activitate: integrată
Durata: o zi
Scopul activităţii: Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor cu privire la meserii.
Componenţa activităţii:
Activităţi de dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineaţă: Bună dimineaţa micilor constructori!

Rutine:

Tranziţii:

Activităţi liber alese: (ALA1)

Centrul de activitate- JOC


1
Tema- Ghiceşte meseria

Obiective operaţionale:

 Să recunoască meseriile reprezentate în imagini;


 Să unească meseriile cu obiectele corespunzătoare.

Strategii didactice

Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia

Mijloace didactice: jetoane cu meserii si imagini, puyyle.

Centrul de activitate –ARTĂ

Tema: Ce vreau să fiu când voi fi mare

Obiective operaţionale

 Să selecteze imaginea cu meseria dorită;


 Să coloreze

Strategii didactice

Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia

Mijloace didactice: creioane colorate, , fişe cu meserii

Centrul de activitate: CONSTRUCŢII

Tema: Micii constructori

Obiective operaţionale:

 Să construiască clădiri din cuburi;


 Să respecte partenerii și regulile de joc.

2
Strategii didactice

Metode şi procedee: conversaţia, demonstraţia, explicaţia

Mijloace didactice: cuburi de lemn,

Activităţi pe domenii experienţiale:


DLC+DŞ+DOS: ,,Ce ştim despre meserii?’’
- Joc didactic-concurs cu caracter interdisciplinar

Metode şi procedee
Mijloace didactice: ecusoane cu simbolurile echipelor, panou, buline, jetoane cu imagini, bileţele cu
sarcini, marcăre colorate.

Obiective operaţionale:
- să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect ;
- să despartă cuvintele în silabe şi să formuleze propoziţii cu acestea;
- să recunoască numerele învăţate;
- să realizeze corespondenţa între număr şi obiecte;
- să numere atâtea obiecte câte indică cifra.

Reguli de joc:
 Grupa este împărţită în două echipe;

 Educatoarea numeşte un copil de la fiecare echipă, care va extrage din cutie jetonul cu meseria,
apoi un biletel cu o sarcina.

 Educatoarea citeşte sarcina adresându-se copilului şi echipei din care acesta face parte;

 Fiecare răspuns corect este recompensat cu o bulină pe tabla de marcaj;

 Echipa care nu rezolvă corect, este corectată de cealaltă echipă, căreia i se acordă bulina;

Elemente de joc:

3
 Întrecerea, extragerea bileţelelor din cutie, aplauzele, surpriza, ghicitorile, urmărirea scorului.

Activitate de sine stătătoare::


Domeniul om şi societate
Tema:
Obiective operaţionale:
 Să recunoască meseria reprezentată în imagine;
 Să decupeze cu foarfeca, jetoanele potrivite meseriei de pe planşă şi să le lipească.

Activităţi liber alese:

Joc de mişcare ,,Apel de urgenţă’’

4
Bibliografie

 Curriculum pentru învăţământ preşcolar (3 – 6/7 ani), M.E.C.I., Bucureşti, 2008;

 Ghid pentru proiecte tematice, Editura Humanitas, 2005;

 Georgeta Toma, Maruţa Ristoiu ş.a., Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru
învăţământul preşcolar – nivel 5-7 ani, Editura „Deltacart”, 2009;

5
Scenariul zilei

Copiii intră în sala de grupă în linişte organizat, şi se aşează pe scăunelele aranjate în semicerc
pentru întâlnirea de dimineaţa.
Salutul: Bună dimineaţa are loc prin tehnica comunicării rotative, se porneşte de la educatoare
(,, Buna dimineaţa mici meseriaşi)
Prezenţa se realizează prin citirea catalogului grupei. Apoi se poartă o discuţie despre anotimp şi se va
completa calendarul naturii, copiii fiind ajutaţi de întrebări precum: ,, În ce anotimp suntem?, În ce
lună ne aflăm? În ce zi din lună ne aflăm? În ce zi a săptămânii suntem? Cum este vremea astăzi?
Urmează momentul de mişcare, apoi se va porni o discuţie despre meserii: ,, Ce meserii
cunoaştem? ,,Ce meserie vrei să ai când vei fi mare?’’ Pe rând copiii descriu în câteva cuvinte meseria
pe care au ales-o , argumentând opţiunea.

Noutatea zilei: În sala de grupă am pregătit materiale, planşe şi cărţi despre meserii. Prin
intermediul tranziţiei, Înfloresc grădinile, copiii vor ajunge la centrele deschise, se va intui materialul
şi se va anunţa tema activităţii şi obiectivele operaţionale pe înţelesul copiilor.

ACTIVITATEA PE CENTRE DE INTERES

Împreună cu copiii vom vizita centrele de interes şi vom descrie materialele pe care le vom
utiliza. La sectorul CONSTRUCŢII vom realiza “Spitalul”, la JOC DE MASĂ ne vom juca cu jetoane
şi puzzle, , iar la ARTĂ vom desena meseria pe care o dorim.
După rotirea copiilor pe sectoare, educatoarea fixează cunoştinţele copiilor prin întrebări despre
activitatea realizată de aceştia.

ACTIVITATEA PE DOMENII EXPERIENŢIALE


Legătura dintre centrele de interes şi activitatea pe domenii experienţiale se va realiza prin
primirea cutiilor cu probele secrete. Propun copiilor un joc prin care arătăm cât de multe informaţii
6
ştim despre meserii. Jocul se numește „Ne jucăm cu meseriile”.Pentru a ne relaxa şi a căpăta forţe
proaspete pentru realizarea următoarei activităţi vom cânta un cantecel. (If you are happy and you
know it) Ne vom aşeza la măsuţe pentru a realiza planşele cu meserii, cu care vom împodobi grădiniţa.
Ziua se va încheia cu jocul nimit “ Apel de urgenţă’’

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Eveniment Conţinut ştiinţific Strategii Evaluare


didactic didactice
Moment Crearea unui climat prielnic începerii activităţii Observarea
organizatoric Aşezarea copiilor la măsuţe comportamen-
tului copiilor
Captarea Se va realiza prin recitarea unei poezii : Meseriile …. Expunerea
atenţiei Conversaţia
Despre ce era vorba în poezie? *(…..meserii)
Ce meserii ? (……educatoare, doctoriţă, pompier, brutar,
bucătăreasă, …. ).
Anunţarea Astăzi , întrucât discutăm despre meserii , vom cerceta , Copiii repetă
temei şi a selecta meserii şi unelte , ne vom juca un joc numit : tema
obiectivelor „Comorile din litere şi cuvinte „ prin care vom verifica şi Conversaţia
consolida cunoştinţele despre meserii , formând cuvinte,
scriindu-le şi despărţindu-le în silabe ; vom alcătui
propoziţii , vom găsi atatea obiecte pentru fieacre Explicaţia
meserie câte ne indică cifra
„Iar acum hai să începem / Căci avem de cercetat
Şi multe de relatat”; ne vom juca cu degeţelele ( încălzi-
rea muşchilor mici ai mâini)
Explicarea Le voi explica regulile jocului : Explicaţia Ascultă cu
sarcinilor şi Varianta 1 (prima cutie) În cutie sunt imagini cu meserii atenţie modul
fixarea meserii , un copil va veni , va extrage un plic, copilul va Problematizarea de desfăşurare
regulilor trebui să spună cuvântul(meseria), cu ce sunet începe; al jocului
jocului un alt copil desparte în silabe ; altul va formula o Conversaţia
propoziţie ;.
Exemplu: a extras imaginea cu medic . Cuvâtul începe cu
Jocul de sunetul M ; are două silabe (me-dic); Medicul îngrijeşte
probă bolnavii.
Voi cere să traseze pe tablă atâtea liniuţe câte silabe are Aprecieri
cuvântul şi să scrie numărul corespunzător. Exerciţiul verbale şi
Se repetă de 3-4 ori individuale
Obţinerea Varianta 2 ( a doua cutie )Prezint cutia care conţine Jocul
performanţei plicuri cu jetoane reprezentând diferite meserii ; un copil
va extrage un plic , recunoaşte meseria , spune ce
reprezintă imaginea ; cu ce sunet începe cuvântul ;
7
analizăm câte silabe are ; vom găsi şi alte cuvinte care
încep cu acest sunet; apoi formulăm o propoziţie ;
Exemplu: Copilul a extras plicul cu imaginea
reprezentând un profesor. Cuvântul profesor începe cu
sunetul P ,este format din trei silabe (pro - fe - sor).
Copiii vor spune şi alte cuvinte care încep cu sunetul şi
litera P: păpuşă, penar, păun…..etc. Apoi vom formula o
propoziţie : Profesorul are o carte. Imaginea ce
reprezintă diferite profesii ,vor fi ataşate ataşat un
bileţele cu următoarele cerinţe:
Medicul trebuie să facă astăzi cinci injecţii. conversaţia
Ajută-l să gasească cinci seringi.
Profesorul are de corectat patru caiete: Ajută-l să
le găsească.
Bucătarul are nevoie de 3 oale.....
Croitorul are nevoie de 7 papiote de aţă

Voi solicita copiii să scrie litera cu care începe cuvântul .


Se repetă de 3-4 ori.
Varianta 3 (a treia cutie) Prezint copiilor a treia cutie
care conţine diferite obiecte ale unor meserii; un copil va
veni , va lua un obiect din cutie , spune cu ce sunet
începe cuvântul , câte silabe are cuvântul spus ; un alt
copil va formula o propoziţie ,
.
Exemplu: Copilul vine ia o lingură . Cuvântul începe cu
litera L ; un alt copil va spune ca are trei silabe (lin-gu-
ră). Un copil spune propoziţia „Lingura este mică.” . Se
repetă de 3-4 ori .

Asigurarea Copiii sunt împărţiţi pe grupe, câte patru în echipă, Conversaţia Observaţia
retenţiei şi iar fiecare echipă va primi o planşă şi o meserie. Înainte explicaţia
transferului de începerea lucrului vom executa exerciţii de încălzire a Aprecieri
mâinilor. Li se cere copiilor să lipească imaginea în verbale
mijlocul planşei, apoi să decupeze fişele cu jetoane, şi să
lipească pe planşe doar jetoanele corespunzătoare
meseriei. Copiii încep de lucrul, in timp ce lucreaza îi
ajut daca este nevoie.
La final chem fiecare grupă în faţa clasei să prezinte
lucrarea realizată.

Evaluarea Aprecieri asupra modului în care au participat la


activitate şi expunerea lucrărilor la expoziţie . Copiii vor turul galeriei
fi recompensaţi , primind medalioane reprezentând

8
meserii.

S-ar putea să vă placă și