Sunteți pe pagina 1din 17

„Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava”

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Proiect
Strategii și politici de investiții

JACOTA MARIA
HRECINIC BOGDAN
POLEC DANIEL
TAUTU IULIAN

Managementul și administrarea afacerilor


Master, Anul II

Suceava, 2020
1.Identificarea și fundamentarea d.p.d.v. a necesității unui proiect de investiții în cadrul
firmei (sau înființarea unei firme)
“Înfiinţare fermă pentru producerea melcilor în ciclu biologic”

La începutul anilor `70 s-a născut "helicicultura" care înseamnă întocmai "cultivarea
elicidelor" nume ştiinţific folosit pentru a clasifica melcii. Şi astfel creşterea melcilor a trecut, în
aceşti ultimi 50 de ani, de la o activitate marginală, puţin cunoscută, chiar riscantă din anumite
aspecte, datorită cunoştiinţelor biologice şi zootehnice limitate ale moluştei, la o activitate agricolă
propriu-zisă tot mai răspândită şi practicată.
Datorită mâinii de lucru reduse şi utilizarea de terenuri marginale şi puţin productive, şi mai
ales pentru investiţia scăzută de bani, "helicicultura" a devenit o activitate răspândită, în stare să
crească venitul crescătorului şi să ofere multora posibilitatea de a evada din cotidianul citadin
pentru a se scufunda într-un mediu agricol, în strânsă legătură cu natura.
În urma unui studiu de piaţă realizat am ajuns la concluzia că helicicultura, în România este
un domeniu foarte puţin exploatat. Cererea fiind mult mai mare decât oferta pe plan naţional şi
internaţional. Astfel a apărut ideea de a crea o fermă de melci, luând naştere, societatea comercială
SC. MARIMAG S.R.L care are ca scop realizarea unei ferme de melci şi comercializarea acestora.
Ca şi obiect de activitate, societatea comercială activează în domeniul creşterii animalelor şi
activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor). Cod CAEN: 0125
Creşterea altor animale, 0130 Activităţi în ferme mixte.
În ultimii ani, consumul de melci s-a mărit încet-încet în întreaga lume, iar în zonele unde
aceştia trăiau în stare de libertate s-a ajuns la o diminuare progresivă a acestor moluşte gustoase.
Între timp, piaţa mondială s-a extins şi ocupa noi teritorii în care înainte nu se cunoştea gastronomia
acestei moluşte.
Înainte era suficientă culegerea din aer liber în timpul primăverii pentru a satisface cererile
pieţei, iar terenurile prezentau condiţii pentru o crescătorie naturală ideală.
Creşterea progresivă a poluării atmosferice, alături de dezvoltarea unei agriculturi tot mai
specializate şi mai intensive, cu folosirea de îngrăşăminte azotate, a distrus progresiv acel mediu
indispensabil pentru reproducerea liberă în natura a melcilor. Aceşti factori, luaţi în ansamblu cu
remarcabilă creştere a consumului, a impus necesitatea obţinerii melcilor din crescătorii organizate
de om cu scopul de a obţine o producţie mărita în cel mai scurt timp posibil.
Din aproximativ 3000 de specii şi varietăţi, helicicultura s-a concentrat exclusiv asupra
speciei HELIX, deoarece reprezintă cel mai mare interes gastronomic şi comercial în întreaga lume.
Această specie este specia de melc cea mai utilizată în helicicultură şi poate fi crescută atât în
climatele reci cât şi în cele mai blânde.
În Romania, melcii de grădină au început să fie consumați dupa anul 1848 și mai ales după
primul razboi mondial, îndeosebi la restaurantele din București și în orașe transilvănene. În
România se produc anual în jur de 2.000 de tone de melci, peste 95% din aceștia fiind exportați,
marea majoritate în Franța.
Categorii de clienţi:
-Externi (90%);
-Interni (10%)
2.Fundamentarea strategiei de dezvoltare prin investiție plecând de la analiza SWOT

Un pas important în analiza situaţiei este stabilirea calităţilor firmei, defectelor,


oportunităţilor de piaţă şi ameninţărilor, printr-o analiză SWOT.

Puncte tari:

▪ Melcii şi produsele folosite la hrana lor sunt produse 100% naturale


▪ Preturile cu care se vând melcii la export sunt ridicate
▪ Îngrijirea melcilor se face uşor: melcii nu fac gălăgie, nu emană mirosuri neplăcute şi nici
reziduuri
▪ Investiţia realizată aduce un profit substanţial la 2 ani de la înființare
▪ Se poate obţine profit nu doar din vânzarea cărnii acestora, ci şi a cochiliilor și a ouălelor
▪ Melcii sunt profitabili, deoarece se pot folosi atât în alimentație, cât și în industria
farmaceutică

Puncte slabe:

▪ Necesitatea unei sume de bani substanţială pentru inceput


▪ Nu sunt necesare multe maşinării,insă cele câteva care se folosesc sunt destul de scumpe şi
nu se găsesc mereu in România
▪ Climatul ţării poate fi unul nefavorabil, melcii nerezistând foarte bine la frigul din timpul
iernii

Oportunităţi:

▪ Atragerea de fonduri europene, care pot acoperi o parte din costurile necesare investiţiei
▪ Bună posibilitate de informare şi dotarea cu toate echipamentele necesare pentru dezvoltarea
afacerii
▪ Crearea de spaţii speciale pe timp de iarnă care să asigure condiţii bune de supravieţuire
melcilor
▪ Există o cerere foarte mare pe piaţa externă de melci, precum Franta, Italia
▪ Există puţine persoane care dezvoltă această afacere

Ameninţări:

▪ Condițiile de mediu neprevăzute pot duce la pierderi majore


▪ Diferenţe de sincronizare la livrări (o intârziere de câteva zile la livrări poate compromite
toată recolta)
▪ Lipsa clienţilor interesati de procurarea melcilor si a produselor derivate

2.Efortul investiţional necesar pentru punerea în practică


a ideii de afaceri
Conform SWOT se observă că înființarea unei ferme de melci este o afacere ce are nevoie
de investiții semnificative. Este nevoie de o suprafață mare de teren, de personal calificat. De
asemenea, trebuie investit în măsuri de protecție în cazul apariției riscurilor (în special cele
naturale) și în promovarea afacerii.
S-a calculat apriori de a se realiza ferma pe o suprafaţă de 3000 mp. Astfel, se va obţine în
medie o cantitate de 5000 kg / an de melci pentru consum - de la aproximativ 3000 kg în primul an,
3932 kg în anul al doilea, până la 5000 kg în anul 4. Producţia medie la metrul pătrat este de 1,6 kg
melci. Preţul pe kg va fi de aproximativ 14,4 lei/kg.
Investiţia constă în achiziţionarea de plasa Helitex pentru îngrădirea straturilor,
achiziţionarea sistemului de irigaţie prin microaspersiune, achiziţionarea materialului semincer
necesar producerii hranei pentru melci, dotarea cu utilaje necesare desfăşurării activităţii helicicole
şi achiziţionarea stolului matricol (melcii) pentru intrarea în producţie.
Amplasarea fermei helicicole se încadrează în standardele naţionale de mediu şi sanitar -
veterinare, conform anexelor ataşate. Investiţia propusă oferă oportunităţi de muncă pentru
persoanele din mediul rural, facilitându-le posibilitatea de a obţine venituri alternative (puncte tari
ale afacerii).
Zona este una propice creşterii melcilor, mai ales în contextul actual când piaţa de desfacere
este în plină ascensiune, nu neapărat în plan local sau naţional, ci mai degrabă în plan european şi
mondial, cererea de melci depăşind oferta existenţa pe piaţă la această oră (ceea ce reprezintă o
oportunitate pentru afacere).
Numărul actual al fermelor de creştere a melcilor este extrem de mic faţă de posibilităţile
existente. Fiind o investiţie nouă, reprezintă o diversificare faţă de veniturile înregistrate până în
prezent (o altă oportunitate a afacerii conform SWOT).
De asemenea, e nevoie de crearea de spaţii speciale pe timp de iarnă, care să asigure condiţii
bune de supravieţuire a melcilor, ceea ce face parte din investiție.

3.Identificarea surselor de finanţare a ideii de afaceri și calcularea CMP (costului mediu


ponderat al capitalului. Întocmirea devizului ante-calcul

Pentru susţinerea întregului proiect şi punerea în aplicare a acestuia se v-a apela la surse de
finanţare proprii cât şi surse de finanţare nerambursabile.

Ca şi surse de finanţare nerambursabile, datorită Programul Naţional de Dezvoltare Rurală voi


beneficia de finanţare nerambursabilă conform: Măsura 121 "Modernizarea exploataţiilor agricole"
se încadrează în Axă I - "Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic" şi are ca obiectiv
general creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi
a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor comunitare.

Valoarea totală a proiectului va fi de 40000 lei, după cum urmează:

• Dotarile ce vor fi achizitionate pentru lucrul in ferma sunt:


Motocultor
Coasa elecrica (trimer)
Roaba
Cantar electronia
Pompa manuala de stropit
Total: 8600 lei

Anual se vor consuma următoarele resurse pentru obţinerea resursei în cadrul


fermei: insecticid (BRILOSIN), îngrăşăminte, sămânţa Brasica Napus, sămânţa Beta Vulgaris,
sămânţă salata mixtă, sămânţă trifoi, sămânţă de floarea soarelui.

Consum energie electrică: 1367 kwh / lună.


Consum apă: 1000 mc / lună.

• Instalaţie irigat prin microaspersiune (tevi, racorduri, pompa, manson, furtun, piese
bransare)
Montaj instalatie irigare
Total: 6400 lei
• Dotari:
Plasa Helitex:
Plasa Helitex: 1200 m
Manopera montaj: 1200 m
Total: 11000 lei

Motocultor – 1 buc
Coasa elecrica (trimer) – 1 buc
Stol matricol (melci)
Total: 10000 lei

• Cheltuieli cu personalul
Total: 4000 lei

Sursele de finanţare ale proiectului sunt următoarele:


• surse proprii: 21500 RON
• fonduri publice nerambursabile: 18500 RON

Societatea comercială “MARIMAG” SRL intenţionează să realizeze o invesiţie şi are nevoie


de un capital de 40 mii lei.
d= 21%
impozitul pe profit= 16%

CMPc=∑𝒏𝟏 𝑿𝒊 × 𝑪𝒊

Unde:
Xi – ponderea sursei de finanțare în total finanțare
Ci – costul aferent sursei de finanțare

Astfel:
Sursele proprii sunt purtătoare de cost => Cost de oportunitate
Sursele împrumutate => Dobânda
K = 21500 RON
D = 18500 RON

Ck = 11,6%
XK = 21500 : 40000×100 = 53,75%
XD = 18500 : 40000×100 = 46,25%

CMPc = 0,5375×0,116 + 0,4625×0,021 = 0,06235 + 0,009712 = 0,0721


=> CMPC = 7,21%
=> a = 10%
4.Fundamentarea a 3 variante de proiect de investiții și calculul următorilor indicatori
statici:
✓ Termen de recuperare al investiției;
✓ Coeficientul de eficiență economică
✓ Radamentul ec. de inv.

Indicatorii statici de evaluare a eficienţei economice sunt:


Investiţia totală (It)

Durata de realizare a obiectului de investiţii (d)

Durata de funcţionare a obiectivului de investiţii (D)

Investiţia specifică: - în funcţie de capacitatea de producţie (s)
- în funcţie de valoarea producţiei (s’)
• Termenul de recuperare (T)
• Coeficientul de eficienţă economica a investiţie (e)
• Cheltuieli specifice: - în funcţie de capacitatea de producţie (k)
- în funcţie de valoarea producţiei (k’)
În tabelul urmator sunt prezentate 3 variante de proiecte pe baza cărora vom calcula
indicatorii statici de evaluare a eficienţei economice.

Nr.crt Indicatori U.m Proiect 1 Proiect 2 Proiect 3


1 IT mii RON 40,000 45,000 48,000
anul 1 20,000 15,000 13,000
anul 2 10,000 20,000 10,000
anul 3 10,000 10,000 25,000
2 qh kg 3,000 3,500 5,000
3 Qh mii RON 43,200 50,400 72,000
4 Ch mii RON 35,000 40,000 38,000
5 D ani 15 15 15
6 d ani 3 3 3
7 Ph mii RON 8,200 10,400 34,000

Proiect 1

= I T
=
40000
= 13,333 lei investiti / kg
s 1
q 3000
h

|
= I T
=
40000
= 0.926lei investiti / 1 leu productie
s 1
Q 43200
h

= I T
=
40000
= 4,878 ani
T 1
P h
8200
P 8200
e=1
h
= = 0,205 lei profit anual / 1 leu investit
I T
40000

K =I 1 T
+ Ch  D = 40000 + 35000 15 = 565,000lei efort tota l

K 565,000
k =q 
1
=
3000  15
= 12,556lei efort tota l / kg.
D h

|
=
K =
565,000
= 0,872leiefort tota l / 1 leu productie obtinuta
k 1
Q D 43,200  15
h

P = T
−1 =
123 ,000
− 1 = 3,075 lei profit tot al / 1 leu investit
R
I T
40 ,000

Pentru celelalte 2 proiecte de investiţii am calculat şi centralizat în tabelul ce urmează:

Nr.crt Indicatori U.m Proiect 1 Proiect 2 Proiect 3


1 IT mii RON 40,000 45,000 48,000
anul 1 20,000 15,000 13,000
anul 2 10,000 20,000 10,000
anul 3 10,000 10,000 25,000
2 qh kg 3,000 3,500 5,000
3 Qh mii RON 43,200 50,400 72,000
4 Ch mii RON 35,000 40,000 38,000
5 D ani 15 15 15
6 d ani 3 3 3
7 Ph mii RON 8,200 10,400 34,000
8 Pt mii RON 123,000 156,000 510,000
8 s RON investiţi/kg 13.333 12.857143 9.600
9 s' RON investiţi/ 1 RON prod. obţinută 0.926 0.893 0.667
10 T ani 4.878 4.327 1.412
11 e RON profit/ 1 RON investit 0.205 0.231 0.708
12 K RON efort total 565,000.00 645,000.00 618,000.00
13 k RON efort total/ kg 12.556 12.286 8.240
14 k' RON efort total/ 1 RON prod.obţ. 0.872 0.853 0.572
15 R RON profit/ 1 RON investit 3.075 3.467 10.625

Unde:

Ti = Termenul de recuperare a investiției din profit

Iti = Investiția totală în versiunea i

Phi = profitul anual


𝑰𝒕𝒊
𝑻𝒊 =
𝑷𝒉
Randamentul economic al investiției (Ri)
𝑷𝒕 𝑷𝒉 ×𝑫
𝑹𝒊 = 𝑰𝒏𝒗 − 𝟏 = 𝑰𝒏𝒗

Unde:

Pt = Profitul total

Inv = Investiția totală

Coeficientul de eficiență economică (e):


𝟏 𝑷𝒉
𝒆 = 𝑻 sau 𝑰𝒏𝒗

Unde:

T = Termenul de recuperare al investiției

Ph = Profitul anual

Inv = Investiția totală

Criteriul de alegere:

Criteriu de
Nr.crt Indicatori U.m Proiect 1 Proiect 2 Proiect 3 alegere
1 IT mii euro 40,000 45,000 48,000 minim
2 d ani 3 3 3 minim
3 D ani 15 15 15 minim
4 s RON investiţi/kg 13.3333 12.8571 9.6 minim
5 s' RON investiţi/ 1 RON prod. obţinută 0.926 0.893 0.667 minim
6 T ani 4.878 4.327 1.412 Maxim
7 e RON profit/ 1 RON investit 0.205 0.231 0.708 Maxim
8 K RON efort total 565,000 645,000 618,000 minim
9 k RON efort total/ kg 12.556 12.286 8.24 minim
10 k' RON efort total/ 1 RON prod.obţ. 0.872 0.853 0.572 minim
11 R RON profit/ 1 RON investit 3.075 3.467 10.625 Maxim
5. Calculaţi indicatorii propuşi de metodologia Băncii Mondiale,
Folosind rata de actualizare a=10%

Indicatorii propuşi de metodologia Băncii Mondiale sunt:


d +D
1
• Angajamentul de capital KT =  (I + C )
(1+ a)
h h h
a h =1

VT
• Raportul dintre veniturile totale actualizate şi costurile totale actualizate R = a

KT a
d +D
1
• Venitul net total actualizat VT = V
(1+ a)
h h
a h =1

• Indicele de profitabilitate:

VNT
➢ în funcţie de volumul investiţiei totale k  100 = a

I T

VN T
în funcţie de investiţia totală actualizată k =  100
|
➢ a

IT a

VN T
➢ sub formă actualizată sau in valoare absolută k = +1 a
a

IT a

VN T (+)
• Rata internă de rentabilitate RIR = a + (a − a )  a

VN T (+)+ | VN T
min max min
a a
( −) |

K T (lei)
• Cursul de revenire net actualizat CRN = a
a

VN T (valuta) a

Voi calcula indicatorii propuşi de metodologia Bancii Mondiale folosind a=10% pentru
urmatoarele 3 proiecte.

Nr.crt Indicatori U.m Proiect 1 Proiect 2 Proiect 3


1 IT mii RON 40,000 45,000 48,000
anul 1 20,000 15,000 13,000
anul 2 10,000 20,000 10,000
anul 3 10,000 10,000 25,000
2 qh kg 3,000 3,500 5,000
3 Qh mii RON 43,200 50,400 72,000
4 Ch mii RON 35,000 40,000 38,000
5 D ani 15 15 15
6 d ani 3 3 3
7 Ph mii RON 8,200 10,400 34,000
Proiect 1

• Raportul dintre veniturile totale actualizate şi costurile totale actualiza


V T 315 .392
R == = 1,084
a

K T 291 .002 a

AN T = V T − K T = 315.392 − 291.002 = 24.390lei


a a a

Conform acestui raport, R>1, înseamnă că proiectul este acceptat ca fiind eficient și se
continuă analiza.
• Indicele de profitabilitate
VN T 24.390,16
k = 100 = a
 100 = 60,97%
I T
40.000
VN T 24 .390 ,16
k=  100 =  100 = 65,08 %
| a

IT 37
a
. 475 ,91

VN T 24390 ,16
k = a
+1 = a
+ 1 = 1,651
IT 37 .475 ,91
a

• Rata internă de rentabilitate


a=7,2% => VNTa=24.390,16
a=10% => VNTa=12.899,964
a=15% => VNTa=-1.111,824
VN T (+) 12.899,964
RIR = a + (a − a )  a
= 10% + (15% − 10%)  =
min
VN T (+)+ |VN T
max min
a a
( −) | 12.899,964 + 1.111,824
= 10% + 5%  0,921 = 10% + 0,046 = 10,046%

• Cursul de revenire net actualitzat


VN T a (valuta) = 24.390,16  4,77 = 5.113,24
=
K T a (lei ) = 291 .002 = 56,91
CRN a
VN T a (valuta ) 5.113 ,24
Proiect 2

• Raportul dintre veniturile totale actualizate şi costurile totale actualizate


V T 367 .957 ,4
R =
= = 1,11
a

KT 331 . 543 , 22
a

AN T = V T − K T = 367.957,4 − 331.543,22 = 36.414,18lei


a a a

Conform acestui raport, R>1, inseamna ca proiectul este acceptat ca fiind eficient si se
continua analiza.

• Indicele de profitabilitate

VN T 36.414,13
k =100 = 100 = 80,92%
a

I 45.000
T

VN T 36 .414 ,13
k=  100 =  100 = 92 ,16 %
| a

IT 39 . 513
a
,57

VN T 36 .414 ,13
k = a
+1 = + 1 = 1,922
a

IT 39 . 513 ,
a
57

• Rata internă de rentabilitate


a=7,2% => VNTa= 36.414,13
a=10% => VNTa= 21.752,99
a=15% => VNTa= 5.243,79
a=25% => VNTa= -9.370,20

VN T (+) 5.243,79
RIR = a + (a − a )  a
= 15% + (25% − 15%)  =
VN T (+)+ |VN T
min max min
a a
( −) | 5.243,79 + 9.370,20

