Sunteți pe pagina 1din 3

BALANTA DE VERIFICARE

Definitii:
- Un procedeu al contabilitatii cu ajutorul caruia, lunar, trimestrial, semestrial sau
de cate ori este nevoie, se grupeaza si se sistematizeaza informatiile din conturi,
urmarindu-se respectarea principiului dublei inregistrari.
- Lista tuturor conturilor soldate si nesoldate in Cartea Mare, in care sunt
prezentate, in functie de forma, informatii privind soldurile, rulajele si sumele
conturilor.

Balanta de verificare se prezinta sub forma unui tabel in care se inlatura


eventualele erori, astfel ca la finele fiecarei luni datele din contabilitate sa fie
exacte.
Se structureaza sub forma unui tabel in care se inscriu toate conturile folosite in
luna respectiva cu inregistrarea principalelor elemente din conturi.

Clasificare:
1. Dupa conturile pe care le cuprind, deosebim:
a) Balante de verificare sintetice (generale) - se intocmesc la inceputul fiecarei
luni, pentru luna expirata, pe baza datelor din conturile sintetice utilizate in acea
luna. La nivel de unitate economica se intocmeste lunar, de regula, o singura
balanta sintetica;
b) Balante de verificare analitice - se intocmeste separat pentru fiecare cont sintetic
care are deschise conturi analitice si permite urmarirea respectarii urmatoarelor
corelatii dintre acestea:
- suma soldurilor initiale ale conturilor analitice trebuie sa fie egala cu soldul initial
al contului sintetic;
- suma rulajelor debitoare ale conturilor analitice trebuie sa fie egala cu rulajul
debitor al contului sintetic;
- suma rulajelor creditoare ale conturilor analitice trebuie sa fie egala cu rulajul
creditor al contului sintetic;
- suma soldurilor finale ale conturilor analitice trebuie sa fie egala cu soldul final al
contului sintetic.
2. Dupa numarul de egalitati pe care le cuprind exista:
a) Balante de verificare cu o singura egalitate;
b) Balanta de verificare cu doua serii de egalitati - rezulta din combinarea balantei
de sume si a balantei de solduri;
c) Balanta de verificare cu trei serii de egalitati - tabele cu sase coloane in care
trebuie sa existe urmatoarele egalitati:
Totalul soldurilor initiale debitoare = Totalul soldurilor initiale creditoare
Totalul rulajelor debitoare = Totalul rulajelor creditoare
Totalul soldurilor finale debitoare = Totalul soldurilor finale creditoare
d) Balanta de verificare cu patru serii de egalitati.

Serveste:
- la verificarea exactitatii inregistrarilor;
- la controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica;
- la intocmirea situatiei trimestriale a principalilor indicatori economico-financiari,
a situatiei lunare a calculului impozitului pe profit si a bilantului anual.

Se intocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, lunar si ori de cate ori se
considera necesar, intr-un exemplar.

Balanta de verificare cuprinde pentru toate conturile unitatii urmatoarele elemente:


simbolul si denumirea conturilor, in ordinea din planul de conturi, totalul sumelor
debitoare si creditoare ale lunii precedente, rulajele curente debitoare si creditoare,
totalul sumelor debitoare si creditoare, soldurile finale debitoare sau creditoare.
Balanta de verificare la 1 ianuarie, in coloanele 2 si 3, se completeaza cu soldurile
finale debitoare si creditoare ale lunii decembrie.

In cazul aplicarii formei de inregistrare "maestru-sah", cand, pentru evidenta


sintetica, se utilizeaza Cartea mare (sah) in care se fac numai totaluri lunare, cu opt
coloane.

In cazul cand, in Cartea mare (sah), se stabilesc si rulaje cumulate de la inceputul


anului sau cand, pentru contabilitatea sintetica se utilizeaza fise de cont pentru
operatii diverse, se foloseste formularul cu patru coloane.

Acest formular poate fi utilizat si in cazul formei de inregistrare "pe jurnale",


pentru inscrierea soldurilor din Cartea mare.

Pentru conturile analitice se poate intocmi numai situatia soldurilor.

Nu circula, fiind document de sinteza.


Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.