Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educației și Cercetării

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Examenul de bacalaureat național 2020


Proba E. d)
Fizică
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 6
• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

A. MECANICĂ (45 de puncte)

Subiectul I

Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj


I.1. b 3p
2. d 3p
3. c 3p
4. a 3p
5. c 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

Subiectul al II-lea

II.a. Pentru: 3p
N1 = Mg 2p
rezultat final N1 = 60 N 1p
b. Pentru: 4p
Fe = Ff 1 1p
Fe = k ∆ℓ 1p
Ff 1 = µ N1 1p
rezultat final ∆ℓ = 2 cm 1p
c. Pentru: 4p
F − Ff 2 − Fe = 0 1p
Ff 2 = µ N 2 1p
N2 = m g 1p
rezultat final F = 16 N 1p
d. Pentru: 4p
a = −µ g 1p
∆v
a= 1p
∆t
∆v = −v 1p
rezultat final ∆t = 1s 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 1 Varianta 6


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
F = Ff 1p
Ff = µ1mg 2p
rezultat final F = 10N 1p
b. Pentru: 3p
P = F ⋅v 2p
rezultat final P = 100 W 1p
c. Pentru: 4p
LG = −mgh 2p
h = d sin α 1p
rezultat final LG = −800 J 1p
d. Pentru: 4p
∆Ec = Ltot 1p
Ltot = LG − µ2 mgd cos α 1p
2
mv
∆E c = − 1p
2
rezultat final µ2 = 0,025 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 2 Varianta 6


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. c 3p
2. c 3p
3. b 3p
4. a 3p
5. d 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
B. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
pSL1 = ν 1RT 1p
pS ( L − L1 ) = ν 2RT 2p
ν1 2
rezultat final = ≅ 0,67 1p
ν2 3
b. Pentru: 4p
pS ( L − L1 )
N2 = ⋅ NA 3p
RT
rezultat final N2 ≅ 1,0 ⋅ 1023 molecule 1p
c. Pentru: 4p
p1′ = p2′ = p ′ 1p
p ' SL 2 = ν 1R (T + ∆T ) 1p
p ' SL 2 = ν 2R (T − ∆T ) 1p
rezultat final ∆T = 60 K 1p
d. Pentru: 3p
U1 = ν 1CV (T + ∆T ) 1p
U2 = ν 2CV (T − ∆T ) 1p
U1
rezultat final =1 1p
U2
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
B. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
∆U14 = ν CV (T4 − T1 ) 1p
T4 = 9T1 1p
p1V1 = ν RT1 1p
rezultat final ∆U14 = 12 kJ 1p
b. Pentru: 4p
Qcedat = Q23 1p
V1
Q23 = ν RT2 ln 1p
3V1
T2 = 3T1 1p
rezultat final Q23 = −1,65 kJ 1p
c. Pentru: 4p
Ltotal = L12 + L23 + L34 1p
L12 + L34 = ν R (T2 − T1 ) + ν R (T4 − T2 ) 1p
L23 = Q23 1p
rezultat final Ltotal = 2,35 kJ 1p
d. Pentru: 3p
reprezentare corectă 3p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 3 Varianta 6


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte)

Subiectul I

Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj


I.1. c 3p
2. a 3p
3. d 3p
4. d 3p
5. c 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

C. Subiectul al II-lea

II.a. Pentru: 4p
R2 R3
R23 = 2p
R 2 + R3
Re = R1 + R23 1p
rezultat final Re = 45 Ω 1p
b. Pentru: 4p
E e = E1 + E 2 1p
r1
re = + r2 1p
2
Ee
I= 1p
Re + re
rezultat final r2 = 3 Ω 1p
c. Pentru: 3p
UMN = I ⋅ R1 2p
rezultat final UMN = 25 V 1p
d. Pentru: 4p
I ⋅ R23 = I2 ⋅ R2 3p
rezultat final I2 ≅ 0,67 A 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

C. Subiectul al III-lea

III.a. Pentru: 3p
P2 = R2I22 2p
rezultat final P2 = 8,75 W 1p
b. Pentru: 4p
Ptot 2 = E2 ⋅ I2 3p
rezultat final Ptot 2 = 18 W 1p
c. Pentru: 4p
E2 − E1 = I1 ( R1 + r1 ) + I2 ( R2 + r2 ) 2p
W1 = R1I12 ∆t 1p
rezultat final W1 = 432 J 1p
d. Pentru: 4p
I2 = I1 + I3 1p
E2 = I2 ( R2 + r2 ) + I3 R3 2p
rezultat final R3 = 80 Ω 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 4 Varianta 6


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
D. OPTICĂ (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. a 3p
2. b 3p
3. d 3p
4. c 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
1
C= 3p
f
rezultat final C = 5 m -1 1p
b. Pentru: 4p
construcţia corectă a imaginii 4p
c. Pentru: 4p
1 1 1
− = 3p
x 2 x1 f
rezultat final x 2 = 60cm 1p
d. Pentru: 3p
y
β = 2 1p
y1
x2
β = 1p
x1
rezultat final −y 2 = 4cm 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
λD
i= 3p
2ℓ
rezultat final i = 4 mm 1p
b. Pentru: 4p
λD
x = x max 3 = 3 3p
2ℓ
rezultat final x = 12 mm 1p
c. Pentru: 3p
δ = kλ 2p
rezultat final δ = 1⋅ 10 −6 m 1p
d. Pentru: 4p
yD
∆x = 3p
d
rezultat final ∆x = 4 cm 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 5 Varianta 6


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar