Sunteți pe pagina 1din 4

FURNIZOR: Enel Energie SA

Factură piață concurențială


Adresa: Bulevardul Mircea Voda, nr. 30, et. 6, ap. Camera 6.8,
sector 3, Bucuresti, cod poștal 030667
Cod TVA/CIF: RO22000460
CHELE VIOREL-FLORIN
Nr. ord. reg. com.: J40/12303/26.06.2007
Cap. social subscris și vărsat: 140.000.000 lei Strada ZEFIRULUI, nr. 12A, bl. FB10A, sc. A, ap. 9, localitate
Cont: RO54CITI0000000725071019 CONSTANTA, județ Constanta, cod poștal 900090
Banca: Citibank Europe plc, Dublin-Sucursala Romania
Operator de date cu caracter personal nr. 10583

DETALII NECESARE PLATII DATE FACTURA COD CLIENT: C101901371

ID FACTURA TOTAL DE PLATA Furnizare energie electrica Adresa domiciliu: Strada ZEFIRULUI, nr. 12A, bl.
FB10A, sc. A, ap. 9, localitate CONSTANTA, județ
47000400495
COD PLATA 570,21 lei Serie şi număr: 19EI03366717
Data emitere factură: 22.04.2019 Constanta, cod poștal 900090
212990606
Data scadentă: 07.05.2019
Tip factură: Regularizare
Perioada de facturare: 20.12.2018 - 17.04.2019

SINTEZA FACTURA
AVETI FACTURI
Total de plată factură curentă: 570,21 lei RESTANTE
Dacă aţi efectuat plata facturilor
restante, vă rugăm ignoraţi soldul
aferent acestora.
Componente reglementate 315,96 lei

Componente negociate 254,25 lei CONTACTE UTILE

www.enel.ro
www.my.enel.ro
Call center comercial:
0800 07 07 01
DETALII FISCALE Cod etic: www.enel.ro
Energie electrica de facturat 475,27 lei Descopera cel mai
apropiat Punct Enel pe
Acciza de facturat 3,90 lei www.enel.ro
Total baza de impozitare TVA 479,17 lei Semnalare intreruperi:
TVA 19% 91,04 lei 0800 070 555
Adresa de corespondenta:
Total de plata factura curenta 570,21 lei
Bucuresti, Sector 3, bd.
Facturi restante 71,76 lei Mircea Voda, nr. 30, et. 6,
Sold client la data emiterii facturii 22.04.2019 641,97 lei camera 6.8, cod postal
030667

NECLARITĂȚI?
Dacă sunt informaţii neclare in
noua factură, vizitaţi www.enel.ro,
secţiunea ghid nou factura.

MESAJE

Aceasta este noua factură Enel, mai prietenoasă şi uşor de înţeles. Am grupat informaţiile în funcţie de importanţa lor pentru dumneavoastră şi am
adăugat un grafic prin care puteţi înţelege mai uşor componentele facturii. Ne bucurăm că sunteţi alături de noi şi vă mulţumim!

Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi factura curentă în valoare de Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi soldul în valoare de
570,21 lei 641,97 lei

j023: *] dgk jAI*] dN0k

4700040049500000005702122041921299060616 0000000000000000006419722041921299060677

Pagina 1 din 4 la factura 19EI03366717


TOTAL FACTURARE LOCURI DE CONSUM
NIVEL ACCIZA
CANTITATE UM VALOARE VALOARE
FĂRĂ TVA LEI TVA LEI
Total energie in perioada de facturare 797,00 kWh 419,16 79,65 Energie utilizata in scop comercial
2,44 lei/MWh; energie utilizată în
Contributie pentru cogenerare 797,00 kWh 9,34 1,78 scop necomercial 4,89 lei/MWh.
Certificate verzi 0,797 MWh 46,77 8,89
Acciza energie 0,797 MWh 3,90 0,74
Total baza de impozitare TVA 479,17 COMPONENTE
PREŢ UNITAR
din care cogenerare 9,34 CERTIFICATE VERZI:
din care certificate verzi 46,77
din care acciza 3,90 Cota obligatorie estimata de
achizitie certificate verzi pentru
TVA 19% 91,04 perioada ianuarie 2019 -
Total de plata factura curenta 479,17 91,04 decembrie 2019: 0,433 CV/MWh.
Facturi restante 71,76 Pret mediu ponderat calculat
Sold client la data emiterii facturii 22.04.2019 641,97 lei valabil incepand cu 01.02.2019:
136,8129 lei/CV.

