Sunteți pe pagina 1din 3

Curtea de Apel București

Dosar nr. : 56784/3/2011


Data: 25.06.2020

Doamnă Președinte,

Subsemnații Protopopescu Mariana și Protopopescu Cristian-Mihai cu


domiciliul în București, Strada Popescu Alexandru Nr. 3 – 11, et. 1, ap. 10,
sector 3, în calitate de reclamanți formulăm următoarele:
Domnule Președinte,
Atitudinea pârâților pe toată perioada judecării cauzei constituie o faptă
ILICITĂ săvârșită cu vinovăție în sensul că pârâții începând cu data decesului
soțului, respectiv tatălui, programator și autor de programe încasează sume
mari de bani, sume care se cuvin moștenitorilor, respectiv, subsemnata și fiul
meu care, s-au transmis drepturile de autor asupra programelor de calculator
create de defunctul Protopopescu Costel – Mihail.
În anul 1993 autorul nostru a înființat o societatea în care autorul
Protopopescu C. Mihail se ocupa de crearea și instalarea pe tot teritoriul
României a programelor de calculator utilizate de toate C.A.R. (Casele de
Ajutor Reciproc din România).
Asociatul IARCA CONSTNATIN se ocupa de partea de HARD (reparații
calculatoare), autorul Protopopescu C . Mihail era cel care în activitatea de
programator aducea sume importante de bani în ce privește sumele din
societate, înființată chiar de autorul nostru.
IARCA CONSTANTIN (depana calculatoare) până să vină medicul să se
facă constatarea decesului mi-a înmânat decizia desfacerii contractului de
muncă, astfel eu și fiul meu nu mai aveam nici o sursă de venit, în timp ce fiul
defunctului era proaspăt intrat în facultate.
Domnule Președinte,
După decesul autorului nostru Protopopescu C. Mihail s-au transmis prin
moștenirea legală soției și unicului fiu al acestuia devenind autor de programe,
a drepturilor patrimoniale de autor ce au apartinut defunctului tată și soț.
L adata de 20.09.2001 la numai o zi de la decesul soțului și tatălui
asociatul IARCA CONSTANTIN, PREȚUL PLĂTIT de acesta moștenitorilor săi a

1
fost de 4000 lei, iar acesta și-a însușit drepturile noastre de autor profitând de
situația grea prin care treceam la aceea dată.
Domnule Președinte,
Aceste programe de calculator aduceau și aduc sume de bani foarte
mari, car eși în prezent pârâții profită de drepturile noastre d eautor împreună
cu toată familia sa.
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub nr. 7127/2002 pe
rolul Tribunalul București secția a IV-a Civilă, subsemnații Protopopescu
Mariana și fiul meu Protopopescu Cristian – Mihai am solicitat în contradictoriu
cu IARCA CONSTANTIN mecanic de calculatoare, anularea contractului de
cesiune încheiat la data de 20.09.2001 sub considerentul existenței cauzei
ilicite și imorale la data nașterii contractului având în vedere că la aceea dată,
când noi familia ne pregăteam de înmormântare (aveam aceste probleme)
ulteiror am aflat că asociatul IARCA CONSTANTIN ne-a luat toate drepturile
pentru care dețineam Certificat de Moștenitor.
Nici până la această dată, deși avem nenumărate probe și DECIZII
asociatul IARCA CONSTANTIN continuă prin manopere oculte să încaseze sume
de bani, care ni se cuvin nouă.
Cererea de soluționare în primă instanță, prin sentința 180/28.02.2003 a
Tribunalului București Secția V-a Civilă a admis acțiunea și a anulat Contractul
de Cesiune încheiat la două zile de la decesul soțului respectiv tatălui .
Apelul formulat de pârâți a fost RESPINS CA NEFONDAT.
Recursul formulat de pârâtul IARCA CONSTANTIN a fost RESPINS CA
NEFONDAT de către I.C.C.J. prin decizia nr. 6430/19.11.2004 pe baza acestei
Hotărâri noi reclamanții am formulat o nouă cerere de chemare în judecată în
contradictoriu cu S.C. BANCOR S&H SRL. Înregistrată pe rolul Tribunalului
București Secția V-a Civilă sub numărul 1389/2005, solicitând obligarea pârâtei
SC. BANCOR S&H SRL la plata către noi reclamanții a drepturilor patrimoniale
de autor actualizate decurgând din dreptul de autor aferent programelor
noastre de calculator create de autorul PROTOPOPESCU MIHAIL și folosite în
activitatea pârâtului IARCA CONSTANTIN.
În consecință, în momentul de față ACTUL DE VEDITOR AL DREPTULUI
NOSTRU DE AUTOR PROTOPOPESCU CRISTIAN-MIHAI și PROTOPOPESCU
MARIANA îl constituie SENTINȚA CIVILĂ Nr. 180/28.02.2003 – IREVOCABILĂ,
această decizie – dreptul de exploatare a programului în discuție, aparține
moștenitorilor PROTOPOPESCU CRISTIAN-MIHAI și PROTOPOPESCU MARIANA.

2
Acțiunea formulată de noi reclamanții MENȚIONAȚI A FOST RESPINSĂ CA
EFECT AL LUCRURULUI POZITIV AL LUCRULUI JUDECAT
Doamnă Președintă,
Din depozițiile martorilor, fapt necontestat de PÂRÂȚI așa cum rezultă și
din contractul de cesiune, defunctul PROTOPOPESCU C. MIHAIL. a fost
creatorul tuturor programelor de calculator din societatea S.C. BANCOR S&H
S.R.L.
În urma decesului asociatului Protopopescu C. Mihail, deces înregistrat
la data de 17.08.2001 subsemnații Protopopescu C. Mihai am devenit titularii
Dreptului de Autor ce au aparținut defunctului.
Doamnă Președinte,
Subsemnații Protopopescu Mariana și Protopopescu Cristian Mihai ne
judecăm de 19 ani, avem toate probele în favoarea noastră, pe cale de
consecință pârâții nu au calitatea de autor a programelor de calculator.
Instanța de Fond a numit 4 experți care au menționat în urma expertizei
efectuată de către cei 4 experți, au constatat că pârâții utilizează programul
nostru de calculator făcând unele modificări.
S-a făcut DOVADA în sensul că: pârâții exploatează programul nostru de
calculator sub o altă denumire:
Instanța a apreciat despăgubiri și a interzis pârâților să facă un alt
program de calculator cu aceeași creație și concepție și idee.
Doamnă Președinte,
PÂRÂȚII NU DEȚIN LICENȚĂ. ACEASTA ESTE OBLIGATORIE: ASTFEL NU
POȚI FOLOSI PROGRAMUL DE CALCULATOR ÎN LIPSA LICENȚEI (LICENȚE NU SE
MAI FURNIZEAZĂ ORI DACĂ PÂRÂȚII ÎN PREZENT NU AU LICENȚĂ NU POT
FOLOSI PROGRAMUL) care de fapt ne aparține.
Domnule Președinte,
4 (patru experți timp de 4 ani au efectuat expertiza asupra programelor
care ne aparțin, RĂSPUNSUL SE AFLĂ ÎN DOSAR PÂRÂȚII AU FURAT.
VOM DEPUNE PROBE CONFORM LEGII NR. 8/1996.

PROTOPOPESCU MARIANA