15% + 10%  0,3588 = 15% + 0,03588% = 15,036%

• Cursul de revenire net actualitzat

VN T (valuta) = 36.414,13  4,77 = 7.633,99


a

K T (lei ) = 333 .151,78 = 43,64


CRN a = a

VN T (valuta) 7.633 ,99


a
Proiect 3

• Raportul dintre veniturile totale actualizate şi costurile totale actualizate


V T 525 .653 ,4
R = = 1,65
a

K T 318 .550 ,3 a

AN T = V T − K T = 525.653,4 − 318.550,3 = 207.103,1lei


a a a

Conform acestui raport, R>1 inseamna ca proiectul este acceptat ca fiind eficient si se
continua analiza.

• Indicele de profitabilitate
VN T 207.103,07
k = 100 = a
 100 = 431,46%
I T
48000

VN T 207 .103 ,07


k=  100 =  100 = 503 ,63 %
| a

IT 41 .122 ,132
a

VN T 207 .103 ,07


k = a
+1 = a
+ 1 = 6,04
IT 41 . 122
a
,132
• Rata internă de rentabilitate
a=7,2% => VNTa= 207.103,07
a=10% => VNTa= 155.429,53
a=15% => VNTa= 95.417,495
a=25% => VNTa= 37.582
a=35% => VNTa= 13.767,4
a=50% => VNTa= -416,38

VN T (+) 13.767,4
RIR = a + (a − a )  a
= 50% + (50% − 35%) 
min
VN T (+)+ | VN T
max min
a a
( −) | 13.767,4 + 416,38
'
= 50% + 15%  0,971 = 50% + 0,145% = 50,145%

• Cursul de revenire net actualitzat

VN T (valuta) = 207.103,07  4,77 = 43.417,83


a

K T (lei ) = 318 .550 ,3 = 7,34


CRN a = a

VN T (valuta) 43 .417 ,83


a
Indicatorii de evaluare a eficienței economice a investiției centralizați în tabelul următor:

In urma analizei și centralizării indicatorilor de evaluare a eficienței economice a investiției


putem preciza ca dintre cele 3 proiecte analizate, varianta optimă de proiect este varianta 3.
7. Identificați 2 – 3 riscuri cu care se poate confrunta investiția și prezentați măsurile de
minimizare a acestora

Factorul de risc Măsuri de minimizare a riscului


1. Factorii biologici precum particularitatea - Informarea corectă și maximum posibilă în
speciilor / raselor / genotipurilor de melci ceea ce privește categoriile de melci în care
crescuți în cadrul fermei se merită de făcut investiția, precum și pentru
a crea o ambianță cât mai propice pentru
creșterea acestora;
- Investirea de fonduri în utilaje moderne și
materiale propice, preum și în rase sănătoase
și mai puțin pretențioase de melci;
- Instructajul personalului implicat în
activitatea fermei.

2. Temperatura mediului, care este un factor de - Investiții importante în utilaje, materiale,


bază ce acționează asupra metabolismului și instrumente și în personalul fermei pentru a
sănătății animalelor, indiferent de categoria crea o zonă de comfort termic pentru melci,
acestora. pentru dezvoltarea și înmulțirea acestora;
- Instructajul personalului implicat în
activitatea fermei;
- Construirea unei ferme cu condiții optime a
microclimei.

3. Personal direct productiv nepregătit / - Investiții în cursuri, training-uri și schimb de


pregătit insuficient / pregătit incorect. experiență;
- Angajarea de personal calificat.

4. Riscuri financiare (neplată, neplata la timp, - Respectarea condițiilor stabilite prin contractul
încălcarea unor condiții ale finanțării / de finanțare / împrumut;
împrumutului, Efectuarea de cheltuieli în - Respectarea bugetului stabilit inițial.
neconcordanţă cu condiţiile şi reglementările
(cheltuieli nereglementare/ neeligibile)).

5. Consumul scăzut al producției de melci de - Promovarea beneficiilor consumului


către populație. de carne de melci;
- Desfășurarea și/sau participarea
unor/la unele evenimente / festivaluri
alimentare;
- Oferte de preț avantajoase.