TEMEI LEGAL
INFORMATII SUPLIMENTARE
Orice divergenţă precontractuală sau rezultată din derularea contractului de furnizare a energiei o puteţi Tarif ee:Contract Furnizare
soluţiona impreună cu noi, în baza procedurii de soluţionare interna pe care o găsiţi publicată pe site-ul Enel. EE(CFEE); Ord.ANRE: 33,64/2014;
În caz de neînţelegeri precontractuale şi/sau de neînţelegeri în derularea contractului, nesoluţionate împreună 11,76/2016; 6,12,49/2017; 26,108,
cu furnizorul de energie electrică, vă puteţi adresa ANRE conform Ord. ANRE nr. 35/2013, Ord. 61/2013 sau 194,195,196,197,198,199,200,
instanţelor competente. 201,206/2018;17,19,20,21,22,23
24,25,26/2019
Accize:L227/2015;Plata cf.CFEE;
IMPORTANT! CV:L134/2012,L184/2018; OUG
24/2017,Ord.ANRE:
Vă rugăm să nu permiteţi accesul unor persoane neautorizate la echipamentul de măsurare a energiei 11,110/2017;38,158,187, 207/2018
electrice! Efectuarea de intervenţii, modificări neautorizate la contorul electronic este strict interzisă, potrivit
legii şi contractului dvs. de furnizare a energiei electrice, faptă constituind infracţiune, pedepsită conform
dispoziţiilor Legii nr. 123/2012, cu completarile şi modificările ulterioare. Totodată, accesul fără drept la un
sistem informatic, în speţă contorul electronic, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor
Codului Penal.

EXPLICAŢII SITUAŢIE SOLD

Sume din regularizări - consum plătit în avans până la data emiterii facturii curente
Total de plată factură curentă - valoare de plată factură curentă
Facturi restante - valoare de plată a facturilor precedente neachitate
Sold client - situaţia finală a soldului la data emiterii facturii curente

Valoarea Sold Client negativă (-) se va folosi pentru plata facturii următoare sau se va restitui la cerere.
Valoarea Sold Client pozitivă (+) reprezintă suma totală de plată la zi (factura curentă + facturi neachitate).

Pagina 2 din 4 la factura 19EI03366717


CHELE VIOREL-FLORIN - AGIGEA
TRANSMITERE INDEX
Adresa: Strada ZONA NESISTEMATIZATA, nr. .399/7/4P.A / /, localitate AGIGEA, județ Constanta, cod
poștal 907015
Numar IVR: 0800 07 07 01
Contract nr.: 27543784 Perioada de facturare: 20.12.2018 - 17.04.2019 Interval: 11.06.2019-20.06.2019
Cod identificare loc consum: 5004481673 Consum anual estimat: 2.308 kWh Citiri de regularizare interval:
Putere avizata: 6 kW 01.09.2019 - 31.09.2019
Oferta/Tarif/Nivel tensiune: Enel Simplu Anual / Tarif Eneltel: 212990606
negociat rezidential / JT

Pret unitar Valoare


Cod Const. Index Index Valoare
Serie contor Cantitate UM fara TVA fara TVA
Eneltel / POD grup vechi nou TVA lei
lei lei
ENERGIE ACTIVA
212990606/
Energie activa 110/ 754/
RO002E21299060 3000077571 1 644,00 kWh
20.12.18-16.03.19 autocitit citit
6
212990606/
Energie activa 754/ 909/
RO002E21299060 3000077571 1 155,00 kWh
17.03.19-17.04.19 citit autocitit
6
Energie activa
799,00 kWh 0,319000 254,89 48,43
20.12.18-17.04.19
Energie estimata
anterior -2,00 kWh -0,64 -0,12
20.12.18-20.02.19
Distributie en.el
89,00 kWh 0,176200 15,68 2,98
20.12.18-31.12.18
Distributie en.el
437,00 kWh 0,175780 76,82 14,60
01.01.19-28.02.19
Distributie en.el
273,00 kWh 0,179990 49,14 9,34
01.03.19-17.04.19
Distributie en.el
-2,00 kWh -0,35 -0,07
estimat anterior
Tarif de extragere
en.el din retea (TL) 799,00 kWh 0,016890 13,50 2,57
20.12.18-17.04.19
Tarif de extragere
en.el din retea (TL) -2,00 kWh -0,03 -0,01
estimat anterior
Tarif de introducere
en.el in retea (TG) 799,00 kWh 0,001180 0,94 0,18
20.12.18-17.04.19
Tarif de introducere
en.el in retea (TG) -2,00 kWh 0,00 0,00
estimat anterior
Servicii sistem
799,00 kWh 0,011550 9,23 1,75
20.12.18-17.04.19
Servicii sistem
-2,00 kWh -0,02 0,00
estimat anterior
Certificate verzi
0,089 MWh 57,078390 5,08 0,97
20.12.18-31.12.18
Certificate verzi
0,230 MWh 58,152810 13,38 2,54
01.01.19-31.01.19
Certificate verzi
0,480 MWh 59,239990 28,43 5,40
01.02.19-17.04.19
Certificate verzi
-0,002 MWh -0,12 -0,02
estimate anterior
Acciza
0,799 MWh 4,890000 3,91 0,74
20.12.18-17.04.19
Acciza estimata
-0,002 MWh -0,01 0,00
anterior
Cogenerare
89,00 kWh 0,010510 0,94 0,18
20.12.18-31.12.18

Pagina 3 din 4 la factura 19EI03366717


Pret unitar Valoare
Cod Const. Index Index Valoare
Serie contor Cantitate UM fara TVA fara TVA
Eneltel / POD grup vechi nou TVA lei
lei lei
ENERGIE ACTIVA
Cogenerare
710,00 kWh 0,011860 8,42 1,60
01.01.19-17.04.19
Cogenerare
-2,00 kWh -0,02 0,00
estimata anterior

TOTAL LOC DE CONSUM

Total loc de consum 797,00 kWh 479,17 91,04

Pagina 4 din 4 la factura 19EI03366717